Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 217 (Search time: 0.2 seconds).
:
Relevance

 

Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Kanapkienė, IrenaŽemės ūkio akademija Istorija / HistoryVidaus degimo varikliai, biodegalų įtaka vidaus degimo variklių darbo parametrams ir deginių emisijai
Raila, Algirdas-JonasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeAplinkos inžinerija, sandėliuojamų augalininkystės produktų termoenergetiniai procesai / Environmental engineering, thermo-energy processes of stored crop products
Čiplienė, AušraŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee1. Augalininkystės produktų skirtų maisto ir energetinėms reikmėms paruošimas, konservavimas ir laikymas; 2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės ir biomasės) konversijos technologijos ir jų vertinimas; / 1. Preparation, preservation and storage of agricultural products for food and energy purposes; 2. Renewable energy sources (solar and biomass), conversion technologies and their assessment;
Žunda, AudriusŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeePaviršių atsparumas dilimui, medžiagotyra, tribologija. / Surface resistance to wear, material science, tribology.
Špokas, Liudvikas-AlgirdasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeŽemės ūkio technika / Agricultural machinery
Kreivaitis, RaimondasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAlyvos, plastiniai tepalai, aplinkai draugiški tepalai, dangos, dilimas, trintis Lubricating oils and greases, environmentally friendly lubricants, coatings, wear, friction
Bivainis, VaidasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeMechanikos inžinerija, medžiagų inžinerija / Mechanical engineering, material science
Butkus, VidmantasŽemės ūkio akademija Istorija / HistoryŽemės ūkio mašinos ir jų technologiniai procesai, traktoriniai agregatai ir jų panaudojimas / Agricultural machinery and their technological processes, tractor units and their rational use
Sakalauskas, AntanasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Pocius, Antanas ČeslovasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Rukuiža, RaimundasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeMašinų tribologinio patikimumo ir ilgaamžiškumo didinimas: trintį ir dilimą mažinančios dangos, biologinės tepamosios medžiagos, nanodalelių priedų naudojimas tepaluose, pjezoelektrinių pavarų tribologija ir kt. / Increasing of tribological reliability and longevity of machinery: friction-reducing and wear resistant coatings, biological lubricants, nanoparticle additives in lubricants, piezoelectric actuators tribology, a.o.
Pocius, AntanasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Mieldažys, AlgimantasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Adomėlis, AudriusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Župerka, VidmantasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Grigas, AndriusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Zinkevičienė, RaimondaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Baranauskas, RenaldasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Anušauskas, JustinasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Mieldažys, RamūnasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeŽemės ūkio atliekų tvarkymas, Darbuotojų sauga ir sveikata
Žebrauskas, GediminasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Palšauskas, MečysŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee1.Medienos ir mišraus biokuro žaliavų panaudojimo galimybių tyrimas granulėms gaminti, šių granulių cheminių – mechaninių savybių tyrimas/ Study of wood and mixed biofuel raw material utilization possibilities for granules, chemical and mechanical properties of these granules. 2.Grūdų laikymo plokščiadugnėse saugyklose technologijos ir techninės priemonės/ Technological and technical tools for storing grain in flat-bottomed storage. 3.Saulės energijos panaudojimas mažo galingumo elektrinėse vandeniui šildyti/ Solar energy use in low-power power plants for water heating
Rukanskis, MindaugasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Kiniulis, ValdasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Bauša, LaimisŽemės ūkio akademija Istorija / History
Katinas, EgidijusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Černiauskienė, ŽivilėŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Juknevičius, DariusŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Meškinytė, EditaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Gurevičius, PovilasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Streikus, DionizasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Kazlauskas, MariusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Bernotienė, IngaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Bimbiris, AugustinasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Tilvikienė, VitaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Mažeikienė, RedaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Laskauskas, ArtūrasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Rukaitė, JulijaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Kasiulis, EdvinasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Skirmantienė, JolantaŠvietimo akademija Istorija / History
Perednis, KarolisŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Pašvenskas, GytisŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Stasiukynas, AndriusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Paščiukas, EdgarasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Krakaitis, TomasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Sindaravičius, LinasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Radžiūnas, GediminasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Morkevičius, RimvydasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Austynas, DovydasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History
Buzas, EligijusŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Istorija / History