Search: 6. Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai (ETD) / University theses, doctoral dissertations and their summaries


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 245 (Search time: 0.207 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12-Jun-2017Ar įmonėje įdiegus neblaivumo tikrinimo sistemą nėra pažeidžiami darbuotojo garbė ir orumas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Mocevičius, Dainius; Limancevaitė, ErikaMagistro darbas / Master thesis
21-Jun-2017Darbo santykių mažose įmonėse teisinio reguliavimo ypatumai LietuvojeVytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Žurauskaitė, Evelina; Rezgys, ModestasMagistro darbas / Master thesis
32-Jun-2017Ar įteisintas draudimas teikti mokslo įrodymais pagrįstą nevaisingumo gydymą prieštarauja paciento teisei į individualiu atveju reikalingą tinkamiausią pagalbą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Kiršienė, Julija; Gintautaitė, IevaMagistro darbas / Master thesis
42-Jun-2017Ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti baudžiamąją atsakomybę nuo administracinės už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimus?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Palionienė, Neringa; Adomaitis, MindaugasMagistro darbas / Master thesis
52-Jun-2017Ar LR Civiliniame kodekse numatytas draudimas sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmeniu neprieštarauja teisei į šeimos gyvenimą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Spaičienė, Jurgita; Gaudinskaitė, DeimantėMagistro darbas / Master thesis
61-Jun-2017Does confidentiality in international commercial arbitration violate public policy?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Szymanski, Charles-Francis-Xavier; Dombrovskaja, MarijaMagistro darbas / Master thesis
71-Jun-2017Ar privataus gyvenimo neliečiamumo apribojimai nepažeidžia viešo asmens teisių?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Kiršienė, Julija; Masalskas, TadasMagistro darbas / Master thesis
82-Jun-2017Ar turto įgyto iki santuokos sudarymo nelaikymas bendrosios jungtinės nuosavybės turtu nepažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Juodeikis, Tomas; Maliauskaitė, EigilėMagistro darbas / Master thesis
91-Jun-2017Ar bankroto proceso metu nėra pažeidžiama teisė į privatumą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Spaičienė, Jurgita; Proškus, TomasMagistro darbas / Master thesis
101-Jun-2017Ar laisvės apribojimo bausmės paskirtis užtikrina bausmės tikslų įgyvendinimą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Šibkovas, Olegas; Pareigytė, GretaMagistro darbas / Master thesis
111-Jun-2017Ar elektroninės komunikacijos sekimas darbo vietoje darbuotojo efektyvumo kontrolės tikslu pažeidžia teisę į privatumą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Juodeikis, Tomas; Dockevičiūtė, DonataMagistro darbas / Master thesis
122-Jun-2017Ar surogacijos draudimas nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Grigienė, Jurgita; Vaičkutė, KornelijaMagistro darbas / Master thesis
131-Jun-2017Ar esamas Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nurodytų teroristinių veikų teisinis reglamentavimas įgalina atriboti nuo kitų panašių nusikaltimų?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Žižienė, Simona; Kymantas, GytisMagistro darbas / Master thesis
141-Jun-2017Ar įmonių restruktūrizavimo procesas pažeidžia įmonės kreditorių teises ir interesus?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Spaičienė, Jurgita; Dobrovolskis, MarkasMagistro darbas / Master thesis
151-Jun-2017Ar esant dabartiniam teisiniam reguliavimui yra užtikrinamas visapusiškas civilinio ieškinio išnagrinėjimas baudžiamojoje byloje?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Šibkovas, Olegas; Juodkazytė-Girdzevičė, KristinaMagistro darbas / Master thesis
161-Jun-2017Ar žemės ūkio paskirties žemės įgijimo ribojimai yra proporcingi žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslams?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Meškys, Linas; Gražulienė, RenataMagistro darbas / Master thesis
172-Jun-2017Ar autonominių ginklų panaudojimas nepažeidžia proporcingumo principo?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskis, Paulius; Milašius, SimonasMagistro darbas / Master thesis
