Search: Teisės apžvalga / Law Review 2015, nr. 1(12)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 96 (Search time: 0.396 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
118-Jun-2020LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo lyginamoji analizėGrėbliūnas, Rokasbachelor thesis
219-Jun-2020Ar savivaldybėms perduotų funkcijų sistemos reguliavimu Lietuvoje užtikrinamas tinkamas jų vykdymas?Laukytė, Evelinamaster thesis
32011Aplinkosaugos teisėMonkevičius, Eduardas; Miškinis, Algirdas; Meškys, Linas; Vėgėlė, Ignas; Murauskaitė, Agnėbook
419-Jun-2020Ar Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme įtvirtinti slaptieji kontroliniai pirkimai atitinka Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo numatytam tikslingumo principui?Zeniauskaitė, Raventamaster thesis
519-Jun-2020Ar reikalavimas pateikti juridinio asmens dalyvių sąrašą juridinių asmenų registrui nepažeidžia teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą Lietuvoje?Jakštaitė, Lauramaster thesis
619-Jun-2020Ar sudaromi vidaus sandoriai nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principo?Proškienė, Miglėmaster thesis
719-Jun-2020Ar socialinio tinklo paskyra gali būti paveldėjimo teisės objektu?Norvaišaitė, Gabijamaster thesis
818-Jun-2020Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos problematikaKazlauskas, Evaldasbachelor thesis
97-Jun-2018Ar ginant viešąjį interesą administracinėse bylose yra užtikrinamas teisėtų lūkesčių apsaugos principas?Budrytė, Vismantėmaster thesis
107-Jun-2018Ar aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje užtikrina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą?Botyriūtė, Gabrielėmaster thesis
1129-May-2015Ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti įmonės tyčinio bankroto požymiai neprieštarauja verslo sprendimo vertinimo taisyklei (Business Judgement Rule)Kablytė, Renaldamaster thesis
123-Jun-2016Ar Lietuvos valstybės tarnautojų teisinės atsakomybės už viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimus teisinis reglamentavimas užtikrina atsakomybės neišvengiamumą?Vitkauskaitė, Godamaster thesis
132008Importance of voluntary environmental programmes in ensuring compliance of legal entities with the requirements of environmental lawMeškys, Linasresearch article
142009The intersection between criminal and administrative liability of a legal entity for environmental violations in the context of sustainable developmentGruodytė, Edita; Meškys, Linasresearch article
1513-Jun-2008Ar gydymo įstaiga, atlyginusi paciento patirtą žalą, turi regreso teisę į gydytoją, kurio veiksmai ar neveikimas turėjo įtakos paciento patirtos žalos atsiradimuiRamonaitė-Kazlauskienė, Elenamaster thesis
1613-Jun-2008Ar esama sprendimų vykdymo išlaidų atlyginimo tvarka nepažeidžia vykdymo proceso dalyvių teisių į visišką nuostolių atlyginimą bei proceso tikslo – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių?Rimkus, Arvydasmaster thesis
1710-Jun-2010Ar asmeninių ūkių suteikimas piliečiams kaimo vietovėje užkerta kelią pretendentams atkurti nuosavybės teises į žemę natūra?Sulikienė, Kristinamaster thesis
181-Jun-2017Ar žemės ūkio paskirties žemės įgijimo ribojimai yra proporcingi žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslams?Gražulienė, Renatamaster thesis
197-Jun-2018Ar vienarūšių administracinių bylų nagrinėjimas modelinio teismo proceso tvarka užtikrina asmens teisę į tinkamą teismo procesą?Vaznaitytė, Rugilėmaster thesis
2012-Jan-2018Ar valstybinės žemės patikėtinio veiksmai neprieštarauja privačios nuosavybės teisės apsaugai ir ūkinės veiklos laisvės principui?Morkūnaitė-Ruibavičienė, Simonamaster thesis
211-Jun-2017Ar atlyginimo skyrimo bankroto administratoriui reglamentavimas užtikrina Lietuvos Respublikos konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą asmens teisę į teisingą apmokėjimą už darbą?Mogenytė-Jasilionė, Vilijamaster thesis
221-Jun-2017Ar nepažeidžiamas teisingumo principas, kai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios ateityje gali lemti jog bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu yra atsisakoma atnaujinti procesą?Vainauskas, Vytautasmaster thesis
231-Jun-2017Ar įtvirtinus LR vyriausybės nariams asmeninę materialinę atsakomybę, būtų užtikrintas atsakomybės neišvengiamumas?Trofimovaitė, Gretamaster thesis
