Search:


Add/Remove Filters (2 filters currently applied)
Results 1-50 of 100 (Search time: 0.123 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12017Mokinių žodyno ugdymas: mąstymo ir sociokultūrinio konteksto svarbaLeonavičienė, Vilma; Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
22017Substantiation of need for educational competences of higher education lecturers: document analysisNavickienė, Vida; Salienė, Vilija; Urnėžienė, Emilija; Valantinaitė, Ilona; Leonavičienė, VilmaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
32017Mokinių žodyno puoselėjimas: kūrybiškumas, tautinė savimonėSalienė, Vilija; Leonavičienė, VilmaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
42013Inovatyvūs kalbų mokymo(si) metodai šiuolaikiniame ugdymo kontekste = Innovative language teaching (learning) techniques/methods in the context of modern educationLeonavičienė, Vilma; Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
52008Janinos Bukantienės daktaro disertacijos „Pradinių klasių mokinių lietuvių bendrinės tarties, kaip kalbinės komunikacijos dalies, mokymas ir mokymasis" : [recenzija]Salienė, VilijaRecenzija kitose duomenų bazėse / Review in other databases (C4)
620082006 metų nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas : 6 ir 10 klasės : dalykinė ataskaita : lietuvių kalba, matematika, gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymas / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Mokyklų tobulinimo programa, Švietimo plėtotės centras ; [parengė Marija Bareikienė, Raimonda Jarienė, Vilija Salienė, Danguolė Dobravolskaitė, Viktorija Sičiūnienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė, Saulė Vingelienė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Andrius Porutis, Ginta Orintienė]Orintienė, Ginta; Bareikienė, Marija; Dobravolskaitė, Danguolė; Bigelienė, Daiva; Dzikavičiūtė, Jolanta; Vingelienė, Saulė; Gerulaitis, Šarūnas; Jarienė, Raimonda; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Jašinauskas, Linas; Porutis, AndriusMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
72010Metodiniai patarimaiSalienė, VilijaKnygos dalis / Part of book (Y)
82011Lietuvių kalba : vadovėlis 9-10 klasėms : priedai / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
92007Bendrieji lietuvių kalbos didaktikos klausimai : metodinė priemonė aukštųjų mokyklų studentams. D. 2 / Vilija Salienė, Zita Nauckūnaitė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Lituanistikos fakultetas. Lietuvių kalbos didaktikos katedraSalienė, Vilija; Nauckūnaitė, ZitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
102008Mokyklinis lietuvių kalbos vadovėlis: koks jis turėtų būti?Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
112010Gimtoji lietuvių kalba bendrojo lavinimo mokykloje: nuo tautinės mokyklos idėjos iki šiandienosSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
122011Mokymosi motyvaciją formuojantys veiksniai: lietuvių kalba 6 klasėje = Factors forming the motivation for learning: Lithuanian language in the 6th formSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
132011Expression of relation between intercultural communication and educational innovations = Tarpkultūrinės komunikacijos ir edukacinių inovacijų sąsajų raiška : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07S) / Eglė Kvieskaitė ; Vilnius Pedagogical UniversityCeliešienė, Eglė; Rupšienė, Liudmila; Leliūgienė, Irena; Targamadzė, Vilija; Želvys, Rimantas; Gaižutis, Algirdas; Salienė, Vilija; Sajienė, Laima; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
142011Lietuvių kalba : vadovėlis 9-10 klasėms. Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
152011Lietuvių kalba : 9-10 klasėms : skaitau : mokinio sąsiuvinis / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
162011Lietuvių kalba : 9-10 klasėms : kalbu : mokinio sąsiuvinis / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
