Search: 2018 m. (TF mag.)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 81 (Search time: 0.317 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
118-Jun-2020LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo lyginamoji analizėGrėbliūnas, Rokasbachelor thesis
219-Jun-2020Ar savivaldybėms perduotų funkcijų sistemos reguliavimu Lietuvoje užtikrinamas tinkamas jų vykdymas?Laukytė, Evelinamaster thesis
319-Jun-2020Ar Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme įtvirtinti slaptieji kontroliniai pirkimai atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo numatytam tikslingumo principui?Zeniauskaitė, Raventamaster thesis
419-Jun-2020Ar reikalavimas pateikti juridinio asmens dalyvių sąrašą juridinių asmenų registrui nepažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą Lietuvoje?Jakštaitė, Lauramaster thesis
519-Jun-2020Ar sudaromi vidaus sandoriai nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principo?Proškienė, Miglėmaster thesis
619-Jun-2020Ar socialinio tinklo paskyra gali būti paveldėjimo teisės objektu?Norvaišaitė, Gabijamaster thesis
718-Jun-2020Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematikaKazlauskas, Evaldasbachelor thesis
87-Jun-2018Ar ginant viešąjį interesą administracinėse bylose yra užtikrinamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas?Budrytė, Vismantėmaster thesis
97-Jun-2018Ar aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje užtikrina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą?Botyriūtė, Gabrielėmaster thesis
1029-May-2015Ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti įmonės tyčinio bankroto požymiai neprieštarauja verslo sprendimo vertinimo taisyklei (Business Judgement Rule)Kablytė, Renaldamaster thesis
113-Jun-2016Ar Lietuvos valstybės tarnautojų teisinės atsakomybės už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimus teisinis reglamentavimas užtikrina atsakomybės neišvengiamumą?Vitkauskaitė, Godamaster thesis
1213-Jun-2008Ar gydymo įstaiga, atlyginusi paciento patirtą žalą, turi regreso teisę į gydytoją, kurio veiksmai ar neveikimas turėjo įtakos paciento patirtos žalos atsiradimuiRamonaitė-Kazlauskienė, Elenamaster thesis
1313-Jun-2008Ar esama sprendimų vykdymo išlaidų atlyginimo tvarka nepažeidžia vykdymo proceso dalyvių teisių į visišką nuostolių atlyginimą bei proceso tikslo – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių?Rimkus, Arvydasmaster thesis
1410-Jun-2010Ar asmeninių ūkių suteikimas piliečiams kaimo vietovėje užkerta kelią pretendentams atkurti nuosavybės teises į žemę natūra?Sulikienė, Kristinamaster thesis
151-Jun-2017Ar žemės ūkio paskirties žemės įgijimo ribojimai yra proporcingi žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslams?Gražulienė, Renatamaster thesis
167-Jun-2018Ar vienarūšių administracinių bylų nagrinėjimas modelinio teismo proceso tvarka užtikrina asmens teisę į tinkamą teismo procesą?Vaznaitytė, Rugilėmaster thesis
1712-Jan-2018Ar valstybinės žemės patikėtinio veiksmai neprieštarauja privačios nuosavybės teisės apsaugai ir ūkinės veiklos laisvės principui?Morkūnaitė-Ruibavičienė, Simonamaster thesis
181-Jun-2017Ar atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui reglamentavimas užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą asmens teisę į teisingą apmokėjimą už darbą?Mogenytė-Jasilionė, Vilijamaster thesis
191-Jun-2017Ar nepažeidžiamas teisingumo principas, kai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios ateityje gali lemti jog bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu yra atsisakoma atnaujinti procesą?Vainauskas, Vytautasmaster thesis
201-Jun-2017Ar įtvirtinus LR vyriausybės nariams asmeninę materialinę atsakomybę, būtų užtikrintas atsakomybės neišvengiamumas?Trofimovaitė, Gretamaster thesis
211-Jun-2017Ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas Lietuvoje įsigaliojus administracinių nusižengimų kodeksui gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio?Kavaliauskaitė, Kristinamaster thesis
222-Jun-2017Ar individualaus administracinio akto apskundimo terminasneprieštarauja Konstitucijai ir garantuoja asmeniui teisę į teisingą teismą,įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje?Dringelė, Linamaster thesis
231-Jun-2017Ar galiojanti bankroto administratorių skyrimo sistema nepažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumo principo?Narmontienė, Monikamaster thesis
