Search: Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-45 of 45 (Search time: 0.224 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12004Nacių švietimo politika Lietuvoje 1941-1944 mJašinauskas, LinasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
22004Jaunimas gina daktaro disertacijasJašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
32005Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941-1944)Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
42005Nazi educational policy in the occupied Lithuania (1941-1944) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Jašinauskas, LinasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
52005Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H)Jašinauskas, Linas
62006Valstybė : [iliustruota enciklopedija]Bogušas, Vygintas Mykolas; Daugirdas, Vidmantas; Genzelis, Bronislovas; Jašinauskas, Linas; Kiaupa, Zigmantas; Lasinskas, Povilas; Marčėnas, Rimantas; Mikulėnienė, Danguolė; Petraitytė, Asta; Potašenko, Grigorijus; Saldukas, Linas; Vaičenonis, JonasEnciklopedija / Encyclopedia (K3c)
72010Vadovėlio turinio vertinimas [elektroninis išteklius] : (metodinė medžiaga)Birgelytė, Asta; Jašinauskas, Linas; Pečiuliauskienė, Palmira; Kairaitis, Zigmas; Petkelytė, Justina; Šleževičius, Kornelijus; Zeliankienė, VilijaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
82012Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“Birgelytė, Asta; Cibulskaitė, Nijolė; Gerulaitis, Šarūnas; Jašinauskas, Linas; Kaušienė, Regina; Kurienė, Almeda; Mončienė, Liucija; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, Benediktas; Zubavičienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
92017Mokytojas šiandien ir rytojJašinauskas, Linas; Martišauskienė, Elvyda; Survutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) / Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
102015Mokytojų ugdymas Edukologijos mokslo kontekste = Teacher education in the context of education scienceBarkauskaitė, Marija; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, Linas; Monkevičienė, OnaRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
1120155–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams, apibrėžtiems bendrosiose programose, ugdyti(s) [elektroninis išteklius] : tyrimo ataskaitaSelvestravičiūtė-Grybovienė, Nijolė; Jašinauskas, Linas; Šleževičius, Kornelijus; Žiburytė, Rasa; Žilinska, JelenaMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
1220165–8 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams ugdyti(s)Jašinauskas, Linas; Žiburytė, RasaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
132015Pilietinės bendruomenės ugdymas : humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti skirtas pilietiškumo ugdymo modulisCharaciejienė, Gabrielė; Jašinauskas, Linas; Kuolys, Darius; Nefas, Mindaugas; Toleikytė, Nijolė; Zaleskienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
1420082006 metų nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas : 6 ir 10 klasės : dalykinė ataskaita : lietuvių kalba, matematika, gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymasMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
152014Ataskaita apie dabartinę bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių situaciją [elektroninis išteklius]Bernotienė, Renata; Briedienė, Daiva; Gerulaitis, Šarūnas; Gutauskaitė, Aušra; Zaukienė, Aldona; Jašinauskas, Linas; Povilaitienė, Danguolė; Orintienė, Ginta; Szejnicka, Danuta; Šleževičius, Kornelijus; Vaivadienė, Eglė; Vilutienė, Alė; Zdanevičienė, Albina; Zeliankienė, VilijaMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
162014Metodinė medžiaga, skirta 9 -10 kl. istorijos modulių programoms įgyvendinti [elektroninis išteklius] : (atlikta pagal 2012 m. spalio 15 d. autorinę sutartį Nr. 12 P5-7)Vilkelienė, Kristina; Džiavečkaitė, Sonata; Jašinauskas, LinasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
172016Teachers of general education and their training during the period of "reconstruction" of the education system of Lithuania (1941-1944)Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
182015Lietuvos švietimo istorija XX a. II pusėje: žvilgsnis į istoriografiją ir naujų tyrinėjimų perspektyvosJašinauskas, LinasRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
192017Okupuotos Lietuvos švietimo istorija (1940–1990 m.): ką galima „atrasti“ mokykliniuose istorijos vadovėliuoseJašinauskas, LinasRecenzuojamos išplėstinės tezės / Peer-reviewed extended theses (T1d)
