Projects


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-24 of 24 (Search time: 0.011 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Projects
TitleP-InvestigatorDeparmentStartEnd
Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kitų darbuotojų perspektyvinis poreikis ir jo kokybiškas tenkinimas sąveikaujant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo institucijomsDapkus, RimantasVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222020-12-01
Tvarių pienininkystės ūkių tipinių fermų modelių sukūrimas, rekomenduojamų sprendimų mokslinis ir ekonominis pagrindimasGreblikaitė, JolitaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2019-12-062020-12-01
2003-2018 m. žemės ūkio politikos priemonių tyrimas (įvertinimas), siekiant veiksmingesnės žemės ūkio politikos bei smulkių ir vidutinių ūkių ekonominio ir socialinio gyvybingumoVitunskienė, VladzėBioekonomikos tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222020-12-01
Komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP priemonių taikymo bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimuiMiceikienė, AstridaBioekonomikos tyrimų institutas20192020
Rekomendacijų dėl vertinimo metodikos pieninkystės ūkių tvarumui vertinti parengimasGreblikaitė, JolitaBioekonomikos plėtros fakultetasVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2020-07-222020-12-01
Pluoštinių kanapių produktų, kaip organinės anglies kaupiklių ilgalaikiuose produktuose ir dirvožemyje, įvertinimas ir parengimas jų taikymui pagal TKKK metodiką ŠESD apskaitojeZvicevičius, EgidijusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas2020-07-222022-12-01
Projektų inovatyvumo vertinimo metodinės rekomendacijosMaziliauskas, AntanasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222021-12-01
Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriuBogužas, VaclovasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutasAgronomijos fakultetas2020-06-012022-11-10
Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekių vienam žemės ūkio produkto gamybos matavimo vienetui apskaičiavimo mokslinis pagrindimasMiceikienė, AstridaBioekonomikos tyrimų institutas2019-12-062020-12-01
Tvarios gamybos žemės, maisto ūkio ir žuvininkystės sektoriuose kriterijų nustatymas, atitikimo šiems kriterijams vertinimo ir kontrolės sistemos parengimasVitunskienė, VladzėBioekonomikos tyrimų institutas2021-10-212022-12-01
Pasaulio vertikaliosios kooperacijos (klasterių) modeliai ir jų taikymo galimybės LietuvojeŽukovskis, JanVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-10-212022-12-01
Tyrimas dėl Sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo LietuvojeAtkočiūnienė, VilmaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-10-212021-12-01
Rekomendacijų dėl akvakultūros tvenkinių tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis normų ir laikotarpių parengimasŽibienė, GražinaVandens inžinerijos katedra2021-10-212022-12-01
Tyrimas dėl žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo tobulinimoDapkus, RimantasVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-10-212021-12-01
Tyrimas dėl žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemos funkcinio modelio Lietuvoje parengimoPakeltienė, RasaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-11-092021-12-01
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimasAleinikovienė, JūratėAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2017-06-202019-12-01
Nulinio žemės dirbimo (No-Till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimasBogužas, VaclovasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2019-06-112021-12-01
Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimasZinkevičienė, DanutėBioekonomikos tyrimų institutas2019-06-112019-12-01
Dirvožemio kokybės būklės Lietuvoje įvertinimas ir jo kokybės kitimo stebėsenos metodikos ir modelio parengimasAleinikovienė, JūratėAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2019-07-082021-12-01
Drenažo sistemų uždumblėjimo tyrimaiVaičiukynas, VilimantasVandens išteklių inžinerijos institutas2019-06-112021-12-01
Ūkinių gyvūnų laikymo vietų projektavimo techninių ir technologinių sprendimų peržiūra ir atnaujinimo parengimas bei ūkinių gyvūnų laikymo vietų eksploatavimo bendrųjų taisyklių nustatymasBleizgys, RolandasMechan., energetik. ir biotech. inž. k.2019-07-292020-12-01
Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimasVelička, RimantasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2017-06-202019-12-01
Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimasBogužas, VaclovasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2017-05-032019-12-01
Degazuoto biosubstrato naudojimas žemės ūkio augalų tręšimuiKęstutis , VenslauskasMechan., energetik. ir biotech. inž. k.2017-06-012019-12-01

 

  • previous
  • 1
  • next