172007Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Socialinis ugdymasBigelienė, D; Dikčius, A; Dobravolskaitė, D; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnienė, Rasa; Gerulaitis, Šarūnas; Jankūnienė, Jurgita; Jonynienė, V; Likienė, S; Lozdienė, A; Neseckienė, Irma; Paulauskienė, D; Poškienė, Danutė; Prosniakova, H; Puzaitė, M; Rudienė, A; Savičius, Eugenijus; Staknienė, I; Stričkienė, Marytė; Šernienė, L; Šleževičius, K; Vingelienė, S; Motiejūnienė, Elena; Zaleskienė, Irena; Augustinavičius, Vidas; Dagienė, Valentina; Duoblienė, Lilija; Gerulaitis, Virginijus; Jakavonytė, Daiva; Januškevičienė, Olga; Jarienė, Raimonda; Jašinauskas, L; Jautakytė, Žydrė; Kairaitis, Zigmas; Kazragytė, Vida; Marcelionienė, Elena; Matonienė, Rasa; Pacevičiūtė, Alvyda; Plentaitė, Vida Stanislava; Porutis, Andrius; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Skripkienė, Ramutė; Tamošaitis, Mindaugas; Vaicekauskienė, Vaiva; Varnagirienė, Violeta; Zeliankienė, Vilija; Žebrauskienė, ZitaKitos knygos / Other books (K4d)
182008Lietuvių kalba : 10 klasei : mokinio sąsiuvinis / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
192010Negrožinio teksto supratimo mokymas pagrindinėje mokykloje: kaip įgyvendinti programos reikalavimus ugdymo procese? = Teaching non-literary text comprehension in basic School: implementation of curriculum requirements in the education processSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
202007Theoretical and empirical substantiation of diagnostics of the forth formers’ understanding of the read text = IV klasės mokinių skaitomo teksto suvokimo diagnostikos teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Danguolė Kalesnikienė ; Vilnius Pedagogical UniversityTijūnelienė, Ona; Rupšienė, Liudmila; Juodaitytė, Audronė; Kalesnikienė, Danguolė; Uzdila, Juozas Vytautas; Monkevičienė, Ona; Salienė, VilijaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
212009Lietuvių kalbos ugdymas : žinios, mokėjimai, kompetencijosSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
222008Dalykinės kalbos gebėjimų ugdymo teorinės prielaidos aukštosiose mokyklose: universitetų ir kolegijų lietuvių kalbos kultūros programų analizėSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
232008Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras ; [redakcinė grupė: E. Motiejūnienė (vadovė) ... [et al.] ; [rengėjai: T. Aidukienė ... [et al.]Gudynas, P; Jakavonytė, D; Jonynienė, V; Jarienė, R; Kazragytė, V; Neseckienė, I; Paulauskienė, D; Staknienė, I; Vingelienė, S; Zeliankienė, V; Motiejūnienė, Elena; Jašinauskas, L; Viltrakienė, I; Aidukienė, T; Arcimovič, N; Bačkienė, R; Bagdonaitė, R; Balickaja, S; Bakutis, K; Bareikienė, D; Bareikienė, M; Barisevičius, A; Batutis, O; Bigelienė, D; Brazauskienė, R; Buividavičienė, R; Bulotaitė, L; Buračienė, A; Dagienė, V; Danielius, M; Daulenskienė, A; Demida, I; Dikčius, A; Dilienė, R; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, L; Dzikavičiūtė, J; Ercmonienė-Varnas, R; Firkavičiūtė, K; Gadliauskienė, V; Galkutė, L; Gailienė, A; Gedmantienė, E; Gerulaitis, Š; Gerulaitis, V; Gervinskienė, L; Glamazdina, N; Gruodytė, R; Jankevičienė, R; Jankūnienė, J; Januškevičienė, O; Jasinska, A; Jautakytė, Ž; Jociūtė, A; Jurevičienė, L; Kairaitis, Z; Kalvanas, J; Karikovas, V; Kaselis, G; Kiaulakienė, R; Kirkutytė-Aleknienė, I; Kolesnikova, N; Kriščiūnienė, N; Kruopienė, G; Kumštytė, R; Kvedaravičius, A; Labinienė, R; Leonavičius, P; Liaukevičienė, D; Likienė, S; Liorančienė, S; Lozdienė, A; Lukoševičius, D; Mackevič, I; Mačiulaitytė, K; Marcelionienė, E; Matonienė, R; Mikulec, V; Miskova, T; Mozūrienė, I; Naimavičiūtė, J; Navickienė, L; Nikitina, L; Niuniavaitė, I; Orintienė, G; Pacevičiūtė, A; Palšauskas, M; Plentaitė, V; Porutis, A; Pošiūtė-Žebelienė, M; Poškienė, D; Prosniakova, H; Pundienė, V; Putinienė, L; Puzaitė, M; Rachlevičiūtė, R; Račiulaitytė, K; Račkauskas, V; Radavičienė, R; Radzevičienė, G; Rudienė, A; Savičius, E; Skapienė, S; Skripkienė, R; Skrodenytė, L; Slavinskienė, G; Stanevičienė, V; Stasiulevičienė, A; Stašaitis, S; Statauskienė, L; Stričkienė, M; Stumbrienė, V; Sturlienė, N; Svirobovič, G; Šapiro, R; Šarkienė, D; Šejnicka, D; Šernienė, L; Šiaulienė, V; Šinkūnaitė, B; Šlapšinskienė, V; Šleževičius, K; Šulcienė, A; Tamošaitis, M; Tuinylaitė, R; Vaicekauskienė, V; Vaitkevičienė, R; Varnagirienė, V; Vaščenkienė, O; Vilimienė, A; Vilkienė, L; Vizgirdienė, E; Voroncova, A; Zakarauskienė, I; Zubakov, V; Žebrauskaitė, K; Kalesnikienė, Danguolė; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Sičiūnienė, Viktorija; Neifachas, Sergejus; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Salienė, Vilija; Zaleskienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
