Search: 3. Publikacijos Universiteto recenzuojamuose mokslo žurnaluose / Publications in University peer reviewed scientific journals


Add/Remove Filters (3 filters currently applied)
Results 1-50 of 63 (Search time: 0.048 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Czeslawas Miloszas iš XXI amžiaus perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo 95-čio jubiliejui , [Česlovo Milošo skaitymai] / Vytauto Didžiojo universitetas. Czesławo Miłoszo slavistikos centras ; [sudarytojai Andžej Pukšto, Vaida Kamuntavičienė, Jovita Daukšytė ; redakcinė kolegija: Nina Taylor-Terlecka... [et al.]Pukšto, Andžej; Kamuntavičienė, Vaida; Daukšytė, JovitaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
22011Introduction to the analysis of crime fiction [elektroninis išteklius] : a user-friendly guide / Milda DanytėDanytė, MildaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
32011Lithuanian literature in English : a corpus-based approach to the translation of author-specific neologisms : doctoral dissertation : humanities, philology (04H) = Lietuvių literatūra anglų kalba : tekstynu paremtas autorinių neologizmų vertimo tyrimas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Jurgita Vaičenonienė ; Vytautas Magnus universityVaičenonienė, Jurgita
4[2003]Lithuanian literature of the begining of the 20th century [Rankraštis] / prepared by Indrė Žekevičiūtė ; Vytautas Magnus University. The Department of Lithuanian LiteratureŽekevičiūtė, IndrėKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
52005Kanados XX a. literatūra : etninių mažumų ir moterų tapatybės problematika istoriniame kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Milda Danytė ; Vytauto Didžiojo universitetasDanytė, Milda
62005Bernardas Brazdžionis's writing in 1924-1944 : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) = Bernardo Brazdžionio kūryba, 1924-1944 metai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytautas Magnus University, Institute of Lithuanian languageRakutienė, SilvijaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
72006Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Kristina Sakalavičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSakalavičiūtė, Kristina
82009Pozityvizmas ir lietuvių proza. XIX amžiaus antroji pusė. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Giedrius ŽidonisŽidonis, Giedrius
92014Tautinio tapatumo raiška naujausiuose lietuvių autorių svetur parašytuose tekstuose (Irenos Mačiulytės-Guilford „Glėbys“, Antano Šileikos „Bronzinė moteris“ ir „Pogrindis“, Valdo Papievio „Vienos vasaros emigrantai“ ir „Eiti“) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Diana Jovaišienė ; Vytautus Magnus UniversityJovaišienė, Diana
102015The translation of adolescent language from English into Lithuanian: the case of fiction for young adults : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Karolina Butkuvienė ; Vytautas Magnus university, Institute of the Lithuanian languageButkuvienė, Karolina
112002Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbotyra H5901 / Jovita Erichsmeier ; Vytauto Didžiojo universitetasErichsmeier, Jovita
122006Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose : daugiaveidis XX a. užsienio romanas lietuviškai / Dalia ZabielaitėZabielaitė, DaliaKitos knygos / Other books (K4d)
132007Baltų literatūra XX a. antrojoje pusėje : mokomoji knyga / Inga Stepukonienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraVaičekauskaitė-Stepukonienė, IngaMokomoji knyga / Educational book (K2b)
142009Lietuva Rytų Prūsijos literatūroje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Sigita Barniškienė ; Vytauto Didžiojo universitetasBarniškienė, SigitaHabilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga / Review of science works prepared for habilitation procedure (D3)
152010Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni'o Papini'o kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Vytauto Didžiojo universitetasKeturakis, Ugnius
162010XX amžiaus antrosios pusės lietuvių išeivijos rašytojų memuarai: žanro raida : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Kristina Bartkienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasBartkienė, Kristina
172011Literatūrinė Kauno regiono savimonė : [elektroninis išteklius] mokslo straipsnių rinkinys / sudarytoja Indrė ŽakevičienėMykolaitytė, Aurelija; Žakevičienė, IndrėSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
182005Modern North American women writers : Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison : an instructional handbookRagaišienė, Irena; Žindžiuvienė, Ingrida EglėVadovėlis / Textbook (K2a)
192005Bernardo Brazdžionio kūryba 1924-1944 metai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasRakutienė, Silvija
202007Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis... [et al.]Ragaišienė, Irena; Višomirskytė, Vijolė; Žekevičiūtė, Indrė; Gudaitis, LeonasMonografija / Monograph (K1a)
212008Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 S) / Inga Litvinavičienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasLitvinavičienė, Inga
222012„Karo meto dienoraštis" („Das Tagebuch der Kriegszeit") von Gabrielė Petkevičaitė-BitėBarniškienė, SigitaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
232014Upių reikšmė literatūrinei tarpukario Kauno topografijaiEidukevičienė, Rūta; Sakalavičiūtė, KristinaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
