Search: SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2015, nr. 55(83)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 51-100 of 203 (Search time: 0.135 seconds).
:
Relevance
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12009Per Spiritum Ad Mariam. Znaczenie odnowionej pneumatologii dla mariologiiPek, KazimierzStraipsnis / Article
22009Romuviečių pasaulėžiūrinės grupės genezė (1919–1923 m.)Labanauskas, RamūnasStraipsnis / Article
32005Limiti della venerazione privata dei morti servi di DioMisztal, HenrykStraipsnis / Article
42006Išėjo nepasakęs sudiev, liko mokslo darbai, pavyzdžiai, meilė DievuiStraipsnis / Article
52006Katalikų universitetai ir šiuolaikinė kultūraNowosad, SlawomirStraipsnis / Article
62007Modernaus mokslo genezė ir jėzuitų vaidmuo 1560–1773 m.: I dalis - paradigmų kaitaRimaitė, Aušra; Štuopys, Arminas; Šviedrys, RomualdasStraipsnis / Article
72007Sakralumo ir muzikos raiškos sąveika Juozo Naujalio mišiose „Missa In Honorem St. Casimiri“Kšanienė, DaivaStraipsnis / Article
82006Ar laisvamanybė, kaip politiškai privilegijuota ideologija, nepažeidinėja tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų teisių?Meilius, KazimierasStraipsnis / Article
92006Realisable didactic concepts of religious education within today’s societyMandl, HaraldStraipsnis / Article
102007„Recepcja wybranych pięciu utworów o szczególnym wydźwięku teologicznym z cyklu Pieśni nabożnych Franciszka Karpińskiego”Reginek, AntoniStraipsnis / Article
112007Žmogaus laisvės samprata Šv. Tomo Akviniečio veikale Summa theologiae (I dalis)Šulcienė, LinaStraipsnis / Article
122007Žmogaus laisvės samprata šv. Tomo Akviniečio veikale „Summa theologiae“ (II dalis)Šulcienė, LinaStraipsnis / Article
132005Edukacja religijna w społeczeństwie ponowoczesnymBagrowicz, JerzyStraipsnis / Article
142005Duchowość i media - wzajemne relacjeBurski, KrzysztofStraipsnis / Article
152005Teologia i uniwersytet. O zadaniu teologii na uniwersytecie w kontekście poszukiwania cnoty w studiachMróz, MirosławStraipsnis / Article
162006M. Reinys – krikščioniškosios pedagogikos universalumo puoselėtojasVasiliauskienė, AldonaStraipsnis / Article
172006Bažnyčia kviečia tarnauti gyvybeiBaniulis, AlgisStraipsnis / Article
182006Antropologizacija ir sakramentiškumas naujosiose tikybos programoseStasiulevičiūtė, AlmaStraipsnis / Article
192006Präsenz der Kirche in der modernen Gesellschaft am Beispiel ReligionsunterrichtBirk, GerdStraipsnis / Article
202006Monografijos apie būsimųjų religijos švietėjų dvasingumo ugdymo galimybes universitete mokslinė vertėTijūnėlienė, OnaStraipsnis / Article
212005Priesterseelsorge morgenKalinowski, WojciechStraipsnis / Article
222006Dievo paslėptis – krikščioniškumo dėmuo ir iššūkis filosofijaiBingelis, ArūnasStraipsnis / Article
232006Tikybos pamokų pasirinkimo motyvai ir bendroji katalikų tikybos mokymo programaRugevičiūtė, Giedrė RitaStraipsnis / Article
242006Dievo Sandoros su Nojumi išganymo teologijaOželis, RemigijusStraipsnis / Article
252007The principles of the relationship between Church and State in the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997Stanisz, PiotrStraipsnis / Article