242009Kai kurie lietuvių kalbos ugdymo turinio planavimo IX–X klasėse aspektai = Some aspects of planning the content of teaching Lithuanian in the 9th and 10th formsSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
252011Dialektologijos kurso vieta ugdant gimtąją kalbą vidurinėje mokyklojeSalienė, VilijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
262011Lietuvių kalba : vadovėlis 9-10 klasėms. Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
272012Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ / [metodines rekomendacijas parengė Asta Birgelytė, Nijolė Cibulskaitė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Regina Kaušienė, Almeda Kurienė, Liucija Mončienė, Palmira Pečiuliauskienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Benediktas Šetkus, Irena Zubavičienė ; metodinių rekomendacijų rengėjus konsultavo Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas ; projekto vadovė Ona Vaščenkienė, projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė] ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centrasBirgelytė, Asta; Gerulaitis, Šarūnas; Kaušienė, Regina; Mončienė, Liucija; Zubavičienė, Irena; Cibulskaitė, Nijolė; Jašinauskas, Linas; Kurienė, Almeda; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, BenediktasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
282007Lietuvių kalba : vadovėlis IX klasei / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
292007Kai kurie lietuvių kalbos sintaksės ir skyrybos mokymo aspektai pagrindinėje mokyklojeSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
302010Teksto rašymo mokymas pagrindinėje mokykloje : teorinės prielaidos ir praktinės galimybėsSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
312007Lietuvių kalba IX klasei : mokinio sąsiuvinis / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
322008Lietuvių kalba : vadovėlis X klasei / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
332009Kai kurie lietuvių kalbos ugdymo turinio XI-XII klasėse planavimo aspektaiSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
342010Metodiniai patarimaiSalienė, VilijaKnygos dalis / Part of book (Y)
352007Lietuvių kalbos ugdymo didaktikos kaita universitete ir vidurinėje mokykloje: tendencijos, problemos, dermės galimybės : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Vilija Salienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasSalienė, VilijaHabilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga / Review of science works prepared for habilitation procedure (D3)
362009Education of dance skills in early adolescence = Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Birutė Banevičiūtė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Girdzijauskienė, Rūta; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Matonis, Vaidas; Želvys, Rimantas; Salienė, Vilija; Karoblis, Gediminas; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
372011Lietuvių kalba : vadovėlis 9-10 klasėms. Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
382011Lietuvių kalba : 9-10 klasėms : rašau : mokinio sąsiuvinis / Vilija Salienė, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Salienė, VilijaVadovėlis / Textbook (K2a)
392013Lietuvių kalbos mokymo ištakosSalienė, VilijaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
402012Kitoks požiūris į gimtosios lietuvių kalbos mokymą 9–10 klasėse = A different approach to teaching the mother tongue (Lithuanian) in forms 9–10Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
412014Apie dialektologijos pamokas Lietuvos mokykloje: kokybinis tyrimasRinkauskienė, Regina; Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
422012EU pedagogue's intercultural communicative competence and its developmental socio-educational factors = Europos Sąjungos pedagogo tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija ir jos tobulinimo socioedukaciniai veiksniai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Loreta Chodzkienė ; Lietuvos edukologijos universitetasChodzkienė, Loreta; Gudonis, Vytautas; Bankauskienė, Nijolė; Tijūnėlienė, Ona; Barkauskaitė, Marijona; Salienė, Vilija; Grigas, Romualdas; Monkevičienė, Ona; Gaižutis, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