182-Jun-2017Whether human right to water is recognized in international law?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Constantinides, Aristoteles; Stankevičiūtė, DovilėMagistro darbas / Master thesis
192-Jun-2017Ar smurtavimas vaiko akivaizdoje yra nusikalstama veika?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Gruodytė, Edita; Masteikienė, NeringaMagistro darbas / Master thesis
202-Jun-2017Ar valstybės valdomų įmonių valdysena skiriasi nuo kitų įmonių valdysenos?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Čerka, Paulius; Liaudenskienė, VaidaMagistro darbas / Master thesis
211-Jun-2017Ar nacionaliniai teismai spręsdami ginčą gali visada taikyti Europos Sąjungos pagrindinių teisių Chartiją?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Milčiuvienė, Saulė; Norvaišas, JustinasMagistro darbas / Master thesis
221-Jun-2017Ar nepažeidžiamas teisingumo principas, kai paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios ateityje gali lemti jog bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu yra atsisakoma atnaujinti procesą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Meškys, Linas; Vainauskas, VytautasMagistro darbas / Master thesis
231-Jun-2017Ar prekybos žmonėmis aukos sutikimas iš anksto apgalvotam išnaudojimui - dirbti priverstinam darbui ar kitiems tikslams, gali būti vertinama kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Šibkovas, Olegas; Jonykaitė, ErnestaMagistro darbas / Master thesis
241-Jun-2017Ar LR BPK reglamentavimas, nustatantis, kad iš kaltininko gali būti išieškomos proceso išlaidos dėl valstybinio gynėjo dalyvavimo net ir tose bylose, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, neprieštarauja EŽTK 6 str.?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Šibkovas, Olegas; Kairytė, KristinaMagistro darbas / Master thesis
252-Jun-2017Ar netiesioginiai prezidento rinkimai JAV yra labiau tinkami užtikrinti demokratiją, nei tiesioginiai prezidento rinkimai Lietuvoje?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Saudargaitė, Ieva; Viduolytė, GintarėMagistro darbas / Master thesis
261-Jun-2017Can certain retaliatory measures by the victim state against its aggressor be considered as an abuse of its right to self-defence?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Szymanski, Charles Francis Xavier; Norvila, PauliusMagistro darbas / Master thesis
271-Jun-2017Ar Europos Sąjungos Teisingumo teismas turi jurisdikciją spręsti bylas bendros užsienio ir saugumo politikos srityje?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Milčiuvienė, Saulė; Gabrevičius, MangirdasMagistro darbas / Master thesis
281-Jun-2017Ar ekspertizė yra patikimesnis proceso veiksmas nei objektų tyrimas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Giedraitis, Algirdas; Šimėnaitė, SimonaMagistro darbas / Master thesis
292-Jun-2017Ar chirurgas gali atsisakyti suteikti paslaugą, motyvuodamas tuo, kad tai yra dalis lyties keitimo procedūros?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Margevičiūtė, Agnė; Vitkauskaitė- Pėstininkė, AgnėMagistro darbas / Master thesis
302-Jun-2017Ar asmuo, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, yra atsakingas už profilaktinių priemonių savo sveikatos išsaugojimui taikymą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskė, Kristina; Kavaliauskaitė, GodaMagistro darbas / Master thesis
312-Jun-2017Ar darbingo amžiaus emigrantas, nemokantis mokesčių Lietuvos sodrai, nepažeidžia savo teisės išlaikyti tėvus, gaunančius pensiją iš Lietuvos sodros?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Grigienė, Jurgita; Maleckaitė, VainetaMagistro darbas / Master thesis
321-Jun-2017Ar sutartyse numatytas Europos Sąjungos bendrųjų vertybių apsaugos mechanizmas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Milčiuvienė, Saulė; Pyragius, TomasMagistro darbas / Master thesis
331-Jun-2017Ar „gerai besimokančio piliečio“ samprata nepažeidžia teisės į LR Konstitucijoje užtikrintą nemokamą mokslą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Pasvenskienė, Aušrinė; Baltokas, PauliusMagistro darbas / Master thesis
