Search: 2. Magistrantūros baigiamieji darbai / Master's theses (ŠA)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 69 (Search time: 0.068 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
16-Jun-2019Neformaliojo vaikų švietimo vykdymo raiška bendrojo ugdymo mokykloseSurvutaitė, Dalia; Ramanauskaitė, GintarėMagistro darbas / Master thesis
26-Jun-2019Pradinių klasių mokytojų lyderystėSurvutaitė, Dalia; Rugienė, OtilijaMagistro darbas / Master thesis
32016Mokyklos kultūros raiška : monografijaSurvutaitė, DaliaMonografija / Monograph (K1a)
42016The expression of school culture [elektroninis išteklius]Survutaitė, DaliaKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
52015Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodikliai : [elektroninis išteklius]Survutaitė, Dalia; Bacys, V; Balčiūnas, S; Čiuladienė, G; Petkūnienė, V; Sičiūnienė, Viktorija; Vaicekauskienė, V; Valuckienė, J; Vilkonienė, MMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
62004Papildomojo ugdymo stebėsena Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklojeSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
72004Society and Elementary school relations in Lithuania in 1918-1940Survutaitė, DaliaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
82005Pedagog socjalny we wspólnocie szkolnejSurvutaitė, Dalia; Pranckietytė, VilijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
92002A.Šerkšno pedagoginio palikimo reikšmė švietimo kaitai LietuvojeSurvutaitė, DaliaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
102000Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Survutaitė, DaliaDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
112002Pradžios mokyklos mokytojo vaidmuo kuriant besimokančią bendruomenę Lietuvoje 1918-1940 mSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
122003J.Laužikas apie mokyklos ir šeimos ryšiusSurvutaitė, Dalia; Žilionis, JuozasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
132003Experience-based pedagogy at the Lithuanian primary school in 1918-1940Survutaitė, DaliaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
141999Požiūrio į jaunosios kartos ugdymą kaita (1918-1998 m.)Survutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
152000Apie visuomenės ir pradinės mokyklos santykius Lietuvoje 1918-1940 metaisSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
162005Edukologinių tyrimų gairės : metodinė priemonė rengiantiems tiriamąjį darbąSurvutaitė, DaliaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
172008Bendrojo lavinimo mokyklos projektinės veiklos patirtisVasiliauskienė, Svajonė; Survutaitė, DaliaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
182001Pradžios mokyklos vieta Lietuvos visuomenėje 1918-1940 mSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
192008Tęstinio neformalaus ugdymo institucijos parengtis vykdyti mokytojų nuolatinį mokymąsiŽvinienė, Romualda; Survutaitė, DaliaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
202008Mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas pradinėje mokykloje: situacija ir tobulinimo perspektyvosVigėlienė, Rima; Survutaitė, DaliaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
212010Atvirą širdį atspindi akių šviesa : docentės Marytės Gaigalienės atminimuiSurvutaitė, DaliaKitos knygos / Other books (K4d)
222000Visuomenės ir pradžios mokyklos santykiai Lietuvoje 1918-1940 metais [Rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Survutaitė, Dalia
232008Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių profesinis kryptingumasSurvutaitė, DaliaStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
242011Kaip vertinamas mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas?Survutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, SnieguolėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
252015Ugdymo proceso kokybės aktualumasSurvutaitė, DaliaKnygos dalis / Part of book (Y)
262012Rugsėju ženklinta : [informacinis proginis leidinys prof. habil. dr. Marijonos Barkauskaitės pedagoginės ir mokslinės veiklos 50-mečiui ir gimimo 70-mečiuiDautaras, Jonas; Survutaitė, DaliaKitas informacinis leidinys / Other reference work (K3f)
272012Profesorė nuolatinėje veiklojeSurvutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
282012Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ikiprofesinio ugdymo raida Lietuvoje : mokymo priemonėSurvutaitė, DaliaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
292011Švietimo kokybės vadybos aktualijosSurvutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
