Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 2918 (Search time: 0.011 seconds).
:
Relevance

 

Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Tamutis, VytautasBotanikos sodas Darbuotojas / EmployeeEntomologija, augalų kenkėjai, Coleoptera sistematika, ekologija, biologija Entomology, plant pests, Coleoptera taxonomy, ecology and life history
Petruškevičius, AistisAgronomijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Stabingis, LinasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeApskaitos, audito ir kitų informacinių sistemų plėtra bei kokybės vertinimas, studentų verslumo ir akademinio nesąžiningumo tyrimai. Development and quality assessment of accounting, auditing and other information systems, students‘ entrepreneurship, academic dishonesty.
Sužiedelytė-Visockienė, JūratėŽemės ūkio akademija Istorija / History
Malienė, VidaVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Darbuotojas / Employee
Linkevičius, EdgarasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeMiško našumas / Forest growth and yield
Miško našumo modeliavimas / Forest growth modeling
Ekosistemų tvarumas bei klimato kaita / Ecosystems resistance and climate change
Miško kirtimai / Forest cuttings
Sprendimų paramos sistemos / Decision support systems
Augustaitis, AlgirdasMiškų ir ekologijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeMiškų tvarumas ir globali kaita; aplinkos užterštumo ir klimato kaitos kompleksiškas poveikis miško ekosistemoms, miškų atsikūrimo ypatumai po streso, medžių reakcijos į palankius ir nepalankius aplinkos veiksnius, medžių gyvybinis potencialas, medžių atsako reakcijų modeliavimas, miškų būklė ir produktyvumas, medžių prieaugis, jį sąlygojantys veiksniai.
Pivoras, AinisŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Skauronė, LaimaBioekonomikos plėtros fakultetas Darbuotojas / EmployeeKaimiškųjų savivaldybių finansinis savarankiškumas, organizacijų veiklos strateginis valdymas, karjeros valdymas/ The financial autonomy for rural municipalities, Strategic Organization Management, Career planning
Gasiūnas, ValerijusŽemės ūkio akademija Istorija / History
Vasinauskienė, ReginaMiškų ir ekologijos fakultetas Istorija / History
Gražulevičienė, VioletaŽemės ūkio akademija Istorija / History
Angelstam, PerMiškų ir ekologijos fakultetas Istorija / History
Sidabrienė, DianaMiškų ir ekologijos fakultetas Darbuotojas / Employee
Paulauskas, ValdasMiškų ir ekologijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeSunkiųjų metalų judrumas, bioprieinamumas, šalinimas ir imobilizacija / Heavy metal mobility, bioavailability, removal and immobilization. Skystųjų makro- ir mikroelementinių trąšų formulavimas ir savybės / Formulation and properties of macro- and microelement containing liquid fertilizers. Organinių atliekų perdirbimas, heterociklinių junginių organinė sintezė / Renewable waste recycling, organic synthesys of heterocyclic compounds
Kildienė, IlonaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeMokslo interesai / Research interests: Pažangūs mokymo metodai, aktyvūs mokymo metodai ir jų taikymas, probleminis mokymas, jo taikymas užsienio kalbų mokymo procese, humanistinis ugdymas / Innovative methods of teaching, active methods of teaching and their application, problem-based learning method and its application in foreign language teaching process, humanistic education.
Malevičius, EduardasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeBendrosios ir specialybės lietuvių kalbos dėstymo metodika, integruoto dalyko ir kalbos mokymas, nuotolinis mokymas, sociokultūriniai klausimai, individualizuotas gimtosios (lietuvių) kalbos ugdymas / General and specialty Lithuanian teaching methods, integrated teaching of subject and language, sociocultural questions, personalised teaching of Lithuanian language.
