Search: 3. Publikacijos Universiteto recenzuojamuose mokslo žurnaluose / Publications in University peer reviewed scientific journals


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 5315 (Search time: 0.051 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12016Return migration in Lithuania. Incoming challenges for children's educationRuškus, Jonas; Kuzmickaitė, Daiva KristinaKnygos dalis / Part of book (Y)
22005Gebėjimo klasifikuoti raidos socialiniai ir edukaciniai aspektai septintaisiais vaiko gyvenimo metaisGrigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Valantinas, AntanasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
32019A Systematic literature review on professional identity construction in social mediaKasperiūnienė, Judita; Žydžiūnaitė, VilmaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
42019Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys : tarpdisciplininė mokslo monografija / Eugenijus Danilevičius; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, EugenijusMonografija / Monograph (K1a)
52018Some inclusive aspects for changing educational parameters in Lithuania and KazakhstanVilkelienė, AldonaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
62001Mokymosi visą gyvenimą edukologinės dimensijos [Rankraštis] : habilitacinis darbas : socialiniai mokslai, edukologija (07S) = Education dimensions of lifelong learning : dr. habilitacion dissertation : social sciences, education science (07S) / Margarita Teresevičienė ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, Margarita
72001Kolegijų išorinio įvertinimo parametrai kokybės tobulinimo aspektu / Izabela SavickienėSavickienė, IzabelaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
82001Švietimo vadyba : efektyvumas, struktūra, valdymas, strategija, konfliktai / Vilija Targamadzė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Edukologijos katedraTargamadzė, VilijaMokomoji knyga / Educational book (K2b)
92000Slaugos dėstytojų rengimo Lietuvoje modeliavimasSajienė, LaimaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
102000Pagrindinės šiuolaikinių mokytojų rengimo teorijų dimensijos / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
112001Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomenės veiksnys [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Irena Žemaitaitytė ; Vytauto Didžiojo universitetasŽemaitaitytė, Irena
122001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ugdymas (edukologija) (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, Violeta
131999Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos : monografija / Rimantas LaužackasLaužackas, RimantasMonografija / Monograph (K1a)
142000Filosofijos atsakomybė : žmogaus kaip "Niekio Sūnaus" teorijos filosofinė-pedagoginė kritika (mokytojų rengimo kontekste) / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
152000Lietuvos humanitariniai mokslai : uždarumo priežastys ir integracijos į tarptautinį mokslą problemos / Romualdas ApanavičiusApanavičius, RomualdasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
162001Paauglių vertybinių orientacijų raiška šeimoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Violeta Ivanauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetasIvanauskienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
172001Paauglių vertybinių orientacijų reitingo ypatumai / Violeta IvanauskienėIvanauskienė, VioletaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
182003Mentoriaus vaidmuo profesijos mokytojų rengimo kaitos konteksteSajienė, Laima; Dailidienė, EilinaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
192003Synthetic paradigm of teaching/learning compositions in a foreign language : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07S) = Rašinio užsienio kalba mokymo(si) sintetinė paradigma / Ingrida Eglė Žindžiuvienė ; Vytautas Magnus UniversityŽindžiuvienė, Ingrida EglėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
202004Jaunuolių vertybinių orientacijų ypatumai / Violeta IvanauskienėIvanauskienė, VioletaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
212004Learning, relearning, unlearning approaches to public administration english language for EU purposes teaching in law university of Lithuania / Lora TamošiūnienėTamošiūnienė, LoraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
22[2003]Theory and methods of curriculum design [Rankraštis] : short curriculum / [prepared by] Rimantas Laužackas ; Vytautas Magnus University. Faculty of Social SciencesLaužackas, RimantasKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
232002VDU atkūrimo idėjų raida ir plėtra / Kastytis AntanaitisAntanaitis, KastytisKnygos dalis / Part of book (Y)
242005I kurso studentų mokyklos baigimo ir pirmosios sesijos matematikos rezultatų priklausomybės tyrimasAugutienė, Elvyra; Rutkienė, AušraStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
252005Sintezuotas individualizuotas užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymo modelis / Vytautas ŠernasŠernas, VytautasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
262007Gyvenimo apybraižos : autobiografiniai etiudai, kūrybinė veikla, edukologijos, glotoedukologijos, leksikografijos, kraštotyros darbai ir jų atgarsiai / Vytautas ŠernasŠernas, VytautasKitos knygos / Other books (K4d)
