Search: Teisės apžvalga / Law Review


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.269 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11999Lietuvos rusų sentikių etnokonfesinė mažuma iš etnologijos perspektyvosČiubrinskas, VytisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
21998Lietuvos sentikių-rusų etnologija : tyrimo patirtis, problemos ir perspektyvosČiubrinskas, VytisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
31995Valstiečių trobesių statybos papročiai 19 a. pabaigoje - 20 a. pirmojoje pusėjeČiubrinskas, VytisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
41999Sovietinė Lietuvos etnologija : istorinio materializmo ir etnokultūrinio romantizmo susitikimasČiubrinskas, VytisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
51997Tetraphenylphosphonium inhibits oxidation of physiological substrates in heart mitochondria / V. Mildaziene, R. Baniene, A. Marcinkevičiūtė, Z. Nauciene, A. Kalvenas, A. ZimkusBanienė, Rasa; Marcinkevičiūtė, Aušra; Kalvėnas, Alvydas; Zimkus, Aurelijus; Mildažienė, Vida; Naučienė, ZitaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
61990Kultūros krizės ir jų filosofinė refleksija [Rankraštis] : (kultūros krizės sąvokos bei O. Spenglerio, A. J. Toynbee'o ir L. Mumfordo istoriosofinių koncepcijų istorinė-metodologinė analizė) : specialybė 09.00.03 - filosofijos istorija : disertacija filosofijos kandidato moksliniam laipsniui gauti / Leonidas Donskis ; Vilniaus universitetas. Filosofijos katedraDonskis, Leonidas
71998Sportuojančių asmenų mitybos ypatumaiStukas, Rimantas; Karosienė, Jūratė; Pečiukonienė, Marija; Skernevičius, Juozas; Skernevičienė, Birutė; Milašius, KazysStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
81998Žaidimo imitacija lietuvių vaikų poezijoje = Imitation of play in Lithuanian children's poetry : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Loreta Žvironaitė-Udrienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasUdrienė, Loreta; Papuzińska-Beksiak, Joanna; Urba, Kęstutis; Areška, Vitas; Klimašauskienė, Irena; Auryla, Vincas; Rajeckas, Vladas; Skrodenis, StasysDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
91993Folkloristas ir etnologas Jonas Balys : pabaigos žodisČiubrinskas, VytisStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
101998Lietuvos istorija iki 1795 metų / Zigmantas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas Kuncevičius; Lietuvos istorijos institutasKuncevičius, Albinas; Kiaupa, Zigmuntas; Kiaupienė, JūratėMonografija / Monograph (K1a)