Search: Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2013, nr. 3


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-30 of 30 (Search time: 0.026 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12013Šalių finansinio susietumo formavimosi vertinimas tarptautiniame finansiniame tinkle : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)Gaigalienė, Astadoctoral thesis
22013Etninės kultūros veikėjų interpretacijos XXI a. pr. Lietuvos folkloro ansamblių judėjime : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07 H)Aleknaitė, Eglėdoctoral thesis
32013Italų kaip antrosios kalbos įsisavinimas: įvaikinimo iš Lietuvos situacija : daktaro disertacija, Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Ramonaitė, Jogilė Teresadoctoral thesis
42013Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Karasevičiūtė, Salomėjadoctoral thesis
52013Benamystė Lietuvoje : nakvynės namų gyventojų (iš)gyvenimo praktikos : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, sociologija (05 S)Indriliūnaitė, Rasadoctoral thesis
62013Studentų karjeros projektavimo kompetentingumo parametrai: pirmosios universitetinių studijų pakopos atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Dailidienė, Eilinadoctoral thesis
72013Transnacionalus mobilumas kaip moterų (pra)gyvenimo būdas : Lietuvos slaugytojos Norvegijoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, sociologija (05 S)Celešiūtė, Ingridadoctoral thesis
82013Sociolingvistinis Kauno moksleivių paveikslas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Čubajevaitė, Lauradoctoral thesis
92013Individual and situational factors as potential risks and deterrents of perceived exposure to workplace bullying : doctoral dissertation : social sciences, psychology (06S) = Individualūs ir situaciniai veiksniai, kaip subjektyviai suvokiamų patyčių darbe, rizikos ir saugos elementai : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06S)Astrauskaitė, Mildadoctoral thesis
102013Parametrinio paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, informatika (09 P)Davidsonas, Andriusdoctoral thesis
112013Manifestations of deliberative democracy online: measuring quality of global public discussions on climate change on Facebook : doctoral dissertation : social science, political science (02S) = Svarstomosios demokratijos apraiškos internete : viešų klimato kaitos diskusijų socialiniame tinkle Facebook kokybės vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S)Birbilaitė, Inesadoctoral thesis
122013Privačios detektyvinės veiklos teisinio reglamentavimo Lietuvoje problematika : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, teisė (01 S)Bilius, Mindaugasdoctoral thesis
132013Dialogas ir jo fenomenologinės implikacijos šiuolaikiniame teatre: teoriniai kontekstai ir Lietuvos teatro praktikos : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, menotyra (03H)Klusaitė, Linadoctoral thesis
142013Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Sobeckis, Dainiusdoctoral thesis
152013Augančio einamosios sąskaitos deficito rizikingumą šaliai lemiančių veiksnių vertinimas ekonomikos augimo kontekste : daktaro disertacija, Socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)Garšvienė, Linadoctoral thesis
162013Karmelitų vienuolijos dailė: Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ikonografija istorinėse LDK ribose : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H)Rusteikienė, Aurelijadoctoral thesis
172013Lietuvių kalbos priebalsių akustinės ypatybės : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Dereškevičiūtė, Sigitadoctoral thesis
182013Vartojimo pokyčiai Lietuvoje ir jų poveikis aplinkai eurointegracijos kontekste : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Liobikienė, Genovaitėdoctoral thesis
192013Popular scientific discourse in English and Lithuanian: a multimodal perspective : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Mokslo populiarinimo diskursas anglų ir lietuvių kalbomis: multimodalioji analizė : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Ringailienė, Teresėdoctoral thesis
202013Virtual mobility in higher education : doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S) = Virtualus mobilumas aukštajame moksle : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Daukšienė, Esteladoctoral thesis
212013Kristologinės žinios perteikimo teorinis modelis Lietuvos jaunimo evangelizacijoje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, teologija (02 H)Palaimaitė, Rasadoctoral thesis
222013Titano dangų vienalaikės oksidacijos ir hidrinimo vandens garų plazmoje tyrimas : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, fizika (02 P)Tučkutė, Simonadoctoral thesis
232013Magija kaip universali patirtis : Lietuvos studentų tyrimai XXI a. pr. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07H)Savickaitė, Eglėdoctoral thesis
242013Darbo rinkos veiksnių poveikio šalių pritraukiamoms tiesioginėms užzienio investicijoms vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)Ruplienė, Dovilėdoctoral thesis
252013Motinystės streso ir stresogeninių aplinkybių šeimos gyvenime reikšmė vaiko emocinių ir elgesio sunkumų kitimui vienerių metų laikotarpiu : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06S)Viduolienė, Evelinadoctoral thesis
262013Valstybės vidinės ženklodaros modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S)Lionikaitė, Jūratėdoctoral thesis
272013Ekonominio augimo tempus lemiančių veiksnių poveikio vertinimas konverguojančių ES-27 šalių grupėse : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)Montvilaitė, Kristinadoctoral thesis
282013Draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimas, taikant išankstinio perspėjimo modelį : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04 S)Linartas, Audriusdoctoral thesis
292013Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Šimkus, Audriusdoctoral thesis
302013Joseph'o Rouse'o mokslo praktikų filosofija : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filosofija (01 H)Juozelis, Evaldasdoctoral thesis

 

  • previous
  • 1
  • next