Search: 2. Knygos / Books


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 107 (Search time: 0.099 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Vaičiūnienė, Vilhelminadoctoral thesis
22007Aukštasis mokslas ir studentai, turintys negalę : būklės ir galimybių tyrimas : mokslo studijaRuškus, Jonas; Daugėla, Marius; Žukauskas, Saulius; Blinstrubas, Artūras; Šaparnis, Gintarasbook
32002Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04 HLėgaudaitė, Jolantadoctoral thesis
42007Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Obelenienė, Birutėdoctoral thesis
52007Priežemio ozono ir UV-B spinduliuotės diferencijuotas ir kompleksinis poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Dėdelienė, Kristinadoctoral thesis
62007Single and integrated impact of ozone and UV-B radiation on spring barley (Hordeum vulgare L.) : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Priežemio ozono ir UV-B spinduliuotės diferencijuotas ir kompleksinis poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Dėdelienė, Kristinadoctoral thesis
72007The effect of troposphere ozone on the morphology of the main autochtonic forest plants in Lithuania : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Priežemio ozono poveikis Lietuvos miškų pagrindinių autochtoninių augalų morfologijai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Serafinavičiūtė, Brigitadoctoral thesis
82007Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations : daktaro disertacijos santrauka : social sciences, educology (07 S) = Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Obelenienė, Birutėdoctoral thesis
92004Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Danilevičius, Eugenijusdoctoral thesis
102004Modelling of personality vocational interiorisation in the change of curriculum : summary of doctoral dissertation : social sciences, edukology (07 S) = Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Danilevičius, Eugenijusdoctoral thesis
112003Assessment of water toxicity using electrophysiological algae (Nitellopsis obtusa Desv. in Lois.) test : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03B) = Vandens toksiškumo vertinimas taikant elektrofiziologinį menturdumblio (Nitellopsis obtusa Desv. in Lois.) testąBartusevičienė, Birutėdoctoral thesis
122000Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija Lietuvoje = [Rankraštis] : habilitacinis darbas : biomedicinos mokslai (000B), ekologija ir aplinkotyra (03B) / Dendrochronological indication of climatic factors and anthropogenic environmental trends in LithuaniaStravinskienė, Vidadoctoral thesis
132004Modelling of the evalution of vocational education and training change : summary of doctoral dissertation : social sciences educology (07 S) = Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas : disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Gurskienė, Odetadoctoral thesis
142004Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Gurskienė, Odetadoctoral thesis
152003Assessment and prognosis of the impact from urban waste water on the quality of water in salmonid and cyprinid rivers in Lithuania : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03B) = Lietuvos miestų nuotekų įtakos lašišinių ir karpinių upių vandens kokybei įvertinimas ir prognozėValatka, Simonasdoctoral thesis
162003Creation of powdery mildew resistant and environmentally friendly Rosa floribunda (Stev.) : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03B) = Floribundinių rožių linijų, atsparių tikrajai miltligei ir palankių aplinkai, sukūrimasKandzežauskaitė, Modestadoctoral thesis
172003Floribundinių rožių linijų, atsparių tikrajai miltligei ir palankių aplinkai, sukūrimas [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)Kandzežauskaitė, Modestadoctoral thesis
182003Lietuvos miestų nuotekų įtakos lašišinių ir karpinių upių vandens kokybei įvertinimas ir prognozė [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)Valatka, Simonasdoctoral thesis
192003Integrated impact of air temperature, substrate acidity and heavy metals on garden cress (Lepidium sativum L.) and tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03B) = Oro temperatūros, substrato rūgštumo ir sunkiųjų metalų kompleksinis poveikis sėjamajai pipirnei (Lepidium sativum L.) ir valgomajam pomidorui (Lycopersicon esculentum Mill.)Žukauskaitė, Irenadoctoral thesis
202003Vandens toksiškumo vertinimas taikant elektrofiziologinį menturdumblio (Nitellopsis obtusa Desv. in Lois) testą [Rankraštis] : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)Bartusevičienė, Birutėdoctoral thesis
212003Air pollution impact on newborns health risk in Kaunas = Oro taršos keliama rizika naujagimių sveikatai Kaune : summary of the doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03B)Marozienė, Ligitadoctoral thesis
