Search: 2018 m. (TF mag.)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-45 of 45 (Search time: 0.131 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
118-Jun-2020Ar azartinių lošimų reklama neprieštarauja LR Reklamos įstatyme įtvirtintiems principams?Ročytė, Gabijamaster thesis
24-Jun-2015Ar egzistuoja valstybių pareiga pripažinti aneksuoto Krymo gyventojams suteiktą Rusijos pilietybę?Skirka, Nerijusmaster thesis
37-Jun-2018Ar draudimas jaunesniems nei 20 metų asmenims įsigyti alkoholinius gėrimus nepagrįstai neapriboja veiksnių asmenų teisių?Jurčenko, Inesamaster thesis
42-Jun-2017Ar Lietuvoje egzistuojančios teisės normos pakankamai apibrėžia geriausių vaiko interesų sąvoką?Reimerytė, Kamilėmaster thesis
518-Jun-2020Ar ikivedybinė sutartis sudaryta prieš bažnytinę santuoką yra galiojanti?Zapolskis, Martynasmaster thesis
61-Jun-2017Ar valstybės nustatomos privilegijos tautinėms mažumoms, nepažeidžia kitų piliečių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principo?Žilinskaitė, Indrėmaster thesis
77-Jun-2018Whether the data subject has the right to obtain an explanation in the case of automated decision-making?Ešerytė, Gintarėmaster thesis
87-Jun-2018Ar embrionas gali būti laikomas teisinių santykių subjektu?Gumuliauskaitė, Simonamaster thesis
92-Jun-2017Ar, save vairuojančiam automobiliui sukėlus eismo įvykį, baudžiamoji atsakomybė gali būti šalinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 31 straipsnį?Didjurgytė, Justėmaster thesis
101-Jun-2017Teisė būti pamirštam, kaip sudėtinė EŽTK 8 straipsnyje įtvirtintų teisių dalisPilsudskis, Ernestasmaster thesis
116-Jun-2018Ar šeimos stiprinimo įstatymas nediskriminuoja vienišų motinų ir tėvų, vaikus auginančių nesusituokusių porų bei kitų asmenų, kurie susieti artimais giminystės ryšiais?Venediktovas, Lukas Tautvydasmaster thesis
1218-Jun-2020Ar visos vaiko teisės gali būti įgyvendintos šeimoje pilna apimtimi?Klimašauskaitė, Gerdamaster thesis
1312-Jan-2016Ar Jungtinių Tautų Chartijos 103 straipsnis turi įtaką apibrėžiant jus cogens normų turinį?Minelga, Broniusmaster thesis
144-May-2015Ar glaudūs katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvoje nepažeidžia Lietuvos respublikos konstitucijos 43 straipsnio?Alaburdienė, Indrėmaster thesis
155-Jun-2019Ar galiojanti vaiko priverstinio paėmimo tvarka nepažeidžia proporcingumo principo?Stankevičienė, Aksanamaster thesis
165-Jun-2014Ar gali būti ribojama tėvų teisė parinkti vaiko vardą?Mizgaitienė, Ugnėmaster thesis
175-Jun-2014Ar partnerystės pagal įstatymą įteisinimas nepažeidžia santuokos savanoriškumo principo?Gailiūtė, Monikamaster thesis
186-Jun-2014Ar leidimas homoseksualioms poroms dirbtinio apvaisinimo būdu susilaukti vaikų nepažeidžia vaiko teisių ?Šerytė, Justinamaster thesis
195-Jun-2014Ar vaiko teisė būti sveikam turi būti saugoma nuo pradėjimo momento?Draskinytė, Editamaster thesis
206-Jun-2014Ar anoniminių komentarų įžeidžiantis pobūdis socialiniuose tinkluose yra pakankamas pagrindas riboti asmens teisę į privatumą?Mezėnaitė, Sandramaster thesis
216-Jun-2014Ar nelegalių migrantų grąžinimas į valstybę, kurią yra ištikusi stichinė nelaimė, nepažeistų tarptautinės teisės?Ramanauskaitė, Laimamaster thesis
2210-Jan-2020Ar "gyvybės langeliai" užtikrina tinkamą vaiko ir motinos teisių ir interesų pusiausvyrą?Juknaitė, Aidamaster thesis
2311-Jan-2019Ar fizinių bausmių prilyginimas smurtui neproporcingai apriboja tėvų teisę auklėti vaikus?Zakarauskaitė, Linamaster thesis
244-Jun-2015Ar referendumu siūlomos įstatymo nuostatos galimas neatitikimas konstitucijai yra pakankamas pagrindas atsisakyti skelbti referendumą?Gedeikis, Justasmaster thesis
