Search: SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2007, nr. 21(49)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 155 (Search time: 0.058 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Profesinio informavimo taškų audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
22007Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
32005Karjeros projektavimo vadovas : sistemos , teorijos, praktika ir terminologija penkiose Europos šalysePukelis, KęstutisVadovas (K3d); Manual (K3d)
42007Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo D metodika ; Vytauto Didžiojo universitetasPukelis, KęstutisMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
52008Švietimo kokybės gerinimas : problemos ir perspektyvos : straipsnių rinkinys ; sudarytojai: Kęstutis Pukelis, Izabela SavickienėPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
62008Mokymo/studijų programų kokybė : mokomoji knyga studentuiKiliuvienė, Dalia; Pocevičienė, Rasa; Laužackas, Rimantas; Monkevičienė, Ona; Pukelis, Kęstutis; Savickienė, Izabela; Obelenienė, BirutėMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
72001Lietuvos profesijos pedagogų formalios pedagoginės kvalifikacijos ir realių pedagoginių kompetencijų tyrimas / Aušra Palinauskaitė, Kęstutis PukelisPalinauskaitė, Aušra; Pukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
82007Theoretical and empirical substantiation of university studies accreditation model = Universitetinių studijų akreditavimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Rima Zablackė ; Vilnius Pedagogical UniversityKardelis, Kęstutis; Zablackė, Rima; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marijona; Pukelis, Kęstutis; Targamadzė, Vilija; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Pečiuliauskienė, PalmiraDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
91999Edukologija: kas tai? / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
102000Curriculum sampratos problema lietuvių pedagoginės kultūros kontekste / Kęstutis Pukelis, Laima SajienėPukelis, Kęstutis; Sajienė, LaimaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
112008Modernios organizacijų valdymo teorijos : mokomoji knyga studentuiKontautienė, Regina; Gumuliauskienė, Aušrinė; Zakarevičius, Povilas; Pukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
122008Švietimo filosofinės koncepcijos : mokomoji knyga studentuiTijūnėlienė, Ona; Gumuliauskienė, Aušrinė; Pukelis, Kęstutis; Vasiliauskas, Romanas; Sajienė, Laima; Teresevičienė, Margarita; Obelenienė, BirutėMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
132008Švietimo kokybės vertinimo metodologija : mokomoji knyga studentuiPatry, Jean-Luc; Braslauskienė, Rasa; Pukelis, Kęstutis; Vaicekauskienė, Vaiva; Pileičikienė, Nora; Obelenienė, Birutė; Fokienė, AušraMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
142003Studijų kokybės užtikrinimo sistemos modeliavimas pasaulinės patirties kontekste : Konferencijos medžiaga, 2003 lapkričio 20 d. / Vytauto Didžiojo universiteto studijų kokybės centras ; Sudarytojai Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Izabela Savickienė, Audronė ValiuškevičiūtėLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Savickienė, Izabela; Valiuškevičiūtė, AudronėSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
1523-May-2017Lietuvos žydų bendruomenės neformaliojo ugdymo veiklos, skatinančios žydų vaikų tautinio tapatumo tapsmąVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Pukelis, Kęstutis; Janonienė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
162000Kvalifikacija ir kompetencija : samprata, santykis bei struktūra profesijos mokytojo veiklos kontekste = Qualification and competence: concept, relation and structure in the context of vocational teacher activity / Rimantas Laužackas, Kęstutis PukelisLaužackas, Rimantas; Pukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
172000Filosofijos atsakomybė : žmogaus kaip "Niekio Sūnaus" teorijos filosofinė-pedagoginė kritika (mokytojų rengimo kontekste) / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
182003Studijų kokybės vertinimo sistemų lyginamoji analizė : pasaulinė patirtis / Kęstutis Pukelis, Izabela SavickienėPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P2b); Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
192002Profesinis konsultavimas karjeros projektavimui: paradigmų kaita = Vocational councelling for the career design: change of paradigms / Asta Pundzienė, Kęstutis PukelisPundzienė, Asta; Pukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
2011-Jan-2018Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė, gerinant vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Urbikienė, JaninaMagistro darbas / Master thesis
21[2003]Career education : theory and methology [Rankraštis] : short curriculum / [prepared by] Kęstutis Pukelis ; Vytautas Magnus University. Faculty of Social SciencesPukelis, KęstutisKita studijų literatūra (K2d); Other literature of studies (K2d)
22[2003]Introduction to pedagogy [Rankraštis] : short curriculum / [prepared by] Kęstutis Pukelis ; Vytautas Magnus University. Faculty of Social SciencesPukelis, KęstutisKita studijų literatūra (K2d); Other literature of studies (K2d)
232003Studijų kokybės vertinimas instituciniu lygmeniu : dimensijos, standartai ir kriterijai / Kęstutis Pukelis, Izabela SavickienėPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P2b); Article in non-peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P2b)
