Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-23 of 23 (Search time: 0.093 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Bradauskas, VaidotasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / Employee
Kazlauskienė, VilmaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeTvarūs viešieji finansai, žaliosios investicijos, investicijų projektų kaštų ir naudos analizė / Sustainable public finance, green investments, cost-benefit analysis of investment projects
Leckė, GintarėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Levišauskaitė, KristinaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeInvesticijų aplinka ir investicijų valdymas, finansų rinkų sąveika, pokyčių finansų sistemoje modeliavimas, valstybės finansų problemos / Investment environment and investment management, comovements of financial markets, modeling of changes in financial system, public finance issues
Darškuvienė, ValdonėFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Pukelienė, VioletaEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Legenzova, RenataFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Dapkus, MindaugasEkonomikos katedra Istorija / History
Gaigalienė, AstaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeFinansinė socializacija, finansinis raštingumas, finansinė elgsena, mokesčių mokėtojų elgsena, tinklinė analizė / Financial socialization, financial literacy, financial behavior, tax payers behavior, network analysis
Butkus, MindaugasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeEkonometrinis ekonominių reiškinių modeliavimas, ES regionų konvergencija, ES regioninė politika / Econometric modelling of economic phenomena, regional convergence in the EU, EU regional policy
Kalendienė, JonėEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Kamandulienė, AstaFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Starkauskienė, ViktorijaEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Račkauskas, MantautasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / EmployeeValstybės socialinės išlaidos, valstybės biudžeto išlaidos, finansai ir bankininkystė, inovacijų ekonomika / Government social expenditure, government budget expenditure, finance and banking, economics of innovation
Kisieliauskas, JustinasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeKūrybos ekonomika, laimės ekonomika, socialinių problemų ekonomika, socialinių tinklų marketingas, skaitmeninis marketingas, asmeninio prekės ženklo marketingas / Creative economy, happiness economy, social problem economics, social network marketing, digital marketing, personal brand marketing
Valius, KristijonasEkonomikos ir vadybos fakultetas Istorija / History
Samys, EdvinasEkonomikos ir vadybos fakultetas Darbuotojas / Employee
Kolmatsui, DaliaFinansų katedra Darbuotojas / Employee
Medikienė, MonikaEkonomikos ir vadybos fakultetas Istorija / HistoryStruktūrinė konvergencija, ES šalių konvergencija, vartotojų ekonominių lūkesčių struktūra, centro-periferijos modelis / Structural convergence, convergence in EU, consumer confidence structure, core-periphery model
Maksvytienė, IngaEkonomikos katedra Darbuotojas / Employee
Bendoraitienė, EvelinaFinansų katedra Darbuotojas / EmployeeĮmonių socialinė atsakomybė, darnus vystymasis, suinteresuotosios grupės ir jų valdymas, socialinis verslas, socialiai atsakingas investavimas, nefinansinės informacijos atskleidimas, asmeniniai finansai, finansiniai skaičiavimai / Corporate social responsibility, sustainable development, stakeholders and their management, social business, social responsible investment, non financial information disclosure, personal finance, financial calculations
Lydeka, ZigmasEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeEkonomikos filosofija, sistemų transformacijos metodologija, verslininkystės teorija ir praktika, firmų reorganizavimas / Philosophy of economics, methodology of system transformation, business theory and practice, and company reorganization
Karaliūtė, AkvilėEkonomikos katedra Darbuotojas / EmployeeInovacijų ekonomika, darbo ekonomika, elgsenos ekonomika, ekonometrika, ekonomikos prognozavimas / Innovation economics, labor economics, behavioral economics, econometrics, economic forecasting

 

  • previous
  • 1
  • next