342-Jun-2017Ar už karo nusikaltimus gali būti taikoma universali jurisdikcija?“Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Čerka, Paulius; Jakubauskė, AistėMagistro darbas / Master thesis
351-Jun-2017Ar įtvirtinus LR vyriausybės nariams asmeninę materialinę atsakomybę, būtų užtikrintas atsakomybės neišvengiamumas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Meškys, Linas; Trofimovaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
361-Jun-2017Ar už autonominio automobilio padarytą žalą privalo atsakyti jo savininkas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskė, Kristina; Antanaitytė, BenitaMagistro darbas / Master thesis
371-Jun-2017Ar skaitmeninis turtas gali būti paveldėjimo teisės objektu?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Pasvenskienė, Aušrinė; Vismantaitė, VilijaMagistro darbas / Master thesis
381-Jun-2017Ar teisingumo vykdymas yra išimtinai tik žmogaus teisė?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskis, Paulius; Sapetkaitė, GabrielėMagistro darbas / Master thesis
392-Jun-2017Ar turi būti atlyginta patirta neturtinė žala įsibrovus į kibernetines fizines sistemas?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskė, Kristina; Lelekauskaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
401-Jun-2017Ar šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas tinkamai reguliuoja elektroninius pinigus ir juos leidžiančių institucijų veiklą?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Veršinskas, Tomas; Judickas, PauliusMagistro darbas / Master thesis
412-Jun-2017Ar nekilnojamojo turto apmokestinimas nepažeidžia lygybės ir teisingumo principų?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Čerka, Paulius; Mikalauskaitė, GabrielėMagistro darbas / Master thesis
421-Jun-2017Should a bionic prosthesis be considered as a part of a human body?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Astromskis, Paulius; Klimas, DomantasMagistro darbas / Master thesis
431-Jun-2017Ar Lietuvos teisinėje sistemoje deliktinės atsakomybės reikalavimas turi prioritetą sutartinės ir deliktinės atsakomybės konkurencijos atveju?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Kiršienė, Julija; Miliauskytė, RenataMagistro darbas / Master thesis
441-Jun-2017Ar valstybės nustatomos privilegijos tautinėms mažumoms, nepažeidžia kitų piliečių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principo?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Malinauskas, Vygantas; Žilinskaitė, IndrėMagistro darbas / Master thesis
451-Jun-2017Ar lygtinio paleidimo instituto praktinis taikymas įgyvendina bausmės vykdymo principus ir bausmės vykdymo tikslus ?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Žižienė, Simona; Trilikauskaitė, RasaMagistro darbas / Master thesis
462-Jun-2017Ar tauta, tiesiogiai įgyvendindama suverenią galią, gali spręsti dėl visų jos gyvenimo klausimų?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Saudargaitė, Ieva; Bernotavičius, IgnasMagistro darbas / Master thesis
472-Jun-2017Ar kitoje ES valstybėje narėje esančio ES piliečio ekstradicija į trečiąsias šalis nepažeidžia nediskriminacijos ir laisvo žmonių judėjimo principų?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Žižienė, Simona; Kuršienė, LauraMagistro darbas / Master thesis
481-Jun-2017Ar pagal esamą Lietuvoje teisinį reglamentavimą užtikrinama asmenų, pranešusių apie priešingą teisei elgesį, teisinė apsauga?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Šalčius, Marijus; Labanauskaitė, GerdaMagistro darbas / Master thesis
497-Jun-2018Ar iki 22-os nėštumo savaitės neišgyvenusio žmogaus vaisiaus palaikų sunaikinimas kartu su medicininėmis atliekomis nepažeidžia teisės būti oriai palaidotu?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Grigienė, Jurgita; Dulinskaitė, RositaMagistro darbas / Master thesis
507-Jun-2018Whether international treaty bodies have struck a proper balance between the freedom from incitement to racial discrimination specified in article 4 of International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination and the freedom of expression specified in article 10 of European Convention on Human rights?Vytauto Didžiojo universitetas. Teisės fakultetas; Szymanski, Charles; Kvetkauskas, RobertasMagistro darbas / Master thesis