Search: Sporto mokslas, 2019, Nr. 1


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 169 (Search time: 0.368 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12014Mokyklinių chemijos eksperimentų praktika : mokinio knyga [elektroninis išteklius] / Vytauto Didžiojo universitetas ; Lietuvos edukologijos universitetas ; Šiaulių universitetasBaublys, Vykintas; Čekianienė, Regina; Gefenienė, Audronė; Girdauskas, Valdas; Kanapickas, Arvydas; Lamanauskas, Nerijus; Mickevičius, Saulius; Pečiuliauskienė, Palmira; Ragelienė, Lina; Ragulienė, Loreta; Sitonytė, Jūratė; Šlekienė, Violeta; Tamošiūnas, Mindaugas; Vitėnienė, Irena; Žaltauskas, RaimundasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
22010Teachers’ competence while educating children gifted at mathematics in primary and basic schools = Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S)Bakanovienė, TatjanaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
32012Gamtos mokslų ir matematikos tarpdalykinių ryšių realizavimo moduliai aukštojoje mokykloje : metodinė priemonė / Palmira Pečiuliauskienė, Kęstutis Grinkevičius, Almeda Kurienė, Nijolė Cibulskaitė, Dalius Dapkus, Manefa Miškinienė ; Lietuvos edukologijos universitetasPečiuliauskienė, Palmira; Grinkevičius, Kęstutis; Kurienė, Almeda; Cibulskaitė, Nijolė; Dapkus, Dalius; Miškinienė, ManefaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
42015Naujoji (Z) karta – prarastoji ar dar neatrastoji? Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas : mokslo studija / Vilija Targamadzė, Sigita Girdzijauskienė, Aida Šimelionienė, Palmira Pečiuliauskienė, Zita Nauckūnaitė ; Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrasTargamadzė, Vilija; Girdzijauskienė, Sigita; Šimelionienė, Aida; Pečiuliauskienė, Palmira; Nauckūnaitė, ZitaMokslo studija / Study (K1b)
52012Learning through co-operation on the basis of interdisciplinary relationships: the aspect of the formation of general competencesPečiuliauskienė, Palmira; Dapkus, DaliusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
62013Development of information abilities through learning in cooperation on the cross-curricular content of pre-service science teachers = Coвеpшенcтвoвaниe информационных умений будущих учителей на основе междисциплинарного содержания и coтрудничecтвaPečiuliauskienė, Palmira; Dapkus, DaliusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
72014Mokyklinių biologijos eksperimentų praktika : mokinio knyga / Irina Barabanova ... [et al.] ; Lietuvos edukologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetasBarabanova, Irina; Baublys, Vykintas; Čekianienė, Regina; Girdauskas, Valdas; Grinkevičius, Kęstutis; Kanapickas, Arvydas; Klimienė, Asta; Klimas, Ramutis; Lamanauskas, Nerijus; Pečiuliauskienė, Palmira; Ragelienė, Lina; Ragulienė, Loreta; Sitonytė, Jūratė; Šlekienė, Violeta; Tamošiūnas, Mindaugas; Žaltauskas, Raimundas; Žukauskienė, JuditaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
82012Formation of information abilities through learning in cooperation on the cross-curricular contents of science student-teachersDapkus, Dalius; Pečiuliauskienė, PalmiraKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
92012Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ / [metodines rekomendacijas parengė Asta Birgelytė, Nijolė Cibulskaitė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Regina Kaušienė, Almeda Kurienė, Liucija Mončienė, Palmira Pečiuliauskienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Benediktas Šetkus, Irena Zubavičienė ; metodinių rekomendacijų rengėjus konsultavo Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas ; projekto vadovė Ona Vaščenkienė, projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė] ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centrasBirgelytė, Asta; Cibulskaitė, Nijolė; Gerulaitis, Šarūnas; Jašinauskas, Linas; Kaušienė, Regina; Kurienė, Almeda; Mončienė, Liucija; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, Benediktas; Zubavičienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
102014Mokyklinių biologijos eksperimentų teorija ir praktika : mokytojo knyga / Irina Barabanova ... [et al.] ; Lietuvos edukologijos universitetas, Šiaulių universitetas, Vytauto Didžiojo universitetasBarabanova, Irina; Baublys, Vykintas; Čekianienė, Regina; Girdauskas, Valdas; Grinkevičius, Kęstutis; Kanapickas, Arvydas; Klimienė, Asta; Klimas, Ramutis; Lamanauskas, Nerijus; Pečiuliauskienė, Palmira; Ragelienė, Lina; Ragulienė, Loreta; Sitonytė, Jūratė; Šlekienė, Violeta; Tamošiūnas, Mindaugas; Žaltauskas, Raimundas; Žukauskienė, JuditaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
112016Leadership styles and interpersonal communication abilities of pre-service science teachers: the context of inquiry-based activityPečiuliauskienė, Palmira; Galkienė, AlvyraStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
122009Gamtamokslinio tiriamojo darbo mokykloje pradžiamokslis : mokymo priemonė / Elena Šapokienė, Virginijus Sruoga, Marijona Barkauskaitė, Palmira Pečiuliauskienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos. Edukologijos katedra, Gamtos mokslų fakultetas. Zoologijos katedraŠapokienė, Elena; Sruoga, Virginijus; Barkauskaitė, Marijona; Pečiuliauskienė, PalmiraMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
132018Naujosios kartos vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių tarpasmeninės komunikacijos gebėjimų struktūra: X ir Z kartų atvejisPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
