Search: International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2013, [vol.] 12


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 57 (Search time: 0.263 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
121-Jun-2005Socialinės paslaugos šeimoms, auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikusStaškevičienė, Bronėmaster thesis
22013Integrated (self-)education of 5-8th form pupils' competence of health protection and promotion = 5-8 klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos integruotas ugdymas(is) : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S)Česnavičienė, Jūratėdoctoral thesis
32011Pedagogical correction of the first-formers school adaptation = Pirmosios klasės mokinių adaptacijos mokykloje pedagoginis koregavimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Burvytė, Sigitadoctoral thesis
41-Jul-2006Mokyklos baimė kaip socializacijos mokykloje problemaDagienė, Astamaster thesis
52006Влияние различных методов обучения на развитие мыслительных операций на седьмом году жизни ребенкаGudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Raižienė, Saulė; Malinauskas, Romualdasresearch article
62011Mokyklos kultūros ir mokinių socializacijos sąsajos : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Zuoza, Rolandasdoctoral thesis
72005Socialinio palaikymo reikšmė gabių moksleivių psichosocialinei adaptacijaiGudonis, Vytautas; Perminas, Aidas; Vaicekauskaitė, Inetaresearch article
82011Pirmosios klasės mokinių adaptacijos mokykloje pedagoginis koregavimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S)Burvytė, Sigitadoctoral thesis
92011School management transformation under the conditions of educational systemic changes = Mokyklos valdymo kaita švietimo sisteminių pokyčių sąlygomis : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S)Mečkauskienė, Ramutėdoctoral thesis
102010Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas = The training of Lithuanian high perfomance rowers : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S)Petkus, Einiusdoctoral thesis
112010Training of social educators as vocational advisers: development of competences of a vocational adviser = Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S)Railienė, Astadoctoral thesis
122013Education accessibility within the context of the transformation of Lithuanian society (1990-2010) = Švietimo prieinamumas Lietuvos visuomenės transformacijos kontekste (1990-2010) : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S)Trakšelys, Kęstutisdoctoral thesis
1322-Jun-2005Sutrikusios regos vaikų profesinių ketinimų adekvatumasGureckienė, Linamaster thesis
142020Supporting of children with special needs in inclusive environment by the teachers collaborationSkrypnyk, Tetiana; Martynchuk, Olena; Klopota, Olha; Gudonis, Vytautas; Voronska, NataliiaStraipsnis / Article
152010Klaudijos Pauliukevičiūtės daktaro disertacijos „Moterų gyvenimo kokybės kitimas ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
162010Rasos Markšaitytės daktaro disertacijos „Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
172011Viktorijos Čepukienės daktaro disertacijos „Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio-socialinio funkcionavimo pokyčiai taikant į sprendimus sutelktą trumpalaikį konsultavimą“ (socialiniai mokslai, psichologija 06 S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
182012Živilės Šarakauskienės daktaro disertacijos „Mokinių psichologinė gerovė: struktūra ir sociodemografiniai bei asmenybiniai veiksniai“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
192013Jurgos Misiūnienės daktaro disertacijos „Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
202013Vitos Mikuličiūtės daktaro disertacijos „Karinių komandų veiklos efektyvumo veiksniai“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
212017Features of interpersonal interaction of blind and visually impaired youth with student groupGudonis, Vytautas; Klopota, Yevheniijournal article
222012Būsimųjų kineziterapeutų empatiškumo tyrimasGudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas; Šerpetauskas, TadasStraipsnis / Article
232018Ritos Kantanavičiūtės daktaro disertacijos „Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimencinę intervenciją“ recenzijaGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, IrenaStraipsnis / Article
242016Rasos Nedzinskaitės daktaro disertacijos „Būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetencija kaip edukacinis profesionalumo veiksnys“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) recenzijaGudonis, Vytautasjournal article
252016Aistės Valaikienės daktaro disertacijos „Mokinių, turinčių nežymų intelekto sutrikimą, ikiprofesinio ugdymo modeliavimas“ recenzijaGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, Irenajournal article
262015Andriaus Brusoko daktaro disertacijos „Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S, fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas, S273) recenzijaŠniras, Šarūnas; Gudonis, Vytautasjournal article
