Search: Baltic Journal of Law & Politics 2016, vol. 9, iss. 1


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 135 (Search time: 0.343 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12006Effect of calcium overload on key dehydrogenases in heart mitochondriaGrigienė, Jurgita; Banienė, Rasa; Mildažienė, Vidaresearch article
219-Jun-2020Ar Rusija panaudodama karinę jėgą prieš Ukrainos karo laivus Kerčės sąsiauryje pažeidė tarptautinės jūrų teisės konvencijos nuostatasŠadurskas, Rojusmaster thesis
32016Determining jurisdiction in international child custody casesGrigienė, Jurgita; Čerka, Pauliusresearch article
42004Forum non conveniens doktrina ir jos taikymas teismų praktikojeGrigienė, Jurgitaresearch article
512-Jan-2018Ar užsienio pilietis, sudaręs santuoką su tos pačios lyties Lietuvos piliečiu užsienio šalyje, turi teisę gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje remiantis šeimos susijungimo pagrindu?Snieganaitė, Vaigamaster thesis
62005Kai kurie sutartinio teisingumo ypatumai tarptautiniame civiliniame proceseGrigienė, Jurgitaresearch article
77-Jun-2018Ar iki 22-os nėštumo savaitės neišgyvenusio žmogaus vaisiaus palaikų sunaikinimas kartu su medicininėmis atliekomis nepažeidžia teisės būti oriai palaidotu?Dulinskaitė, Rositamaster thesis
81-Jun-2015Ar “Gyvybės langelių” uždraudimas pažeistų vaiko teisę gyventi (JT vaiko teisių konvencijos 6 str.)?Rekštienė, Akvilinamaster thesis
92009Jurisdiction in International Matrimonial MattersGrigienė, Jurgitaresearch article
102010Can a sovereign state declare bankruptcy?Grigienė, Jurgita; Mockienė, Akvilėresearch article
1118-Jun-2009Ar CPK įtvirtinti tarptautiniai teismingumo nustatymo kriterijai neprieštarauja teisinio tikrumo ir teisingo proceso (fair trial) principams?Akulavičiūtė, Živilėmaster thesis
122004Jurisdikcijų konfliktai ir jų sprendimo būdai civilinėse byloseGrigienė, Jurgitaresearch article
132000Užsienio teisės taikymas sutartiniuose santykiuoseGrigienė, Jurgitaresearch article
142-Jun-2017Ar darbingo amžiaus emigrantas, nemokantis mokesčių Lietuvos sodrai, nepažeidžia savo teisės išlaikyti tėvus, gaunančius pensiją iš Lietuvos sodros?Maleckaitė, Vainetamaster thesis
152-Jun-2017Ar surogacijos draudimas nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą?Vaičkutė, Kornelijamaster thesis
162-Jun-2017Ar partnerystės instituto neįteisinimas Lietuvos Respublikoje pažeidžia lygiateisiškumo principą?Vilimas, Tomasmaster thesis
172-Jun-2017Ar teisės į išlaikymą praradimas kaltajam dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniui yra pagrįstas?Guntulytė, Gerdamaster thesis
187-Jun-2018Ar priverstinio gydymo netaikymas nepažeidžia visuomenės sveikatos?Vilytė, Aurelijamaster thesis
1912-Jan-2018Ar taikant vaiko grąžinimą pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų nepažeidžiama vaiko teisė reikšti savo nuomonę ir būti išklausytam procese?Mandravickas, Tautvydasmaster thesis
206-Jun-2018Ar draudimas vedybų sutartimi iš anksto nustatyti vaiko gyvenamąją vietą po santuokos nutraukimo nepažeidžia sutarties laisvės principo?Kišonaitė, Agnėmaster thesis
2112-Jan-2018Ar lygiagretus importuotojas turi teisę keisti farmacijos produktų pakuotės dydį perpakuodamas farmacijos produktus?Jurčytė, Mildamaster thesis
226-Jun-2018Ar nepažeidžia tėvo teisių moters atliktas teisėtas abortas?Vazgytė, Gretamaster thesis
236-Jun-2018Ar teismui nutraukus santuoką ir davus leidimą sutuoktinei panaudoti saugomą embrioną, galima prisiteisti vaiko išlaikymą iš buvusio vyro?Šaliamoraitė, Lauramaster thesis
242-Jun-2017Ar lygiagretus importuotojas gali keisti prekės ženklą?Sokolovaitė, Brigitamaster thesis
252-Jun-2017Ar asmens pripažinimas emancipuotu gali turėti įtakos jo teisėms, pareigoms ir atsakomybei baudžiamojoje teisėje?Zdanavičiūtė, Ievamaster thesis
262-Jun-2017Ar sutuoktinis turi teisę paimti kito, jau mirusio, sutuoktinio lytines ląsteles ir panaudoti jas savo pagalbiniam apvaisinimui?Labutytė, Neringamaster thesis