247-Jun-2018Ar ribota savivaldybių teisė stabdyti planuojamų ūkinių veiklų įgyvendinimą poveikio aplinkai vertinimo stadijoje nepažeidžia savivaldos autonomiškumo?Grigaitė, Jurgitamaster thesis
2523-Jun-2020Medžioklę ir žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų dinamika 2009 m. – 2019 m. Kauno regione., Krištopaitytė, Enrikamaster thesis
2612-Jun-2008Ar visų asmenų duomenų kaupimas ir jų atskleidimas siekiant užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams nepažeidžia asmens teisės į privatumą?Dinapaitė, Gintarėmaster thesis
273-Jun-2016Ar yra užtikrinamas tvarus aplinkosaugos problemų sprendimų užtikrinimas tarptautiniu mastu?Abramavičius, Karolismaster thesis
284-Jun-2015Ar priverstinis akcijų išpirkimas nepažeidžia didžiojo akcininko teisių, kai yra reikalaujama išpirkti akcijas?Jaras, Ovidijusmaster thesis
294-Jun-2015Ar tikslinga Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžti viešojo intereso sąvoką?Ševelytė, Erikamaster thesis
304-Jun-2015Ar nėra pažeidžiama visuomenės teisė į informaciją, įgyvendinant darnaus vystymosi strategiją?Ambrazaitienė, Aistėmaster thesis
3114-Jun-2010Nekilnojamojo kultūros paveldo valstybinis reguliavimas kaip administracinės teisės objektasŽemeckė, Audronėmaster thesis
3217-Jun-2009Ar Seimo nario veikla, kartu einant pareigas Vyriausybėje, nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto valdžių padalijimo principo?Vidmantienė, Erikamaster thesis
3310-Jun-2011Ar valstybė atsakinga už asmens patirtą žalą, kurią sukėlė laukinis gyvūnas?Kabelis, Mindaugasmaster thesis
345-Jun-2019Ar autonominių automobilių eksploatavimas Lietuvos Respublikos keliuose nepažeidžia Kelių eismo taisyklių ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų?Petrulevičius, Justasmaster thesis
3513-Jun-2008Ar darbdavio pareiga atskleisti komercinės paslapties turinį sudarančią informaciją darbuotojams ir jų atstovams nepažeidžia darbdavio teisės į komercinės paslapties apsaugą?Vareikytė, Lauramaster thesis
3612-Jun-2008Ar bendruomenės centras yra subjektas, kuriam Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas numato teisę ginti viešąjį interesą teisme?Cechanavičienė, Žydramaster thesis
3713-Jun-2008Ar dėl valstybės tarnautojo sprendimo klaidos susidariusią pensijos permoką galima susigrąžinti iš neteisingus duomenis pateikusio pensijos gavėjo?Surgailis, Dariusmaster thesis
3818-Jun-2009Ar 2008 – ųjų metų valstybinė šeimos politikos koncepcija ir ją realizuojantys teisės aktai nediskriminuoja nesusituokusių asmenų ir jų vaikų?Kapčius, Martynasmaster thesis
3913-Jun-2008Ar sportininkas-profesionalas, nutraukdamas sportinės veiklos sutartį su sporto organizacija dėl neišmokamo atlyginimo, turi teisę į netieisoginių nuostolių atlyginimą?Adomaitis, Vidasmaster thesis
407-Jun-2013Ar fizinių asmenų bankrotas nepažeidžia kreditorių interesų?Žemaitis, Algimantasmaster thesis
417-Jun-2013Ar ES teisėje ir teismų praktikoje nustatytas sąžiningumo principas ir standartai taikomi Lietuvoje sprendžiant ginčus dėl PVM atskaitos?Pranckevičiūtė, Astamaster thesis
4213-Jun-2012Ar skaidrumo principas viešuosiuose pirkimuose yra suderinamas su konfidencialumo pareiga?Seniūnaitė, Indrėmaster thesis
4317-Jun-2008Konstitucinės karo prievolės normos reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymaisRamonas, Raimondasmaster thesis
446-Jun-2014Ar viešųjų pirkimų procedūra, kai laimėtojas parenkamas neskelbiamų derybų būdu, nepažeidžia skaidrumo principo?Pareigytė, Erikamaster thesis
455-Jun-2014Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?Gerdvila, Mažvydasmaster thesis
466-Jun-2014Ar tyčinio bankroto prezumpcija dėl mokėjimų eiliškumo nepažeidžia įmonės vadovų interesu?Mončauskaitė, Monikamaster thesis
475-Jun-2014Ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymas tik su vienu iš tėvų tėvams gyvenant skyrium nepažeidžia vaiko teisės į šeimos ryšius?Butkutė, Simonamaster thesis
486-Jun-2014Ar Lietuvos Respublikos teisės aktai įtvirtina žmogaus teisę į sveiką ir švarią aplinką?Sazanskis, Andriusmaster thesis
4913-Jun-2012Ar šilumos vartotojo teisė nutraukti šilumos vartojimo sutartį yra įgyvendinama pagal galiojančius teisės aktus?Šimkevičiūtė, Albertamaster thesis
505-Jun-2015Ar viešojo administravimo institucijos, skirdamos administracines nuobaudas už administracinės teisės pažeidimus, vykdo teisingumą?Sulaitė, Orintamaster thesis