Researchers


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-29 of 29 (Search time: 0.008 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Researcher profiles
FullnameDepartmentStatusResearch Interests
Pranckūnienė, EglėSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Pileičikienė, NoraEdukologijos tyrimų institutas Istorija / History
Liesionienė, OdetaEdukologijos tyrimų institutas Istorija / History
Ušpurienė, Aistė BarboraEdukologijos tyrimų institutas Istorija / HistoryŠokėjų ugdymas, sportas, sveikatinimas, laisvalaikis / Education, learning, sport, health, dance, leisure activities
Stancikas, EgidijusEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / Employee
Bortkevičienė, VirginijaSocialinių mokslų fakultetas Istorija / HistoryStudijų programų kokybė ir jos užtikrinimas; verslumo švietimas, verslumo kompetencija; švietimo inovacijos; mokymasis visą gyvenimą. / Entrepreneurship education; entrepreneurial learning; key competences; educational innovations; quality of study programs and their assurance; lifelong learning.
Bagdonaitė-Stelmokienė, RamunėSocialinių mokslų fakultetas Istorija / History
Aleknavičiūtė, VestaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeBiology, botany, educology, misconceptions, conceptual change, experiential learning.
Ponomarenko, TetianaMokytojų rengimo institutas Darbuotojas / EmployeeMokytojų veikmė, profesinis identitetas, veiklos tyrimas pedagoginėje praktikoje.
Norkutė, OdetaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeePraktika aukštojo mokslo studijose; mokytojų rengimas; STEAM pedagogika; asmens socializacija. / Practice in higher education; teacher training; STEAM pedagogy; socialization.
Jurgilė, VaidaŠvietimo akademija Darbuotojas / EmployeeGlobalusis švietimas; tarpkultūrinis švietimas; švietimo politika ir analizė; mokymasis visą gyvenimą; aukštasis mokslas. / Global education; intercultural learning; education policy and analyses; lifelong learning; leadership in higher education; higher education.
Kasperiūnienė, JuditaTaikomosios informatikos katedra Darbuotojas / Employee
Tandzegolskienė, IlonaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeKarjeros valdymas; mokymosi kultūra; savarankiškas mokymasis; įsidarbinamumo gebėjimai; motyvacijos teorijos. / Higher education system and leadership; autonomous learning; career design; adult education; research methods in social sciences.
Lapėnienė, AstaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeMokymo/si proceso tyrimai; integralaus mokymo/si proceso kūrimo galimybės; specialusis ugdymas; mokytojų profesinis tobulėjimas. / Research of teaching and learning processes; possibilities for developing integral teaching and learning processes; special education; professional development of teachers.
Tūtlys, VidmantasVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeePirminio ir tęstinio profesinio rengimo politika bei organizavimas; nacionalinės kvalifikacijų sistemos ir jų plėtra; žmogiškųjų išteklių vystymas ir mokymasis visą gyvenimą. / Initial vocational education and training policy and organization; national systems of qualifications and their development; human resource development and lifelong learning.
Stasiūnaitienė, EglėVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeSuaugusiųjų švietimas, neformaliojo ir savaiminio mokymosi vertinimas ir pripažinimas, mokytojų rengimas, įtraukusis ugdymas
Gedvilienė, GenutėEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeMokymasis bendradarbiaujant; bendrosios kompetencijos ir jų vertinimas; mokymo ir mokymosi paradigma; socialiniai ir kognityviniai gebėjimai; socialinis verslumas ir technologijų diegimas profesiniame mokyme; profesijos mokytojų rengimo poreikių tyrimai; mentorystė ir savanorystė. / Development of generic competencies; social and social entrepreneurship competencies; problems of learning in groups; teaching and learning paradigm; learning and self-assessment of various institutional levels; development of interactive technologies; social and cognitive skills; teachers‘ training needs research; lifelong learning.
Daukšienė, EstelaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeTechnologijomis grindžiamas mokymasis; technologijų taikymas švietime; virtualus mobilumas; atviri švietimo ištekliai. / Technology enhanced learning; technology application in education; virtual mobility; open educational resources.
Šadauskas, MariusŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Misiulienė, RitaŠvietimo akademija Darbuotojas / Employee
Naujokaitienė, JustinaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / Employee
Tamoliūnė, GiedrėEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeDoktorantūros studijų organizavimas; įgyvendinimas ir kokybės užtikrinimas; doktorantų-tyrėjų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas; mokymasis visą gyvenimą; suaugusiųjų švietimas ir mokymas/is; aukštojo mokslo politika. / Organization, development and quality assurance of the third cycle studies; doctoral students‘-researchers‘ training and professional development; life-long learning; adult education; higher education policy.
Pukelis, KęstutisVytauto Didžiojo universitetas Darbuotojas / EmployeeKarjeros projektavimas; studijų kokybė; mokytojų rengimas; šeimotyra. / Career designing; quality of studies; teacher education; family research.
Žydžiūnaitė, VilmaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeAukštasis mokslas, lyderystė, darbas komandoje, kompetencijų vertinimas, kokybinių tyrimų metodologija, slaugos vadyba, etinės dilemos slaugos vadyboje / Higher education, leadership, teamwork, competence evaluation, qualitative research methodology, nursing management, ethical dilemmas in nursing management
Kaminskienė, LinaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeŠvietimo inovacijos; lyderystė švietime; technologijomis grindžiamas mokymasis; neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimas; socialinė partnerystė švietime. / Educational innovations; personalized learning; technology enhanced learning; non-formal and informal learning; business and academic cooperation models.
Volungevičienė, AirinaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeTechnologijomis grindžiamas mokymas(is): kokybės užtikrinimas, integracija organizacijoje ir kt; atvirieji švietimo ištekliai, atvirasis švietimas; virtualus mobilumas (Technologijomis grindžiamo) mokymo(-si) turinio projektavimas. / TEL curriculum designing, experimentation of innovations in education, TEL quality assurance, virtual mobility of students and teachers, open educational resources and practices, TEL integration into an organization, Open and online learning for digital and networked society, Recognition of open and online learning, valid solutions for virtual learning environments, Learning analytics as a metacognitive tool and method.
Teresevičienė, MargaritaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeMokymasis visą gyvenimą, technologijomis grindžiamas mokymasis/ Lifelong learning, technology enhanced learning
Trepulė, ElenaEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeSuaugusiųjų švietimas, andragogika; mokymasis visą gyvenimą; atvirasis švietimas; technologijomis grįstas mokymasis. / Adult education, andragogy; lifelong learning; open learning; technology enhanced learning.
Rutkienė, AušraEdukologijos tyrimų institutas Darbuotojas / EmployeeSuaugusiųjų mokymas; technologijomis grįstas mokymas; profesinis mokymas; intelektinė lyderystė. / Teaching/Learning, adult teaching/learning; technology enhanced learning; vocational training and education; quantitative research methods in social sciences.

 

  • previous
  • 1
  • next