Search: 2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-47 of 47 (Search time: 0.383 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12008Mokslų daktaro kvalifikacijos projektavimas: edukologijos doktorantūros atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Ilona Tandzegolskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTandzegolskienė, Ilona
22013Suaugusiųjų savanoriškos veiklos profesionalizacijos raiška mokymosi visą gyvenimą kontekste : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Salomėja Karasevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetasKarasevičiūtė, Salomėja
32009Švietimo ir socialinės nelygybės sąveikos fenomenas: Lietuvos kontekstas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Inga MikutavičienėMikutavičienė, Inga
42008Įsidarbinamumo kompetencijos ugdymo modeliavimas profesiniame rengime : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija / Paulius Čepas ; Vytauto Didžiojo universitetasČepas, Paulius
52010Sutrikusios lokomocijos vaikų ugdymo psichosocialinės aplinkos dimensijos : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vytauto Didžiojo universitetasBaužienė, Zita
62012Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje. Būklės ir galimybių tyrimas [elektroninis išteklius] : mokslo studija / Vytauto Didžiojo universitetasRuškus, Jonas; Žvirdauskas, Dainius; Zybartas, Saulius; Eskytė, Ieva; Motiečienė, Roberta; Dorelaitienė, AgnėMokslo studija / Study (K1b)
72011Kompetencijų perimamumas profesiniame rengime : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Jolanta Valiulienė ; Vytauto Didžiojo universitetasValiulienė, Jolanta
82012Challenges and issues in nursing leadershipŽydžiūnaitė, VilmaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
92012Žmogaus, turinčio proto negalią, ir aplinkos sąveika : socialinės karjeros diskursas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Asta Kandratavičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKandratavičienė, Asta
102013Studentų karjeros projektavimo kompetentingumo parametrai: pirmosios universitetinių studijų pakopos atvejis : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eilina Dailidienė ; Vytauto Didžiojo universitetasDailidienė, Eilina
112008Rengimo(si) gyvenimui santuokinėje šeimoje edukologinis modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Odeta Norkutė ; Vytauto Didžiojo universitetasNorkutė, Odeta
122012Informacinės visuomenės technologijų integravimas modernizuojant aukštojo mokslo studijas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07s) / Lina Kankevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKankevičienė, Lina
132009Socialiai integralios mokymo(-si) aplinkos klasėje modeliavimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Laima Kyburienė ; Vytauto Didžiojo universitetasKyburienė, Laima
142009Pašaukimo atskleidimas asmenybės ugdymo(si) perspektyvoje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, EugenijusHabilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga / Review of science works prepared for habilitation procedure (D3)
152012Mokinių profesinis apsisprendimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimp paradigmoje : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Aistė Antanaitienė ; Vytauto Didžiojo universitetasAntanaitienė, Aistė
162015Bendrųjų ir profesinių vertybių internalizavimas rengiant bendrosios praktikos slaugytojus koleginėse studijose : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Ričardas Butėnas ; Vytauto Didžiojo universitetasButėnas, Ričardas
172001Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos : psichopedagoginės dimensijos [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Nemira Mačianskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasMačianskienė, Nemira
182001Education dimensions of lifelong learning : summary of dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S) / Margarita Teresevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, MargaritaHabilitacinio darbo santrauka / Summary of habilitation work (D2)
192004Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai : monografija : socialiniai mokslai, edukologija 07S / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisMonografija / Monograph (K1a)
202007Informacinis raštingumas modernizuojant universitetines studijas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Vilhelmina Vaičiūnienė ; Vytauto Didžiojo universitetasVaičiūnienė, Vilhelmina
212006Vengiančių lankyti mokyklą vaikų problemos ir poreikiai : monografija / Remigijus Civinskas, Vita Levickaitė, Ilona TamutienėCivinskas, Remigijus; Levickaitė, Vita; Tamutienė, IlonaMonografija / Monograph (K1a)
222004Modelling of the evalution of vocational education and training change : summary of doctoral dissertation : social sciences educology (07 S) = Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas : disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Odeta Gurskienė ; Vytautas Magnus UniversityGurskienė, OdetaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
232006Suaugusiųjų mokymosi poreikiai ir jų tyrimai : mokomoji knyga / Vaiva ZuzevičiūtėZuzevičiūtė, VaivaMokomoji knyga / Educational book (K2b)