242014Jono Meko kūrybos filotropinė žiūra : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Ramūnas Čičelis ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasČičelis, Ramūnas
252015Pastoralinės lietuvių literatūrinio naratyvo strategijos (1945-2010) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Livija Mačaitytė-Kaselienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasMačaitytė, Livija
262015Translation of culture-specific items from English into Lithuanian and Russian : the case of Joanne Harris' gourmet novels : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Kultūros elementų vertimas iš anglų į lietuvių ir rusų kalbas pagal Joanne Harris gurmaniškuosius romanus : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai : filologija (04H) / Lolita Petrulionė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Institute of Lithuanian languagePetrulionė, Lolita
272002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, Gintarė
282003Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. : rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasKuizinienė, Dalia; Aleksandravičius, EgidijusMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos / Science source and science heritage publication (K4a)
292003Jenseits des Geschlechterkampfes : traditionelle Aspekte des Frauenbildes in der Prosa von Marie Luise Kaschnitz, Gabriele Wohmann und Brigitte Kronauer / Rūta EidukevičienėEidukevičienė, RūtaKitos knygos / Other books (K4d)
302010Prometheism in creative work of Jurgis Baltrušaitis and Giovanni Papini = Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni'o Papini'o kūryboje : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Vytautas Magnus universityKeturakis, UgniusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
312013Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Dainius Sobeckis ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSobeckis, Dainius
322004Antano Škėmos teksto strategija : nervingo persodinto augalo giesmė / Vijolė Višomirskytė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Višomirskytė, VijolėMokslo studija / Study (K1b)
332005Juozo Apučio poetika : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Violeta Gedminienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasGedminienė, Violeta
342005Juozas Aputis's poetics : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Juozo Apučio poetika : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Violeta Gedminienė ; Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian LanguageGedminienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
352002Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai / Jolanta Kriūnienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Kriūnienė, JolantaKitos knygos / Other books (K4d)
362007Pilietiškumas Petro Roizijaus (~1505-1571) kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Aušra Tamošiūnienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasTamošiūnienė, Aušra
372001Antano Škėmos teksto strategija [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H), literatūra (H 390) / Vijolė Višomirskytė ; Vytauto Didžiojo universitetas,Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasVišomirskytė, Vijolė
382002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, GintarėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
392001Siužetiniai ir estetiniai Lietuvių smulkiųjų prozos žanrų sąlyčiai ir giminingumas su Hanso Christiano Anderseno kūryba (XIX a. pab.- XX a. pusė) [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Asta Gustaitienė ; Vytauto Didžiojo universitetasGustaitienė, Asta
402001XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija(04 H) / Inga Vaičekauskaitė ; Vytauto Didžiojo universitetasStepukonienė, Inga
412001Antano Škėmos teksto strategija : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H), literatūra (H 390) / Vijolė Višomirskytė ; Vytauto Didžiojo universitetasVišomirskytė, VijolėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
422001Oskaras Milašius : mistikas ir hermetinis poetas / Elina Naujokaitienė ; [Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras] ; redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas)...[et al.]Naujokaitienė, Elina; Gudaitis, LeonasMokslo studija / Study (K1b)
432003Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu : mokymo priemonė / Indrė Žekevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraŽekevičiūtė, IndrėMokomoji knyga / Educational book (K2b)
442005Tarp Logoso ir Pano : Henriko Ibseno analitinės dramos : monografija ; Vytauto Didžiojo universitetasGamziukaitė-Mažiulienė, RamintaMonografija / Monograph (K1a)
452006Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-taisiais / Inga Vaičekauskaitė-StepukonienėStepukonienė, IngaMonografija / Monograph (K1a)
462004Jugendo stilistika lietuvių ir latvių prozojeMykolaitytė, AurelijaKitos knygos / Other books (K4d)
471998Teisybė daugiaveidė : lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai / Leonas GudaitisGudaitis, LeonasKitos knygos / Other books (K4d)
482002Vlado Šlaito poezijos paralelės / Indrė Žekevičiūtė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Žekevičiūtė, IndrėMonografija / Monograph (K1a)
492005Nesuprastas ar užmirštas kūrėjas? : Vytautas JanavičiusSabaitienė, GedaKitos knygos / Other books (K4d)
502006Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje : monografija / Vytauto Didžiojo universitetasBuckley, IrenaMonografija / Monograph (K1a)