222004Profesinio rengimo reforma Lietuvoje : parametrai ir rezultatai : [monografija]Laužackas, Rimantas; Danilevičius, Eugenijus; Gurskienė, Odetabook
232003The acquisition of Lithuanian noun morphologySavickienė, Inetabook
242004Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai : monografija : socialiniai mokslai, edukologija 07SPukelis, Kęstutisbook
252006Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai : mokomoji knygaZuzevičiūtė, Vaivabook
262006Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai : monografijaCivinskas, Remigijus; Levickaitė, Vita; Tamutienė, Ilonabook
272000Mycological characteristics of substrata used for flower cultivation in greenhouses : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences B000, biology (01B) = Gėlėms auginti uždarame grunte naudojamų substratų mikologinė charakteristika : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai (B000), biologija (01B)Stankevičienė, Antaninadoctoral thesis
282008Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje : tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Projektas Nr. ESF/2004/2.2.0-K01-012) : mokslo studijaRutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilonabook
292007Darbo migracijos ypatumai-veiksniai, pasekmės ir tendencijosbook
302008Scots pine (Pinus sylvestris L.), growing in Lithuanian cities, radial increment formation regularities and determining factors : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Lietuvos miestuose augančios paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) radialiojo prieaugio formavimosi dėsningumai ir juos lemiantys veiksniaiŠimatonytė, Astadoctoral thesis
312008Ekologinio gamybos ir vartojimo veiksmingumo pokyčių Lietuvoje 1990-2006 m. analizė : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Dagiliūtė, Renatadoctoral thesis
322008Rengimo(si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Norkutė, Odetadoctoral thesis
332009Netradicinių sodo augalų introdukcijos vertinimas : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : biomedicinos mokslai (B 000), biologija (01 B)Daubaras, Remigijusdoctoral thesis
342008Vadovų asmeninių ir dalykinių savybių ugdymo tobulinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Župerkienė, Erikadoctoral thesis
352009Pašaukimo atskleidimas asmenybės ugdymo(si) perspektyvoje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Danilevičius, Eugenijusdoctoral thesis
362008Rūkymo profilaktikos programos, pagrįstos socialinės įtakos teoriniu modeliu, taikymo VI ir VIII klasių mokiniams efektyvumas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, psichologija (06 S)Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristinadoctoral thesis
372008Įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo modeliavimas profesiniame rengime : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologijaČepas, Pauliusdoctoral thesis
382008Politinio dalyvavimo dinamika Lietuvoje 1999-2006 m. : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, sociologija (05S)Imbrasaitė, Jūratėdoctoral thesis
392008Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Tandzegolskienė, Ilonadoctoral thesis
402008Antrepreneriškumo formavimas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Stripeikis, Osvaldasdoctoral thesis
412009Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Mikutavičienė, Ingadoctoral thesis
422007Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje : 2005-2006 m. tyrimai : [mokslinių straipsnių rinkinys]book
432010Studentų verslumo ugdymo plėtra Lietuvoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Župerka, Aurimasdoctoral thesis
442010Švč. Dievo Motinos ir krikščionių šventųjų paveikslai tradiciniame lietuvių folklore : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07 H)Kairaitytė, Aušradoctoral thesis
452010Komandinio darbo tobulinimas Lietuvos organizacijų pavyzdžiu : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S)Šalkauskienė, Ligitadoctoral thesis
462011Kineziterapeutų profesinio rengimo turinio modeliavimas : daktaro disertacija ; socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Žukauskienė, Mildadoctoral thesis
472010Angelų ikonografija Lietuvos bažnytinėje dailėje (XVI-XVIII a.) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H)Norkutė, Raimondadoctoral thesis
482011Darbuotojo įsipareigojimo organizacijai dimensijų ir veiksnių sąveikos : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Kavaliauskienė, Žanetadoctoral thesis
491999Lietuvio vaiko daiktavardžio morfologija [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija, lietuvių kalba (H 5902)Savickienė, Inetadoctoral thesis
502009Socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Kyburienė, Laimadoctoral thesis