262005Motetas - cantus mediocris: liturginės ir kompozicinės paralelėsDaunoravičienė, GražinaStraipsnis / Article
272005Koscioł rzymskokatolicki wobec dialogu ludzi wierzących z niewierzącymi u schyłku XX wiekuDębiński, JózefStraipsnis / Article
282006Duchowość a horyzontalizm społeczeństwa EuropejskiegoChmielewski, MarekStraipsnis / Article
292006Religionsunterricht in Österreich im Kontext der Lebenswelt der JugendlichenMaltrovsky, EvaStraipsnis / Article
302006Popiežiaus Jono Pauliaus II mokymo centre – KristusBaniulis, AlgisStraipsnis / Article
312006Rok kościelny w pieśniach nabożnych Franciszka KarpińskiegoReginek, AntoniStraipsnis / Article
322009Doświadczenie mistyczne Św. Pawła Apostoła jako źródło ewangelizacjiChmielewski, MarekStraipsnis / Article
332009Wymiana naukowa pomiędzy „Homo meditans” i „Soter”Chmielewski, MarekStraipsnis / Article
342009„Paedagogia Christiana” – chrześcijańskie inspiracje i tradycje wychowawcze w dialogu ze współczesnościąHorowski, JarosławStraipsnis / Article
352010Christen des 21. Jahrhunderts in einem Freien EuropaTrummer, JohannStraipsnis / Article
362010Przepowiadanie Ewangelii w dzisiejszej praktyce homiletyczejZarzycki, Stanisław T.Straipsnis / Article
372010Nuodėmė ir sutaikinimas: žvilgsnis į Atgailos sakramentą naujatestamentinių krikščionių bendruomenių atgailos praktikos konteksteRagaišis, MindaugasStraipsnis / Article
382009Kryzys wśród braci mariańskich na Litwie 1933–1938Chudzik, PawełStraipsnis / Article
392009Klaipėdos katalikų bažnyčių chorai tradicijos ir inovacijų aspektuGudelis, RegimantasStraipsnis / Article
402009Religinio ugdymo ir klero formavimo istorija Lietuvoje ir katalikiškame pasaulyje – kelios pastabos dėl Artūro Grickevičiaus knygos „Vilniškė Popiežiškoji seminarija 1583–1655 metais“Vaišvilaitė, IrenaStraipsnis / Article
412009Prano Dovydaičio „LOGOS“ – tikėjimo ir proto sintezė kaip tiesos kontempliacijaStančienė, Dalia MarijaStraipsnis / Article
422010Choro vaidmuo ugdant dvasinius, meninius ir visuomeninius klieriko asmenybės bruožus Seinų kunigų seminarijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmajame dešimtmetyjeGudelis, RegimantasStraipsnis / Article
432010Lietuvos ateitininkijos fenomenas XX a. ir XXI a. sandūroje: tautą ir visuomenę atnaujinančių religinių pažiūrų raiškaMatulis, SauliusStraipsnis / Article
442010Wizytacje generalne diecezji Wileńskiej w XVII–XVIII w. ewolucja problematykiWilczewski, Waldemar FranciszekStraipsnis / Article
452009Liturgijos reforma ir muzika: tradicinio paveldo atnaujintoje liturgijoje problemaKalavinskaitė, DanutėStraipsnis / Article
462009U mariańskich początków klasztoru MariampolskiegoProczek, ZygmuntStraipsnis / Article
472009Paauglių atsakomybės sąsaja su jų dievo įvaizdžiuOželis, RemigijusStraipsnis / Article
482009Katalikiška spauda Vakarų Lietuvoje: nuo Martyno Mažvydo iki XXI a. pradžiosVaitekūnas, StasysStraipsnis / Article
492009Miłość, małżeństwo i rodzina w publikacjach Karola Wojtyły na łamach „Ateneum Kapłańskiego”Dorsz, WitoldStraipsnis / Article
502010Język litewski w wuszpasterstwie w dekanatach Kowno I Kupiszki w drugiej połowie Xviii wiekuKasabuła, TadeuszStraipsnis / Article