Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 1438 (Search time: 0.04 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11970Некоторые особености проектирование закрытого дренажа в Литовской ССР / А. Сакалаускас, А. ЖилинскасSakalauskas, Alfonsas; Žilinskas, AArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
21974Didelių drenažo sistemų įrengimas / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
31977Didelio skersmens drenažo rinktuvų įrengimo ekonomiškumas / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
41973Akademijos auklėtinė : [apie R. Kustienę, disertacijos apgynimo proga]Zubė, VladasPublicistiniai straipsniai ir kt. (S10); Publicistic articles and oth (S10)
51975Paviršinis nuotekis drenuotose dirvoseSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
61977Maksimalių drenažo nuotėkio modulių priklausomybės nuo meteorologinių elementų tyrimas / G. Šatkauskas, A. Sakalauskas, K. BaškysŠatkauskas, G; Sakalauskas, Alfonsas; Baškys, KArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
71971Результаты исследований стока больших дренажных систем / К. Башкис, А. СакалаускасBaškis, K; Sakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
81974Daugiau dėmesio drenažo rinktuvų statybos darbų technologijai / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
91975Развитие мелиорации земель в Литовской ССР / А. Сакалаускас, А. ЛукянасSakalauskas, Alfonsas; Lukjanas, AOther books (K4d); Kitos knygos (K4d)
101976Būsimiems hidromelioratoriamsDervinskas, EArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
111975Parameter estimation of discrete systems of Hammerstein classKaminskas, VytautasStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (S1); Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
121973Drenažo ir paviršinio nuotakio formavimasis įvairaus dydžio drenažo sistemose / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasArticle in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c); Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c)
131972Проектирование дренажной сети на тяжелых почвах и мероприятия по отводу поверхностных вод / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
141972Об экономической эффективности строительства дренажных коллекторов большого диаметра / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
151975The motif of anxiety in the contemporary short story of LithuaniaVaškelis, BroniusStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
161976Мелиорация и окультуривание переувлажненных минеральных земель в Литовской ССР / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
171970Didelės sistemos drenažo nuotakio moduliai / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasTheses in other peer-reviewed publications (T1e); Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e)
181971Предварительные результаты исследования стока больших дренажных систем / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
191972Особенности формирования поверхностного стока на дренированных сельскохозяйственных площадях / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
201972Исследование гидрологического дествия и эффективности больших дренажных систем : Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasPart of book (Y); Knygos dalis (Y)
211976Проектирование мероприятий по отводу поверхностной воды с дренированных площадей в Литовской ССР / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
221979Laikini humusinio dirvožemio išsaugojimo ir panaudojimo melioruojant žemes nurodymai / Sudaryt.: R. Vepštas, P. Karbauskas, A. Sakalauskas ; Resp. vandens ūkio PIVepštas, R; Karbauskas, P; Sakalauskas, AlfonsasKitos knygos (K4d); Other books (K4d)
231978Влияние выдерживания уклона дренажных линий на их гидравлическое сопротивление / Б. Блажис, В. ГурклисGurklys, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
241979Uždarų lomų ir pakelių sausinimas / A. Sakalauskas ; Resp. vandens ūkio projektavimo instSakalauskas, AlfonsasOther books (K4d); Kitos knygos (K4d)
251977Dirvožemio mokslas ir geologijos pagrindai : vadovėlis žemės ūkio aukštųjų mokyklų agronomijos specialybės studentams / Viktoras Danilevičius, Juozas Matulevičius, Algirdas-Juozas Motuzas, Pranas PacauskasMatulevičius, Juozas; Pacauskas, Pranas; Danilevičius, Viktoras; Motuzas, AlgirdasVadovėlis (K2a); Textbook (K2a)
261974Melioracija ir miškininkystė : Vadovėlis ž. ū. technikumų agronomijos ir sodininkystės-daržininnkystės spec. moksleiviams / Z. Kinderis, A. Navasaitis, R. Tumas, R. UrbonasUrbonas, Rimantas; Kinderis, Zenonas; Navasaitis, Algirdas; Tumas, RimvydasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
