Search: Teisės apžvalga / Law Review


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 151-200 of 361 (Search time: 0.12 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12015GIS mokymas Lietuvos edukologijos universitetePileckas, MarijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
22015SocializacijaRalys, KęstutisStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
32015Kompleksinių socialinių paslaugų bendruomenėje modeliavimas: Marcinkonių atvejo analizėKvieskienė, Giedrė; Miškinytė, EglėStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
42015Vokalinis ugdymas neformaliojo švietimo įstaigose: vaikų džiazinis dainavimas = Vocal education in non-formal education institutions: children's jazz singingJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Kriščiokaitytė, VaivaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
52015Mitinio pasaulėvaizdžio ženklai Leonardo Gutausko sakmėse vaikams : [elektroninis išteklius] : metodinė priemonė / Loreta Žvironaitė-Udrienė; Lietuvos edukologijos universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedraUdrienė, LoretaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
62015The concept of qualitative study of students in physical education study programme of the Lithuanian University of Educational SciencesŽibėnienė, Gintautė; Ustilaitė, Stasė; Poteliūnienė, SnieginaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
72015Vaikų vokalinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje : metodinė priemonė / Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Muzikos katedraJucevičiūtė-Bartkevičienė, VaivaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
82015Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje : produktyviojo mokymosi metodika / [Milda Brėdikytė, Auksė Petruškevičiūtė, Simona Plienaitytė, Elena Stasiulienė]Brėdikytė, Milda; Petruškevičiūtė, Auksė; Plienaitytė, Simona; Stasiulienė, ElenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
92015Choral singing in Lithuania: traditions and innovationsAbramauskienė, Jolanta; Kirliauskienė, RasaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
102015Play as a mediator of the development of self-regulationBrėdikytė, Milda; Sujetaitė-Volungevičienė, GiedrėTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
112015Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programoseRuškytė, Džiuljeta; Navickas, VytasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
122015Socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikisBurvytė, SigitaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
132015Vaikų įtraukties į ugdymą galimybės panaudojant IKT: mokinių požiūrisGulbinas, Rokas; Arkušauskaitė, IrmantėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
142015Music education: some aspects of pedagogical efficiency of popular music integrationRauduvaitė, Asta; Lasauskienė, JolantaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
152015Project-based learning at university: teaching experiences of lecturersLasauskienė, Jolanta; Rauduvaitė, AstaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
162015Peculiarities of interactive whiteboard application during lessons in Lithuanian general education schoolsVainorytė, Brigita; Žygaitienė, BirutėStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
172015Postgraduate studies in arts education: expectations of programme management and social partnersBanevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Kudinovienė, JolitaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
182015Experience in teaching practice of pre-service teachers: analysis of written reflectionsRauduvaitė, Asta; Lasauskienė, Jolanta; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
192015Research on material provision of Lithuanian general education schools with interactive whiteboards and preparation of teachers to work on themŽygaitienė, Birutė; Vainorytė, Brigita; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
202015Teachers attitude towards autonomous learning in university studiesTandzegolskienė, Ilona; Rutkienė, AušraStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
212015Ugdymo kaitos projektų didaktikos, kaip humanistinės paradigmos įtvirtinimo švietimo sistemoje instrumento, sisteminio panaudojimo perspektyva = Possibilities for the systemic application of pedagogical change projects as instruments of implementating the humanistic paradigm in the education systemBruzgelevičienė, RamutėRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
222015Geografijos studijos Lietuvos edukologijos universitete geografijos mokytojų poreikio konteksteStanaitis, Saulius; Česnavičius, Darius; Butkutė, JolantaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
232015Vertybinių orientacijų formavimo(si) savitumai mokinio šeimoje ir mokykloje – iššūkis mokytojo profesionalumui = Features of the formation of value orientation in students' families and at school – a challenge to teacher professionalismGrincevičienė, VilijaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
242015Gifted education in primary schoolKarkockienė, Daiva; Strolienė, ErikaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