272-Jun-2017Ar ribojimai daryti abortą po 12 savaitės nepažeidžia moters autonomijos teisės?Ofoničev, Aleksandrmaster thesis
282-Jun-2017Ar santuokos nutraukimo metu sutuoktinė gali prisiteisti sau saugomus nepanaudotus embrionus ir panaudoti juos savo pagalbiniam apvaisinimui?Randytė, Gintarėmaster thesis
2912-Jan-2018Ar nekonkuravimo susitarimas su medicinos darbuotojais, ribojantis dirbti su buvusiais pacientais, nepažeidžia paciento teisės pasirinkti paslaugos teikėją?Radišauskaitė, Kristinamaster thesis
3018-Jun-2020Ar ribojant užsienio subjektų teisę įsigyti žemę Lietuvoje, pažeidžiama asmens teisė įsigyti bei turėti nuosavybę?Jankevičiūtė, Kornelijamaster thesis
3119-Jun-2020Ar Lietuvoje santuoka gali būti pripažinta galiojančia, kuri buvo sudaryta remiantis kitataučių tikėjimu, papročiais bei tradicijomis, tačiau sutuoktiniai ar vienas iš jų nėra sulaukęs santuokai reikalingo amžiaus pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą?Petrulytė, Rugilėmaster thesis
3217-Jun-2008Suminės darbo laiko apskaitos ir viršvalandinių darbų teisinis reguliavimas ir kontrolėUogelienė, Sigitamaster thesis
336-Jun-2014Ar nustatant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, tėvams gyvenant skyrium, nėra pažeidžiamos kito tėvo teisės, kai nėra suteikiamos tinkamos galimybės bendrauti su vaiku?Valančiūnaitė, Eglėmaster thesis
3419-Jun-2009Ar nepažeidžiamos sutuoktinio teisė, kai santuokos nutraukimo byloje teismas taikys lex fori teisę, bet ne paskutinės sutuoktinių gyvenamosios vietos teisę, kur vienas sutuoktinis tebegyvena?Miškinytė, Jurgamaster thesis
352015Liability for damages caused by artificial intelligenceČerka, Paulius; Grigienė, Jurgita; Sirbikytė, Gintarėresearch article
362013The Significance of the criterion of illegality in the taxation of incomeGrigienė, Jurgita; Čerka, Pauliusresearch article
379-Jan-2015Ar globėjų atrankos sistema dėl vaiką norinčiam globoti asmeniui ir artimajam giminiačiui taikomų reikalavimų nepažeidžia vaiko interesų?Zubrickaitė, Rasamaster thesis
382015Possibility for notaries of Latin tradition to carry mediation functionČerka, Paulius; Grigienė, Jurgita; Poderytė, Evelinaresearch article
392-Jun-2016Ar azartiniuose lošimuose vieno iš sutuoktinių įgytas turtas yra bendroji sutuoktinių nuosavybė?Gailiūnaitė, Šarūnėmaster thesis
404-Jun-2015Ar santuokos nutraukimo metu sutuoktinių bendrai jungtinei nuosavybei taikoma lygių dalių prezumpcija nepažeidžia proporcingumo principo?Štuikytė, Mildamaster thesis
4114-Jun-2010Ar actio Pauliana institutas efektyviai gina kreditorių teises?Pankūnienė, Agnėmaster thesis
4216-Jan-2013Ar tarptautinės viešosios teisės doktrina "Pareiga ginti" yra įgijusi tarptautinės paprotinės teisės normos statusą?Juodpusis, Donatasmaster thesis
4316-Jun-2008Lis pendens doktrina ir jos taikymo teismų praktikoje problemosGrigienė, Jurgitamaster thesis
442-Jun-2016Ar asmens nuteisimas už tyčinį nusikaltimą yra pagrįstas pagrindas nutraukti santuoką dėl vieno sutuoktinio kaltės?Kižytė, Skaistėmaster thesis
4522-Jun-2009Ar valstybė narė yra atsakinga privatiems asmenims už nacionalinių teismų padarytą žalą, taikant ES teisės normas?Petkevičienė, Astamaster thesis
467-Jun-2013Ar asmuo turi teisę į ištuoką?Aleksandravičiūtė, Linamaster thesis
4710-Jun-2011Ar partnerystėje gyvenančių asmenų tarpusavio paveldėjimo klausimams taikytina sutuoktinių paveldėjimo santykius reglamentuojanti teisė?Skugaraitė, Linamaster thesis
4822-Jun-2009Vidaus pirkimų išimtis (angl. In house) ES ir Lietuvos teisėjeStraigis, Kęstutismaster thesis
4919-Jun-2009AR LR CPK 787 str. numatyti nacionalinio teismingumo kriterijai gali būti taikomi nevertinant paties civilinio ginčo ryšio su Lietuvos Respublika?Simanavičiūtė, Ingamaster thesis
502020Characteristics of service quality evaluation in rural tourism sector: case of the Baltic States (Lithuania, Latvia, Poland)Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia; Grigienė, Jurgita; Bilan, Svitlanaresearch article