Search: Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai 2014, [t.] 18


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 302 (Search time: 0.046 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11990Botanikos mokomoji praktika : metodinė priemonė Agronomijos ir Miškų ūkio fakulteto studentams / LŽŪA, Botanikos, augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katPurvinas, Erikas; Kupčinskienė, Eugenija; Baležentienė, Ligita; Dastikaitė, AldonaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
22016New disease agents and pest species in city street greeneries of LithuaniaSnieškienė, Vilija; Baležentienė, LigitaKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
32016New disease agents and pest species in recreational greeneries of Lithuanian citiesStankevičienė, Antanina; Baležentienė, LigitaKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
42014Urban greeneries' impact on health status of small-leaved lime (Tilia cordata Mill.) in South LithuaniaSnieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Baležentienė, Ligita; Bartkevičius, EdmundasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
52011Aesculus hippocastanum L. State Changes in LithuaniaSnieškienė, Vilija; Stankevičienė, Antanina; Žeimavičius, Kęstutis; Baležentienė, LigitaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
62012Intensity of fungal diseases of small-leaved lime (Tilia cordata mill.) across urban greeneries of LithuaniaMeškauskienė, Vilma; Snieškienė, Vilija; Baležentienė, Ligita; Stankevičienė, AntaninaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
72001Išvesta lietuviška rytinių ožiarūčių veislėBaležentienė, LigitaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
81991Nuodingieji augalai / L. BaležentienėBaležentienė, LigitaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
91988Botanikos laboratorinių darbų testai : (metodinė priemonė) : Agronomijos fakulteto studentams / L. Baležentienė ; LŽŪA. Botanikos, augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
101995Botanikos laboratorinių darbų sąsiuvinys : (augalų anatomija, morfologija) : metodinė priemonė agronomijos spec. studentams ; LŽŪA. Botanikos katBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
111996Modulio AFBO 126, Botanikos mokomoji praktika, 1,0 kr. ( 24 P, 16 S ) : programa ; LŽŪA. Botanikos katedraBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
121995Modulio AFBO 101, Augalų anatomija ir morfologija, 2,5 kr. ( 28T, 28L, 44S ) : programa ; LŽŪA. Botanikos katBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
131990Stilito - 12 ir jo analogų fiziologinis aktyvumasBaležentienė, LigitaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
141991Rytinių ožiarūčių (Galega orientalis) derlingumo bei cheminės sudėties dinamika panaudojant sintetinius augimo reguliatorius / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
151995Modulio AFBO 102, Augalų sistematika, 3,0 kr. ( 30T, 30L, 60S ) : programa ; LŽŪA. Botanikos katBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
161993Growing technology of goat's rue (Galega orientalis) / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
171990Auginimo reguliatorių įtaka rytiniams ožiarūčiams / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
181991Gausiažiedžių svidrių (Lolium multiflorum lamk) pasėlio morfologinės struktūros, sėklų derliaus bei kokybės ir sėjos laiko koreliacija / L. BaležentienėBaležentienė, LigitaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
191995Modulio AFBO 215 Taikomoji botanika, 1,5 kr.( 16T, 16L, 28S ) : programa ; LŽŪA. Botanikos katBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
201996Dar kartą apie rytinius ožiarūčius / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
212001Dirvožemio mikroorganizmų populiacijų gausumas bei kai kurių hidrolazių aktyvumas mišinių su rytiniais ožiarūčiais pasėliuoseBaležentienė, LigitaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
221992Програмированный опрос по темам лабораторных работ ботаники : (учебно - методическое пособие) : для студентов Aгрономического фак. / Л. Балежентене ; ЛитСХА. Каф. ботаники, физиологии растений и микробиологииBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
231987Vienmečių svidrių žolės, šiaudų, sėklų cheminė sudėtis ir pašarinė vertėBaležentienė, LigitaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
241991Pirminis sintetinių augimo reguliatorių testavimasBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
251992Nauji augimo reguliatoriai ir jų panaudojimo būdai rytiniams ožiarūčiams / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
261990Azoto normų sėklinėms vienmetėms svidrėms ekonominis įvertinimasBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
271991Sėjos laiko įtaka vienmečių svidrių sėklų kokybės išsilaikymuiBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
281993Įvairių agrotechnikos priemonių įtaka gausiažiedžių svidrių (Lolium multiflorum) sėklų kokybės išsilaikymuiBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
291990Augalų fiziologijos programa : namų ūkio agronomų specialybės studentams / L. Baležentienė ; LŽŪA. Botanikos, augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
301994Rytinių ožiarūčių auginimas sėklai / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
