Search: 3. Publikacijos Universiteto recenzuojamuose mokslo žurnaluose / Publications in University peer reviewed scientific journals


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 1174 (Search time: 0.038 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11988Lietuvių pravardės pagal gyvenamąją vietą, kilmę ir buvimą kur norsButkus, AlvydasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
21981Lituanistikos instituto 1979 metų suvažiavimo darbai : Vilniaus Universitetas, 1579-1979 = Proceedings of the Institute of Lithuanian Studies, 1979 : the University of Vilnius, 1579-1979 / Lituanistikos institutas ; [spaudai paruošė Bronius Vaškelis]Vaškelis, BroniusSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
31983The Emigrant experience : Contract Hiring of Displaced Persons in Canadian Domestic Employment, 1947-1950Danytė, MildaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
41989Leiskit į Tėvynę : tremtinių atsiminimai / [atsiminimus surinko ir spaudai parengė Kęstutis Pukelis]Pukelis, KęstutisSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
51986After the Second World War : Lithuanian DPs working in hospitals and private homesDanytė, MildaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
61987Lithuanian collections at the Multicultural History SocietyDanytė, MildaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
71986DP. Lithuanian immigration to Canada after the Second World WarDanytė, MildaMonografija / Monograph (K1a)
81987Kur surasime atsparumo genus / K.Bėčius, A.Ryliškis, A.SliesaravičiusBėčius, Kostas; Sliesaravičius, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
91983Pakeliui į kombinatą : rezervai mėsos produkcijai didintiJuknevičius, StasysPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
101981Kam pakilo ranka? / S. Juknevičius, A. NavasaitisJuknevičius, Stasys; Navasaitis, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
111983Šėrimo įtaka kiaulių augimui ir mėsingumui / S. Juknevičius, S. Ignatavičienė, E. Rimkus, A. BačėnaitėIgnatavičienė, Stefanija; Juknevičius, StasysStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
121987Исследование физико-химических свойств растворов, содержащих компоненты комплексных и сложных удобрений / Д. Бразаускене, Б. Кукшас, Г. Руткаускене и дрDžekčiorienė, Ina; Kukšas, Bronius; Rutkauskienė, Gražina; Rutkovienė, Vida; Kasperiūnas, Vitalis; Abaravičiūtė, Vida; Vedegytė, Jūratė; Šaudienė, Regina; Majauskienė, Ona; Brazauskienė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
131989Kaip rengsime inžinierius pedagogusAdamonienė, RimaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
141988Botanikos laboratorinių darbų testai : (metodinė priemonė) : Agronomijos fakulteto studentams / L. Baležentienė ; LŽŪA. Botanikos, augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
151989Agrometeorologija : Metod. priemonė agronomijos ir miškų ūkio fak. studentams / S. Bagdonas, J. Navickas, R. Šaudienė ; LŽŪA. Fizikos katNavickas, Juozas; Šaudienė, Regina; Bagdonas, SigitasKnygos dalis / Part of book (Y)
161986Ультраакустическoе исследование трехкомпонентных систем моногидроксильный спирт - вода - хлорид / В. Абаравичюте, Б. КукшасKukšas, Bronius; Abaravičiūtė, VidaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
171986Ankštinių ir varpinių žolių sėklų pažinimas : (Metod. patarimai agronomijos spec. studentams ) / A. Petkevičius, K. Rimkus, D. Brazaitienė ; LŽŪA. Pašarų gamybos katRimkus, Kazys; Brazaitienė, Dalia; Petkevičius, AntanasKnygos dalis / Part of book (Y)
181987Auklėjamasis mokymas aukštojoje mokyklojeAdamonienė, RimaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
191989Remontininkų rezervaiAdamonis, DonatasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
201986Apie kuratorių veikląAntanavičius, AlgirdasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
211986Mokomosios pedagoginės ( pažintinės ) praktikos programa ir metodiniai patarimai : Ž. ū. spec. III k. studentamsAdamonienė, RimaKnygos dalis / Part of book (Y)
221987Ферментные препараты в рационах кур-несушек / С. БаранаускасBaranauskas, StanislovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
231987Lėtai veikiančių trąšų poveikis agurkų derliui ir nitratų kaupimuisi / V. Visockas, V. Šlapakauskas, P. Janulis, B. BartaševičienėVisockas, V; Bartaševičienė, Biruta; Šlapakauskas, Vytautas; Janulis, PrutenisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
241988Paukščių mėšlo panaudojimasBaranauskas, StanislovasKnygos dalis / Part of book (Y)
251989Medžių defoliacijos vertinimas / M. Vaičys, K. Armolaitis, R. Barauskas ir ktBarauskas, Romualdas; Vaičys, Mečislovas; Armolaitis, Kęstutis; Bartkevičius, Edmundas; Mastauskis, Mečislovas; Šepetienė, JaninaKitos knygos / Other books (K4d)