271978Экономическая эффективность замены проводящих каналов коллекторами большого диаметра / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
281979Определение параметров дренажной сети с учетом отвода поверхностного стока / А. СакалаускасSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
291979Nuolydžio kitimo įtaka drenažo vamzdžių laidumui ir nešmenų judėjimui / B. Blažys, V. GurklysGurklys, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
301971Hidromelioracijos - žemėtvarkos fakultetas, 1946-1971 / J. Balkevičius, K. Dabužinskas, V. Daugėla ir ktDabužinskas, Kazys; Daugėla, Večeslovas; Kinderis, Zenonas; Poška, Antanas; Urbonas, Rimantas; Vičas, Stasys; Žukauskaitė, Elena; Katkevičius, Leonas; Balkevičius, JuozasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
311977Kustienė RenėKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
321977Nauja didelės drenažo sistemos bei kolektorių hidraulinio skaičiavimo metodika / A. SakalauskasSakalauskas, AlfonsasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
331971Žemės ūkio melioracijos : Vadovėlis LŽŪA agronomijos ir ž.ū. ekonomikos spec. studentams / A. Dirsė, Z. Kinderis, R. Tumas, R. UrbonasKinderis, Zenonas; Urbonas, Rimantas; Tumas, Rimvydas; Dirsė, AloyzasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
341972Atstumo tarp drenų nustatymas spūdinio vandens maitinimo atveju / Z. Kinderis, Z. GalminasGalminas, Zigmas; Kinderis, ZenonasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
351978Hidrotechninė melioracija : Kursinio ir kontrolinio darbo metod. nurodymai : Miškų ūkio spec. studentams ; LŽŪA. Melioracijos katGalminas, ZigmasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
361973Aeracijos zonos vandens balanso ir dirvožeminio-gruntinio vandens režimo tyrimas kalvotame reljefe / A. Pocienė, A. PociusPocienė, Alma; Pocius, AdomasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c); Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
371971Tiksliau vertinkime machanizatorių darbąTreinys, MečislovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
381975Vytimo drėgmės nustatymas skaičiavimo būduUrbonas, RimantasArticle in other peer-reviewed editions (S5); Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5)
391975Вопросы методики мелиоративных исследований в условиях холмистого рельефа / З. Киндерис, А. Поцене, А. ПоцюсPocius, Adomas; Kinderis, Zenonas; Pocienė, AlmaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
401973Apie kolūkių vardusTreinys, MečislovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
411977Режим грунтовых вод на осушенных глубоких низинных торфяниках / З. Гальминас, З. КиндерисKinderis, Zenonas; Galminas, ZigmasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
421977Melioracinės statybos fondų našumo kitimasTreinys, MečislovasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
431973Исследование режима влажности дренированных почв / Р. Урбонас, Р. ЖекявичюсUrbonas, Rimantas; Žekevičius, RaimundasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
441974Požemio vandens lygio kitimas nesausintose žemapelkėse / Z. Galminas, Z. KinderisGalminas, Zigmas; Kinderis, ZenonasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
451976Kalvoto reljefo drenažo nuotakio tyrimai / Z. Kinderis, Z. Galminas, A. Pocius, J. ŽaltauskasKinderis, Zenonas; Galminas, Zigmas; Pocius, Adomas; Žaltauskas, JonasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
461975Gaudomųjų drenų nuotakio modulio nustatymas kalvotame reljefe / A. Pocienė, A. Pocius, Z. KinderisPocius, Adomas; Kinderis, Zenonas; Pocienė, AlmaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c); Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
471975Dirvožemio drėgmės apykaitos tyrimas / A. Pocienė, Z. KinderisPocienė, Alma; Kinderis, ZenonasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c); Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
481979Laikini nurodymai melioracijos sistemų rekonstrukcijos projektams sudaryti ir vykdyti ; Resp. vandens ūkio PISakalauskas, AlfonsasOther books (K4d); Kitos knygos (K4d)
491979Исследование влияния глубины залегания уровня грунтовых вод на режим влажности почв в ранневесенний период / А. Поцене, А. ПоцюсPocius, Adomas; Pocienė, AlmaKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
501979Slėgiminio maitinimo pelkių sausinimas / Z. Galminas, J. ŽaltauskasGalminas, Zigmas; Žaltauskas, JonasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)