Search: 2017 m. (HMF dak.)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 2114 (Search time: 0.078 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
126-May-2016Transformational leadership competency of initial teachers seeking their professionalismNedzinskaitė-Mačiūnienė, Rasadoctoral thesis
222-May-2017Jesus Christ’s Pascha and its images in the professional Lithuanian drama theatre of the end of the 20th – 21st centuryValiukaitė, Astadoctoral thesis
330-May-2017Traditions consolidating the school community at the end of the 20th and the beginning of the 21st centuriesVasilionytė-Stašaitienė, Justėdoctoral thesis
42012Grammatical and lexico-grammatical cohesion in scientific and publicistic texts = Gramatinė ir leksinė gramatinė kohezija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose : summary of doctoral dissertation : humanities, philology (04 H)Česnulienė, Vidadoctoral thesis
529-May-2017The works of Henry Parland: Helsinki and Kaunas codesVaitonytė, Gintarėdoctoral thesis
628-Sep-2017Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919–1940 m.Nefas, Mindaugasdoctoral thesis
72013Tradicinės kanklės ir kiti muzikos instrumentai lietuvių etninėje kultūroje: muzikavimo diegimo į ugdymo procesą ypatumai = Traditional kanklės and other musical instruments in Lithuanian ethnic culture: peculiarities of introduction of music playing to the process of education : mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, etnologija (07 H)Palubinskienė, Vidadoctoral thesis
82005Romantizmo, istorizmo ir moderno architektūra Lietuvoje : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, menotyra (03H)Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolėdoctoral thesis
92011Application of virtual teaching and learning objects, teaching arithmetic operations in forms 4 and 5 = Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymas IV-V klasėse mokant aritmetikos veiksmų : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S)Šalkuvienė, Orintadoctoral thesis
1022-May-2017Jėzaus Kristaus Pascha ir jos vaizdiniai XX a. pab. – XXI a. profesionaliame Lietuvos dramos teatreValiukaitė, Astadoctoral thesis
1127-Jan-2014Būsimųjų muzikos mokytojų individualiojo vokalinio ugdymo strategijaJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaivadoctoral thesis
1225-Sep-2015Mokymosi stilių ir mokymosi metodų dermė kaip studentų programavimo gebėjimų ugdymosi veiksnysJadzgevičienė, Violetadoctoral thesis
1329-Jun-2016Istoriografinė metafikcija šiuolaikiniame lietuvių ir suomių istoriniame romaneIvanauskaitė, Jurgitadoctoral thesis
142013Lietuvos didelio meistriškumo baidarininkų rengimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Balčiūnas, Egidijusdoctoral thesis
152013Istorinio ugdymo raida edukacinių paradigmų kaitos sąlygomis : mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Šetkus, Benediktasdoctoral thesis
162013Švietimo prieinamumas nuteistiems laisvės atėmimo bausme asmenims: aukštojo mokslo aspektas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Katinaitė-Lodh, Renatadoctoral thesis
1714-Dec-2017Miestas literatūroje: Kauno reprezentavimo strategijos šiuolaikinėje lietuvių prozojePetrulionytė, Justinadoctoral thesis
185-Jun-2017The apophatic discourse in 20th century: chōra as unknowingRudžianskaitė, Ievadoctoral thesis
1925-Jun-2009Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokaiRalys, Kęstutisdoctoral thesis
2029-May-2017Henrio Parlando kūryba: Helsinkio ir Kauno kodaiVaitonytė, Gintarėdoctoral thesis
218-Dec-2017Phenomenological aesthetics of Moritz GeigerŠilingaitė, Sigitadoctoral thesis
2224-Nov-2017Lithuanization of the society and public sphere in Kaunas city in 1918-1940Balkus, Mindaugasdoctoral thesis
2329-Aug-2017Vilniaus miestiečių išsimokslinimas XVII‒XVIII a.Pansevič, Violetadoctoral thesis
2428-Aug-2018Pabaisko mūšis 1435 m. lūžio metai Lietuvos valstybingumo raidojeBaranauskas, Tomasdoctoral thesis
2522-Sep-2017Pabrėžiamųjų dalelyčių funkcijos ir vartosena dabartinėje rašytinėje lietuvių kalbojeValančė, Danguolėdoctoral thesis