311992Įvairių azoto normų įtaka vienmečių svidrių sėklų kokybės išsilaikymuiBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
321988Продолжительность послеуборочного дозревания семян райграса однолетнего (Lolium multiflorum var. westerwoldicium Wittm) / Л. БалежентенеBaležentienė, LigitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
332012Effects of liquid humic fertilizer on changes in biometric indices of winter wheat during autumn acclimationBaležentienė, Ligita; Spruogis, Vidmantas; Snieškienė, Vilija; Stankevičienė, AntaninaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
342011Total phenolic content in extracts of some dominants in pine forest cuttingsŠėžienė, Vaida; Baležentienė, Ligita; Maruška, AudriusStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
352000Agroekologinis ilgaamžių ankštinių žolių naudojimas karstinėse ir kalvotose dirvose / L. BaležentienėBaležentienė, LigitaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
362000Taikomoji botanika : metodinė mokymo priemonė LŽŪU studentams (studijų modulis AFBO 215) ; LŽŪU. Botanikos katedraBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
372000Agronomijos krypties doktorantūros studijų nuostatai ir programos : metodinė priemonė doktorantams / sudarytojas S. Raudonius; LŽŪU, LŽI, LSDIŠvedas, A; Lazauskas, Juozas; Šikšnianas, T; Bobinas, Česlovas; Vasiliauskas, R; Mockaitis, J; Bėčius, Vilius; Rašinskienė, A; Kadžiulis, L; Žemaitis, V; Gelvonauskis, Bronislovas; Šurkus, J; Kučinskas, Jonas; Kupčinskienė, Eugenija; Stancevičius, Antanas; Raudonius, Steponas; Lazauskas, Sigitas; Šiuliauskas, Albinas; Sirtautaitė, Sabina; Žabaliūnienė, Danutė; Viškelis, Pranas; Vitunskienė, Vlada; Repšienė, Danutė; Šlapakauskas, Vytautas Antanas; Sliesaravičius, Algirdas; Stanys, Vidmantas; Duchovskis, Pavelas; Žiogas, Algimantas; Straigis, Justinas; Baležentienė, Ligita; Kmitas, Aleksandras; Staugaitis, Gediminas; Motuzas, Algirdas; Dabkevičius, Zenonas; Dabkevičius, Zenonas; Vasiliauskas, Jonas; Baranauskas, Stanislovas; Lazauskas, Petras; Lazauskas, Petras; Vaičys, Mečislovas; Pranaitis, Pranciškus; Brazaitienė, Dalia; Galdikienė, Birutė; Uselis, Nobertas; Tamutis, VytautasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
381995Įvairių sėjos būdų įtaka rytinių ožiarūčių sėklų derlingumui / V. Čaikauskas, V. Spruogis, L. BaležentienėČaikauskas, Vladas; Spruogis, Vidmantas; Baležentienė, LigitaStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
391995Nutritive value of green material and seeds yield of fodder galega (Galega orientalis Lam.) / V. Čaikauskas, V. Spruogis, L. BaležentienėČaikauskas, Vladas; Spruogis, Vidmantas; Baležentienė, LigitaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
401995Kenkėjų ir ligų stebėjimai žieminių ir vasarinių rapsų skirtingų veislių pasėliuose / P. Bėčius, L. Baležentienė, V. SpruogisBėčius, Petras; Baležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
411996Productivity and nutritive value of fodder / L. Baležentienė, V. Čaikauskas, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Čaikauskas, Vladas; Spruogis, VidmantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
421996Vasarinių sėklų rapsų skirtingų veislių sėjos būdų ir sėklos guolio paruošimo tyrimai / R. Velička, V. Spruogis, L. Baležentienė, A. PaulauskasVelička, Rimantas; Spruogis, Vidmantas; Baležentienė, Ligita; Paulauskas, AStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
431996Rytinių ožiarūčių pasėlių ilgaamžiškumo tyrimai įvairiuose agrofonuose / L. Baležentienė, V. SpruogisBaležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
442000Modulio AFBO 102, Augalų sistematika 2,5 KR. (32T, 32L, 24S) programa ; LŽŪU. Botanikos katedraBaležentienė, LigitaKitos knygos / Other books (K4d)
452000Agroekologinis rytinių ožiarūčių ir kitų ankštinių žolių ir jų mišinių panaudojimas karstinėse ir kalvotose žemėseBaležentienė, LigitaPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
462000Rytinių ožiarūčių ir varpinių žolių mišinių botaninė sudėtis ir produktyvumas / L. Baležentienė, V. Spruogis, P. PranaitisBaležentienė, Ligita; Spruogis, Vidmantas; Pranaitis, PranciškusStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
472000The Productivity and Soil Micro-biological Activity of Fodder Galega (Galega orientalis Lam.) and It's Mixtures on Karstic and Hilly Soils / L. Baležentienė, V. Spruogis, P. PranaitisBaležentienė, Ligita; Spruogis, Vidmantas; Pranaitis, PranciškusStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
482000Augalų anatomijos ir morfologijos laboratoriniai darbai : modulis AFBO 101, 2,5 kr. : metodinė mokymo priemonė LŽŪU studentams ; LŽŪU. Botanikos katedraBaležentienė, LigitaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
491999Bio-morphological evaluation of fodder galega (Galega orientalis Lam.) F4 selection populations / L. Baležentienė, V. Spruogis, R. ZemeckisBaležentienė, Ligita; Spruogis, Vidmantas; Zemeckis, RomualdasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
501998New valuable crop-folder galega( Galega orientalis Lam.) for seed / L. Baležentienė, V. Spruogis, V. Bėčius, V. ČesnauskasBėčius, Vilius; Česnauskas, Vladislovas; Baležentienė, Ligita; Spruogis, VidmantasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)