Projects


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 94 (Search time: 0.014 seconds).
:
Relevance

 

Projects
TitleP-InvestigatorDeparmentStartEnd
Nualintų ir eroduojamų dirvožemių tvarumo atkūrimo galimybės augalininkystės ūkiuoseKlimas, EvaldasŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas2017-05-152020-05-31
Effect of farming systems on the accumulation of biologically active and anticancer compounds of potato tubers with coloured fleshJarienė, ElvyraŽemės ūkio ir maisto mokslų institutas2018-02-012020-01-31
Parama už akademinius pasiekimusValiūnė, DovilėSocialinių mokslų fakultetas2018-01-012018-12-31
Dalyvavimas ir mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje konferencijoje “Economics & Finance" PortugalijojeSavickienė, JūratėBioekonomikos tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-09-282020-10-08
3-ioji tarptautinė konferencija "Agroekosistemų tvarumas: anglies kaupimo dirvožemyje, apsirūpinimo maisto ištekliais ir klimato kaitos sąsajos“Kriaučiūnienė, ZitaAgronomijos fakultetas2020-09-232020-09-24
„Apskaita ir finansai: inovatyvūs finansiniai sprendimai darniai bioekonomikos ir kaimo plėtrai“Savickienė, JūratėBioekonomikos plėtros fakultetas2020-11-192020-11-20
Dalyvavimas ir mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje konferencijoje “Economics & Finance" PortugalijojeSavickienė, JūratėBioekonomikos plėtros fakultetasBioekonomikos tyrimų institutas2020-09-282020-09-29
Dalyvavimas ir mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "ICETAT 2020" TaivaneKreivaitis, RaimondasAplinkos ir ekologijos institutasMiškų ir ekologijos fakultetas2020-11-042020-11-10
Interaktyvių ir animuotų braižybos mokymo priemonių kūrimasVansevičius, AntanasŽemės ūkio akademija2017-10-012020-03-01
Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kitų darbuotojų perspektyvinis poreikis ir jo kokybiškas tenkinimas sąveikaujant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo institucijomsDapkus, RimantasVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222020-12-01
Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio sąlygiškai natūralių ekosistemų būklei įvertinimasAugustaitis, AlgirdasMiškotvarkos ir medienotyros institutas2019-10-292021-04-30
2003-2018 m. žemės ūkio politikos priemonių tyrimas (įvertinimas), siekiant veiksmingesnės žemės ūkio politikos bei smulkių ir vidutinių ūkių ekonominio ir socialinio gyvybingumoVitunskienė, VladzėBioekonomikos tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222020-12-01
Komunikacijos priemonių, prisidedančių prie efektyvesnio KPP priemonių taikymo bioekonomikos plėtrai, inovacijų diegimui ir vietos maisto sistemų organizavimuiMiceikienė, AstridaBioekonomikos tyrimų institutas20192020
Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimasButkus, VidmantasŽemės ūkio akademija2018-02-012021-04-30
Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimoMiceikienė, AstridaBioekonomikos tyrimų institutas2018-12-312020-12-15
Joint Master's Curriculum in Rural Community Development (RuralCOM)Pakeltienė, RasaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-09-012023-08-31
University Teachers’ Certification Centres: Innovative Approach To Promotion Teaching Excellence (UTTERLY)Raupelienė, AstaBioekonomikos plėtros fakultetas2021-01-152023-01-14
MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING in EDUCATION (MATE)Kasperiūnienė, JuditaInformatikos fakultetas2016-09-012019-08-31
Pandemic Response Using Digital Media and Technology in Higher Education and Training (PRUDMET)Čapienė, AistėBioekonomikos plėtros fakultetas2021-05-012023-04-30
Išmanioji reguliuojamojo drenažo sistemaAdamonytė, IngaVandens išteklių inžinerijos institutasVandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas2020-11-252021-11-30
Augalininkystės gamybos procesų valdymas sumaniosiomis inžinerinėmis sistemomisČingienė, RasaŽemės ūkio inžinerijos fakultetas2019-01-232021-12-20
"Horizon 2020" programos paraiškos parengimui įsigytos konsultacinės paslaugosPadgurskas, JuozasŽemės ūkio inžinerijos fakultetas2019 04 12-
Vilko (Canis lupus) ekologijos tyrimaiŠpinkytė-Bačkaitienė, RenataMiško biologijos ir miškininkystės institutas2020-02-282021-08-31
Projektų inovatyvumo vertinimo metodinės rekomendacijosMaziliauskas, AntanasBioekonomikos plėtros fakultetas2020-07-222021-12-01
Skirtingų žemdirbystės technologijų efektyvumo ir perspektyvumo įvertinimas ekonominiu, energetiniu ir aplinkosauginiu požiūriuBogužas, VaclovasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutasAgronomijos fakultetas2020-06-012022-11-10
