Search:


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 64 (Search time: 0.049 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12011Introduction to the analysis of crime fiction [elektroninis išteklius] : a user-friendly guide / Milda DanytėDanytė, MildaEducational and methodical tool (K2c); Mokymo ir metodinė priemonė (K2c)
22012„Karo meto dienoraštis" („Das Tagebuch der Kriegszeit") von Gabrielė Petkevičaitė-BitėBarniškienė, SigitaArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
32006Baltic postcolonialism / edited by Violeta KelertasKelertas, VioletaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
42015Translation of culture-specific items from English into Lithuanian and Russian : the case of Joanne Harris' gourmet novels : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Kultūros elementų vertimas iš anglų į lietuvių ir rusų kalbas pagal Joanne Harris gurmaniškuosius romanus : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai : filologija (04H) / Lolita Petrulionė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Institute of Lithuanian languagePetrulionė, Lolita
52015Pastoralinės lietuvių literatūrinio naratyvo strategijos (1945-2010) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Livija Mačaitytė-Kaselienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasMačaitytė, Livija
62011Literatūrinė Kauno regiono savimonė : [elektroninis išteklius] mokslo straipsnių rinkinys / sudarytoja Indrė ŽakevičienėMykolaitytė, Aurelija; Žakevičienė, IndrėCompiled and / or edited science work (K5); Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5)
72014Upių reikšmė literatūrinei tarpukario Kauno topografijaiEidukevičienė, Rūta; Sakalavičiūtė, KristinaArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
82011Lithuanian literature in English : a corpus-based approach to the translation of author-specific neologisms : doctoral dissertation : humanities, philology (04H) = Lietuvių literatūra anglų kalba : tekstynu paremtas autorinių neologizmų vertimo tyrimas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Jurgita Vaičenonienė ; Vytautas Magnus universityVaičenonienė, Jurgita
92013Leonardo Andriekaus gyvenimas ir kūryba: asmenybė ir krikščioniškasis universalizmas : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Dainius Sobeckis ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSobeckis, Dainius
102014Tautinio tapatumo raiška naujausiuose lietuvių autorių svetur parašytuose tekstuose (Irenos Mačiulytės-Guilford „Glėbys“, Antano Šileikos „Bronzinė moteris“ ir „Pogrindis“, Valdo Papievio „Vienos vasaros emigrantai“ ir „Eiti“) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Diana Jovaišienė ; Vytautus Magnus UniversityJovaišienė, Diana
112014Jono Meko kūrybos filotropinė žiūra : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Ramūnas Čičelis ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasČičelis, Ramūnas
122015The translation of adolescent language from English into Lithuanian: the case of fiction for young adults : doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) = Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Karolina Butkuvienė ; Vytautas Magnus university, Institute of the Lithuanian languageButkuvienė, Karolina
132005Tarp Logoso ir Pano : Henriko Ibseno analitinės dramos : monografija ; Vytauto Didžiojo universitetasGamziukaitė-Mažiulienė, RamintaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
142001Русские в Литве (1918-1940): определение проблемы = Rusai Lietuvoje 1918-1940 m.: problemos apibūdinimas / Vytautas Magnus University. Факультет гуманитарных наук. Центр славистики ; [редакционная коллегия : Асия Ковтун - (главный редактор) ... [et al.]Kovtun, AsijaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
152010Prometheism in creative work of Jurgis Baltrušaitis and Giovanni Papini = Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni'o Papini'o kūryboje : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H) / Vytautas Magnus universityKeturakis, UgniusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
162010XX amžiaus antrosios pusės lietuvių išeivijos rašytojų memuarai: žanro raida : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Kristina Bartkienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasBartkienė, Kristina
172002Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbotyra H5901 / Jovita Erichsmeier ; Vytauto Didžiojo universitetasErichsmeier(Liutkutė), JovitaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
182005Menų sąveikos ieškojimai : Judita Vaičiūnaitė, Leonardas Gutauskas / Gintarė BernotienėBernotienė, Gintarė; Gudaitis, LeonasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
192003Lietuvių literatūrinis gyvenimas Vakarų Europoje 1945-1950 m. : rašytojų draugijos veikla, kultūrinė spauda, literatūros debiutai : studija ir šaltinių publikacija / Dalia Kuizinienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasKuizinienė, Dalia; Aleksandravičius, EgidijusMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos (K4a); Science source and science heritage publication (K4a)
202003Jenseits des Geschlechterkampfes : traditionelle Aspekte des Frauenbildes in der Prosa von Marie Luise Kaschnitz, Gabriele Wohmann und Brigitte Kronauer / Rūta EidukevičienėEidukevičienė, RūtaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
21[2003]Lithuanian literature of the begining of the 20th century [Rankraštis] / prepared by Indrė Žekevičiūtė ; Vytautas Magnus University. The Department of Lithuanian LiteratureŽekevičiūtė, IndrėKita studijų literatūra (K2d); Other literature of studies (K2d)
222006Retorikos tradicija XIX amžiaus lietuvių literatūroje : monografija / Vytauto Didžiojo universitetasBuckley, IrenaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
