Search: Kauno istorijos metraštis 2005, nr. 6


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-20 of 20 (Search time: 0.137 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
16-Jun-2019Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdymeJašinauskas, Linas; Rutkauskaitė, Jurgita,Magistro darbas / Master thesis
22004Nacių švietimo politika Lietuvoje 1941-1944 m. / Linas JašinauskasJašinauskas, LinasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
36-Jun-2019-8 Metų vaikų, turinčių kompleksinę negalią, socialinės kompetencijos ugdymas taikant „jaunieji atletai“ programąJašinauskas, Linas; Kerulienė, TeresaMagistro darbas / Master thesis
42005Nazi educational policy in the occupied Lithuania (1941-1944) : summary of doctoral dissertation : humanities, history (05H) = Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacijos santrauka : humanitariniai mokslai, istorija (05H) / Linas Jašinauskas ; Vytautas Magnus University, The institute of Lithuanian historyJašinauskas, LinasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
52005Nacių švietimo politika okupuotoje Lietuvoje (1941-1944 metais) : daktaro disertacija : humanitariniai mokslai, istorija (05H) / Linas Jašinauskas ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutasJašinauskas, Linas
620082006 metų nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas : 6 ir 10 klasės : dalykinė ataskaita : lietuvių kalba, matematika, gamtamokslinis ugdymas, socialinis ugdymas / Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Mokyklų tobulinimo programa, Švietimo plėtotės centras ; [parengė Marija Bareikienė, Raimonda Jarienė, Vilija Salienė, Danguolė Dobravolskaitė, Viktorija Sičiūnienė, Daiva Bigelienė, Jolanta Dzikavičiūtė, Saulė Vingelienė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Andrius Porutis, Ginta Orintienė]Orintienė, Ginta; Bareikienė, Marija; Jarienė, Raimonda; Dobravolskaitė, Danguolė; Bigelienė, Daiva; Dzikavičiūtė, Jolanta; Vingelienė, Saulė; Gerulaitis, Šarūnas; Salienė, Vilija; Sičiūnienė, Viktorija; Jašinauskas, Linas; Porutis, AndriusMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos (K4c); Reports of science exploratory works and projects (K4c)
72001Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941-1944 m.) / Linas JašinauskasJašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
82005Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941-1944)Jašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
92012Vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos : projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ / [metodines rekomendacijas parengė Asta Birgelytė, Nijolė Cibulskaitė, Šarūnas Gerulaitis, Linas Jašinauskas, Regina Kaušienė, Almeda Kurienė, Liucija Mončienė, Palmira Pečiuliauskienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Benediktas Šetkus, Irena Zubavičienė ; metodinių rekomendacijų rengėjus konsultavo Elena Motiejūnienė, Juozas Raugalas ; projekto vadovė Ona Vaščenkienė, projekto mokslinė vadovė Elena Motiejūnienė] ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centrasBirgelytė, Asta; Gerulaitis, Šarūnas; Kaušienė, Regina; Mončienė, Liucija; Zubavičienė, Irena; Cibulskaitė, Nijolė; Jašinauskas, Linas; Kurienė, Almeda; Pečiuliauskienė, Palmira; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Šetkus, BenediktasMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
102005Kauno bendrojo lavinimo mokyklos nacių okupacijos metais (1941 – 1944)Jašinauskas, LinasStraipsnis / Article
112004Jaunimas gina daktaro disertacijasJašinauskas, LinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
122015Vytautas Soblys : pirmajam Respublikos pedagoginio instituto direktoriui atminti : mokslo straipsniai ir kūrybinis palikimas / Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Edukacinių tyrimų institutas ; [autoriai: Algirdas Gaižutis, Marijona Barkauskaitė, Jonas Dautaras, Violeta Rimkevičienė, Regina Rinkauskienė, Ona Tijūnėlienė] ; [sudarė ir parengė Jonas Dautaras] ; [redakcinė kolegija: Aivas Ragauskas (pirmininkas), Ona Monkevičienė, Marijona Barkauskaitė, Ona Tijūnėlienė, Jonas Dautaras, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Linas Jašinauskas]Tijūnėlienė, Ona; Gaižutis, Algirdas; Barkauskaitė, Marijona; Dautaras, Jonas; Rimkevičienė, Violeta; Rinkauskienė, Regina; Ragauskas, Aivas; Monkevičienė, Ona; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, LinasSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
132015Mokytojų ugdymas Edukologijos mokslo kontekste = Teacher education in the context of education scienceBarkauskaitė, Marija; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, Linas; Monkevičienė, OnaRecenzuojamos išplėstinės tezės (T1d); Peer-reviewed extended theses (T1d)
142015Pilietinės bendruomenės ugdymas : humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti skirtas pilietiškumo ugdymo modulis / Gabrielė Characiejienė, Linas Jašinauskas, Darius Kuolys, Mindaugas Nefas, Nijolė Toleikytė, Irena Zaleskienė ; Pilietinės visuomenės institutasCharaciejienė, Gabrielė; Kuolys, Darius; Jašinauskas, Linas; Nefas, Mindaugas; Toleikytė, Nijolė; Zaleskienė, IrenaMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
152013Contemporary education contexts : (scientific articles) = Контексты современного образования : (сборник научных статей) / Lithuanian University of Educational Sciences, Yanka Kupala State University of Grodno ; [compiler L. Jašinauskas]Белокоз, Елена; Белых, Юрий; Волкович, Наталья; Казановская, Елена; Капалыгина, Ирина; Куровская, Светлана; Муха, Вячеслав; Ровба, Евгений; Салтыкова-Волкович, Марина; Сергейко, Светлана; Суходольская-Кулешова, Лариса; Тарантей, Виктор; Тарантей, Лариса; Bruzgelevičienė, Ramutė; Kazragytė, Vida; Damauskienė, Loreta; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, Linas; Jonilienė, Marija; Marcelionienė, Elena; Martišauskienė, Elvyda; Meškauskienė, Asta; Monkevičienė, Ona; Pečiuliauskienė, Palmira; Stankevičienė, Kristina; Stripeikaitė, Jurgita; Survutaitė, Dalia; Valantinaitė, Ilona; Žadeikaitė, LoretaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
166-Jun-2019Lyderystės ir emocinio intelekto ugdymas istorijos pamokoseJašinauskas, Linas; Batakytė-Levinienė, SimonaMagistro darbas / Master thesis
172017Mokytojas šiandien ir rytojJašinauskas, Linas; Martišauskienė, Elvyda; Survutaitė, DaliaStraipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8); Article (survey, information, encyclopedic) (S8)
182006Valstybė : [iliustruota enciklopedija]Bogušas, Vygintas Mykolas; Daugirdas, Vidmantas; Marčėnas, Rimantas; Potašenko, Grigorijus; Genzelis, Bronislovas; Jašinauskas, Linas; Kiaupa, Zigmantas; Lasinskas, Povilas; Mikulėnienė, Danguolė; Petraitytė, Asta; Saldukas, Linas; Vaičenonis, JonasEnciklopedija (K3c); Encyclopedia (K3c)
192017Okupuotos Lietuvos švietimo istorija (1940–1990 m.): ką galima „atrasti“ mokykliniuose istorijos vadovėliuoseJašinauskas, LinasRecenzuojamos išplėstinės tezės (T1d); Peer-reviewed extended theses (T1d)
202013Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlio sampratos kaita (1990–2012)Jašinauskas, LinasStraipsnis / Article

 

  • previous
  • 1
  • next