Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 101-150 of 1283 (Search time: 0.01 seconds).
:
Relevance

 

Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Ivanauskas, AudriusŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeNėščiųjų psichologija / Psychology of pregnancy
Edukacinė psichologija / Educational psichology
Sveikatos psichologija / Psychology of health
Astikienė, SigitaKultūrų studijų katedra Darbuotojas / Employee
Bikmanienė, MildaUžsienio kalbų institutas Darbuotojas / EmployeeVertimo teorijos, anglų kalbos dėstymo metodai / Translation theories, methods of teaching English
Krupavičius, AlgisPolitologijos katedra Darbuotojas / EmployeeLyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose Comparative politics, political sociology, public policy, quantitative and qualitative research methods
Šulcienė, LinaTeologijos katedra Darbuotojas / EmployeeFilosofijos istorija, medijų filosofija, filosofinė antropologija History of philosophy, media philosophy, philosophical anthropology
Jagelavičius, ArtūrasTeologijos katedra Darbuotojas / EmployeeSocialinis Bažnyčios mokymas, Katalikų Bažnyčios kanonai The Church’s social doctrine, Catholic Church canons
Matulevičius, SauliusSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Rukanskis, MindaugasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Ismailov, AleksandrUžsienio kalbų institutas Darbuotojas / EmployeeTiurkologija / Turcology
Bielinskienė, AgnėLituanistikos katedra Darbuotojas / EmployeeTekstynų lingvistika, sintaksė, semantika, pragmatika, lietuvių kalbos kultūra, terminologija / Corpus linguistics, syntax, semantics, pragmatics, Lithuanian language culture, terminology
Užukauskaitė, LinaUžsienio kalbų, lit. ir vert. s. katedra Darbuotojas / Employee
Staskevičiūtė, SimonaMatematikos ir statistikos katedra Darbuotojas / Employee
Urmonienė, DaivaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeViešasis valdymas, harmoningas valdymas, mokymasis vis gyvenimą / Public administration, harmonious management, learning for life
Leckė, GintarėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Molis, ArūnasRegionistikos katedra Darbuotojas / EmployeeEnergetinis saugumas, Europos integracija, procesai Vidurio ir Rytų Europos regione, Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas, ateities studijų metodologija / Energy security, European integration, processes in Central and Eastern Europe, Baltic-Nordic cooperation, future studies methodology
Barzdaitis, VytautasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeMultimedia sistemos, interneto televizija, mechatroninės sistemos / Applications for Vibration monitoring, Multimedia, Robotics
Spaičienė, JurgitaTeisės fakultetas Darbuotojas / Employee
Mocevičius, DainiusTeisės fakultetas Darbuotojas / Employee
Maniušis, MartynasŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Urbonienė, SigitaMatematikos ir statistikos katedra Darbuotojas / EmployeeKraštinių uždavinių su įvairiomis nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė; energetinis saugumas / Mathematical modelling, Problems with nonlocal boundary conditions, Energy security
Sutkuvienė, SimonaBiochemijos katedra Darbuotojas / Employee
Stankaitis, RomualdasŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Vizgirdė, LinaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Mikelionienė, AgnėŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Šlapkauskas, AlgimantasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Kudinovienė, JolitaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Nugaraitė, AudronėViešosios komunikacijos katedra Darbuotojas / EmployeeIntegruota komunikacija, strateginė ir lyderystės komunikacija, ryšiai su visuomene, žurnalistikos transformacijos, socialinės medijos, profesinė etika / Integrated communication, strategic and leadership communication, public relations, journalism transformation, social media, professional ethics
Paškevičius, JuliusTeisės fakultetas Darbuotojas / Employee
Monkevičius, JustinasŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Marcinkevičius, TomasPolitikos mokslų ir diplomatijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Augutis, JuozasMatematikos ir statistikos katedra Darbuotojas / EmployeeMatematika, energetinis saugumas, tikimybių teorija, rizikos analizė, sistemų patikimumas / Mathematics, energy security, probability theory, risk analysis, system reliability
Kazlauskienė, IngridaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Kasperionytė, RimaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Vilkončius, EvaldasMenų fakultetas Darbuotojas / Employee
Udrienė, LoretaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeVaikų literatūra, lietuvių vaikų poezija, vaikų knygų iliustracijos, tautosaka Children‘s literature, Lithuanian children‘s poetry, children‘s books‘s illustrations, folklore
Juškevičiūtė, NeringaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Bachmetjevas, ViktorasHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Kačinienė, IrmaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Berkmanas, TomasTeisės fakultetas Darbuotojas / EmployeeTeisės filosofija; politinė filosofija; teisės ir politinės filosofijų sąveika; konstitucinė teisė; teisės aiškinimo metodologija; teisininkų rengimo metodologija. / Legal philosophy; political philosophy; correlation between legal and political philosophies; constitutional law; methodology of legal interpretation; methodology of legal education.
Gerulaitis, VirginijusŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeUpių slėnių struktūra ir apgyvendinimas, antropogeniniai kraštovaizdžiai, turizmo geografija, geografijos didaktika / Structure and accommodation of river valleys, anthropogenic landscapes, geography of tourism, didactics of geography
Griciuvienė, LoretaBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Kravčenko, KarinaSocialinių mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Misiukevičius, EdvinasŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas Darbuotojas / Employee
Kuliešienė, NeringaGamtos mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee
Rutkauskaitė-sucilienė, JurgitaBiologijos katedra Darbuotojas / Employee
Krivickaitė-Leišienė, EglėHumanitarinių mokslų fakultetas Darbuotojas / EmployeePsicholingvistika, vaikų ir vaikams skirtoji kalba, gimtosios kalbos įsisavinimas, specifiniai kalbos sutrikimai (SLI), dvikalbystė/daugiakalbystė, sociolingvistika / Psycholinguistics, children and children language, native language learning, specific language disorders (SLI), bilingualism / multilingualism, sociolinguistics
Mickūnaitytė, DaivaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Sirgėdienė, MonikaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Malinauskas, VygantasTeisės fakultetas Darbuotojas / EmployeeTeisės teorija; teisės filosofija; prigimtinė teisė; teisinis argumentavimas; teisinė etika ir profesionalumas; žmogaus teisės; Bažnyčios ir valstybės santykiai. / Legal theory; legal philosophy; natural law; legal argumentation; legal ethics and professionalism; human rights; Church and state relations.
Didvalis, TadasGamtos mokslų fakultetas Darbuotojas / Employee

 

Discover