Search:


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 64 (Search time: 0.045 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12006Baltic postcolonialism / edited by Violeta KelertasKelertas, VioletaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
22004Der Jugendstil in der Litauischen und Lettischen Prosa : Zusammenfassung der Doktordissertation : Geisteswissenschaften, Philologie (04H) = Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Aurelija Mykolaitytė ; Vytautas Magnus University. Institut für Litauische SpracheMykolaitytė, AurelijaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
32002Vytauto P. Bložės kūryba : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H), literatūra (H 390) / Erika Drungytė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasDrungytė, ErikaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
42003Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. : rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasKuizinienė, Dalia; Aleksandravičius, EgidijusMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos (K4a); Science source and science heritage publication (K4a)
52005Tarp Logoso ir Pano : Henriko Ibseno analitinės dramos : monografija ; Vytauto Didžiojo universitetasGamziukaitė-Mažiulienė, RamintaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
62007Czeslawas Miloszas iš XXI amžiaus perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo 95-čio jubiliejui , [Česlovo Milošo skaitymai] / Vytauto Didžiojo universitetas. Czesławo Miłoszo slavistikos centras ; [sudarytojai Andžej Pukšto, Vaida Kamuntavičienė, Jovita Daukšytė ; redakcinė kolegija: Nina Taylor-Terlecka... [et al.]Pukšto, Andžej; Kamuntavičienė, Vaida; Daukšytė, JovitaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
72001Antano Škėmos teksto strategija : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H), literatūra (H 390) / Vijolė Višomirskytė ; Vytauto Didžiojo universitetasVišomirskytė, VijolėDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
82002Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbotyra H5901 / Jovita Erichsmeier ; Vytauto Didžiojo universitetasErichsmeier, Jovita
92002Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbotyra H5901 / Jovita Erichsmeier ; Vytauto Didžiojo universitetasErichsmeier(Liutkutė), JovitaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
102002Vytauto P. Bložės kūryba [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H), literatūra (H 390) / Erika Drungytė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasDrungytė, Erika
112004Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Aurelija Mykolaitytė ; Vytauto Didžiojo universitetasMykolaitytė, Aurelija
122003Jenseits des Geschlechterkampfes : traditionelle Aspekte des Frauenbildes in der Prosa von Marie Luise Kaschnitz, Gabriele Wohmann und Brigitte Kronauer / Rūta EidukevičienėEidukevičienė, RūtaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
132005Nesuprastas ar užmirštas kūrėjas? : Vytautas JanavičiusSabaitienė, GedaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
142005Menų sąveikos ieškojimai : Judita Vaičiūnaitė, Leonardas Gutauskas / Gintarė BernotienėBernotienė, Gintarė; Gudaitis, LeonasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
152006Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje : monografija / Vytauto Didžiojo universitetasBuckley, IrenaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
162005Kanados XX a. literatūra : etninių mažumų ir moterų tapatybės problematika istoriniame kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Milda Danytė ; Vytauto Didžiojo universitetasDanytė, Milda
172007Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis... [et al.]Ragaišienė, Irena; Višomirskytė, Vijolė; Žekevičiūtė, Indrė; Gudaitis, LeonasMonografija (K1a); Monograph (K1a)
182008Literatūros ir estetikos istorija : metodinė priemonė / Dalia KuizinienėKuizinienė, DaliaMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
192001Oskaras Milašius : mistikas ir hermetinis poetas / Elina Naujokaitienė ; [Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras] ; redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas)...[et al.]Naujokaitienė, Elina; Gudaitis, LeonasMokslo studija (K1b); Study (K1b)
202001Siužetiniai ir estetiniai Lietuvių smulkiųjų prozos žanrų sąlyčiai ir giminingumas su Hanso Christiano Anderseno kūryba (XIX a. pab.- XX a. pusė) [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Asta Gustaitienė ; Vytauto Didžiojo universitetasGustaitienė, Asta
212003Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu : mokymo priemonė / Indrė Žekevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraŽekevičiūtė, IndrėMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
222005Modern North American women writers : Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison : an instructional handbookRagaišienė, Irena; Žindžiuvienė, Ingrida EglėVadovėlis (K2a); Textbook (K2a)
232006Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose : daugiaveidis XX a. užsienio romanas lietuviškai / Dalia ZabielaitėZabielaitė, DaliaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
242005Bernardas Brazdžionis's writing in 1924-1944 : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) = Bernardo Brazdžionio kūryba, 1924-1944 metai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytautas Magnus University, Institute of Lithuanian languageRakutienė, SilvijaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