272014Vingos Rakauskienės daktaro disertacijos „Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas, taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ recenzijaGudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdasjournal article
282014Maturity for school among pre-primary children with visual impairments as prerequisite for successful socialisationGudonis, Vytautas; Urbienė, Audrėjournal article
292014Jūratės Ruškės daktaro disertacijos „Asmenų su negalia orumo konstravimas sąmoningumo ugdymosi strategijomis“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzijaGudonis, Vytautasjournal article
302013Savanorių, dalyvaujančių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruizmo ugdymosi patirtysGudinavičius, Benas; Gudonis, Vytautasjournal article
312012Tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumo sąsajos su vaiko negalės ypatumaisŠinkariova, Liuda; Baltutienė, Alma; Gudonis, Vytautasresearch article
322019Socio-psychological training for readiness for interaction in professional activity of employers and specialists with blindnessKlopota, Yevhenii; Klopota, Olha; Gudonis, VytautasStraipsnis / Article
332019Reginos Karvelienės daktaro disertacijos „Studentų, patekusių į negalios situaciją, įgalinimas dalyvauti aukštojo mokslo tarptautinėse veiklose“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzijaGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, IrenaStraipsnis / Article
342019Tado Gulbino daktaro disertacijos „Merginų rekreacinis fizinis aktyvumas profesinėje mokykloje: grindžiamoji teorija“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzijaGudonis, Vytautas; Radzevičienė, Liuda; Miliūnienė, LinaStraipsnis / Article
352007Požiūrio į proto negalę turinčių žmonių stereotipiškumo ir išsilavinimo rodiklių sąsajosLegkauskas, Visvaldas; Paulauskaitė, Ieva; Gudonis, Vytautasresearch article
362007Konstrukcinio intelekto, motorinio išsivystymo bei brandumo mokyklai sąsajos septintaisiais vaiko gyvenimo metaisGudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Dockaitytė, Jurgitaresearch article
372003Ankstyvasis ugdymas: dabartis ir perspektyvosAlišauskienė, Stefanija; Gudonis, Vytautas; Mikulėnaitė, Laima; Petrulytė, Jovita; Radzevičienė, Liudabook
382011Penkiakalbis specialiojo ugdymo terminų žodynas [Elektroninis išteklius, CD-ROM]Alifanovienė, Daiva; Ališauskas, Algirdas; Ališauskienė, Stefanija; Bobrova, Laimutė; Garšvienė, Aniceta; Gudonis, Vytautas; Ivoškuvienė, Regina; Juodraitis, Adolfas; Kaffemanienė, Irena; Mockevičienė, Daiva; Petruševičius, Juozas; Vaitkevičius, Jūra Vladasbook
392012Aurelijos Stelmokienės daktaro disertacijos „Pavaldinių požiūris į vadovo efektyvumą: asmenybės bruožų, socialinio suvokimo charakteristikų ir vertinimo sąlygų svarba“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
402017Fears of visually impaired pre-school children and their parentsGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, Irena; Radzevičienė, Liuda; Elijošius, Egidijus; Klopota, Yevheniijournal article
412014Aktualios problemos Rolando Jančiausko daktaro disertacijoje „Jaunesniojo amžiaus vaikų humaniškumo ugdymas kūno kultūros pamokose“Gudonis, VytautasStraipsnis / Article
422015Review of doctoral dissertation “Executive functions and school success in primary school children“ (Social sciences, psychology, 06S) prepared by Lauryna RakickienėGudonis, VytautasStraipsnis / Article
432014Kenijos Čunichinos daktaro disertacijos „Nusikaltimo aukų suvoktas teisėjo elgesio teisingumas“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
442017Artūro Akelaičio daktaro disertacijos „Vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių socialinių emocinių gebėjimų ugdymas per kūno kultūros pamokas“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S) recenzijaGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, Irenajournal article
452007Психологические, педагогические проблемы интегрированного обучения детей со специальными образовательными потребностями и пути их решенияGudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Radzevičienė, Liudaresearch article
462008Sutrikusio regėjimo vaikų baimių ypatumaiGudonis, Vytautas; Bukšnytė, Loreta; Chazovienė, Jolanta; Rovienė, Audrėresearch article
472006Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai : [recenzija]Barkauskaitė, Marijona; Gaižutis, Algirdas; Gudonis, Vytautasreview article
482003Bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės nuostatos į specialiąsias klases ir jų ugdytiniusGudonis, Vytautas; Strimaitienė, Laima; Valantinas, Antanasresearch article
492006Visual environment as a schoolchildren aesthetical attitudes forming factor = Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys : summary of doctoral dissertation : socal sciences, educational science (07S)Mulevičienė, Jolitadoctoral thesis
508-Jun-2005Priešmokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikų pažintinis brandumas mokyklai integruoto ugdymo sąlygomisMeškauskaitė, Eglėmaster thesis