241-Jun-2017Ar administracinę atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių taikymas Lietuvoje įsigaliojus administracinių nusižengimų kodeksui gali būti priklausomas nuo subjektyvaus asmenų (pareigūnų) požiūrio?Kavaliauskaitė, Kristinamaster thesis
252-Jun-2017Ar individualaus administracinio akto apskundimo terminasneprieštarauja Konstitucijai ir garantuoja asmeniui teisę į teisingą teismą,įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje?Dringelė, Linamaster thesis
261-Jun-2017Ar galiojanti bankroto administratorių skyrimo sistema nepažeidžia bankroto administratorių lygiateisiškumo principo?Narmontienė, Monikamaster thesis
277-Jun-2018Ar ribota savivaldybių teisė stabdyti planuojamų ūkinių veiklų įgyvendinimą poveikio aplinkai vertinimo stadijoje nepažeidžia savivaldos autonomiškumo?Grigaitė, Jurgitamaster thesis
2823-Jun-2020Medžioklę ir žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų dinamika 2009 m. – 2019 m. Kauno regione., Krištopaitytė, Enrikamaster thesis
2912-Jun-2008Ar visų asmenų duomenų kaupimas ir jų atskleidimas siekiant užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams nepažeidžia asmens teisės į privatumą?Dinapaitė, Gintarėmaster thesis
303-Jun-2016Ar yra užtikrinamas tvarus aplinkosaugos problemų sprendimų užtikrinimas tarptautiniu mastu?Abramavičius, Karolismaster thesis
314-Jun-2015Ar priverstinis akcijų išpirkimas nepažeidžia didžiojo akcininko teisių, kai yra reikalaujama išpirkti akcijas?Jaras, Ovidijusmaster thesis
324-Jun-2015Ar tikslinga Lietuvos Respublikos teisės aktuose apibrėžti viešojo intereso sąvoką?Ševelytė, Erikamaster thesis
334-Jun-2015Ar nėra pažeidžiama visuomenės teisė į informaciją, įgyvendinant darnaus vystymosi strategiją?Ambrazaitienė, Aistėmaster thesis
3414-Jun-2010Nekilnojamojo kultūros paveldo valstybinis reguliavimas kaip administracinės teisės objektasŽemeckė, Audronėmaster thesis
3517-Jun-2009Ar Seimo nario veikla, kartu einant pareigas Vyriausybėje, nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto valdžių padalijimo principo?Vidmantienė, Erikamaster thesis
3610-Jun-2011Ar valstybė atsakinga už asmens patirtą žalą, kurią sukėlė laukinis gyvūnas?Kabelis, Mindaugasmaster thesis
375-Jun-2019Ar autonominių automobilių eksploatavimas Lietuvos Respublikos keliuose nepažeidžia Kelių eismo taisyklių ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų?Petrulevičius, Justasmaster thesis
3813-Jun-2008Ar darbdavio pareiga atskleisti komercinės paslapties turinį sudarančią informaciją darbuotojams ir jų atstovams nepažeidžia darbdavio teisės į komercinės paslapties apsaugą?Vareikytė, Lauramaster thesis
3912-Jun-2008Ar bendruomenės centras yra subjektas, kuriam Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas numato teisę ginti viešąjį interesą teisme?Cechanavičienė, Žydramaster thesis
4013-Jun-2008Ar dėl valstybės tarnautojo sprendimo klaidos susidariusią pensijos permoką galima susigrąžinti iš neteisingus duomenis pateikusio pensijos gavėjo?Surgailis, Dariusmaster thesis
4118-Jun-2009Ar 2008 – ųjų metų valstybinė šeimos politikos koncepcija ir ją realizuojantys teisės aktai nediskriminuoja nesusituokusių asmenų ir jų vaikų?Kapčius, Martynasmaster thesis
4213-Jun-2008Ar sportininkas-profesionalas, nutraukdamas sportinės veiklos sutartį su sporto organizacija dėl neišmokamo atlyginimo, turi teisę į netieisoginių nuostolių atlyginimą?Adomaitis, Vidasmaster thesis
437-Jun-2013Ar fizinių asmenų bankrotas nepažeidžia kreditorių interesų?Žemaitis, Algimantasmaster thesis
447-Jun-2013Ar ES teisėje ir teismų praktikoje nustatytas sąžiningumo principas ir standartai taikomi Lietuvoje sprendžiant ginčus dėl PVM atskaitos?Pranckevičiūtė, Astamaster thesis
4513-Jun-2012Ar skaidrumo principas viešuosiuose pirkimuose yra suderinamas su konfidencialumo pareiga?Seniūnaitė, Indrėmaster thesis
4617-Jun-2008Konstitucinės karo prievolės normos reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymaisRamonas, Raimondasmaster thesis
476-Jun-2014Ar viešųjų pirkimų procedūra, kai laimėtojas parenkamas neskelbiamų derybų būdu, nepažeidžia skaidrumo principo?Pareigytė, Erikamaster thesis
485-Jun-2014Ar galima mediacija administraciniame procese Lietuvos Respublikoje?Gerdvila, Mažvydasmaster thesis
496-Jun-2014Ar tyčinio bankroto prezumpcija dėl mokėjimų eiliškumo nepažeidžia įmonės vadovų interesu?Mončauskaitė, Monikamaster thesis
505-Jun-2014Ar vaiko gyvenamosios vietos nustatymas tik su vienu iš tėvų tėvams gyvenant skyrium nepažeidžia vaiko teisės į šeimos ryšius?Butkutė, Simonamaster thesis