202017Lietuvos švietimo raida sovietų okupacijos metais: žvilgsnis į istoriografiją ir naujų tyrinėjimų perspektyvosJašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
212005Socialinis ugdymasJašinauskas, LinasKnygos dalis / Part of book (Y)
222007Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos pagrindinio ugdymo bendrosios programos. Socialinis ugdymasKitos knygos / Other books (K4d)
232002Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941-1944 m.)Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
242011Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: vertinimas, leidyba ir pasirinkimo galimybėsDitkevičiūtė, Natalija; Jašinauskas, Linas; Kalvaitis, Albinas; Šleževičius, KornelijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
252012Metodinės rekomendacijos, skirtos istorijos modulių programoms 9-10 kl. įgyvendinti [elektroninis išteklius]Vilkelienė, Kristina; Bakonis, Evaldas; Jašinauskas, LinasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
262011The values discourse in social science textbooks : a Lithuanian perspectiveZaleskienė, Irena; Jašinauskas, LinasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
272011Istorijos modulių programos 9 – 10 (I – II gimnazijos) klasėms [elektroninis išteklius]Vilkelienė, Kristina; Bakonis, Evaldas; Jašinauskas, LinasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
282010Gamtamokslinio ugdymo, kalbos (gimtosios), matematikos ir socialinio ugdymo vadovėlių (vadovėlių komplektų) medžiagos tinkamumo kompetencijoms ugdyti tyrimo ataskaita [elektroninis išteklius]Birgelytė, Asta; Jašinauskas, Linas; Kaušienė, ReginaMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos / Reports of science exploratory works and projects (K4c)
292009Metodinės rekomendacijos pagrindinio ugdymo istorijos bendrosios programos įgyvendinimui [elektroninis išteklius]Jašinauskas, Linas; Šleževičius, Kornelijus; Bujanauskienė, Vitalija; Dževečkaitė, Sonata; Noreika, Dainius; Porutis, AndriusMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
302005Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės : rekomendacijos mokytojuiMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
312007Lietuvos švietimas nacių okupacijos metais (1941-1944) : monografijaJašinauskas, LinasMonografija / Monograph (K1a)
322012Tautinių ir pilietinių vertybių sklaida bendrojo ugdymo mokyklų socialinio ir dorinio ugdymo vadovėliuoseJašinauskas, Linas; Zaleskienė, IrenaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
3312-Jun-2020Geografijos mokytojų transformacinė lyderystė ir tyrinėjimu grindžiamo mokymo organizavimo gebėjimai: Lietuvos ir Švedijos atvejisGrigaliūnaitė, Paulinamaster thesis
346-Jun-2019-8 Metų vaikų, turinčių kompleksinę negalią, socialinės kompetencijos ugdymas taikant „jaunieji atletai“ programąKerulienė, Teresamaster thesis
3512-Jun-2020Kaimo bendruomenėse gyvenančių paauglių lyderystė ir ateities projektavimasŠimkūnaitė, Donatamaster thesis
366-Jun-2019Lyderystės ir emocinio intelekto ugdymas istorijos pamokoseBatakytė-Levinienė, Simonamaster thesis
376-Jun-2019Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdymeRutkauskaitė, Jurgita,master thesis
382013General education textbooks in Lithuania: change of school textbook conception and evaluation system (1990-2011)Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
392013Lithuanian social science textbooks: do they encourage development of the national and civic values?Zaleskienė, Irena; Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
402012Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: turinio kokybė ir naudojimas pamokojeBigelienė, Daiva; Birgelytė, Asta; Jašinauskas, Linas; Kalvaitis, Albinas; Šleževičius, KornelijusStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
412013Lithuanian social science textbooks: are they based on national and/or civic valuesZaleskienė, Irena; Jašinauskas, LinasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
422013Vadovėlio ugdomoji galia : tautiškumo ir pilietiškumo tyrimas: mokslo studijaZaleskienė, Irena; Jašinauskas, LinasMokslo studija / Study (K1b)
432013Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlio sampratos kaita (1990–2012)Jašinauskas, LinasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
4420165–8 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams ugdyti(s)Jašinauskas, Linas; Žiburytė, Rasajournal article
452013Contemporary education contexts (scientific articles) = Контексты современного образования : (сборник научных статей)Sudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas / Compiled and / or edited science work (K5)

 

  • previous
  • 1
  • next