Search: OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2006, nr. 2


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 56 (Search time: 0.053 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007The organizations of the Liberal Wing of the Lithuanian emigration 1945-1960Dapkutė, DaivaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
22012Lietuviai pasaulyje : tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje : kolektyvinė monografija / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasDapkutė, Daiva; Celešiūtė, Ingrida; Jovaišienė, Diana; Kuzmickaitė, Daiva Kristina; Saldukas, Linas; Ūsaitė, KristinaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
32001Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai - organizaciniai aspektai (1945 m. - šešto dešimtmečio pabaiga) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05 H), / Daiva Dapkutė ; Vytauto Didžiojo universitetasDapkutė, DaivaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
42001Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė: politiniai - organizaciniai aspektai (1945 m. - šešto dešimtmečio pabaiga) [Rankraštis] : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05 H), / Daiva Dapkutė ; Vytauto Didžiojo universitetasDapkutė, Daiva
52007Skatinimas perkainuoti vertybesDapkutė, Daiva; Kuizinienė, DaliaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
62001Lietuvių išeivijos santykių su okupuota Lietuva dinamika XX a. 6-9 dešimtmetyje / Daiva DapkutėDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
72002Lietuvių išeivijos liberaliosios srovės genezė : politiniai-organizaciniai aspektai: 1945 m. - šeštojo dešimtmečio pabaiga : [monografija išleista disertacijos pagrindu] / Daiva Dapkutė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasDapkutė, DaivaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
82004Nuo Berno iki Paryžiaus : Lietuvos diplomatinės tarnybos ir VLIK'o santykiaiDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
92004Tarp kairės ir dešinės, tarp Lietuvos ir Amerikos : straipsnių rinkinys / Vincas Rastenis ; [sudarytoja Daiva Dapkutė] ; Lietuvių išeivijos institutasRastenis, Vincas; Dapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos (K4a); Science source and science heritage publication (K4a)
102004"Be fanfarų, be kėlimo vėliavų" : Vinco Rastenio sugrįžimas / Daiva DapkutėDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
112006Between organization and informality : a few pages from the history of Santara-Šviesa / Daiva DapkutėDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
122007Nelygiagretės paralelės : publicistika ir kritika / Liūtas Mockūnas ; [sudarytojos: Daiva Dapkutė, Dalia Kuizinienė] ; Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutasMockūnas, Liūtas; Dapkutė, Daiva; Kuizinienė, DaliaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos (K4a); Science source and science heritage publication (K4a)
132007Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940-1991 : straipsnių rinkinys / Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas ; [sudarytojos Daiva Dapkutė ir Asta Petraitytė]Dapkutė, Daiva; Petraitytė, Asta; Kuizinienė, DaliaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
142010Laisvas žodis laisvame pasaulyje : atviro žodžio mėnraštis "Akiračiai" 1968-2005 m. : monografija / Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutasDapkutė, Daiva; Kuizinienė, DaliaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
152012Migracijos ir diasporos tyrimaiDapkutė, DaivaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose (S7); Article in science, art, culture, professional publications (S7)
162007Stasio Lozoraičio politiniai sprendimai XX a. 5-6 dešimtmetyjeDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
172006Nepriklausomųjų kelias : publicistikos straipsniai (1951-1965) / Vytautas Kavolis ; sudarytojai Egidijus Aleksandravičius ir Daiva Dapkutė ; Vytauto Didžiojo Universitetas. Lietuvių išeivijos institutasKavolis, Vytautas; Aleksandravičius, Egidijus; Dapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacijos (K4a); Science source and science heritage publication (K4a)
182017Tarp „Šviesos“ ir „Santaros“: Greimo ryšiai su jaunąja liberaliosios srovės kartaDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
192005VDU Garbės doktoratas – išeivijos istorikui kunigui Vincui Valkavičiui / Daiva DapkutėDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
202004Tarp VLIK'o ir VLAK'o : Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio pozicija / Daiva DapkutėDapkutė, DaivaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje (S6); Article in popular science editions (S6)
212011Jonas Šliūpas Amerikos lietuvių ideologinių kovų verpetuoseDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
