Search: 6. Universiteto baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroniniai dokumentai (ETD) / University theses, doctoral dissertations and their summaries


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 190 (Search time: 0.178 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
216-Jun-2019Ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 39-1 straipsnį užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą?Matlauskaitė, AiridaMagistro darbas / Master thesis
226-Jun-2019Ar Lietuvos teisės doktrinoje ir praktikoje geros moralės samprata (CK 1.81 str. pagrindu) yra apibrėžiama siaurinamai?Venslovaitė, IndrėMagistro darbas / Master thesis
235-Jun-2019„Ar reikalavimas taikyti cigarečių bendrines pakuotes neleistinai varžytų gamintojų ūkinę veiklos laisvę ir intelektinės pramoninės nuosavybės teisę?"Armanavičiūtė, IngaMagistro darbas / Master thesis
245-Jun-2019Ar abortų draudimo įstatymo priėmimas pažeistų moters teisę į sveiktą?Toliušytė, JustėMagistro darbas / Master thesis
256-Jun-2019Ar galima baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje už ne konsensualiniu pagrindu paviešintas kito asmens necenzūrinio pobūdžio nuotraukas?Lesevičius, JonasMagistro darbas / Master thesis
265-Jun-2019Ar Lietuvos Respublikos BPK nuostatos, susijusios su ikiteisminio tyrimo pradėjimu ir atsisakymu pradėti ikiteisminį tyrimą, yra išsamios, neklaidinančios ir nepalieka vietos interpretacijai praktinių situacijų atveju?Daugėla, IgnasMagistro darbas / Master thesis
276-Jun-2019Ar atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo politika Europos Sąjungoje atitinka energetinio teisingumo teoriją?Jocytė, IndrėMagistro darbas / Master thesis
286-Jun-2019Ar Lietuvos Respublikos teisinis reguliavimas užtikrina lygias moterų ir vyrų teises statutinėse įstaigose, priklausančiose VRM reguliuojamai sričiai?Strumskytė, AinėMagistro darbas / Master thesis
296-Jun-2019Ar nepilnamečių nuotraukų talpinimas socialiniuose tinkluose prieštarauja LR Visuomenės informavimo įstatymo nuostatoms?Paulauskis, TautvydasMagistro darbas / Master thesis
306-Jun-2019Ar autonominių ginklų naudojimas mirtinai jėgai yra teisėtas?Sapetka, JustasMagistro darbas / Master thesis
315-Jun-2019Ar nukrypimo nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo pagrindai nepažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo?Naudžiūnas, RobertasMagistro darbas / Master thesis
325-Jun-2019Asmens teisė neatlikti karo tarnybos ginklu remiantis religiniais ar pacifistiniais įsitikinimaisPilsudskytė, EvelinaMagistro darbas / Master thesis
335-Jun-2019Ar Lietuvos Respublikos BK 179 straipsnio norma atitinka ultima ratio principą?Brinevičiūtė, GabrielėMagistro darbas / Master thesis
346-Jun-2019Ar teisinis reglamentavimas Lietuvoje užtikrina mokyklinėje mediacijoje dalyvaujančių asmenų teisių ir pareigų balansą?Šarkutė, LauraMagistro darbas / Master thesis
355-Jun-2019Ar perkančiosios organizacijos diskrecija skaidyti ar neskaidyti pirkimo objektą nepažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvės?Rumševičiūtė, GretaMagistro darbas / Master thesis
365-Jun-2019Does ordiance of the President of the Republic of Belarus no. 3 “On preventing freeloading practices” (“On the promotion of employment of the population”) violates the right to freedom of work?Kashparava, DaryaMagistro darbas / Master thesis
376-Jun-2019Ar civilis asmuo turi teisę numušti bepilotį orlaivį, jei jis įsibrovė į jo privačios teritorijos oro erdvę?Belevičius, AdolisMagistro darbas / Master thesis
385-Jun-2019Ar darbdaviui priklauso išimtinės turtinės teisės į darbuotojo sukuriamą dizainą?Aleknavičiūtė, SandraMagistro darbas / Master thesis
395-Jun-2019Ar galima bausti juridinį asmenį nenustačius kalto fizinio asmens?Jasiukaitytė, JustinaMagistro darbas / Master thesis
405-Jun-2019Ar tam tikrame krašte vyraujantis kultūrinis spaudimas žaloti moterų genitalijas turi būti laikomas pakankama priežastimi suteikti prieglobstį?Liubinaitė, EmilijaMagistro darbas / Master thesis
416-Jun-2019Ar Europos Sąjungoje esančios nuostatos, skirtos baudžiamajai teisei dėl jurisdikcijos konfliktų reguliavimo, sprendžia jurisdikcijos konfliktus tarp valstybių narių?Kuperskytė, RugilėMagistro darbas / Master thesis
425-Jun-2019Ar šiuo metu Baudžiamojo proceso kodekse numatytas nepilnamečių atstovavimas ir gynyba užtikrina nepilnamečių teisę į teisingą teismą?Strigytė, LauritaMagistro darbas / Master thesis
435-Jun-2019Ar įstatymiškai įtvirtintos paciento pareigos rūpintis savo sveikata nesilaikymas gali užkirsti kelią įgyvendinti teisę į sveikatos priežiūros paslaugas?Dagilytė, KamilėMagistro darbas / Master thesis
