Search: SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2011, nr. 39(67)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-41 of 41 (Search time: 0.05 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12006Vocational education and training in Lithuania : reform processes and tendenciesLaužackas, Rimantas; Danilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
22008Karjeros projektavimo ir karjeros planavimo ugdymo edukologinės prielaidosDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
32009Asmenybės sampratų sistematizavimas ugdyme karjeros planavimuiDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
42004Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, Eugenijus
52005Philosophy of adult education [Rankraštis] : course materials / compiled by Eugenijus Danilevičius ; Vytautas Magnus University. Faculty of Social Science. Department of educationDanilevičius, EugenijusKita studijų literatūra / Other literature of studies (K2d)
62013Profesijų klasifikavimas profesijos aprašo rengimo konteksteDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
72016Pagalba moksleivių pasaulėžiūros savikeitai krikščionybės ir vartotojiškumo ideologijos priešpriešos konteksteDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
82002Asmenybės ugdymo filosofinių krypčių sankirtos profesinio rengimo kontekste = Philosophical trends of personality development in the context of vocational education and training / Eugenijus DanilevičiusDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
92002Pašaukimo teologija- dviejų laisvių Meilės dialogas / Eugenijus DanilevičiusDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
102004Šeimos instituciją ardantys veiksniai ir jaunimo pastoracijos uždaviniai / Eugenijus DanilevičiusDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
112005The Impact of Philosophical Trends on the Conceptualisation of an Educology of Vocation : A Paper in Philosophy of EducologyDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
122008Mokinių racionalaus profesijos pasirinkimo metodikos - socailinio ugdymo tobulinimo veiksnysDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
132004Profesinio rengimo reforma Lietuvoje : parametrai ir rezultatai : [monografija]Laužackas, Rimantas; Danilevičius, Eugenijus; Gurskienė, OdetaMonografija / Monograph (K1a)
142001Profesinis pašaukimas žmogaus prigimties ir brandžios asmenybės ugdymo kontekste / Eugenijus DanilevičiusDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
152000JAV visaapimančio seksualinio švietimo programų reakcija į seksualinę revoliuciją : rezistencija ar rezonansas? / Juozas Vytautas Uzdila, Eugenijus DanilevičiusDanilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas VytautasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
162005Pirminio vidurinio profesinio rengimo reformos tyrimas = Research into initial secondary vocational education and training reform / Rimantas Laužackas, Eugenijus DanilevičiusLaužackas, Rimantas; Danilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
172004Modelling of personality vocational interiorisation in the change of curriculum : summary of doctoral dissertation : social sciences, edukology (07 S) = Asmenybės profesinės interiorizacijos modeliavimas mokymo turinio kaitoje : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytautas Magnus UniversityDanilevičius, EugenijusDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
182007Prerequisites for a systemic employment of E-learning : adequacy between the opportunities and students' needs (Lithuanian case study)Butrimienė, Edita; Danilevičius, EugenijusStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
192016Vartotojiškumo ideologijos metami iššūkiai tikybos mokytojo ir moksleivio sąveikaiDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
202006Sexual education programs and their application to the spread of destructive social problems in the societyUzdila, Juozas Vytautas; Danilevičius, Eugenijus; Ivanauskienė, VioletaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
212008Karjeros plėtros modeliavimasDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
222009Pašaukimo atskleidimas asmenybės ugdymo(si) perspektyvoje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, EugenijusHabilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga / Review of science works prepared for habilitation procedure (D3)
232006Asmenybės ugdymas krikščioniškoje šeimoje šiuolaikinio moralinio realityvizmo sąlygomisDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
242012Žmogaus prigimties ir nuoseklaus pašaukimo samprata, remiantis Katalikų bažnyčios Magisteriumo dokumentaisDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
252013Profesinio pašaukimo indentifikavimo kompetencijos ugdymas – asmenybės tiesos apie save pažinimo prielaidaDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
262005Rola powołania teologicznego w działalności zawodowej człowiekaDanilevičius, EugenijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
272007Santuokos edukologija : metodinė priemonė aukštųjų universitetinių mokyklų studentams / Eugenijus Danilevičius ; Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Religijos studijų katedraDanilevičius, EugenijusMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
282014Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimasDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
292005An Educology of Vocation on a Theological and Philosophical Basis : An Essay in Philosophy of EducologyDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
302019Atsakomybė už kūriniją pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato Si“Gravrock, Violeta; Danilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
312019Viltis – esminis asmens tobulėjimo veiksnys personalizmo perspektyvojeDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
322019Personalistinė vilties pedagogika: pagrindiniai konceptualūs bruožaiDanilevičius, EugenijusStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
332013The strengthening of learners’ link with profession as a factor of vocational education quality assurance (Lithuanian Agricultural Schools research)Danilevičius, EugenijusStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
342006Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškos moralės konteksteDanilevičius, Eugenijus; Uzdila, Juozas VytautasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
352019Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys : tarpdisciplininė mokslo monografija / Eugenijus Danilevičius; Vytauto Didžiojo universitetasDanilevičius, EugenijusMonografija / Monograph (K1a)
362019Krikščioniškosios pedagogikos perspektyva ugdomajame meilės dialogeDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
372010The assumptions of professional vocation discovery from the perspective of personality educationDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
382012Krikščioniškojo asmenybės dvasingumo ugdymo(si) problematika sekuliarioje visuomenėje : sektinų pavyzdžių stokaKontrimaitė, Jolanta; Danilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
392011Monografija apie scholastikos įnašą į ugdymo filosofiją : [recenzija]Danilevičius, EugenijusRecenzija kitose duomenų bazėse / Review in other databases (C4)
402008Kontracepcija : latentinė mirties kultūros filosofijos raiškaDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
412008Teologinio pašaukimo suvokimo svarba profesinės veiklos įprasminimuiDanilevičius, EugenijusStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)

 

  • previous
  • 1
  • next