252015Pradinių klasių mokinių integruotos kalbos ugdymo didaktikos kitų dalykų pamokose teorinis ir empirinis pagrindimas (Šveicarijos patirtis) = A theoretical and practical grounding for the integration of language learning in other subject areas at the primary level: the Swiss experienceJakavonytė-Staškuvienė, DaivaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
262015Mokytojų ugdymas Edukologijos mokslo kontekste = Teacher education in the context of education scienceBarkauskaitė, Marija; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, Linas; Monkevičienė, OnaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
272015Standartizuota socialinio ugdymo programa 8 klaseiGerulaitis, Šarūnas; Krušinskienė, Regina; Milaknienė, Jolita; Orintienė, Ginta; Porutis, Andrius; Sakalauskienė, Inga; Šetkus, Benediktas; Valeckaitė, GaivaKnygos dalis / Part of book (Y)
282015Socialinių darbuotojų kompetencijos veikti kaimo bendruomenėje apibrėžtisMisiūnienė, Giedrė; Sadauskas, JustinasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
292015III klasės mokinių klausymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas lietuvių kalbos pamokose : [pabaiga]Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Laumytė, GerdaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
302015Sumanioji edukacija – socialinėms industrijomsKvieskienė, GiedrėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
312015Meninė individualybė ir jos raiškos plėtojimo muzikine veikla galimybės universitete : metodinė priemonė / Vilius Tavoras ; Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Muzikos katedraTavoras, ViliusMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
322015Gabumų apibrėžties ir identifikavimo sunkumaiBrandišauskienė, AgnėKnygos dalis / Part of book (Y)
332015Veiksmingos mokymo(si) aplinkos kūrimo prielaidosBrandišauskienė, AgnėKnygos dalis / Part of book (Y)
342015Arts teacher education in Lithuania: aspects of postgraduate arts education researchBanevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Kudinovienė, JolitaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
352015Receiving through giving: scientific memos of web based learningKasperiūnienė, Judita; Daukilas, SigitasStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
362015Socialinio darbuotojo veikla priklausomybės ligomis sergančių asmenų socialinės reabilitacijos bendruomenėsePetronienė, Ona; Ždanovič, OksanaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
372015Mokytojų požiūris į integruotą sveikatos ugdymą ir vaidmuo jį įgyvendinantGudžinskienė, Vida; Česnavičienė, JūratėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
382015Socialinės pagalbos šeimai poreikis įvaikinimo atvejuBurvytė, Sigita; Tribockaja, EnrikaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
392015Kaimo seniūnijos socialinio darbuotojo veiklos modeliavimasPetronienė, Ona; Turbinova, IlonaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
402015Mokinių sakytinės raiškos gebėjimai: problemos ir galimybės = Students' speaking skills: problems and opportunitiesNauckūnaitė, ZitaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
412015Оценивание и признание в высших учебных заведениях Литовской Республики приобретенных путем неформального обучения и самообразования компетенцийPetronienė, OnaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
422015Bendrieji studentų mokslinių darbų rašymo nurodymai ir užduotys : metodinė priemonė / Aušra Bikelienė, Aušra Daugirdienė, Brigita Gulbinaitė ; Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Raidos ir ugdymo psichologijos katedraBikelienė, Aušra; Daugirdienė, Aušra; Gulbinaitė, BrigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
432015Trends in the choice of physics for studies: the case of LithuaniaDikčius, Gintaras; Karenauskaitė, Violeta; Lazauskaitė, RomualdaStraipsnis nerecenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed foreign international conference proceedings (P2a)
442015III klasės mokinių klausymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas lietuvių kalbos pamokose : [pradžia]Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Laumytė, GerdaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
452015Основные направления подготовки педагогов к воспитанию молодого поколенияTargamadzė, Vilija; Grincevičienė, VilijaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
462015Pratarmė [straipsnių rinkiniui „Geroji muzikos pedagoginė patirtis“]Rauduvaitė, Asta; Lasauskienė, JolantaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
472015Edukacinės sąveikos kūrimosi praktinio mokymosi sąlygomis iššūkiaiPetruškevičiūtė, AuksėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
482015Socialinio verslo ir verslumo kompetencijų sąsajosKvieska, VytautasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
492015Personal change of social work students through establishing the relationships in professional practiceBagdonaitė-Stelmokienė, Ramunė; Žydžiūnaitė, VilmaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
502015Principles of connectivism learning theory in international studiesDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)