Search: 2. Knygos / Books


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 961 (Search time: 0.054 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12004"Laivyno paradas" ir neįvykusi Klaipėdos okupacija 1938 m. Nežinomi Lietuvos ir Vokietijos santykių puslapiaiLiekis, Šarūnasresearch article
22007Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Vaičiūnienė, Vilhelminadoctoral thesis
32007Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas : kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija : monografijaRuškus, Jonas; Mažeikis, Gintautasbook
42007Aukštasis mokslas ir studentai, turintys negalę : būklės ir galimybių tyrimas : mokslo studijaRuškus, Jonas; Daugėla, Marius; Žukauskas, Saulius; Blinstrubas, Artūras; Šaparnis, Gintarasbook
52006Lietuvių kalendorinės šventėsVaicekauskas, Arūnasbook
62006Lietuvių šeimos papročiaiVaicekauskas, Arūnasbook
72007Vaikams apie senąsias lietuvių šventesVaicekauskas, Arūnasbook
82007Election campaign's links with election results: the case of Lithuanian parliament elections (1996 - 2004) : summary of doctoral dissertation : social sciences, political sciences (02S) = Rinkimų kampanijos sąsajos su rinkimų rezultatais: LR Seimo rinkimų (1996-2004 m.) atvejis : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S)Unikaitė, Ingridadoctoral thesis
92007Rinkimų kampanijos sąsajos su rinkimų rezultatais: LR Seimo rinkimų (1996 - 2004 m.) atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, politikos mokslai (02S)Unikaitė, Ingridadoctoral thesis
102007Vilniaus seimelio veikla 1717-1795 m. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Jurgaitis, Robertasdoctoral thesis
112000Lietuvos katalikiškų Pridedamųjų pamaldų apeiginių papročių nacionalinio savitumo, kaip vieno aukštesnės pakopos švietimo objektų žengiant į trečiąjį tūkstantmetį svarbaMotuzas, Alfonsasresearch article
122007The activities of the Vilnius dietine during 1717-1795 : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05 H) = Vilniaus seimelio veikla 1717-1795 m. : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Jurgaitis, Robertasdoctoral thesis
132007Gyvenimo apybraižos : autobiografiniai etiudai, kūrybinė veikla, edukologijos, glotoedukologijos, leksikografijos, kraštotyros darbai ir jų atgarsiaiŠernas, Vytautasbook
142007Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynasbook
152007Erkių ixodes ricinus l. ir jų platinamų endoparazitų paplitimas Lietuvoje bei jį lemiantys veiksniai : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)Ambrasienė, Daivadoctoral thesis
162007Viešųjų institucijų administravimo pokyčiai ir sąsajos su viešąja politika Lietuvos europeizacijos kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03S)Mažylis, Liudasdoctoral thesis
172007Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
182006Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija : [vadovėlis]Žemaitis, Kęstutisbook
192009Nuo nomenklatūros iki pseudobiurokratijos : posovietines viešosios biurokratijos bruožai LietuvojePivoras, Sauliusresearch article
202001Vysk. M. Valančius ,,Žemaičių vyskupystėje“ apie kalvarijų Kryžiaus kelių garbinimą LietuvojeMotuzas, Alfonsasresearch article
212007Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Karčiauskaitė, Indrėdoctoral thesis
222007Pilietiškumas Petro Roizijaus (~1505-1571) kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H)Tamošiūnienė, Aušradoctoral thesis
232002Teisė, legizmas, teisingumas ir teisėtumas bendrosios, civilinės ir Lietuvos teisės sistemose (filosofiniai aspektai) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filosofija (01H)Samajauskaitė, Gintarijadoctoral thesis
242002Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, 04 HLėgaudaitė, Jolantadoctoral thesis
252003Credit union in Lithuania, their regional development and perspectivesLevišauskaitė, Kristina; Kaupelytė, Daliaresearch article
262002Karo belaisviai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pirmoje pusėjeSirutavičius, Mariusbook
272-Jun-2008Lenkijos diplomatinės atstovybės veikla Lietuvoje 1938 - 1939 metaisGrabauskienė, Skaidramaster thesis
282007Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Mikalauskas, Arvydasdoctoral thesis
292007Civil service and civil servants in the First Republic of Lithuania (1918-1940) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05 H) = Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Mikalauskas, Arvydasdoctoral thesis