142017Transformational leadership and initiation of interpersonal communication of senior school studentsPečiuliauskienė, Palmira; Galkienė, Alvyra; Targamadzė, VilijaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
152004Fizikos pratybos VIII klasei : [2-asis sąsiuvinis]Pečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
162005Fizika : bendrasis kursas : vadovėlis XI klasei : Kn.2Pečiuliauskienė, PalmiraVadovėlis / Textbook (K2a)
172005Fizika : bendrasis kursas : vadovėlis XI klasei. Kn. 1Pečiuliauskienė, PalmiraVadovėlis / Textbook (K2a)
182005Fizika : IX klasės mokytojo knygaPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasVadovėlis / Textbook (K2a)
192005Uczniowskie kompetencje w zakresie nauk przyrodniczychPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
202005Fizikos pratybos XI klasei : [1-asis sąsiuvinis]Pečiuliauskienė, PalmiraMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
212005Operation of educational software in the process of teaching natural sciences in Lithuanian comprehensive schoolPečiuliauskienė, Palmira; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
222005Kvalifikacijos tobulinimo sistemos pokyčiai: humanitarinių, socialinių ir realinių dalykų mokytojų požiūrisPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
232005Informacinių technologijų taikymo didaktiniai aspektai: skirtingų pažintinių gebėjimų ir skirtingų polinkių mokinių nuostatosPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
242005Kompiuterinių mokymo programų taikymas gamtamoksliniame ugdymePečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
252005Fizikos pratybos IX klasei : [2-asis sąsiuvinis]Pečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
262003Sociokultūrinės integracijos prielaidos mokyklinių fizikos užduočių turinyjePečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
272003The preconditions of ecological education of school tasks on physicsPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
282004Fizikos testai VIII klaseiPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
292005Fizikos testai IX klaseiPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
302004Fizikos pratybos VIII klasei : [1-asis sąsiuvinis]Pečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
312004Realinių ir humanitarinių klasių moksleivių požiūris į kompiuterinių programų panaudojimą / Palmira Pečiuliauskienė, Alfonsas RimeikaPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
322004Schoolchildren's expression of abilities in the process of completing the assignments of physics: a didactic aspectPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
332003Pradinių klasių moksleivių požiūris į kompiuterinių programų naudojimą darbo su kompiuteriu patirties aspektuPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
342004Fizika : VIII klasės mokytojo knygaPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasVadovėlis / Textbook (K2a)
352004Preconditions of social-cultural integration in the contents of school tasks in physicsPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
362004Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos decentralizacija: pedagogų požiūrisPečiuliauskienė, Palmira; Cvirkienė, StanislavaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
372004Kvalifikacijos tobulinimas decentralizacijos sąlygomis: gamtamokslinių dalykų mokytojų požiūrisPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
382004Kvalifikacijos tobulinimas decentralizacijos sąlygomisPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
392005Fizikos mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas edukacinėje praktikoje: konstruktyviojo mokymo aspektasPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
402005Fizikos pratybos IX klasei : [1-asis sąsiuvinis]Pečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
412015The promotion of cross-curricular problem solving abilities of pre-service science teachers through cooperative learningPečiuliauskienė, Palmira; Dapkus, DaliusStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
422015Interpersonal communication of school students in physical experimental activity: the aspect of real and digital labsPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
432014E-learning and motivation for learning physics at school: the case of generations Y and ZPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
442018The development of collaborative problem-solving abilities of pre-service science teachers by stepwise problem-solving strategiesPečiuliauskienė, Palmira; Dapkus, DaliusKnygos dalis / Part of book (Y)
452003Fizikos testai VII klaseiPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
462018Motivation of new generation students for learning physics and mathematics / Palmira Pečiuliauskienė; Valdemaras AleksaPečiuliauskienė, Palmira; Aleksa, ValdemarasMonografija / Monograph (K1a)
472003Fizika : 10 klasės mokytojo knygaPečiuliauskienė, Palmira; Valentinavičius, VladasVadovėlis / Textbook (K2a)
482015Promotion of intrinsic motivation of new generation learners for learning Physics by digital Physics labsPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
492003Integralių ugdymo prielaidų fizikos mokymo turinyje paieškaPečiuliauskienė, Palmira; Rimeika, AlfonsasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
502016Statistinių metodų taikymas edukologijoje: Bronislovo Bitino parengtų mokymosi priemonių turinio sudarymo didaktiniai principaiPečiuliauskienė, PalmiraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)