Search: 2. Knygos / Books


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 214 (Search time: 0.073 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12006Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija : [vadovėlis]Žemaitis, Kęstutisbook
22007Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Karčiauskaitė, Indrėdoctoral thesis
32002Karo belaisviai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pirmoje pusėjeSirutavičius, Mariusbook
42007Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Mikalauskas, Arvydasdoctoral thesis
52007Civil service and civil servants in the First Republic of Lithuania (1918-1940) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05 H) = Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Mikalauskas, Arvydasdoctoral thesis
62007Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4 - ajame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Švilpa, Jonasdoctoral thesis
72007Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 : straipsnių rinkinysbook
82007Šiaurės Skalva : keliautojo po Pagėgių kraštą žinynasAlmonaitis, Vytenis; Almonaitienė, Junonabook
92004Sionistinio judėjimo idėja ir politika Lietuvoje 1906-1940 m. m. [Rankraštis] : daktaro disertacija : (humanitariniai mokslai, istorija 05 H)Bendikaitė, Eglėdoctoral thesis
102003Tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvoje XX a. 4-tame dešimtmetyje: tautininkų ideologinės-politinės srovės pažiūros [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Ivanovas, Bernarasdoctoral thesis
112004Lithuanian restructuring movement: theoretical analysis of the mass movement = Lietuvos persitvarkymo sąjūdis: teorinė masinio judėjimo analizė : summary of doctoral dissertation : social sciences, political sciences (02 S)Bulota, Rytisdoctoral thesis
122004Diplomatic culture in the practice of relationship between the Grand Duchy of Lithuania and the state of Moscow (in the end of fifteenth century and in the first half of sixteenth century) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių diplomatinė kultūra (XV a. pabaigoje - XVI a. pirmojoje pusėje) : daktaro disertacijos, santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Sirutavičius, Mariusdoctoral thesis
132004Les chapelles lituaniennes en bois: l'architecture et la tradition (2nd partie du XIX sc. - début du XX sc.) : le résumé de la thèse de doctorat : les sciences humaines, l'histoire de l'art (03 H) = Lietuvos medinės koplytėlės: architektūra ir tradicija (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, menotyra (03 H)Burinskaitė, Ilonadoctoral thesis
142004The thought and politics of zionist movement in Lithuania in 1906-1940 : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05 H) = Sionistinio judėjimo idėja ir politika Lietuvoje 1906-1940 m.m. : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Bendikaitė, Eglėdoctoral thesis
152003The role of the army in the political life of the First Republic of Lithuania (1927-1940) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Kariuomenės vaidmuo politiniame Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenime 1927-1940 mVaičenonis, Jonasdoctoral thesis
162004Lietuvos savivaldybės 1918-1920 m. [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Morkūnaitė-Lazauskienė, Aistėdoctoral thesis
172004The municipalities of Lithuania in 1918-1920 : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Lietuvos savivaldybės 1918-1920 m. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Morkūnaitė-Lazauskienė, Aistėdoctoral thesis
182004Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės santykių diplomatinė kultūra (XV a. pabaigoje - XVI a. pirmojoje pusėje [Rankraštis] : daktaro disertacija : (humanitariniai mokslai, istorija 05 H)Sirutavičius, Mariusdoctoral thesis
192002Identity and freedom : mapping nationalism and social criticism in twentieth-century LithuaniaDonskis, Leonidasbook
202003Shawls in Lithuania: on the problem of interaction between rural and urban cultures : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07H) = Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveikaNėnienė, Ingadoctoral thesis
212003"Kariuomenės vaidmuo politiniame Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenime 1927-1940 m." [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Vaičenonis, Jonasdoctoral thesis
222003Lietuvos lurdų kilmės istorijaLileikienė, Veronikaresearch article
232003The images of national minorities in Lithuania during the 1930's: the attitude of nationalists (tautininkai) : summary of doctoral dissertation : humanities sciences, history (05H) = Tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvoje XX a. 4-tame dešimtmetyje: tautininkų ideologinės-politinės srovės pažiūrosIvanovas, Bernarasdoctoral thesis
242003Žemės ūkio mašinų katedra 1928-2003 : [75-mečiui]Sakalauskas, Antanas; Špokas, Liudvikasbook
252003Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
262003Didžiosios skaros Lietuvoje: kaimo ir miesto kultūrų sąveika [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07H)Nėnienė, Ingadoctoral thesis
272013Lietuvių vėliavos maskvėnų nelaisvėje (1654-1655 m.)Meilus, Elmantas; Urmanski, Antoniresearch article
282003Israel Salanter and musar movement in Lithuania in the XIX c. = Izraelis Salanteris ir musar judėjimas Lietuvoje XIX a. : summary of the doctoral dissertation : human sciences, history (05 H)Pažėraitė, Aušrelė Kristinadoctoral thesis
292004Istorijos mokslas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 metaisLasinskas, Povilasbook
302005Pagėgių vietovardis rašytiniuose šaltiniuose : pirmieji paminėjimaiAlmonaitis, Vytenisbook
312004Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimaiRamanauskaitė-Kiškina, Egidijabook
322004Vilkaviškio vyskupijaŽemaitis, Kęstutisbook
332004Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiujeVaičenonis, Jonasbook
342005Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Jašinauskas, Linasdoctoral thesis
352005Etiquette and people's interrelationship in Lithuanian village in the 20th century : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07H) = Etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai Lietuvos kaime XX a. : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, etnologija (07H)Lapinskienė, Andželikadoctoral thesis
362007Lietuvos diplomatijos istorija (1925-1940 m.) : [recenzija]Petraitytė, Astareview article
372005The hired army of the Grand Duchy of Lithuania in the end of 15th c. - 1570 : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės samdomoji kariuomenė XV a. pabaigos - 1570 m. : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Lesmaitis, Gediminasdoctoral thesis
382005Nazi educational policy in the occupied Lithuania (1941-1944) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Jašinauskas, Linasdoctoral thesis
392005Etiketas ir žmonių tarpusavio santykiai Lietuvos kaime XX a. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07H)Lapinskienė, Andželikadoctoral thesis
402005Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės samdomoji kariuomenė XV a. pabaigos - 1570 m. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Lesmaitis, Gediminasdoctoral thesis
412004A research seminar in black and whiteSenn, Alfred Erichbook
422007Platėjantys Kauno praeities horizontai : [recenzija]Kuodys, Modestasreview article
432007Pastabos valstybingumo preliudijos istorijai : [recenzija]Saldukas, Linasreview article
442006Sionistinis sąjūdis Lietuvoje = Ha-tnua ha-cionit be-litaBendikaitė, Eglėbook
452005Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąjąGenzelis, Broniusbook
462006Veprių Kalvarijos : istoriniai, etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
472006Kitataučių įvaizdis lietuvių folkloreAnglickienė, Laimutėbook
48[2005]Tautiškumo beieškant Antano Smetonos Lietuvoje : tautinių įvaizdžių klausimasIvanovas, Bernarasbook
492006XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose : katalogas = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus : catalogusbook
502007Lietuvių kilmėVaicekauskas, Arūnasbook