302007Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Strelcovas, Simonasdoctoral thesis
312007Kominternas ir komunistinis pogrindis Lietuvoje XX a. 4 - ajame dešimtmetyje (organizaciniai veiklos aspektai) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Švilpa, Jonasdoctoral thesis
322007The World War II refugees in Lithuania in 1939-1940 : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05 H) = Antrojo pasaulinio karo pabėgėliai Lietuvoje 1939-1940 metais : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Strelcovas, Simonasdoctoral thesis
332007Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Obelenienė, Birutėdoctoral thesis
342007Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, etnologija (07 H)Višinskaitė, Astadoctoral thesis
352007Transporto triukšmas Kauno mieste ir jo įtaka miokardo infarkto rizikai : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Lekavičiūtė, Jurgitadoctoral thesis
362007Priežemio ozono ir UV-B spinduliuotės diferencijuotas ir kompleksinis poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) : daktaro disertacija : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Dėdelienė, Kristinadoctoral thesis
372007Single and integrated impact of ozone and UV-B radiation on spring barley (Hordeum vulgare L.) : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Priežemio ozono ir UV-B spinduliuotės diferencijuotas ir kompleksinis poveikis vasariniams miežiams (Hordeum vulgare L.) : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Dėdelienė, Kristinadoctoral thesis
382007The effect of troposphere ozone on the morphology of the main autochtonic forest plants in Lithuania : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and environmental sciences (03 B) = Priežemio ozono poveikis Lietuvos miškų pagrindinių autochtoninių augalų morfologijai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Serafinavičiūtė, Brigitadoctoral thesis
392007Traffic noise in Kaunas city and its influence on myocardial infarction risk : summary of doctoral dissertation : biomedical sciences, ecology and envirronmental sciences (03 B) = Transporto triukšmas Kauno mieste ir jo įtaka miokardo infarkto rizikai : daktaro disertacijos santrauka : biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03 B)Lekavičiūtė, Jurgitadoctoral thesis
402007Verslo ir mokslo sąveika kaip prielaida aukštojo mokslo vystymui ir integracijai į Europos akademinę erdvę. Bendrųjų kompetencijų vaidmuo : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Kaminskienė, Ligijadoctoral thesis
412007Methodological premises for the systemic implementation of the lifelong learning idea in Lithuania's adult education : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S) = Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Žilinskaitė, Linetadoctoral thesis
422007Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations : daktaro disertacijos santrauka : social sciences, educology (07 S) = Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Obelenienė, Birutėdoctoral thesis
432007Interpretation of Lithuanian folk dreams andnarrations on dreams: composition, functional specification, meanings : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07 H) = Lietuvių liaudies sapnų aiškinimai ir pasakojimai apie sapnus: sandara, funkcionavimo specifika, reikšmės : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, etnologija (07 H)Višinskaitė, Astadoctoral thesis
442007Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 : straipsnių rinkinysbook
452006Lietuvos valstybės simboliaiVaičenonis, Jonasbook
462006Lituanicos skrydisVaičenonis, Jonascartographic material
472007Šiaurės Skalva : keliautojo po Pagėgių kraštą žinynasAlmonaitis, Vytenis; Almonaitienė, Junonabook
482007Individual correlates of organizational commitment and intention to leave the organizationLabatmedienė, Lina; Endriulaitienė, Auksė; Gustainienė, Loretaresearch article
492004Sionistinio judėjimo idėja ir politika Lietuvoje 1906-1940 m. m. [Rankraštis] : daktaro disertacija : (humanitariniai mokslai, istorija 05 H)Bendikaitė, Eglėdoctoral thesis
502003Tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvoje XX a. 4-tame dešimtmetyje: tautininkų ideologinės-politinės srovės pažiūros [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H)Ivanovas, Bernarasdoctoral thesis