Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 2107 (Search time: 0.131 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12006The manifestation of the educational function of the self-help family groups in Italy and Lithuania = Italijos ir Lietuvos šeimų savigalbos grupių ugdomosios funkcijos raiška : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S)Gvaldaitė, Lijanadoctoral thesis
22012Expression of existential thinking in catholic religious education during grades 11–12 = Egzistencinio mąstymo raiška mokant(is) katalikų tikybos 11–12 klasėse : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Rugevičiūtė, Rita Giedrėdoctoral thesis
319-Dec-2014Modelling of socio-educational activities of multifunctional centre in rural (territorial) communityMisiūnienė, Giedrėdoctoral thesis
418-Dec-2017Expression of the educational function of non-kinship foster care for childrenStražinskaitė, Daliadoctoral thesis
52012Formation of pupils' educational skills learning physics in XI-XII forms : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S)Borodinienė, Angelėdoctoral thesis
62012Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions = Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Autukevičienė, Birutėdoctoral thesis
727-Oct-2017The assessment of social expenditure allocation impact on social productivity in the EU countriesRačkauskas, Mantautasdoctoral thesis
82007Kanklės in Lithuanian ethnic culture: traditions and their changes : (the second half of the 19th century - beginning of the 21st century) = Kanklės lietuvių etninėje kultūroje: tradicijos ir jų kaita : (XIX a. II pusė - XXI a. pradžia) : summary of doctoral dissertation : humanities, ethnology (07H)Palubinskienė, Vidadoctoral thesis
96-Oct-2017Veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai, vertinimas globalioje aplinkojeAleknevičiūtė, Eglėdoctoral thesis
1023-May-2017Assessment of government expenditure effect on welfare of society in the EU countriesKisieliauskas, Justinasdoctoral thesis
112011Application of virtual teaching and learning objects, teaching arithmetic operations in forms 4 and 5 = Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymas IV-V klasėse mokant aritmetikos veiksmų : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S)Šalkuvienė, Orintadoctoral thesis
1223-May-2017Vyriausybės išlaidų poveikio visuomenės gerovei vertinimas ES šalyseKisieliauskas, Justinasdoctoral thesis
1329-Jun-2018Assessment of the impact of high-skilled immigration on the country’s labour market in the context of migration policyDidžgalvytė, Monikadoctoral thesis
142010Teachers’ competence while educating children gifted at mathematics in primary and basic schools = Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S)Bakanovienė, Tatjanadoctoral thesis
1526-Jun-2018Aukštos kvalifikacijos darbuotojų imigracijos poveikio šalies darbo rinkai vertinimas migracijos politikos konteksteDidžgalvytė, Monikadoctoral thesis
162013Lietuvos didelio meistriškumo baidarininkų rengimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Balčiūnas, Egidijusdoctoral thesis
172009Oksetanų, oksiranų ir vinileterių su elektroaktyviais fragmentais ir jų polimerų sintezė ir savybės : daktaro disertacijos santrauka : fiziniai mokslai, chemija (03P)Lengvinaitė, Simonadoctoral thesis
182013Expression of personal and sport related competences in the process of young football players' development and self-development = Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : summary of the doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Gražulis, Donatasdoctoral thesis
1927-Oct-2017Socialinių išlaidų paskirstymo poveikio socialiniam produktyvumui vertinimas Europos Sąjungos šalyseRačkauskas, Mantautasdoctoral thesis
206-Oct-2017Assessment of the factors influencing government bond market comovements in the global environmentAleknevičiūtė, Eglėdoctoral thesis
212013AVBVICVII tipo junginių elektroninės struktūros, optinių ir dinaminių savybių tyrimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : fiziniai mokslai, fizika (02 P)Sereika, Raimundasdoctoral thesis