2411-Jan-2018Sutuoktinių konfliktų pobūdžio pirmaisiais santuokos metais poveikis sutuoktinių santykių kokybeiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Žuravskienė, RitaMagistro darbas / Master thesis
2511-Jan-2018Tėvo poveikis dukros moteriškumo sampratai krikščioniškosios antropologijos paradigmojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Skardžiūtė, JovitaMagistro darbas / Master thesis
262008Developing Study Programmes Curriculum based on Study OutcomesPukelis, Kęstutis; Laužackas, RimantasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
272002"Mentorius"- svarbus teorinių ir praktinių pedagoginių studijų integracijos veiksnys profesijos mokytojų rengime = Mentor: an important factor of theoretical and practical study integration in vocational teacher training / Kęstutis Pukelis, Tomas SabaliauskasPukelis, Kęstutis; Sabaliauskas, TomasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
2811-Jan-2018Įvaikinimo poveikis motinystės poreikio tenkinimui nevaisingoje šeimojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Dubininkienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
292004Lytinis švietimas Lietuvoje ir pasaulinė reprodukcinė ideologija / Kęstutis Pukelis, Birutė ObelenienėPukelis, Kęstutis; Obelenienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
302004Institucinis studijų kokybės vertinimas: dimensijos, kriterijai ir rodikliaiPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis / Article
312005Institucinis mokslo ir studijų vertinimas: neišvengiamas modernios valstybės požymis ar dar viena biurokratinė užgaida Lietuvoje?Dienys, Vincentas; Pukelis, Kęstutis; Žiliukas, PranasStraipsnis / Article
322005Studijų kokybė: studijų rezultatų paradigmaPukelis, Kęstutis; Pileičikienė, NoraStraipsnis / Article
332006Kai kurie Lietuvos universitetų ir kolegijų studijų programų kokybės ypatumai: studijų rezultatų paradigmaPukelis, Kęstutis; Pileičikienė, NoraStraipsnis / Article
342007Internacionalizuotų studijų kokybės vertinimas: Socrates/Erasmus programos dalyvių patirtisPukelis, Kęstutis; Juknytė-Petreikienė, IngaStraipsnis / Article
352004Mokytojų rengimo idealinio modelio parametrai : monografija : socialiniai mokslai, edukologija 07S / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisMonografija (K1a); Monograph (K1a)
362009Gebėjimas, kompetencija, mokymosi/studijų rezultatas, kvalifikacija ir kompetentingumas : teorinė dimensijaPukelis, KęstutisStraipsnis / Article
372002Profesijos mokytojo/dėstytojo pirminio pedagoginio rengimo reglamentas = Regulation for initial pedagogical education and training of vocational teacher/lecturer / Rimantas Laužackas,Kęstutis Pukelis, Asta PundzienėLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Pundzienė, AstaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
382002Profesijos mokytojo/dėstytojo profesijos standartas = Professional standard for vocational teacher/lecturer / Rimantas Laužackas,Kęstutis Pukelis, Asta PundzienėLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Pundzienė, AstaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
392004Studijų kokybės vertinimo sistemos : institucinis ir programų lygmenys / Kęstutis Pukelis, Izabela SavickienėPukelis, Kęstutis; Savickienė, IzabelaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
402002Profesijos mokytojų/dėstytojų rengimo Lietuvoje koncepcija = Conception for vocational teacher/lecture education and training in Lithuania / Rimantas Laužackas, Kęstutis Pukelis, Asta PundzienėLaužackas, Rimantas; Pukelis, Kęstutis; Pundzienė, AstaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
412003Mentoriaus knyga : [mokytojų rengimas] / rengėjai Rimantas Laužackas .. [et al.] ; sudarytoja Laima Sajienė ; mokslinis redaktorius Kęstutis PukelisLaužackas, Rimantas; Sajienė, Laima; Pukelis, Kęstutis; Gurskienė, Odeta; Targamadzė, Vilija; Gedvilienė, Genutė; Palinauskaitė, Aušra; Pundzienė, Asta; Kaminskienė, EglėMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
422010Aukštasis mokslas kaip strateginių kompetencijų kūrėjasPukelis, Kęstutis; Pileičikienė, NoraStraipsnis / Article
432010Bendrųjų mokėjimų ugdymo gerinimas aukštųjų mokyklų studijų programose : absolventų požiūrisPukelis, Kęstutis; Pileičikienė, NoraStraipsnis / Article
442011Penktasis Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo forumas „Tiltų tiesimas: 184 kokybės užtikrinimo įprasminimas europiniame, nacionaliniame ir instituciniame kontekste"Pukelis, Kęstutis; Gudaitytė, JovitaStraipsnis / Article
452011Studijų programų rengimas ir atnaujinimas : studijų rezultatų paradigmaPukelis, KęstutisStraipsnis / Article
462011Švietimo sąvokos „learning outcome“ darninimas lietuvių kalbojePukelis, Kęstutis; Smetona, AntanasStraipsnis / Article
472012Aukštųjų mokyklų absolventų išsiugdytų bendrųjų kompetentingumų ir darbo rinkos poreikių atitiktisPukelis, Kęstutis; Pileičikienė, NoraStraipsnis / Article
482012Švietimo sąvokos „competence“ mikrosistemos darninimasPukelis, Kęstutis; Smetona, AntanasStraipsnis / Article
492003Pedagogo filosofinė branda ir atsakomybė / Kęstutis PukelisPukelis, KęstutisStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
502011Aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas [elektroninis išteklius] / Kęstutis Pukelis, Antanas SmetonaSmetona, Antanas; Pukelis, KęstutisŽodynas (K3a); Dictionary (K3a)