254-Jun-2015Ar ES šalių teisinis reguliavimas suteikia galimybę pripažinti tabako gamintojų civilinę atsakomybę už žalą atsiradusią dėl tabako gaminių vartojimo?Matonis, Pauliusmaster thesis
262-Jun-2016Ar papildomų kvalifikacinių reikalavimų nustatytamas atstovams bylose nepažeidžia teisėtų lūkesčių principo?Taraila, Vytautas Jonasmaster thesis
272-Jun-2016Ar kliudymas patekti į valstybės teritoriją potencialiems prieglobsčio prašytojams pažeidžia žmogaus teises?Kaleckas, Mariusmaster thesis
282-Jun-2016Ar lyčių kvotos prieštarauja vyrų ir moterų lygių galimybių principui?Kveselytė, Irmamaster thesis
2912-Jan-2017Ar remiantis LR Konstitucijos 53 straipsniu, valstybei kyla pozityvi pareiga kompensuoti vaistus, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei?Laurinavičiūtė, Lauramaster thesis
306-Jun-2014Ar religijos išpažinimo reikalavimas gali būti laikomas įprastu, teisėtu ir pateisinamu atsisakymo priimti į darbą ar atleidimo iš darbo pagrindu, jei pareigos tiesiogiai nesusijusios su religinių apeigų atlikimu?Bundzinskaitė, Agnėmaster thesis
314-Jun-2015Ar valstybių nacionaliniuose teisės aktuose turi būti užtikrinta sveikatos priežiūros specialistų teisė atsisakyti atlikti medicinines procedūras, prieštaraujančias jų sąžinei, religiniams, moraliniams įsitkinimams?Leonavičiūtė, Martynamaster thesis
325-Jun-2015Ar teisės naudoti tikrinius žodžius gimtąja kalba dokumentuose bei topografiniuose ženkluose ribojimas, nepažeidžia tautinių mažumų teisės į tapatybės išsaugojimą?Sungailaitė, Ievamaster thesis
334-Jun-2015Ar informacijos istorinė vertė gali būti pagrindas riboti teisę būti pamirštam?Stankevičiūtė, Robertamaster thesis
3429-May-2015Ar švietimo programų rengimo tvarka, nenumatanti tėvų atstovavimo jų rengimo procese, nepažeidžia tėvų teisės į vaikų ugdymą?Masiulionienė, Sandramaster thesis
352-Jun-2016Ar užtikrinant vaiko teisę į privatų gyvenimą, gali būti ribojama tėvų valdžia?Maslauskaitė, Lauramaster thesis
362-Jun-2016Ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 19 straipsnyje įtvirtinta gyvybės apsauga taikytina ir žmogaus embrionui?Jakunskaitė, Kristinamaster thesis
376-Jun-2019Ar nepilnamečių nuotraukų talpinimas socialiniuose tinkluose prieštarauja LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms?Paulauskis, Tautvydasmaster thesis
382-Jun-2016Ar draudimas taikyti skirtingą požiūrį dėl šeiminės padėties nepažeistų teisingumo principo?Misiūnaitė, Militamaster thesis
395-Jun-2019Ar iš anksto sutartų nuostolių (angl. Liquidated damages) prilyginimas netesyboms atitinka teisingumo ir protingumo principus?Žygienė, Živilėmaster thesis
4011-Jan-2021Draudimo piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba principo taikymo problematikaRakauskienė, Loretamaster thesis
415-Jun-2019Ar tam tikrame krašte vyraujantis kultūrinis spaudimas žaloti moterų genitalijas turi būti laikomas pakankama priežastimi suteikti prieglobstį?Liubinaitė, Emilijamaster thesis
4218-Jun-2020Ar privilegijų įsigyti valstybinę žemę ne aukciono būdu nustatymas tam tikriems subjektams atsižvelgiant į jų teisinę formą nepažeidžia lr konstitucijoje numatytų teisingumo bei asmenų lygybės prieš įstatymus principų?Vitkauskienė, Augustėmaster thesis
4310-Jun-2021Ar atsisakymas kriminalizuoti neteisėtą gyvenamojo būsto užėmimą gali būti laikomas valstybės pozityviosios pareigos - ginti privačią nuosavybę, pažeidimu?Patašiūtė, Agnėmaster thesis
4410-Jun-2021Ar santuokos nutraukimas notariniu būdu neprieštarauja LR civiliniame kodekse įtvirtintiems šeimos teisės principams?Jakštaitė, Gretamaster thesis
4510-Jun-2021Ar Covid - 19 pandemijos metu įvesti sveikatos paslaugų apribojimai neproporcingai nesuvaržė teisės į gyvybę ?Jokubauskaitė, Henrietamaster thesis

 

  • previous
  • 1
  • next