Kanapkienė, IrenaŽemės ūkio akademija Istorija / HistoryVidaus degimo varikliai, biodegalų įtaka vidaus degimo variklių darbo parametrams ir deginių emisijai
Augustaitienė, IngridaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Avižienytė, DovilėŽemės ūkio akademija Istorija / History
Raila, Algirdas-JonasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeAplinkos inžinerija, sandėliuojamų augalininkystės produktų termoenergetiniai procesai / Environmental engineering, thermo-energy processes of stored crop products
Zinkevičienė, DanutėBioekonomikos plėtros fakultetas Darbuotojas / EmployeeApskaitos politikos formavimas ir jos įtaka verslo subjektų finansų sprendimams; turto įkainojimo tyrimai; valdymo apskaitos sistemų tyrimai / Formation of financial accounting policy and its influence on the financial decisions of business entities; Research on asset valuation; Research on management accounting systems
Treinytė, JolantaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeePolimeriniai kompozitai, organinės ir neorganinės liekanos, aplinkos apsauga / Polymer composites, organic and inorganic residues, environmental protection
Markauskienė, AgnėŽemės ūkio akademija Istorija / History
Mikalaikevičiūtė, LijanaGamtos mokslų fakultetas Istorija / History
Brazienė, RūtaSocialinių tyrimų centras Istorija / History
Lukoševičienė, ElenaBioekonomikos plėtros fakultetas Darbuotojas / EmployeeInvesticijų valdymas transporto infrastrukturos vystymui / Investment management for transport infrastructure development
Zajančkauskas, AudriusŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeInformatika; duomenų bazės; sistemų identifikavimas; sistemų modeliavimas / Informatics; Data Basis; System Identification; System modelation
Maršalkienė, NijolėŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeFitocenologija, pedobiologija, antropogeninės ekosistemos/ Phytocoenology, pedobiology, antropogenic ecosystems
Pratašienė, KristinaŽemės ūkio akademija Istorija / History
Čiplienė, AušraŽemės ūkio inžinerijos fakultetas Darbuotojas / Employee1. Augalininkystės produktų skirtų maisto ir energetinėms reikmėms paruošimas, konservavimas ir laikymas; 2. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės ir biomasės) konversijos technologijos ir jų vertinimas; / 1. Preparation, preservation and storage of agricultural products for food and energy purposes; 2. Renewable energy sources (solar and biomass), conversion technologies and their assessment;
Steponavičienė, AušraŽemės ūkio akademija Istorija / History
Drejeris, RolandasBioekonomikos plėtros fakultetas Darbuotojas / EmployeeInovacijų kūrimo bei diegimo kiekybiniai sprendimai, verslo darnios plėtros veiksnių modeliavimas, verslo aplinkos kiekybiniai tyrimai bei rezultatų apdorojimas, Verslo įmonių strategijos rengimas bei įgyvendinimas, darnaus verslumo skatinimas, verslo rizikos valdymo nuostatų taikymas.
Masaitis, GediminasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Kuliešis, AndriusMiškų ir ekologijos fakultetas Istorija / History
Žunda, AudriusŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeePaviršių atsparumas dilimui, medžiagotyra, tribologija. / Surface resistance to wear, material science, tribology.
Buchovska, JurataMiškų ir ekologijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeMiškininkystė, miško genetika/ Forestry, forest genetics,
Smalstienė, VitaŽemės ūkio akademija Istorija / History
Skorupskaitė, VirginijaŽemės ūkio akademija Istorija / History
Deltuvas, RomualdasŽemės ūkio akademija Istorija / History
Vagusevičienė, IlonaAgronomijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeLauko augalų produktyvumo formavimas
Sasnauskas, AudriusAgronomijos fakultetas Istorija / History
Špokas, Liudvikas-AlgirdasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeŽemės ūkio technika / Agricultural machinery
Budreckytė, LivetaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Preikša, ŽydrūnasMiškų ir ekologijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeBiologinė įvairovė miško ekosistemoje, rūšių ekologija, reikalavimai buveinei / Biological diversity in Forest Ecosystem, Species ecology, habitat requirements
Kargytė, VirginijaŽemės ūkio akademija Darbuotojas / Employee
Blinstrubienė, AušraŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAugalų biologija, biotechnologija, fiziologija / Plant biology, biotechnology, physiology
Kreivaitis, RaimondasŽemės ūkio akademija Darbuotojas / EmployeeAlyvos, plastiniai tepalai, aplinkai draugiški tepalai, dangos, dilimas, trintis Lubricating oils and greases, environmentally friendly lubricants, coatings, wear, friction
Raupelienė, AstaBioekonomikos plėtros fakultetas Darbuotojas / EmployeeŽmogiškųjų išteklių vadyba, socialinis kapitalas, lyderystė, žmogiškųjų išteklių vadybos ir žinių perdavimo standartai, verslo ir geografinės informacinės sistemos
Mulerčikas, PovilasAgronomijos fakultetas Darbuotojas / EmployeeBestuburių zoologija, entomologija, vabzdžių ekologija, bioįvairovė, integruotoji augalų apsauga, žemės ūkio entomologija, miško entomologija ir patologija, vabzdžių taksonomija, vabzdžių paplitimas, vabzdžių rūšinė sudėtis, vabzdžių sistematika, rūšinė įvairovė, vabzdžių ekologija, invazinės rūšys, biotechnologija / Invertebrate Zoology, Entomology, Insect Ecology, Biodiversity, Integrated Pest Management, Agricultural Entomology, Forest Entomology and Pathology, Insect Taxonomy, Insect Distribution, Insect Diversity, Systematic Entomology, Species Diversity, Ecology and Evolution, Invasive Species, Animal Biotechnology.