Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 4767 (Search time: 0.044 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12002Ar atgims Didžioji Lietuvos kunigaikštystė? : [pokalbis su Lietuvos baltarusių veikėjais apie Baltarusijos kultūrą, politiką, istoriją] / [kalbėjosi „Akiračių“ redakcija]Poklad, Taciana; Dubavets, Siarhei; Chareuski, Siarheinewspaper article
22002Europos integracija ir kultūrų sutarimas : [apie teigiamą kultūrinį Europos integracijos poveikį] / Saulius Pivorasnewspaper article
31994Netekčių ir jų sukakčių metai : [anapilin išėjusius Lietuvos ir išeivijos žymius žmones prisimenant] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
41998Priešais kultūros meistro dirbtuvę : [recenzija] / Jonas Oškinis ; [su redakcijos prierašu apie autorių]newspaper article
51976Likti ar išvykti?: kūrybinės laisvės dilema : [dėl kultūros žmonių pasitraukimo iš savo krašto] / L.Mnewspaper article
61986Mirusiųjų prisikėlimas : [apie prūsų bičiulių draugijos „Tolkemita“ veiklą] / Artūras Hermannnewspaper article
71979Penktoji baltų studijų konferencija [Stokholmas, 1979, birž. 14–17 d.] : laiškas iš Švedijos / Henrikas Žemelisnewspaper article
81976Kūrybos problema ir emigracija : [dėl kūrėjų pasitraukimo iš Lietuvos] / A. Daugvydasnewspaper article
91969Debiutantų balius: Mokslo ir kūrybos simpoziumas [Čikaga, 1969 m. lapkr. 26–30 d.] / Elona Vaišnienėnewspaper article
101970Apie meniškas vagystes: švelniai kalban : [dėl choreografinių ir literatūrinių elementų pasisavinimo]tnewspaper article
111981Su ironija ir be ironijos : [atsiliepimas į K. Ėringio ir K. Srupskelio straipsnius dėl mokslo ir kultūros padėties Lietuvoje ir išeivijoje, išspausdintus laikraštyje „Draugas“, 1981, spal. 30 ir 1981, spal. 24] / Vincas Trumpanewspaper article
121989Lietuva – Čikagos priemestis : [atsiliepimas į Rolando Pavilionio straipsnį dėl amerikietiškos kultūros grėsmės, išspausdintą laikraštyje „Literatūra ir menas“, 1989, rugpj. 5] / Vincas Trumpanewspaper article
132003„Lietuva ir Europa“ – konferencija Vokietijoje : [Marburgas, 2002 m. lapkr. 7–10 d.] / A.E. Sennnewspaper article
141997Oficialiojo karnavalo kultūra : [mintys apie valstybinę kultūros politiką] / Saulius Pivorasnewspaper article
151997Kai kurie mūsų kultūros stereotipai / Saulius Pivorasnewspaper article
161979Tauta – aplinkos ugdytoji žmonių bendruomenė : (paskaita 1979 m. Santaros — Šviesos suvažiavime) / V. Rastenisnewspaper article
171989Daktaras Živaga“ ir salami : [apie kultūrinių ir materialinių vertybių santykį visuomenėje] / Vincas Trumpanewspaper article
181993Tie nuostabūs Vakarai! : [mintys apie vakarietiškos civilizacijos skverbimąsi] / V. Trumpanewspaper article
192003Briuselio kopūstai : [svarstymai apie europietiškas vertybes] / Rolandas Rastauskasnewspaper article
201969Sriautiški aptarimai: knygos Lietuvai : [apie Vakarų autorių knygas, kurias rekomenduojama skaityti ir spausdinti Lietuvoje] / (lm iš pokalbio su ca ir va)Mockūnas, Liūtas; Almenas, Kazys; Vėžys, Rimasnewspaper article
211982Baltiečių studijų konferencija : [reportažas iš Baltistikos studijų puoselėjimo draugijos mokslininkų suvažiavimo, 1982, birž. 17—19 d.]Remeikis, Tomas; Kelertienė, Violeta; Remeikytė, Gintarėnewspaper article
221977Apie lietuviškų knygų deginimą Čikagoje : „tautinės drausmės“ inkvizicija : [dėl Pedagoginiam lituanistikos institutui dovanotų knygų sunaikinimo] / Akiračių redAkiračių rednewspaper article
231975Dovanos, dovanos ... : iš „Tarybinio studento“ (1975. VI. 20, nr. 22–23) : [apie užsienyje gyvenančių lietuvių dovanas Vilniaus universiteto bibliotekai] / A. Kubilienėnewspaper article
241998Kultūrinis viduržiemis Kaune : [apie modernios bibliotekos atidarymą Vytauto Didžiojo universitete bei kitus kultūrinius renginius] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
251970Kur dėsime lietuviškas knygas? : [dėl būtinumo didžiuosiuose išeivijos centruose steigti lietuviškas bibliotekas] / A. Daugvydasnewspaper article
