Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-23 of 23 (Search time: 0.01 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Bradauskas, VaidotasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / Employee
Valius, KristijonasEkonomikos ir vadybos fakultetas Istorija / History
Samys, EdvinasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / Employee
Medikienė, MonikaEkonomikos ir vadybos fakultetas Istorija / HistoryStruktūrinė konvergencija, ES šalių konvergencija, vartotojų ekonominių lūkesčių struktūra, centro-periferijos modelis / Structural convergence, convergence in EU, consumer confidence structure, core-periphery model
Kalendienė, JonėEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Leckė, GintarėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Dapkus, MindaugasEkonomikos katedra Istorija / History
Kamandulienė, AstaEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Račkauskas, MantautasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeValstybės socialinės išlaidos, valstybės biudžeto išlaidos, finansai ir bankininkystė, inovacijų ekonomika / Government social expenditure, government budget expenditure, finance and banking, economics of innovation
Darškuvienė, ValdonėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Lydeka, ZigmasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeEkonomikos filosofija, sistemų transformacijos metodologija, verslininkystės teorija ir praktika, firmų reorganizavimas / Philosophy of economics, methodology of system transformation, business theory and practice, and company reorganization
Maksvytienė, IngaEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeSocialiniai - ekonominiai pokyčiai, mikroekonominė analizė, konkurencingumas, finansinis stabilumas, regionų ekonomika ir politika, ekonomikos augimo tyrimai.
Butkus, MindaugasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeEkonometrinis ekonominių reiškinių modeliavimas, ES regionų konvergencija, ES regioninė politika / Econometric modelling of economic phenomena, regional convergence in the EU, EU regional policy
Aleksandravičienė, AkvilėEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeInovacijų ekonomika, darbo ekonomika, elgsenos ekonomika, ekonometrika, ekonomikos prognozavimas / Innovation economics, labor economics, behavioral economics, econometrics, economic forecasting
Levišauskaitė, KristinaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeInvesticijų aplinka ir investicijų valdymas, finansų rinkų sąveika, pokyčių finansų sistemoje modeliavimas, valstybės finansų problemos / Investment environment and investment management, comovements of financial markets, modeling of changes in financial system, public finance issues
Kazlauskienė, VilmaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeTvarūs viešieji finansai, žaliosios investicijos, investicijų projektų kaštų ir naudos analizė / Sustainable public finance, green investments, cost-benefit analysis of investment projects
Bendoraitienė, EvelinaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeĮmonių socialinė atsakomybė, darnus vystymasis, suinteresuotosios grupės ir jų valdymas, socialinis verslas, socialiai atsakingas investavimas, nefinansinės informacijos atskleidimas, asmeniniai finansai, finansiniai skaičiavimai / Corporate social responsibility, sustainable development, stakeholders and their management, social business, social responsible investment, non financial information disclosure, personal finance, financial calculations
Gaigalienė, AstaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeFinansinė socializacija, finansinis raštingumas, finansinė elgsena, mokesčių mokėtojų elgsena, tinklinė analizė / Financial socialization, financial literacy, financial behavior, tax payers behavior, network analysis
Kisieliauskas, JustinasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeKūrybos ekonomika, laimės ekonomika, socialinių problemų ekonomika, socialinių tinklų marketingas, skaitmeninis marketingas, asmeninio prekės ženklo marketingas / Creative economy, happiness economy, social problem economics, social network marketing, digital marketing, personal brand marketing
Kolmatsui, DaliaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeFinansų įstaigų rizikos valdymas ir priežiūra, pensijų fondų valdymas, finansų įstaigų valdymas, kooperatinė bankininkystė / Risk management and supervision of financial institutions, pension funds management;, financial institutions management, cooperative banking
Starkauskienė, ViktorijaEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeLaimės ekonomika: ryšio tarp laimės ir pinigų tyrimai; darbo ekonomika ir veiksniai, lemiantys laimę darbe
Pukelienė, VioletaVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeEuropos Sąjungos ekonomika ir ekonominė integracija, konkurencija, materialiniai ir moraliniai darbo motyvai.
Legenzova, RenataFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeRinkos dalyvių elgsena; Finansinė socializacija; Finansų sistemos regionalizacija; Įmonių apskaita ir atskaitomybė

 

  • previous
  • 1
  • next