272007Piloting course for evaluators of non-formally and informally acquired competencesTeresevičienė, Margarita; Kabišaitytė, SandraStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
282006Andragogika : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva ZuzevičiūtėTeresevičienė, Margarita; Gedvilienė, Genutė; Zuzevičiūtė, VaivaVadovėlis / Textbook (K2a)
292005Information literacy competency as a premise for successful adult education in the civil societyGedvilienė, Genutė; Vaičiūnienė, VilhelminaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
302006Vocational education and training in Lithuania : reform processes and tendenciesLaužackas, Rimantas; Danilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
312005Spirituality of future educators of religion and the possible ways of its development at university : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) = Būsimųjų religijos švietėjų dvasingumas ir jo tobulinimo galimybės universitete : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Dalia Verbylaitė ; Vytautas Magnus UniversityVerbylaitė, DaliaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
322006Karjeros projektavimas : svarbi efektyvaus nacionalinės kvalifikacijų sistemos funkcionavimo sąlygaPukelis, Kęstutis; Navickienė, LijanaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
332005Studentų valstybinių ir baigiamųjų matematikos egzaminų įvertinimų palyginimas su I ir II sesijų rezultataisAugutienė, Elvyra; Rutkienė, AušraStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
342007Assessment of pedagogical prevention of early adolescent sexual relations : daktaro disertacijos santrauka : social sciences, educology (07 S) = Paauglių ankstyvųjų lytinių santykių pedagoginės prevencijos vertinimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Obelenienė ; Vytautas Magnus UniversityObelenienė, BirutėDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
352007Profesinio informavimo taškų audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
362007Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
372007Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
382007Profesino informavimo A metodika ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
392006Dabartinės kvalifikacijų būklės Lietuvoje analizė : studija = Analysis of the current state of qualifications in Lithuania: research / mokslinį tyrimą vykdė: prof. habil. dr. Rimantas Laužackas (grupės vadovas), dr. Vidmantas Tūtlys, Irma SpūdytėLaužackas, Rimantas; Tūtlys, Vidmantas; Spūdytė, IrmaMokslo studija / Study (K1b)
402008Edukologijos doktorantūros tobulinimo gairės: daktaro kompetencijos Europos kvalifikacijų struktūroje : tarpuniversitetinis edukologijos doktorantūros konsorciumo sukūrimas (Projektas Nr. ESF/2004/2.2.0-K01-012) : mokslo studija / Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė ; moksliniai redaktoriai: Margarita Teresevičienė, Ligija Kaminskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedraRutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona; Teresevičienė, Margarita; Kaminskienė, LinaKitos knygos / Other books (K4d)
412008Career designing : new concept overcoming intercultural and linguistic barriersPukelis, Kęstutis; Navickienė, LijanaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
422008External Factors Pertaining to Adult Interest in LearningTeresevičienė, MargaritaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
432004The main tendencies of information and comunication technologies development in the educational sector : Lithuanian casePukelis, Kęstutis; Sabaliauskas, TomasStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
442008Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys : mokomoji knyga mokytojams / [autoriai: G. Gedvilienė ... [et.al.]Gedvilienė, Genutė; Laužackas, Rimantas; Lileikienė, Tamara; Mačianskienė, Nemira; Sabaliauskas, Tomas; Sajienė, Laima; Stasiūnaitienė, Eglė; Teresevičienė, Margarita; Tūtlys, VidmantasMokomoji knyga / Educational book (K2b)
452008The prospect of implementing the idea of lifelong education in LithuaniaLinkaitytė, Giedra-Marija; Žilinskaitė, LinetaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
462008Magistrantūros studijų programų vertinimo metodika ; Metodikos rengėjai: Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Pranas Žiliukas, Daiva Lepaitė, Inga Milišiūnaitė, Daiva Bukantaitė, Tomas SabaliauskasŽiliukas, Pranas; Lepaitė, Daiva; Milišiūnaitė, Inga; Laužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Bukantaitė, Daiva; Sabaliauskas, TomasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
472008Pamatinės teisės Europos Sąjungoje ir inovacijų aukštajame moksle gairėsPranevičienė, Birutė; Pūraitė, Aurelija; Zuzevičiūtė, Vaiva; Tandzegolskienė, IlonaStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
482006Studijų metodaiŠernas, VytautasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
492008Edukologinio eksperimento tinkamumo ir patikimumo planavimas : (edukologijos mokslų daktaro disertacijose) : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Aušra Rutkienė ; Vytauto Didžiojo universitetasRutkienė, Aušra
502007Kvalifikacijos sistemų metodologija : prielaidos ir prieštaravimaiLaužackas, Rimantas; Spūdytė, Irma; Tūtlys, VidmantasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)