Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-34 of 34 (Search time: 0.129 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
111-Jan-2018Internetinės žiniasklaidos patarimų, skirtų sutuoktinių tarpusavio santykių gerinimui, vertinimas santuokinės meilės aspektuVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Rakutis, DaliusMagistro darbas / Master thesis
211-Jan-2018Sužadėtinių šeimos vertybių ir tarpasmeninių santykių sąsajaVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Sabaliauskienė, BeataMagistro darbas / Master thesis
311-Jan-2018Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė, gerinant vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Urbikienė, JaninaMagistro darbas / Master thesis
411-Jan-2018Sutuoktinių konfliktų pobūdžio pirmaisiais santuokos metais poveikis sutuoktinių santykių kokybeiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Žuravskienė, RitaMagistro darbas / Master thesis
511-Jan-2018Tėvo poveikis dukros moteriškumo sampratai krikščioniškosios antropologijos paradigmojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Skardžiūtė, JovitaMagistro darbas / Master thesis
611-Jan-2018Moterų gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo sąsaja su pagarba žmogaus gyvybeiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Šlopšnienė, VilijaMagistro darbas / Master thesis
711-Jan-2018Įvaikinimo poveikis motinystės poreikio tenkinimui nevaisingoje šeimojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Dubininkienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
822-Dec-2017Verslumo mokymosi transformacijos verslo veikloseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Gedvilienė, Genutė; Bortkevičienė, VirginijaDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
911-Jan-2018Sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertės pokytisVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Danilevičius, Eugenijus; Blaževičienė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
1030-May-2017Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluoseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
1122-Dec-2017Entrepreneurial learning transformations into business activitiesVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Gedvilienė, Genutė; Bortkevičienė, VirginijaDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
1220-Jun-2018Pasitikėjimo lūžiai mokytojų ir mokyklų vadovų profesiniame gyvenimeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Ruškus, Jonas; Pranckūnienė, EglėDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
1310-Nov-2017Changes of attitudes towards risky driving, driving self-efficacy and fear of driving during learning to drive and their significance for prediction of subsequent risky driving of novice driversVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Endriulaitienė, Auksė; Arlauskienė, RenataDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
1410-Nov-2017Nuostatų dėl rizikingo vairavimo, vairavimo saviveiksmingumo ir baimės kitimai mokymosi vairuoti metu ir jų svarba vėlesniam pradedančiųjų vairuotojų rizikingam vairavimui numatytiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Endriulaitienė, Auksė; Arlauskienė, RenataDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
1530-May-2017University teachers and their students self-regulated learning in social networksVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
1621-Jan-2019Kaimo bendruomenės edukaciniai poreikiai: N bendruomenės atvejisVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Kvieskienė, Giedrė; Kibeikienė, ŽivilėMagistro darbas / Master thesis
1724-Jan-2019Komunikacijos procesas „N“ gimnazijoje lygių ugdymo(si) galimybių konteksteVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Misiūnienė, Giedrė; Lukšytė, RūtaMagistro darbas / Master thesis
1824-Jan-2019Institucinės komunikacijos modeliavimas integruojant Aspergerio sindromą turinčius vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą. X įstaigos atvejisVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Putienė, EgidijaMagistro darbas / Master thesis
1921-Jan-2019Tėvų ir vaikų tarpusavio komunikacijos įtaka vaiko emocinio intelekto raidaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Dovilė, GudgalėMagistro darbas / Master thesis
2024-Jan-2019Koučingas kaip komunikacijos priemonė logistikos sistemojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Kvieskienė, Giedrė; Lasmanavičienė, BeataMagistro darbas / Master thesis
2124-Jan-2019Socioemocinį sveikatingumą skatinančios komunikacijos modeliavimas „X“ ikimokyklinio ugdymo institucijojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Luneckienė, BoženaMagistro darbas / Master thesis
2221-Jan-2019Kompleksinės pagalbos modeliavimas ,,X” ikimokyklinio ugdymo institucijojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Komparskienė, MartynaMagistro darbas / Master thesis
2321-Jan-2019Ikimokyklinės įstaigos komunikavimo ypatumai ugdant ypatingus vaikusVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Gustienė, RamunėMagistro darbas / Master thesis
2421-Jan-2019Sumaniosios komunikacijos modeliavimas diegiant inovacijas viešajame transporteVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Kviekienė, Giedrė; Diržanauskaitė, JurgaMagistro darbas / Master thesis
2524-Jan-2019Neformalusis vaikų švietimas socialinių netolygumų įveikaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Petruškevičiūtė, Auksė; Pitrėnaitė, ElingaMagistro darbas / Master thesis
2621-Jan-2019Vaikų globos institucijų deinstucionalizacijos modeliavimasVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Kvieskienė, Giedrė; Lapienis, RimgaudasMagistro darbas / Master thesis
2724-Jan-2019Inovatyvių edukacinių veiklų plėtojimo galimybėsVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Pavilionienė, RasaMagistro darbas / Master thesis
2821-Jan-2019Ugdomojo vadovavimo metodų pritaikymo galimybės pedagoginėje veiklojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Grigas, Vaidotas; Dzidzevičienė, RamunėMagistro darbas / Master thesis
2921-Jan-2019Socialiai pažeistose šeimose augančių vaikų agresyvaus elgesio prevencija socialinių paslaugų teikimo konteksteVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Misiūnienė, Giedrė; Černiauskaitė, RaimondaMagistro darbas / Master thesis
3024-Jan-2019Sveikatinimo modeliavimas asmens pozityviajai socializacijaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Puišienė, VilmaMagistro darbas / Master thesis
3124-Jan-2019Vaikų ir šeimų vasaros socializacija kaip socialinio verslo išraiška (Užuguosčio kaimo bendruomenės atvejis)Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Kvieska, Vytautas; Žvirblienė, RasaMagistro darbas / Master thesis
3224-Jan-2019Socialinės medijos - jaunimo nuomonių formavimo(si) konteksteVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Grigas, Vaidotas; Varanauskaitė, GodaMagistro darbas / Master thesis
3324-Jan-2019Darbuotojų įgalinimas per efektyvią organizacijos socialinę komunikacijąVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Gulbinas, Rokas; Žukovski, ArnoldMagistro darbas / Master thesis
3424-Jan-2019Fizinio aktyvumo skatinimo komunikacijos modeliavimas „X“ ikimokyklinėje ugdymo institucijojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Burvytė, Sigita; Varnienė, EglėMagistro darbas / Master thesis

 

  • previous
  • 1
  • next