222007Už žmogų, už laisvę ir už tėvynę : Sambūris "Šviesa" 1946–1957 mDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
232006"Surinkome lietuvių išeivių istoriją po kruopelę iš visos Amerikos ir dovanojame Lietuvai" : [recenzija]Dapkutė, DaivaRecenzija kitose duomenų bazėse (C4); Review in other databases (C4)
242007Ilgai laukta knyga apie "Šviesą" : [recenzija]Dapkutė, DaivaRecenzija kitose duomenų bazėse (C4); Review in other databases (C4)
252013Vinco Trumpos korespondencija : šaltinių publikacija / Vytauto Didžiojo universitetas. Lietuvių išeivijos institutas ; sudarytojos Daiva Dapkutė ir Dalia KuizinienėDapkutė, Daiva; Kuizinienė, DaliaMokslo šaltinių publikacija (XX - XXI a. dokumentų rinkinys) (K4a3); A set of documents from the 20 - 21st centuries (K4a3)
262009"Akiračių" ryšiai su okupuota LietuvaDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
272010Lietuviai Prancūzijoje : laimės paieškos svetimoj padangėjDapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) (L); Publications of science sources and science heritage (L)
282010„Vis gailiuos, kad per mažai keičiuos“ : Bronio Railos politinė veikla emigracijojeDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
292009Lietuvių ir lenkų ryšiai emigracijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžiojeDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
302014Lietuviškos širdies ambasadorius Juozas Bachunas-Bačiūnas (1893-1969) : monografija / Daiva Dapkutė ; Vytauto Didžojo universitetas, Lietuvių išeivijos institutasDapkutė, DaivaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
312011Tautiškumo išsaugojimo problemos emigracijoje: ką reiškia „eiti su gyvenimu“Dapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) (L); Publications of science sources and science heritage (L)
322017„Į politiką aš ilgai žiūrėjau kaip į rimtą reikalą“: Algirdo Juliaus Greimo dalyvavimas rezistencinėje veikloje 1945-1950 mDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
332015Lietuvių tautinės katalikų bažnyčios atsiradimo prielaidosGrickevičius, Artūras; Strumickienė, Ilona; Dapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
342015Tautinės bažnyčios link : pirmieji žingsniaiDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
352016Lietuvos nepriklausomybės talka (LNT): tarp opozicijos VLIK’ui kūrimo ir naujų politinės veiklos metodų paieškosDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
362017Lietuvos ir lietuvių diasporos santykiai 1926-1940 m. : [recenzija]Dapkutė, DaivaRecenzija kitose duomenų bazėse (C4); Review in other databases (C4)
372017Amerikos lietuvių krepšininkų kelionę į okupuotą Lietuvą prisimenantDapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) (L); Publications of science sources and science heritage (L)
382016Nuo Šėtos iki Londono: Pauliaus Tričio pasitraukimo iš Lietuvos istorijaDapkutė, DaivaMokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) (L); Publications of science sources and science heritage (L)
392016Propagandinis karas išeivijos spaudoje sovietmečiuDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
402018Be teisės sugrįžti: Lietuvos gyventojų priverstinės migracijos keliai ir likimai po Antrojo pasaulinio karoDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
412016Lithuanian diaspora: from displaced persons to diaspora politicsDapkutė, DaivaKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
422010Lietuvių išeivijos institutas ir jo veiklaDapkutė, DaivaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8); Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
432013„Ko norime ir kiek galime Pasaulio lietuvių bendruomenėje“ : PLB pirmininko Juozo Bačiūno veiklaDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
442009Liberalusis sparnas Prancūzijoje : lietuvių liberalų organizacijos Paryžiuje XX amžiaus 5 dešimtmetyjeDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
452008Lietuviai Didžiojoje Britanijoje iki Antrojo pasaulinio karoDapkutė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
462018Antanas Olis: „Aš neturėjau laimės pamatyti Lietuvos“Dapkutė, DaivaStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (S1); Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
472012An overview of the emigration processes of Lithuanians / translated by Vijolė ArbasDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
482001Tarp konspiracijos ir viešos rezistencinės organizacijosDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
492006Tarp dviejų pasaulių : tapatumo kaita emigracijojeDapkutė, DaivaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
502008"Didžiausi gyvenimo malonumai glūdi ne akademiniuose laipsniuose..." Liūtas Mockūnas (1934 09 30 - 2007 02 13)Dapkutė, DaivaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8); Article (survey, information, encyclopedic) (S8)