261969Kada degs Vilniaus knygos?: universiteto bibliotek : [apie blogą Vilniaus universiteto bibliotekos knygų saugyklų padėtį]anewspaper article
271975Baltijos instituto suvažiavimas [1975 m. birž. 13–16 d.] : reportažas iš Švedijosnewspaper article
281979Knygų dovana Vilniaus universitetuinewspaper article
292000Laisvės dešimtmetis: pastangos pavyti prarastą laiką : [apie sudėtingą knygų grąžinimo iš specfondų procesą Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei lietuvių išeivijos paramą grąžinant išeivijos spaudą į Lietuvą] / Silvija Vėlavičienė ; [su Liūto Mockūno komentaru]newspaper article
301979TSRS Mokslų akademijos prezidentui akademikui Aleksandrovui A.P : [kreipimasis dėl Vilniaus universitetui priklausančių knygų grąžinimo]Kubilius, Jonas; Tornau, Jurgis; Poškus, Kazys; Vladimirovas, Levasnewspaper article
311981Gelbėkime senąją periodiką: žūstančios vertybės : [dėl kultūrinio išeivijos turto išsaugojimo] / Bronius Vaškelisnewspaper article
321970Nauja lietuviškų knygų saugykla : Kanados Valstybinė biblioteka : [apie lietuviškų knygų skyriaus atidarymą, 1970 m. spal. 24 d.] / G. Procutanewspaper article
331976Lietuvos bibliotekos ir išeivija: knygų palikimai : [apie būtinumą remti Vilniaus universiteto ir kitas bibliotekas] / J. Riaubanewspaper article
341970Atlaikiusi keturių šimtmečių istorinę naštą : Vilniaus universiteto biblioteka / S. Vaškelienėnewspaper article
351987Premijos ir karti ties : [dėl archyvinės lituanistinės medžiagos saugojimo Jungtinių Valstijų bibliotekose]anewspaper article
361971Šviesesnei Lietuvos ateičia : [apie Amerikos lietuvių dovaną Vilniaus universiteto bibliotekai]inewspaper article
371979Lietuviškos knygos ir specfondai [Lietuvos bibliotekose]newspaper article
381999Aukščiausias lietuvių paminklas : (arba išeivijos „storoji Berta“) : [apie Bostone išleistos ir Lietuvos bibliotekų specfonduose saugomos „Lietuviškosios enciklopedijos“ poveikį jaunajai sovietinės Lietuvos inteligentų kartai] / Alfonsas Eidintasnewspaper article
391972Kritiškas žvilgsnis į enciklopedijos kritiką : [atsiliepimas į „Encyclopedia Lituanica“ recenzentų kritiką, išspausdintą laikraštyje „Akiračiai“, 1971, nr. 10] / V. Rastenis ; [su autoriaus prierašu]newspaper article
401979Apie moralę, plagijatus ir „Klevo“ organizaciją : [dėl Antano Musteikio plagijato, išspausdinto leidinyje „Encyclopedia Lituanica“, t. 3] / Akiračių redAkiračių rednewspaper article
411976Neenciklopediška atmintis : Kazlauskas ir Britannic : [atsiliepimas į Samuelio McCrackeno naujosios laidos „Encyclopedia Britannica“ kritiką, išspausdintą žurnale „Commentary“, 1976, vol. 61]anewspaper article
421986Enciklopediški nesusipratimai : [recenzija] / Z.V. Rekašius ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
432002Daug kas apie save gerai mano : [dėl menko išeivijos domėjimosi lietuviška knyga] / Pr. Visvydasnewspaper article
441975Internacionalumo mitas : Encyclopedia Britannica : [naujosios „Encyclopedia Britannica“ laidos kritika] / D. Šatasnewspaper article
451969Navigacija tarptautiniuose vandenys : [apie lietuvių literatūros atspindėjimą tarptautinėje enciklopedijoje „Kindlers Literatur Lexikon“]enewspaper article
461971Išeivijos „Kas yra kas“ angliškai : Encyclopedia Lituanic : [recenzija]anewspaper article
471980Apie Lietuvą, Lenkiją, Vilnių : pokalbis su „Kulturos“ redaktoriumi [Jerzy Giedroyc] / [kalbėjosi L. Mockūnas ir T. Venclova ; su redakcijos prierašu]Mockūnas, Liūtas; Venclova, Tomasnewspaper article
481974Ne profesoriška reakcija : dėl LTSR Britanikoje : [dėl prof. Kazimiero Meškausko straipsnio apie dabartinę Lietuvos padėtį, išspausdinto naujojoje „Encyclopedia Britannica“ laidoje] / V. Trumpanewspaper article
491983„Lettres sovietiques“ : (specialus numeris Lietuvai) : [užsieniui lietuvių literatūrą pristatančio leidinio „Lettres sovietiques“ 284-ojo numerio apžvalga] / J. Aleksandravičiusnewspaper article
501974Literatai tarybininkai : socialistinė semantika : [dėl pokalbio su rusų rašytoju Sergejum Michalkovu interpretavimo tarybinėje spaudoje] / (nb)newspaper article