261987Моделирование продуктивности сосновых древостоев различной степени поврежденности промышленными выбросамиBartkevičius, EdmundasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
271986Влияние ферментного препарата МГ10х на продуктивность кур-несушек и перевариность питательных веществ рациона / С. Баранаускас, Й. ВасиляускасBaranauskas, Stanislovas; Vasiliauskas, JonasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
281989Ролъ промежуточных кулътур и обработки почвы в специализированных севооборотах / А. Станцявичюс, С. Раудонюс, В. БогужасStancevičius, Antanas; Raudonius, Steponas; Bogužas, VaclovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
291989Улучшение условий возделывания озимой пшеницы и ярового ячменя в зерновом севообороте с применением крестоцветных промежуточных посевов / А. Станцявичюс, В. Богужас, К. ТрячиокасStancevičius, Antanas; Bogužas, Vaclovas; Trečiokas, KostasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
301989Neorganinė chemija : Vadovėlis resp. aukšt. ž.ū. m-klų agronomijos, zootechnikos, veterinarijos ir miškų ūkio spec. studentams / D. Brazauskienė, D. PukelienėPukelienė, Danutė; Brazauskienė, DaliaKnygos dalis / Part of book (Y)
311988Влияние органических удобрений и промежуточных культур в зерновом севообороте на динамику гумусаBogužas, VaclovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
321987Javų sėjomainos intensyvumo tarpinėmis kultūromis įtaka pasėlių piktžolėtumui ir derliuiBogužas, VaclovasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
331987Įvaldyti negeistiną procesą / D. Brazauskienė, I. Džekčiorienė, V. RutkovaDžekčiorienė, Ina; Brazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
341989Взаимодействие нитратов цинка и меди с компонентами нитрофоски / А. Свиклас, Д. Бразаускене, Г. РуткаускенеSviklas, A; Brazauskienė, Dalia; Rutkauskienė, GražinaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
351987Išlaikyto egzamino džiaugsmasBrazauskienė, DaliaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
361988Nitratų kiekio nustatymas augalininkystės produktuose jonometriniu metodu / D. Brazauskienė, V. RutkovaBrazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
371989Skystų kompleksinių trąšų su mikroelementais įtaka šiltnaminiams agurkams / B. Adomienė, D. Brazauskienė, V. Rutkova ir ktAdomienė, B; Visockas, V; Pukelienė, D; Brazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaKnygos dalis / Part of book (Y)
381987Nitratai ir jų kontrolė / D. Brazauskienė, V. RutkovaBrazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
391989Nitratų kiekio sumažinimas išaugintose bulvėse ir daržovėse / D. Brazauskienė, I. Džekčiorienė, V. Kurutienė, V. RutkovaDžekčiorienė, Ina; Kurutienė, V; Brazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaKnygos dalis / Part of book (Y)
401987Nitratų ir kitų mineralinių medžiagų kiekio daržovėse tarpusavio koreliacija / D. Brazauskienė, V. Rutkova, T. ValiukevičiusBrazauskienė, Dalia; Rutkovienė, VidaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
411989Kaišiadorių HAE geofiltraciniai tyrimai / V. Damulevičius, B. RuplysRuplys, Bronius; Damulevičius, VitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
421986Uždaviniai dideli, bet realūsBrazauskienė, DaliaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
431983К 80-летию члена-корреспондента ВАСХНИЛ Йонаса Йоновича Булаваса / А.Пухальский, В.Данилявичюс, К.БечюсПухальский, А; Danilevičius, Viktoras; Bėčius, KostasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
441984Mėsos kokybės palyginamasis įvertinimas kompleksuose ir gyvulininkystės fermose / S. Juknevičius, S. Ignatavičienė, E. Rimkus ir ktIgnatavičienė, Stefanija; Juknevičius, StasysStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
451981Transportavimo ir skirtingo kiaulių laikymo prieš skerdimą įtaka jų nugaros ilgiausiojo raumens fiziko-cheminiams rodikliams / S. Juknevičius, V. PauliukevičiusPauliukevičus, V; Juknevičius, StasysKnygos dalis / Part of book (Y)
461980Влияние транспортировки и предубойного содержания на травматизм свиней и сортность шкур / С. Юкнявичюс, В. ПаулюкявичюсJuknevičius, StasysStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
471982Изучение влияния некоторых факторов на сортность свининых шкур / С. Юкнявичюс, В. ПаулюкявичюсJuknevičius, StasysStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
481980Mokslininkai JoniškyjeAmbrasienė, APublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
491980Mokslininkai JoniškyjeAmbrasienė, APublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
501988Žemaitijos sapropeliai / B. Baginskas, J. Kučinskas, A. ŽemaitisBaginskas, Bronius; Kučinskas, Jonas; Žemaitis, AlgimantasKnygos dalis / Part of book (Y)