Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-24 of 24 (Search time: 0.007 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Lutynska, Anna EwaGamtos mokslų fakultetas Istorija / HistoryDinaminių sistemų tyrimas ir modeliavimas, atsitiktinės diferencialinės lygtys, darnus vystymasis
Raškinis, GailiusSistemų analizės katedra Darbuotojas / EmployeeMašininio mokymo metodų kūrimas bei taikymas kalbos technologijų ir muzikos atpažinimo uždaviniams spręsti / Machine learning, signal and language processing, speech recognition, music recognition, grammatical inference
Kaminskas, VytautasSistemų analizės katedra Darbuotojas / EmployeeMatematinis modeliavimas, identifikavimas, valdymas, diagnostika. Mokslo ir studijų reforma Lietuvoje / System analysis, modeling, identification, control, optimization: methods of mathematical modeling and optimal identification of dynamic systems and processes using predictor-based models; methods for synthesis and analysis of predictor-based self-tuning control systems; application of the modeling, identification, control and diagnostic systems in energetics, precision mechanics, and medicine. Sciense and study reform in Lithuania: analysis of science and education system as well as state policy trends, application of the results of this analysis in the laws and legislative acts regulating this sphere
Varoneckas, AudriusTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeOptimizacija, daugiamačių duomenų vizualizacija, duomenų analizė ir tyryba, lygiagretūs ir paskirstyti skaičiavimai (grid, cloud) / Optimization, Visualization, Data Mining, Machine Learning, Parallel and Distributed Computing, Grid Computing
Liaučius, GediminasSistemų analizės katedra Istorija / History
Vidugirienė, AušraSistemų analizės katedra Darbuotojas / EmployeeAdaptyvios pagalbos vairuotojui sistemos, signalų apdorojimas / Bio-signal analysis, prediction, control
Vaškevičius, EgidijusSistemų analizės katedra Istorija / HistoryVirtual environments, 3D modeling, neurofeedback, affect computing
Barzdaitis, VytautasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeMultimedia sistemos, interneto televizija, mechatroninės sistemos / Applications for Vibration monitoring, Multimedia, Robotics
Sukarevičienė, GintarėInformatikos fakultetas Istorija / History
Deveikis, AlgirdasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeSkaitiniai lengvųjų atomų branduolių aprašymo metodai / Web services; Secure business transactions; Numerical methods for light atom nuclei description
Mackutė-Varoneckienė, AušraTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeGlobalioji optimizacija, daugiakriterinis optimizavimas, daugiamačių duomenų vizualizacija, duomenų tyryba, lygiagretūs ir paskirstyti skaičiavimai / Global Optimization, Multi-objective Optimization, Multidimensional data Visualization, Data Mining, Optimal Process Design
Davidsonas, AndriusSistemų analizės katedra Darbuotojas / EmployeeKompiuterinė grafika – paviršių ir aplinkos modeliavimas. Skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai. Trimačių objektų skaitmeniniai analizės ir atkūrimo metodai / 3D modeling, computational geometry, surface reconstruction, 3D scanners, digital image processing. Virtualization, cloud computing, server administration
Mickevičius, VytautasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / Employee
Matusa, RobertasInformatikos fakultetas Darbuotojas / Employee
Ščiglinskas, EdgarasInformatikos fakultetas Darbuotojas / EmployeeBiosignals, Human and Computer Interface, System modeling and Controlling, Data Mining, Virtual Environment and 3D graphics, Augmented Reality
Dainauskas, Justinas-JuozasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / Employee
Saudargienė, AušraTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeCognitive and Computational Neuroscience, Statistical Data Analysis, Artificial Neural Networks
Ragulskis, Liutauras-MykolasSistemų analizės katedra Darbuotojas / Employee
Tamošiūnaitė, MinijaTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeMašininis mokymas, taikymai robotikoje / Cognitive robotics, machine learning, system modeling, signal analysis
Fomins, VladislavsTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeInformacijos ir komunikacijų technologijų projektavimas, taikymas. Informacijos sistemų valdymas. Informacijos infrastruktūros plėtra. Standartai bei standartizacija / Technology innovation, infrastructure development, standards and standardization. Organizational innovation, organizational management, standards and standardization. Technology policy, innovation policy, infrastructure development, standards and standardization
Vitkutė-Adžgauskienė, DaivaTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeInterneto ir mobilaus ryšio technologijų taikymai; sistemų modeliavimas ir valdymas; tekstų analizės ir semantinio žiniatinklio technologijos / System and process simulation and digital control, applications of language and semantic technologies in information systems, application of technology-enhanced learning solutions
Briedienė, MonikaInformatikos fakultetas Darbuotojas / EmployeeKalbos technologijos, mašininis mokymas, gilusis mokymas
Kapočiūtė-Dzikienė, JurgitaTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeKalbos technologijos (autorystės nustatymo bei autoriaus profilio sudarymo tyrimai, teksto klasifikavimas į temas, sentimentų analizė, įvardintų esybių atpažinimas, semantinė teksto analizė); mašininio mokymo metodai bei dirbtinis intelektas / Language technologies (authorship attribution and author profiling, topic classification, sentiment analysis, named entity recognition, dependency parsing); machine learning methods and artificial intelligence
Krilavičius, TomasTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / EmployeeKiber-fizinės sistemos (Cyber-physical systems, CPS) – specifikavimas, modeliavimas ir analizė, kompozicionalumas, fizinių ir skaitmeninių komponentų integravimas; Hibridinės sistemos. Formalus hibridinių sistemų modeliavimas, imitacinis modeliavimas ir analizė (Behavioural Hybrid Process Calculus, BHPC). Įrankiai darbui su hibridinėmis sistemomis (Bhave tool-set); Formalus kritinių sistemų modeliavimas, analizė ir verifikavimas; Įrankių integravimas ir interoperabilumas. Įrankių kūrimas ir integravimas akademinėje aplinkoje; Kiekybiniai metodai politologijoje. Balsuotojų grupavimas pagal balsavimą (klasterizavimas ir kitos technologijos); (Lietuvių) kalbos apdorojimo technologijų (Natural Language Processing, NLP) taikymas programinėje įrangoje, ypač paieškoje (Information retrieval, IR).

 

  • previous
  • 1
  • next