Search: 2. Knygos / Books


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 66 (Search time: 0.113 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12000Lietuvos katalikiškų Pridedamųjų pamaldų apeiginių papročių nacionalinio savitumo, kaip vieno aukštesnės pakopos švietimo objektų žengiant į trečiąjį tūkstantmetį svarbaMotuzas, Alfonsasresearch article
22007Veprių Kalvarijų maldynas ir giesmynasbook
32007Kelmės krašto katalikiška etninė kultūra : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
42001Vysk. M. Valančius ,,Žemaičių vyskupystėje“ apie kalvarijų Kryžiaus kelių garbinimą LietuvojeMotuzas, Alfonsasresearch article
52011Teksty modlitw i pieśni dróg krzyżowych Kalwarii Litewskich : tradycja lokalna czy przejęta?Vaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
62003Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelio kulto kilmė Lenkijos analogų konteksteMotuzas, Alfonsasresearch article
72003Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
82009Lietuvių liaudies muzikos instrumentų vaizdiniai katalikų tradicinių giesmių tekstuose : simbolinė ar apeiginė reikšmė?Motuzas, Alfonsasresearch article
92003Vakarų Lietuvos (Žemaitijos) "Lurdų" apeiginės kultūros lokaliniai ypatymaiMotuzas, Alfonsas; Lileikienė, Veronikaresearch article
102006Veprių Kalvarijos : istoriniai, etnologiniai ir etnomuzikologiniai aspektai : monografijaMotuzas, Alfonsasbook
112005Kult Góry Krzyży - znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodowąMotuzas, Alfonsasresearch article
122005Kult Góry Trzech Krzyży na Litwie, w Polsce i Łatgalii (na Łotwie) – symbolem duchowości i walk narodów o wolność religijnąVaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
132009Kalvarijų Kryžiaus keliai LietuvojeMotuzas, Alfonsasresearch article
142005Lithuanian folk musical instrument "Kanklės" in the catholic servicesMotuzas, Alfonsasresearch article
152006Duchowe owoce wizyty Jana Pawła II na LitwieVaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
162006Особенности латишских и литовских обрядов Крестного пути Вильнюсских КалварийMotuzas, Alfonsasresearch article
172005Litewskie, polskie i łotewskie narodowe praktyki pobożnośći w kontekśce katolickiej kultury w EuropieMotuzas, Alfonsasresearch article
182004Muzyka sakralna Góry Krzyży na Litwie: : dziedzictwo kultury religijnej Polski czy Litwy?Motuzas, Alfonsasresearch article
192006Kryžių kalno kultas Lietuvoje ir Lenkijoje : tapatumai ir savitumaiMotuzas, Alfonsasresearch article
202009Podobieństwa i różnice w kulcie Gór Krzyży w Polsce i na LitwieVaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
212002Droga Krzyżowa litewskich „Kalwarii" i jej związek z PolskąMotuzas, Alfonsasresearch article
222004Kult Góry Krzyży znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodowąMotuzas, Alfonsasresearch article
232003Polsko-litewskie katolickie więzi kulturowe w dobie integracji z Unia EuropejskąMotuzas, Alfonsasresearch article
242002Droga Krzyżowa litewskich Kalwarii i jej związki z PolskąMotuzas, Alfonsasresearch article
252000Latvių ir lietuvių katalikų Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio apvaikščiojimo apeiginių papročių ypatumaiMotuzas, Alfonsasresearch article
262000Dėl Barboros Žagarietės šventumo : etnologinis ir etnomuzikologinis tyrimasMotuzas, Alfonsasresearch article
272007Etniczno-kulturowe stycznosci polskich i litewskich zwyczajów obrzędowychVaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
282004Kult Góry Krzyży znakiem walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodowąMotuzas, Alfonsasresearch article
292000The reflection of the additional service of the Polish origin in LithuaniaMotuzas, Alfonsasresearch article
3025-May-2015Lietuvos valstybingumo ir Vilniaus valstybinės priklausomybės klausimai Armija Krajova vadovybės dokumentuose 1939-1944 m.Božerocki, Tomašmaster thesis
312008Upowszechnianie się Polskiej etnicznej kultury muzycznej na Litwie w XVI-XX wiekuApanavičius, Romualdas; Motuzas, Alfonsasresearch article
322014Kryžių kalnas : istorija, apeigos, muzika : mokslo monografijaMotuzas, Alfonsasbook
332014Skapiškio kalvarijų Kryžiaus kelio pamaldumo praktikos ištakosMotuzas, Alfonsasresearch article
342012Krāsu simbolika Lietuvas katoļu liturģiskajos svĕtkosMotuzas, Alfonsasresearch article
352004Góra Krzyży, symbol walk Polaków i Litwinów o wolność religijną i narodowąMotuzas, Alfonsasresearch article
362012Seinų vyskupijos dvasininkijos indėlis į Graudžių verksmų sklaidą LietuvojeMotuzas, Alfonsasresearch article
372012Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje : etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra LietuvojeMotuzas, Alfonsasresearch article
382008Upowszechnianie się Polskiej etnicznej kultury muzycznej na Litwie w XVI-XX wiekuApanavičius, Romualdas; Motuzas, Alfonsasresearch article
392013Kryžių kalnas : katalikiška etninė kultūra : mokslo monografijaMotuzas, Alfonsasbook
402004The ritual customs of the Way of the Cross in Lithuania : the Church and local traditionsMotuzas, Alfonsasresearch article
412012The ethnomusic of the Cross Way in Latvia and Lithuania : the identities and differencesMotuzas, Alfonsasconference paper
422007Góra Trzech Krzyży na Litwie, w Polsce i Łatgalii (na Łotwie) jako symbol zmagań narodów o wolność religijnąVaičiūnas, Vytautas Steponas; Motuzas, Alfonsasresearch article
432009The influence of Polish culture on Lithuanian devotional practicesMotuzas, Alfonsasresearch article
442011Psalmu műzikas identitāte latviešu un lietuviešu katoļu bēru rituālos : kā mantojums tas ir?Motuzas, Alfonsasresearch article
452010Latviešu un lietuviešu katoļu bēru dziesmas : kā mantojums tas ir ? (Dobeles un Joniku rajona pierobežas situācija)Motuzas, Alfonsasresearch article
462012Švč. Mergelės Marijos liaudies pamaldumo praktikų vaidmuo Lietuvos dvasinės kultūros istorijojeMotuzas, Alfonsasresearch article
472010The origin of the Hill of Crosses, devotional practises and music of the pilgrimagesMotuzas, Alfonsasresearch article
482010"Valandos už mirusiuosius", arba "Gedulinės psalmės", nūdienos Lietuvoje ir Latvijoje : kieno tai palikimas?Motuzas, Alfonsasresearch article
492010Lietuvos Kalvarijų kryžiaus kelių maldų ir giesmių tekstų kilmė : vietos ar iš svetur atkeliavusi tradicija?Motuzas, Alfonsasresearch article
502011"Graudūs verksmai"Motuzas, Alfonsasjournal article