228-Jun-2018Sprendimo priėmimas kontroliuojamos intervencijos sąlygomisBaronienė, Lauradoctoral thesis
238-Dec-2016V-VI klasių mokinių dorovinės nuostatos ir jų ugdymo(si) strategijosVaičekauskienė, Snieguolėdoctoral thesis
242015Redistribution of power during the educational interaction in the context of productive learning: grounded theory =Petruškevičiūtė, Auksėdoctoral thesis
258-Sep-2016Verslumo kompetencijos ugdymo taikant mokomosios mokinių bendrovės modelį veiksmingumasRuškytė, Džiuljetadoctoral thesis
268-Feb-2006Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėseGrabauskienė, Vaivadoctoral thesis
2727-Jan-2006Studentų kūrybiškumo kaitos ypatumaiKarkockienė, Daivadoctoral thesis
282011Matematinio ugdymo raida: edukacinės paradigmos kaitos dimensija = Development of mathematical education: alteration of educational paradigm dimension : mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Cibulskaitė, Nijolėdoctoral thesis
2926-Jun-2008Hibridinių fotoninių kristalų optinės savybėsRastenienė, Loretadoctoral thesis
3020135–8 klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos integruotas ugdymas(is) : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Česnavičienė, Jūratėdoctoral thesis
312013Ekonomikos konkurencingumo valdymas = Management of economic competitiveness : apžvalga : socialiniai mokslai, vadyba ir administravimas (03 S)Navickas, Vytasdoctoral thesis
3216-Jun-2017Heliogeofizikinių aplinkos veiksnių poveikis išeminės širdies ligos eigaiAntanaitienė, Jolantadoctoral thesis
3315-Dec-2017Klimato kaitos įtaka lapuočių medžių vegetacijos periodo pradžiai ir pabaigaiŽemaitė, Irmadoctoral thesis
3416-Jun-2017The impact of heliogeophysical environmental factors on the course of ischemic heart diseaseAntanaitienė, Jolantadoctoral thesis
3525-Aug-2017Sonoporacijos metrikų analizėMaciulevičius, Martynasdoctoral thesis
3625-Aug-2017Paprastojo kadagio (Juniperus communis L.) Lietuvos populiacijų genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniaiVilčinskas, Ramūnasdoctoral thesis
3729-Jun-2018Investigation of mycoremediation and phytoremediation of creosote treated used wooden railway sleepersMikašauskaitė, Jurgitadoctoral thesis
3825-Sep-2015Mokymosi stilių ir mokymosi metodų dermė kaip studentų programavimo gebėjimų ugdymosi veiksnysJadzgevičienė, Violetadoctoral thesis
3920-Oct-2017Aplinkos veiksnių integruotos ekspozicijos poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui ir nutukimuiPetravičienė, Ingadoctoral thesis
4025-Aug-2017Prevalence of pathogens in Dermacentor reticulatus ticks in different locations of distributionAleksandravičienė, Astadoctoral thesis
4113-Oct-2017Integruotų ekspozicijos modelių taikymas nustatant kietųjų dalelių poveikį suaugusiųjų alergijų rizikaiMiškinytė, Auksėdoctoral thesis
4220-Oct-2017Impact of environmental factors integrated exposure on preschool children overweight and obesityPetravičienė, Ingadoctoral thesis
4329-Jun-2018Kreozotu impregnuotų panaudotų medinių pabėgių mikoremediacijos ir fitoremediacijos tyrimaiMikašauskaitė, Jurgitadoctoral thesis
442013Asmeninių ir sportinių kompetencijų raiška jaunųjų futbolininkų ugdymo(si) procese : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Gražulis, Donatasdoctoral thesis
451980Влияние регуляторов роста на метилирование ДНК у высших растений : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук (03.00.12 -физиология растений)Kupčinskienė, Eugenijadoctoral thesis
4623-Nov-2017Sąlygos ir medžiagos bakterijų daugiavaisčio atsparumo siurblių veiklos tyrimamsMikalayeva, Valeryiadoctoral thesis
4715-Dec-2017The impact of climate change on the beginning and end of the vegetation period of deciduous treesŽemaitė, Irmadoctoral thesis
4813-Oct-2017The assessment of the impact of particulate matter on allergy risk in adults by integrating exposure modelsMiškinytė, Auksėdoctoral thesis
4925-Aug-2017Genetic diversity of Lithuanian populations of common juniper (Juniperus communis L.) and related factorsVilčinskas, Ramūnasdoctoral thesis
502013Istorinio ugdymo raida edukacinių paradigmų kaitos sąlygomis : mokslo darbų apžvalga : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Šetkus, Benediktasdoctoral thesis