Miško medžių dauginamosios medžiagos kilmės kontrolės sistemos sukūrimas Lietuvoje pagal DNR žymenisKavaliauskas, DariusMiško biologijos ir miškininkystės institutasAplinkos ir ekologijos institutas2020-09-012022-08-31
Internal quality assurance system for agriculture and biosystem engineering related HEI of Algeria (QUALS)Maziliauskas, AntanasŽemės ūkio akademija2018-11-152022-11-14
UAB "Nando" Mikroorganizmų taikymo mėšlo tvarkymui tyrimaiBleizgys, RolandasMechan., energetik. ir biotech. inž. k.2021-04-012022-12-31
Azoto imobilizacijos vykstant medžio plaušo destrukcijai kompensavimo technologijos moksliniai tyrimaiČepulienė, RitaAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2021-04-292022-04-01
Pasaulio vertikaliosios kooperacijos (klasterių) modeliai ir jų taikymo galimybės LietuvojeŽukovskis, JanVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-10-212022-12-01
Tyrimas dėl Sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo LietuvojeAtkočiūnienė, VilmaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2021-10-212021-12-01
Rekomendacijų dėl akvakultūros tvenkinių tręšimo organinėmis ir mineralinėmis trąšomis normų ir laikotarpių parengimasŽibienė, GražinaVandens inžinerijos katedra2021-10-212022-12-01
European food chain supply to reduce GHG emissions by 2050 (ENOUGH)Navickas, KęstutisMechan., energetik. ir biotech. inž. k.2021-10-012025-09-30
Organinės trąšos iš mėsos ir kaulų miltų su biologiniais preparatais dirvožemio ir augalų produktyvumui didinti ir kvapų emisijoms mažintiZaleckas, ErnestasŽemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra2021-03-012022-12-01
Pluoštinių kanapių biomasės ir rišančių medžiagų pagrindu sudarytų mišinių, tinkamų naudoti maisto pramonėje, kūrimo moksliniai tyrimaiJasinskas, AlgirdasŽemės ūkio inžinerijos ir saugos katedra2021-03-092023-02-07
Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. specializacijos srities „Bioekonomika“ įgyvendinimo konceptualaus modelio ir prioriteto „Inovatyvus žemės ūkis“ veiksmų plano parengimasKargytė, VirginijaBioekonomikos plėtros fakultetasBioekonomikos tyrimų institutas2020-10-152021-02-28
Paviršinio vandens monitoringasČesonienė, LaimaMiškų ir ekologijos fakultetasAplinkos ir ekologijos institutas2021-04-072021-12-31
Gyvosios gamtos monitoringasČesonienė, LaimaAplinkos ir ekologijos institutasMiškų ir ekologijos fakultetas2021-04-072021-12-31
Intensyvios ūkinės veiklos neigiamų padarinių klimato kaitai mažinimas, kuriant ir naudojant aplinkai draugiškas bioaktyvias trąšas (Biotrąšos)Sendžikienė, EglėAplinkos ir ekologijos institutas2020-04-062020-12-31
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų valdymas keičiant azoto srautus agrosistemojeVenslauskas, KęstutisMechan., energetik. ir biotech. inž. k.2020-02-032021-12-31
Dirvos gerinimo priemonės, gaminamos naudojant mėsos kaulų miltus efektyvumo tyrimas ekologinėje žemdirbystės sistemoje.Pekarskas, JuozasAplinkos ir ekologijos institutas2018-09-102019-02-15
Skystųjų ekologiškų kalio trąšų kūrimo procesų, panaudojant organines ir neorganines atliekas, tyrimasPaulauskas, ValdasAplinkos ir ekologijos institutas2018-11-122020-08-31
Paukštienos riebalų panaudojimas gyvūnų augintinių pašarų gamybojeSendžikienė, EglėAplinkos ir ekologijos institutas2019-04-022020-03-17
Šlaito esančio Sierakausko g. 25, Vilniuje, stabilumo modeliavimas ir analizėVyčius, ŽydrūnasValdymo ir investicijų departamentas2019-01-152019-02-08
Želdinių inventorizavimo biologinio turto vertinimas ir tomografinis medžių būklės tyrimas Kelmės miesteStraigytė, LinaMiško biologijos ir miškininkystės institutas2019-04-092019-12-01
Nulinio žemės dirbimo (No-Till) technologijos kompleksinis tyrimas ir ekonominis-aplinkosauginis įvertinimasBogužas, VaclovasAgroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas2019-06-112021-12-01
Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo alternatyvų tyrimasZinkevičienė, DanutėBioekonomikos tyrimų institutas2019-06-112019-12-01
Mišrių pušies-eglės medynų augimo eigos ir našumo tyrimai Kazlų Rūdos miško masyvo miškuose senų (pradėta 1984) LŽŪA Miškotvarkos katedros kartografuotų miško tyrimo barelių pagrinduPetrauskas, EdmundasMiškotvarkos ir medienotyros institutas2019-04-172020-04-16
Hydropower solutions for developing and emerging countries (HYPOSO)Punys, PetrasVandens inžinerijos katedra2019-09-012022-08-31
Aiškinamojo žmogiškųjų išteklių valdymo terminų žodyno parengimasRaupelienė, AstaVerslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas2019-05-072021-04-30