242007Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations : daktaro disertacijos santrauka : social sciences, educology (07 S) = Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Obelenienė ; Vytautas Magnus UniversityObelenienė, BirutėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
252001Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomenės veiksnys [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Irena Žemaitaitytė ; Vytauto Didžiojo universitetasŽemaitaitytė, Irena
262001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, Violeta
272004Profesinio rengimo kaitos vertinimo modeliavimas [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Odeta Gurskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasGurskienė, Odeta
282007Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Obelenienė ; Vytauto Didžiojo universitetasObelenienė, Birutė
292001Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos : psichopedagoginės dimensijos : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Nemira Mačianskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasMačianskienė, NemiraDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
302008Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje : tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Projektas Nr. ESF/2004/2.2.0-K01-012) : mokslo studija / Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė ; moksliniai redaktoriai: Margarita Teresevičienė, Ligija Kaminskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedraRutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, LinaKitos knygos / Other books (K4d)
312001Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje kūrybiškumo ugdymo paradigmoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Audronė Valiuškevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetasValiuškevičiūtė, Audronė
322001Lateralinis mintijimas šiuolaikinėje kūrybiškumo ugdymo paradigmoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Audronė Valiuškevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetasValiuškevičiūtė, AudronėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
332001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
342001Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos [Rankraštis] : habilitacinis darbas : socialiniai mokslai, edukologija (07S) = Education dimensions of lifelong learning : dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S) / Margarita Teresevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, Margarita
352004Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, Eugenijus
361999Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos : monografija / Rimantas LaužackasLaužackas, RimantasMonografija / Monograph (K1a)
372004Modelling of personality vocational interiorisation in the change of curriculum : summary of doctoral dissertation : social sciences, edukology (07 S) = Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytautas Magnus UniversityDanilevičius, EugenijusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
382004Profesinio rengimo reforma Lietuvoje : parametrai ir rezultatai : [monografija]Laužackas, Rimantas; Danilevičius, Eugenijus; Gurskienė, OdetaMonografija / Monograph (K1a)
392015Sociokultūrinių kompetencijų ugdymas(-is) profesiniame mokyme : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Ieva Anužienė ; Vytauto Didžiojo universitetasAnužienė, Ieva
402008Kokybiniai tyrimai edukologijoje : metodinė priemonė / Rita Mičiulienė; Lietuvos žemės ūkio universitetasMičiulienė, RitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
412012Mokymosi visą gyvenimą tyrimai Europos aukštojo mokslo modernizavimo strateginių nuostatų konteksteSajienė, Laima; Zuzevičiūtė, VaivaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
422002Moksleivio sveikatos sauga / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [sudarė R. Proškuvienė, V. Gudžinskienė, V. Zlatkuvienė, M. Černiauskienė, E. Žilinskienė, A. Kalinkevičienė]Proškuvienė, Regina; Gudžinskienė, Vida; Zlatkuvienė, Vida; Černiauskienė, Marijona; Žilinskienė, Elena; Kalinkevičienė, AušraSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
432003Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / Viktorija Sičiūnienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasSičiūnienė, ViktorijaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
442012Muzikinio ugdymo dimensijos socialinių ir humanitarinių mokslų sankirtojeBukantaitė, Daiva; Gerulis, SauliusStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
452012Mokymosi visą gyvenimą tyrimai : technologijomis grindžiamų studijų organizavimo prielaidos Europos aukštojo mokslo modernizavimo konteksteVolungevičienė, Airina; Teresevičienė, MargaritaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
462003Statistikos ir tikimybių teorijos pradmenų mokymo Lietuvos pagrindinėje mokykloje sistema [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / Viktorija Sičiūnienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasSičiūnienė, Viktorija
472016Viešojo, privataus ir NVO sektoriaus partnerystė: tyrimo pristatymasKvieskienė, GiedrėStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)

 

  • previous
  • 1
  • next