432013Development of values teaching Lithuanian as the native language in basic and secondary school: from the idea of national school to presentSalienė, VilijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
442013Expression of personal and sport related competences in the process of young football players' development and self-development = Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S) / Donatas Gražulis ; Lithuanian University of Educational SciencesGražulis, Donatas; Dumčienė, Audronė; Skurvydas, Albertas; Zidens, Janis; Radžiukynas, Darius; Milašius, Kazys; Vilkas, Audronius; Salienė, Vilija; Žilionis, Juozas; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
452013Rytų aukštaičiai anykštėnai : mokomoji knyga / Lietuvių kalbos institutas ; sudarė: Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius. Vilija SalienėMarkevičienė, Žaneta; Markevičius, Aurimas; Salienė, VilijaMokomoji knyga / Educational book (K2b)
462013Probleminiai lietuvių kalbos mokymos(si) aspektaiSalienė, VilijaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
472014Speaking as prerequisite to socialisation in the general curriculum of the Lithuanian language education (as mother tongue)Jarienė, Raimonda; Salienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
482011Kitoks požiūris į gimtosios lietuvių kalbos mokymą 9–10 klasėseSalienė, VilijaKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
492009Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Dorinis ugdymas (2-as priedas) ; Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (11 priedas) / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo plėtotės centras ; [redakcinė grupė: E. Motiejūnienė (vadovė) … [et al.] ; [rengėjai: T. Aidukienė ... [et al.]Motiejūnienė, Elena; Jašinauskas, L; Aidukienė, T; Arcimovič, N; Bačkienė, R; Bagdonaitė, R; Balickaja, S; Bakutis, K; Bareikienė, D; Bareikienė, M; Barisevičius, A; Batutis, O; Bigelienė, D; Brazauskienė, R; Buividavičienė, Laura; Bulotaitė, L; Buračienė, A; Dagienė, V; Danielius, M; Daulenskienė, A; Demida, I; Dikčius, A; Dilienė, R; Dobravolskaitė, D; Duoblienė, L; Gruodytė, R; Jakavonytė, D; Jankevičienė, R; Jankūnienė, J; Jasinska, A; Jautakytė, Ž; Jociūtė, A; Jonynienė, V; Jurevičienė, J; Kalvanas, J; Karikovas, V; Kaselis, G; Kiaulakienė, R; Kirkutytė-Aleknienė, I; Kolesnikova, N; Kriščiūnienė, N; Kruopienė, G; Kumštytė, R; Kvedaravičius, A; Labinienė, R; Leonavičius, P; Liaukevičienė, D; Likienė, S; Liorančienė, S; Lozdienė, A; Lukoševičius, D; Mackevič, I; Mačiulaitytė, K; Marcelionienė, E; Matonienė, R; Mikulec, V; Miskova, T; Mozūrienė, I; Naimavičiūtė, J; Navickienė, L; Nikitina, L; Niuniavaitė, I; Orintienė, G; Pacevičiūtė, A; Palšauskas, M; Plentaitė, V; Porutis, A; Pošiūtė-Žebelienė, M; Poškienė, D; Prosniakova, H; Pundienė, V; Putinienė, L; Puzaitė, M; Rachlevičiūtė, R; Račiulaitytė, K; Račkauskas, V; Radavičienė, R; Radzevičienė, G; Rudienė, A; Savičius, E; Skapienė, S; Skripkienė, R; Skrodenytė, L; Slavinskienė, G; Staknienė, I; Stanevičienė, V; Stasiulevičienė, A; Stašaitis, S; Statauskienė, L; Stričkienė, M; Stumbrienė, V; Sturlienė, N; Svirobovič, G; Šapiro, R; Šarkienė, D; Šejnicka, D; Šernienė, L; Šiaulienė, V; Šinkūnaitė, B; Šlapšinskienė, V; Šleževičius, K; Šulcienė, A; Tuinylaitė, R; Vaicekauskienė, V; Vaitkevičienė, R; Varnagirienė, V; Vaščenkienė, O; Vilimienė, A; Vilkienė, L; Viltrakienė, I; Vingelienė, S; Vizgirdienė, E; Voroncova, A; Zakarauskienė, I; Zubakov, V; Žebrauskaitė, K; Augustinavičius, Vidas; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Januškevičienė, Olga; Rugevičiūtė, Rita Giedrė; Jarienė, Raimonda; Kairaitis, Zigmas; Kalesnikienė, Danguolė; Kazragytė, Vida; Neifachas, Sergejus; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Tamošaitis, Mindaugas; Zaleskienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
502013Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys pagrindinės ir vidurinės mokyklos gimtosios kalbos ugdymo sistemojeSalienė, VilijaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)