252005Bernardo Brazdžionio kūryba 1924-1944 metai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasRakutienė, Silvija
262006Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-taisiais / Inga Vaičekauskaitė-StepukonienėStepukonienė, IngaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
272006Константин Бальмонт и Литва: поэтические переводы : автореферат докторской дисертации : гуманитарные науки, филология (04 H) = Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Кристина Сакалавичюте ; Университет Vytautas Magnus, Институт литовского языкаSakalavičiūtė, KristinaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
282008Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 S) / Inga Litvinavičienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasLitvinavičienė, Inga
292002Postmodernioji žmogaus samprata Johno Bartho kūryboje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Daina Miniotaitė ; Vilniaus pedagoginis universitetasMiniotaitė, DainaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
302002Postmodernioji žmogaus samprata Johno Bartho kūryboje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija, 04H / Daina Miniotaitė ; Vilniaus pedagoginis universitetasMiniotaitė, Daina
312001Antano Škėmos teksto strategija [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H), literatūra (H 390) / Vijolė Višomirskytė ; Vytauto Didžiojo universitetas,Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasVišomirskytė, Vijolė
322001XX amžiaus lietuvių ir latvių romano modeliai [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija(04 H) / Inga Vaičekauskaitė ; Vytauto Didžiojo universitetasStepukonienė, Inga
332002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, GintarėDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
342002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, Gintarė
35[2003]Lithuanian literature of the begining of the 20th century [Rankraštis] / prepared by Indrė Žekevičiūtė ; Vytautas Magnus University. The Department of Lithuanian LiteratureŽekevičiūtė, IndrėKita studijų literatūra (K2d); Other literature of studies (K2d)
362006Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Kristina Sakalavičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSakalavičiūtė, Kristina
372007Baltų literatūra XX a. antrojoje pusėje : mokomoji knyga / Inga Stepukonienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraVaičekauskaitė-Stepukonienė, IngaMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
382009Pozityvizmas ir lietuvių proza. XIX amžiaus antroji pusė. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Giedrius ŽidonisŽidonis, Giedrius
392010Prometheism in creative work of Jurgis Baltrušaitis and Giovanni Papini = Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni'o Papini'o kūryboje : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Vytautas Magnus universityKeturakis, UgniusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
401993Tautinio epo kūrėjas : [biografinė apybraiža] / Leonas GudaitisGudaitis, LeonasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
412015The translation of adolescent language from English into Lithuanian: the case of fiction for young adults : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Karolina Butkuvienė ; Vytautas Magnus university, Institute of the Lithuanian languageButkuvienė, Karolina
422014Upių reikšmė literatūrinei tarpukario Kauno topografijaiEidukevičienė, Rūta; Sakalavičiūtė, KristinaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
432013Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Dainius Sobeckis ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSobeckis, Dainius
442004Antano Škėmos teksto strategija : nervingo persodinto augalo giesmė / Vijolė Višomirskytė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Višomirskytė, VijolėMokslo studija (K1b); Study (K1b)
452007Pilietiškumas Petro Roizijaus (~1505-1571) kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Aušra Tamošiūnienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasTamošiūnienė, Aušra
462002Vytautas Mačernis ir Vakarų kultūros kontekstai / Jolanta Kriūnienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Kriūnienė, JolantaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
472005Juozo Apučio poetika : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Violeta Gedminienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasGedminienė, Violeta
482005Juozas Aputis's poetics : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Juozo Apučio poetika : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Violeta Gedminienė ; Vytautas Magnus University, Institute of the Lithuanian LanguageGedminienė, VioletaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
492001Русские в Литве (1918-1940): определение проблемы = Rusai Lietuvoje 1918-1940 m.: problemos apibūdinimas / Vytautas Magnus University. Факультет гуманитарных наук. Центр славистики ; [редакционная коллегия : Асия Ковтун - (главный редактор) ... [et al.]Kovtun, AsijaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
502009"Auch ich muss wandern zur Heimat zurück" : Litauen und ostpreußische Literatur / Sigita BarniškienėBarniškienė, SigitaMonografija (K1a); Monograph (K1a)