Search: Teisės apžvalga / Law Review


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 143 (Search time: 0.08 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12016Return migration in Lithuania. Incoming challenges for children's educationRuškus, Jonas; Kuzmickaitė, Daiva KristinaKnygos dalis / Part of book (Y)
22001Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos [Rankraštis] : habilitacinis darbas : socialiniai mokslai, edukologija (07S) = Education dimensions of lifelong learning : dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S) / Margarita Teresevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, Margarita
32001Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomenės veiksnys [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Irena Žemaitaitytė ; Vytauto Didžiojo universitetasŽemaitaitytė, Irena
42001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, Violeta
51999Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos : monografija / Rimantas LaužackasLaužackas, RimantasMonografija / Monograph (K1a)
62001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
72003Synthetic paradigm of teaching/learning compositions in a foreign language : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07S) = Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma / Ingrida Eglė Žindžiuvienė ; Vytautas Magnus UniversityŽindžiuvienė, Ingrida EglėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
82007Gyvenimo apybraižos : autobiografiniai etiudai, kūrybinė veikla, edukologijos, glotoedukologijos, leksikografijos, kraštotyros darbai ir jų atgarsiai / Vytautas ŠernasŠernas, VytautasKitos knygos / Other books (K4d)
92007Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations : daktaro disertacijos santrauka : social sciences, educology (07 S) = Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Obelenienė ; Vytautas Magnus UniversityObelenienė, BirutėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
102008Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje : tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Projektas Nr. ESF/2004/2.2.0-K01-012) : mokslo studija / Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė ; moksliniai redaktoriai: Margarita Teresevičienė, Ligija Kaminskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedraRutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, LinaKitos knygos / Other books (K4d)
112008Žinojimo demokratizavimas tiriant kooperuotų studijų (service-learning) veiksmingumą : focus grupės dalyvių balsaiVandzinskaitė, Deivida; Ruškus, JonasKnygos dalis / Part of book (Y)
122009Darbuotojų lojalumas švietimo organizacijai profesinio rengimo kaitos kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Renata Veršinskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasVeršinskienė, Renata
132011Implementing a national qualifications framework in LithuaniaTūtlys, Vidmantas; Spūdytė, IrmaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
142012Muzikinio ugdymo Lietuvoje realijos : būsimųjų muzikos mokytojų ir mokinių perspektyvaZuzevičiūtė, Vaiva; Bukantaitė, DaivaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
152012Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo, teikiančio pagalbą traumas patyrusiems pacientams, išdėstymo Lietuvos teritorijoje studijaGonak, Anton; Gedvilienė, GenutėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
162001Education dimensions of lifelong learning : summary of dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S) / Margarita Teresevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, MargaritaHabilitacinio darbo santrauka / Summary of habilitation work (D2)
172002Išnašų, citatų ir nuorodų sudarymo taisyklės magistro ir bakalauro darbams / Tadas Klimas, Tomas Berkmanas ; Vytauto Didžiojo universitetasKlimas, Tadas; Berkmanas, TomasMokomoji knyga / Educational book (K2b)
182004Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, Eugenijus
192004Modelling of the evalution of vocational education and training change : summary of doctoral dissertation : social sciences educology (07 S) = Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas : disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Odeta Gurskienė ; Vytautas Magnus UniversityGurskienė, OdetaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
202005Besimokančios tinklinės organizacijos modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Daiva Bukantaitė ; Vytauto Didžiojo universitetasBukantaitė, Daiva
212007Cultural studies in a new context : is this a horse of a different color?Balčiūnaitienė, Asta; Voronova, LarisaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
222007Qualitative approaches to learning english as a foreign languageMačianskienė, NemiraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
232008Bendrųjų kompetencijų ugdymo programa. Dėstytojo vadovasDeltuva, Artūras; Gurova, Tatjana; Godvadas, Paulius; Čepienė, AurelijaKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
242008Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Ilona Tandzegolskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTandzegolskienė, Ilona
252010Bendrųjų gebėjimų ugdymo/si fenomenologinė perspektyva profesiniame rengime : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vytauto Didžiojo universitetasČepienė, Aurelija
262004Leidinių studijoms rengimo metodika (socialiniams ir humanitariniams mokslams) : metodinė priemonė / Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedraBukantaitė, Daiva; Lapėnienė, Asta; Sabaliauskas, Tomas; Tūtlys, Vidmantas; Verbylaitė, DaliaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