302012Marijonos Barkauskaitės gyvenimo ir veiklos kontūraiSurvutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
312011Teacher's position in Lithuanian societySurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
322011Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorės vertintojų profesionalumo situacija LietuvojeSurvutaitė, DaliaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
332015Unikalios kultūros mokyklaSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
342015Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodiklių sistemaSurvutaitė, Dalia; Bacys, V; Balčiūnas, S; Čiuladienė, G; Petkūnienė, V; Sičiūnienė, Viktorija; Valuckienė, J; Vilkonienė, MMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
352017Mokytojas šiandien ir rytojJašinauskas, Linas; Martišauskienė, Elvyda; Survutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
362012Mokyklos vadovų požiūris į savivaldos institucijų veiklą bendrojo lavinimo vidurinėje mokyklojeŠimonytė, Loreta; Survutaitė, DaliaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
372013Changing monitoring of education in LithuaniaSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
382015Bendrojo ugdymo proceso kokybės valdymasSurvutaitė, DaliaKnygos dalis / Part of book (Y)
392012Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, profesinės reabilitacijos galimybės LietuvojeTankevičiūtė, Edita; Survutaitė, DaliaStraipsnis mokslo, meno, kultūros, profesiniuose leidiniuose / Article in science, art, culture, professional publications (S7)
402015Pedagogų kvalifikacijos būklės analizė bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės vertinimo duomenų pagrindu = An analysis of teachers' qualificationsbased on performance evaluation data of general education schoolsSurvutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, SnieguolėRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
416-Jun-2019Bendrojo ugdymo mokytojų lyderystės mokymuisi raiškaSurvutaitė, Dalia; Ašmenaitė, GintarėMagistro darbas / Master thesis
422019The expression of school cultureSurvutaitė, DaliaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
432016Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos jaukumo vertinimas 2009-2014 metais [elektroninis išteklius]Survutaitė, DaliaKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
442016The growth of educational researchers at Lithuanian university of educational sciences in 1990-2014Survutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
452015Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijosSurvutaitė, Dalia; Bacys, V; Balčiūnas, S; Čiuladienė, G; Petkūnienė, V; Sičiūnienė, Viktorija; Valuckienė, J; Vilkonienė, MKnygos dalis / Part of book (Y)
462014Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai : kolektyvinė monografijaMonkevičienė, Ona; Sakadolskis, Emilija Alma; Bruzgelevičienė, Ramutė; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Cibulskaitė, Nijolė; Žemgulienė, Aušra; Survutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, Snieguolė; Zaleskienė, Irena; Rubavičienė, Jūratė; Degėsys, Liutauras; Kazragytė, Vida; Šečkuvienė, Henrika; Banevičiūtė Ališauskienė, BirutėMonografija / Monograph (K1a)
472006Papildomojo ugdymo koncepcija reformuotoje Lietuvos švietimo sistemoje XX a. pabaigojeSurvutaitė, DaliaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
482005Pedagoginės minties klasifikavimas XX a. pradžiojeSurvutaitė, DaliaKnygos dalis / Part of book (Y)
492017Projektas „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ [elektroninis išteklius] : metodinės rekomendacijos planuojant ir organizuojant mokyklos įsivertinimąTumlovskaja, Jelizaveta; Survutaitė, Dalia; Gudaitė, LaimaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)
501999Aktyvaus mokymosi metodai : mokytojo knygaAlišauskas, Ričardas; Bacys, Vaidas; Barkauskaitė, Marijona; Butkienė, Giedrė; Cibulskaitė, Nijolė; Čekienė, Snieguolė; Čepaitienė, Giedrė; Fominas, Andrejus; Grašytė, Lilija; Indrašienė, Valdonė; Jankūnienė, Regina; Kepalaitė, Albina; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Mažeikienė, Vanda; Mincienė, Laima; Murauskas, Gintautas; Paulionytė, Jūratė; Raišienė, Aušra; Rasimavičienė, Danutė; Sabaliauskienė, Irena; Sabuckienė, Genovaitė; Stričkienė, Marytė; Survutaitė, Dalia; Šarkuvienė, Regina; Šereivienė, Dalia; Šuminienė, Audronė; Švelnienė, Emilija; Verseckienė, Valdonė; Želvys, AlgisMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)