232007Czeslawas Miloszas iš XXI amžiaus perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Nobelio premijos laureato Czesławo Miłoszo 95-čio jubiliejui , [Česlovo Milošo skaitymai] / Vytauto Didžiojo universitetas. Czesławo Miłoszo slavistikos centras ; [sudarytojai Andžej Pukšto, Vaida Kamuntavičienė, Jovita Daukšytė ; redakcinė kolegija: Nina Taylor-Terlecka... [et al.]Pukšto, Andžej; Kamuntavičienė, Vaida; Daukšytė, JovitaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
242007Ekokritikos akivarai : monografija / Irena Ragaišienė, Vijolė Višomirskytė, Indrė Žakevičienė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis... [et al.]Ragaišienė, Irena; Višomirskytė, Vijolė; Žekevičiūtė, Indrė; Gudaitis, LeonasMonografija (K1a); Monograph (K1a)
252008Autobiografinio žanro pokyčiai Annie Ernaux kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 S) / Inga Litvinavičienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasLitvinavičienė, Inga
262002Vytauto P. Bložės kūryba [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H), literatūra (H 390) / Erika Drungytė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasDrungytė, Erika
272006Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Kristina Sakalavičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasSakalavičiūtė, Kristina
282006Константин Бальмонт и Литва: поэтические переводы : автореферат докторской дисертации : гуманитарные науки, филология (04 H) = Konstantinas Balmontas ir Lietuva: poezijos vertimai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Кристина Сакалавичюте ; Университет Vytautas Magnus, Институт литовского языкаSakalavičiūtė, KristinaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
292002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, GintarėDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
302002Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI-XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija, baltų kalbotyra H5901 / Jovita Erichsmeier ; Vytauto Didžiojo universitetasErichsmeier, Jovita
312005Kanados XX a. literatūra : etninių mažumų ir moterų tapatybės problematika istoriniame kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Milda Danytė ; Vytauto Didžiojo universitetasDanytė, Milda
322006Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose : daugiaveidis XX a. užsienio romanas lietuviškai / Dalia ZabielaitėZabielaitė, DaliaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
331993Tautinio epo kūrėjas : [biografinė apybraiža] / Leonas GudaitisGudaitis, LeonasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
341998Teisybė daugiaveidė : lietuvių literatūros, knygotyros ir spaudos istorijos etiudai / Leonas GudaitisGudaitis, LeonasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
352009Pozityvizmas ir lietuvių proza. XIX amžiaus antroji pusė. : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Giedrius ŽidonisŽidonis, Giedrius
362009"Auch ich muss wandern zur Heimat zurück" : Litauen und ostpreußische Literatur / Sigita BarniškienėBarniškienė, SigitaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
372004Jugendo stilistika lietuvių ir latvių prozojeMykolaitytė, AurelijaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
382004Jugendo stiliaus apraiškos lietuvių ir latvių prozoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Aurelija Mykolaitytė ; Vytauto Didžiojo universitetasMykolaitytė, Aurelija
392005Nesuprastas ar užmirštas kūrėjas? : Vytautas JanavičiusSabaitienė, GedaKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
402005Bernardas Brazdžionis's writing in 1924-1944 : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04H) = Bernardo Brazdžionio kūryba, 1924-1944 metai : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytautas Magnus University, Institute of Lithuanian languageRakutienė, SilvijaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
412008Literatūros ir estetikos istorija : metodinė priemonė / Dalia KuizinienėKuizinienė, DaliaMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
422009Lietuva Rytų Prūsijos literatūroje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Sigita Barniškienė ; Vytauto Didžiojo universitetasBarniškienė, SigitaHabilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga (D3); Review of science works prepared for habilitation procedure (D3)
432005Modern North American women writers : Edith Wharton, Gertrude Stein, Katherine Anne Porter, Willa Cather, Sylvia Plath, Toni Morrison : an instructional handbookRagaišienė, Irena; Žindžiuvienė, Ingrida EglėVadovėlis (K2a); Textbook (K2a)
442002Vlado Šlaito poezijos paralelės / Indrė Žekevičiūtė ; [redakcinė taryba: Leonas Gudaitis (pirmininkas) ... [et al.] ; Profesoriaus Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras]Žekevičiūtė, IndrėMonografija (K1a); Monograph (K1a)
452002Poetinio vaizdo sąsajos su architektūra ir daile J. Vaičiūnaitės ir L. Gutausko lyrikoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Gintarė Bernotienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutasBernotienė, Gintarė
462003Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu : mokymo priemonė / Indrė Žekevičiūtė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraŽekevičiūtė, IndrėMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
472005Bernardo Brazdžionio kūryba 1924-1944 metai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H) / Silvija Rakutienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutasRakutienė, Silvija
482006Naujasis lietuvių ir latvių romanas: raidos tendencijos 1988-2000-taisiais / Inga Vaičekauskaitė-StepukonienėStepukonienė, IngaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
492007Baltų literatūra XX a. antrojoje pusėje : mokomoji knyga / Inga Stepukonienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Lietuvių literatūros katedraVaičekauskaitė-Stepukonienė, IngaMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
502010Prometėjizmas Jurgio Baltrušaičio ir Giovanni'o Papini'o kūryboje : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04 H) / Vytauto Didžiojo universitetasKeturakis, Ugnius