272012Jūreivystės studentų profesinės karjeros planavimo mokėjimų ugdymo modelis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Genutė Kalvaitienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKalvaitienė, Genutė
282015Leadership styles in ethical dilemmas : reasons, actions and consequences when head nurses make decisions in ethical dilemmas [Academic dissertation, University of Tampere, School of Health Sciences Finland]Žydžiūnaitė, VilmaMonografija / Monograph (K1a)
292006Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai : monografija / Remigijus Civinskas, Vita Levickaitė, Ilona TamutienėCivinskas, Remigijus; Levickaitė, Vita; Tamutienė, IlonaMonografija / Monograph (K1a)
302004Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai : monografija : socialiniai mokslai, edukologija 07S / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisMonografija / Monograph (K1a)
312002Edward de Bono and teaching english in Lithuania 1991 to 2001 / Nin Bižys, Vaiva ZuzevičiūtėBižys, Nin; Zuzevičiūtė, VaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
322005Modelling metacognitive strategies in university studies : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) = Metakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vaiva Zuzevičiūtė ; Vytautas Magnus UniversityZuzevičiūtė, VaivaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
332005Metakognityvinių strategijų modeliavimas universitetinėse studijose : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vaiva Zuzevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetasZuzevičiūtė, Vaiva
342005Dirbančiųjų tęstinio profesinio rengimo prieinamumo modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vidmantas Tūtlys ; Vytauto Didžiojo universitetasTūtlys, Vidmantas
352007Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Obelenienė ; Vytauto Didžiojo universitetasObelenienė, Birutė
362007Methodological premises for the systemic implementation of the lifelong learning idea in Lithuania's adult education : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S) = Mokymosi visą gyvenimą idėjos sisteminio įgyvendinimo Lietuvos suaugusiųjų švietime metodologinės prielaidos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Lineta Žilinskaitė ; Vytautas Magnus UniversityŽilinskaitė, LinetaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
372008Socialinė partnerystė mokyklinėje profesinio rengimo sistemoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Lina Kaminskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKaminskienė, Lina
382012Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas [elektroninis išteklius] : mokslo studija / Vytauto Didžiojo universitetasRuškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Zybartas, Saulius; Eskytė, Ieva; Motiečienė, Roberta; Dorelaitienė, AgnėMokslo studija / Study (K1b)
392012Supply and demand of high skills in the labour market of Lithuania : challenges for human resource development and talent managementTūtlys, Vidmantas; Rutkienė, AušraStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
402012Teorizuojant Lietuvos sporto lauko struktūrąGenys, DainiusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
412013School as a community for social inclusion : strategies for inclusionMiliušienė, Monika; Zuzevičiūtė, VaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
422012Glaudžios bendruomenės kūrimo strategijos švietime: mokyklos atvejis : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) = Educational startegis at school level for creating cohesive community : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Monika Miliušienė ; Vytauto Didžiojo universitetasMiliušienė, MonikaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
432012Informacinės visuomenės technologijų integravimas modernizuojant aukštojo mokslo studijas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07s) / Lina Kankevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKankevičienė, Lina
442013Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Salomėja Karasevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetasKarasevičiūtė, Salomėja
45199775-erių metų Universiteto keliasKaminskas, VytautasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
462004Profesijos mokytojų strateginių kompetencijų nustatymo ir jų kvalifikacijos tobulinimo modulių rengimo metodika / Rimantas Laužackas, Vincentas Dienys ; PHARE Žmogaus išteklių vystymo paramos fondas, Profesinio mokymo metodikos centrasDienys, Vincentas; Laužackas, RimantasMokomoji knyga / Educational book (K2b)
47[2003]Self analysis [Rankraštis] / Vytautas Magnus university. Scool of law ; [prepared by Tadas Klimas with assistant to Jurate Vaiciukaite, Tomas Berkmanas]Klimas, Tadas; Vaičiukaitė, Jūratė; Berkmanas, TomasKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
482007Lietuvos aukštojo mokslo kokybės parametrų modeliavimas : monografijaKundrotas, Virginijus; Lanskoronskis, Marius; Grebliauskas, Artūras; Laužackas, Rimantas; Lydeka, Zigmas; Pundzienė, Asta; Ramonienė, Lineta; Tūtlys, VidmantasMonografija / Monograph (K1a)
492008Kooperuotų studijų (service-learning) adaptavimas Lietuvoje hermeneutinės pedagogikos požiūriuLenkauskaitė, Jurgita; Mažeikis, GintautasKnygos dalis / Part of book (Y)
502009Socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Laima Kyburienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKyburienė, Laima