262005Bernardo Brazdžionio kūryba 1924-1944 metai : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, filologija (04H)Rakutienė, Silvijadoctoral thesis
2728-Jun-2017The expression of the Lithuanian Marian identity in pastoral ministry during 1940–1993Šidlauskas, Andriusdoctoral thesis
2814-Dec-2017City in literature: the strategies of representing Kaunas in contemporary Lithuanian prosePetrulionytė, Justinadoctoral thesis
2921-Sep-2018"Naujųjų baltų" subkultūrinio lauko atsiradimas ir raidaKalėdienė, Agnėdoctoral thesis
3029-Aug-2017Education of Vilnius city dwellers in the 17th -18th c.Pansevič, Violetadoctoral thesis
3113-Apr-2018Lithuanian railways (1858 - 1990): development, architecture and urbanistic peculiaritiesDabašinskienė, Ivetadoctoral thesis
322005Kanados XX a. literatūra : etninių mažumų ir moterų tapatybės problematika istoriniame kontekste : habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : humanitariniai mokslai, filologija (04H)Danytė, Mildadoctoral thesis
332007Kanklės in Lithuanian ethnic culture: traditions and their changes : (the second half of the 19th century - beginning of the 21st century) = Kanklės lietuvių etninėje kultūroje: tradicijos ir jų kaita : (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia) : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07H)Palubinskienė, Vidadoctoral thesis
3428-Jun-2017Lietuvos marijonų identiteto raiška pastoracinėje veikloje 1940–1993 metaisŠidlauskas, Andriusdoctoral thesis
3528-Sep-2017Expression of ideology of the Lithuanian Riflemen’s Union in Lithuanian society, 1919–1940Nefas, Mindaugasdoctoral thesis
3613-Apr-2018Lietuvos geležinkeliai (1858 – 1990 m.): raida, architektūra ir urbanistiniai ypatumaiDabašinskienė, Ivetadoctoral thesis
372013AVBVICVII tipo junginių elektroninės struktūros, optinių ir dinaminių savybių tyrimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, fizika (02 P)Sereika, Raimundasdoctoral thesis
3826-May-2017Istorinė trauma šiuolaikiniuose romanuose anglų ir lietuvių kalbaDaukšaitė, Aurelijadoctoral thesis
3921-Sep-2018Origins and development of subcultural field of "New Balts"Kalėdienė, Agnėdoctoral thesis
402013Integrated (self-)education of 5-8th form pupils' competence of health protection and promotion = 5-8 klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos integruotas ugdymas(is) : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S)Česnavičienė, Jūratėdoctoral thesis
412010Teachers’ competence while educating children gifted at mathematics in primary and basic schools = Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S)Bakanovienė, Tatjanadoctoral thesis
422013Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Gražulis, Donatasdoctoral thesis
432013Ekonomikos konkurencingumo valdymas = Management of economic competitiveness : apžvalga : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Navickas, Vytasdoctoral thesis
448-Apr-2011Ugdomoji poetikos terapija kaip priemonė suaugusiųjų, sergančių šizofrenija ar depresija, įgalinimuiSučylaitė, Jūratėdoctoral thesis
452013Expression of personal and sport related competences in the process of young football players' development and self-development = Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Gražulis, Donatasdoctoral thesis
462010Cold war in psychiatry : Soviet political abuse of psychiatry and the World Psychiatric Association (WPA) = Šaltasis karas psichiatrijoje : Sovietų politinis piknaudžiavimas psichiatrija ir Pasaulio Psichiatrų Asociacija : summary of doctoral dissertation : social sciences, political sciences (02 S)Voren, Robert vandoctoral thesis
4719-Dec-2017Multivectorism in the foreign policy of Uzbekistan in the period 1991-2011Razma, Ainisdoctoral thesis
4819-Dec-2017Daugiavektoriškumas Uzbekistano užsienio politikoje 1991-2011 metų laikotarpyjeRazma, Ainisdoctoral thesis
4926-Apr-2018The nexus between knowledge and action in the U.S. foreign policy: the role of think tanks in the construction of the Middle EastBardauskaitė, Danguolėdoctoral thesis
5015-May-2018Strateginių partnerysčių samprata valstybių užsienio politikoje: Lenkijos strateginių partnerysčių analizėGajauskaitė, Ievadoctoral thesis