446-Jun-2019Ar mokestinės atsakomybės taikymas, kai yra iškelta baudžiamoji byla, neprieštarauja non bis in idem principui?Vaivadaitė, AušraMagistro darbas / Master thesis
455-Jun-2019Ar privataus eksperto atliktos konsultacinės išvados vertinimas kaip įrodymo, turinčio mažesnę įrodomąją galią negu teismo eksperto ar specialisto atliktų išvadų, atitinka rungimosi principą?Čapas, LukasMagistro darbas / Master thesis
465-Jun-2019Ar darbdavys, naudodamas sistemas leidžiančias stebėti darbuotojų veiklą ir jų buvimo vietą, naudojant darbuotojui suteiktas darbo priemones ir taip vertindamas darbuotojo našumą, nepažeidžia jo teisės į privatų gyvenimą?Ramanauskas, MindaugasMagistro darbas / Master thesis
476-Jun-2019Ar bendrovės vadovo liga laikytina esminiu įvykiu?Golovkaitė, SantaMagistro darbas / Master thesis
485-Jun-2019Whether the public policy exception to the enforcement of arbitration awards should be standardized in international arbitration?Anužas, TadasMagistro darbas / Master thesis
495-Jun-2019Ar pavėžėjimo paslaugų teikimo teisinis reglamentavimas nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principo keleivių vežimo rinkoje?Gavenkaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
505-Jun-2019Ar tėvų sprendimas nevesti vaikų į priešmokyklinio ugdymo įstaigą gali būti prilyginamas kaip tėvų trukdymu vaiko išsilavinimui?Norvaišaitė, LauraMagistro darbas / Master thesis
515-Jun-2019Ar neįgalaus asmens priverstinė sterilizacija nepažeidžia jo teisės susilaukti vaikų?Bieliūnaitė, GabrielėMagistro darbas / Master thesis
525-Jun-2019Žalos sukeltos naudojant dirbtinį intelektą teisinio reguliavimo problematika Lietuvos dirbtinio intelekto strategijos konteksteLėckaitė, DeimantėMagistro darbas / Master thesis
535-Jun-2019Ar dirbtinis intelektas dėl jo sukeltos žalos gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn?Zeilikovičiūtė, ViktorijaMagistro darbas / Master thesis
546-Jun-2019Ar bankroto proceso teisinis reguliavimas Lietuvoje užtikrina operatyvumo ir koncentruotumo principų įgyvendinimą?Jasaitis, IgnasMagistro darbas / Master thesis
556-Jun-2019Ar Lietuvos baudžiamojo kodekso 1982 straipsnio nuostatos neprieštarauja ultima ratio principui?Sidaravičius, MartynasMagistro darbas / Master thesis
566-Jun-2019Ar Nord Stream 2 projekto įgyvendinimas nepažeidžia solidarumo principo?Viskontė, Teodora IzabelėMagistro darbas / Master thesis
575-Jun-2019Ar keleivis suprasdamas, kad vairuotojas yra neblaivus, tačiau leisdamas jam vairuot turėtų solidariai atsakyti už vairuotojo sukeltą žalą?Rižauskas, RokasMagistro darbas / Master thesis
585-Jun-2019Ar vartotojo teisės apsaugomos vienodai įsigijus turizmo paslaugą Lietuvoje ir užsienio šalyse?Mejerytė, VilmantėMagistro darbas / Master thesis
595-Jun-2019Ar baudžiamosios bylos nutraukimas dėl senaties savo pobūdžiu gali būti vertinamas kaip asmens nuteisimas?Domarkaitė, IevaMagistro darbas / Master thesis
605-Jun-2019Does the migration policy of eu members violate international migration and human rignts law regarding migrants?Skrypka, AlinaMagistro darbas / Master thesis
616-Jun-2019Ar įmonės vadovo atsakomybei taikoma verslo sprendimo taisyklė nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų?Bunevičiūtė-Kostenko, EglėMagistro darbas / Master thesis
625-Jun-2019Ar galima nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu dėl kito sutuoktinio kaltės nesant teisinės separacijos?Kručas, KristupasMagistro darbas / Master thesis
636-Jun-2019Ar dovanojimo sutartis su sąlyga nepažeidžia sutarties neatlygintinumo principo?Astrauskas, MariusMagistro darbas / Master thesis
645-Jun-2019Ar tėvams viešinant savo vaikų nuotraukas pažeidžiama jų teisė į atvaizdą?Dambrauskaitė, KristinaMagistro darbas / Master thesis
655-Jun-2019Ar autonominių automobilių eksploatavimas Lietuvos Respublikos keliuose nepažeidžia Kelių eismo taisyklių ir Administracinių nusižengimų kodekso nuostatų?Petrulevičius, JustasMagistro darbas / Master thesis
665-Jun-2019Ar IV Industrinė revoliucija kelia grėsmę prigimtinėms žmogaus teisėms ir laisvėms?Palšis, BroniusMagistro darbas / Master thesis
675-Jun-2019Ar žaidėjų perėjimo ribojimai Europos Sąjungoje nepažeidžia asmens teisės laisvai pasirinkti darbą?Lekšas, JonasMagistro darbas / Master thesis
685-Jun-2019Ar galiojanti vaiko priverstinio paėmimo tvarka nepažeidžia proporcingumo principo?Stankevičienė, AksanaMagistro darbas / Master thesis
696-Jun-2019Ar paskolų sutartyse taikomos neigiamo įsipareigojimo sąlygos yra teisėtos?Streikus, DenasMagistro darbas / Master thesis
705-Jun-2019Ar Lietuvos teisinėje sistemoje galima mediacija darbo santykių ginčuose?Ivaškevičius, DariusMagistro darbas / Master thesis