Search: International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach / Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris 2013, [vol.] 13


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-47 of 47 (Search time: 0.051 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Vaikų baimės jų pačių ir jų tėvų vertinimuGudonis, Vytautas; Chazovienė, Jolanta; Bartaševičienė, Zita; Jankevičienė, Dalia; Bukšnytė, LoretaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
22008Nuo bendravimo su naminiais gyvūnėliais iki terapijos : teorinis aspektasGudonis, Vytautas; Trakūnaitė, Valda; Šinkariova, LiudaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
32018Ritos Kantanavičiūtės daktaro disertacijos „Interprofesinė pagalba ankstyvojo amžiaus mikčiojančiam vaikui ir jo šeimai, taikant multidimencinę intervenciją“ recenzijaGudonis, Vytautas; Kaffemanienė, IrenaStraipsnis / Article
42007Požiūrio į proto negalę turinčių žmonių stereotipiškumo ir išsilavinimo rodiklių sąsajosGudonis, Vytautas; Legkauskas, Visvaldas; Paulauskaitė, IevaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
52007Konstrukcinio intelekto, motorinio išsivystymo bei brandumo mokyklai sąsajos septintaisiais vaiko gyvenimo metaisGudonis, Vytautas; Grigaitė, Bronislava; Dockaitytė, JurgitaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
62008Naminių gyvūnėlių laikymo sąsajos su įvairiais žmogaus gyvenimo aspektais / Liuda Šinkariova, Vytautas Gudonis, Valda TrakūnaitėGudonis, Vytautas; Šinkariova, Liuda; Trakūnaitė, ValdaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
72006Visual environment as a schoolchildren aesthetical attitudes forming factor = Vizualioji aplinka - mokinių estetinių nuostatų formavimosi veiksnys : summary of doctoral dissertation : socal sciences, educational science (07S) / Jolita Mulevičienė ; Šiauliai University, Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Andriekienė, Rūta Marija; Giedraitienė, Elvyra; Juodaitytė, Audronė; Mulevičienė, Jolita; Gaižutis, Algirdas; Gaižutis, Algirdas; Martišauskienė, Elvyda; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
82007Lithuanian educational reform in terms of shift in educational paradigm 1988-1997 = Lietuvos švietimo reforma ugdymo paradigmų kaitos aspektu 1988-1997 : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Ramutė Bruzgelevičienė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Bruzgelevičienė, Ramutė; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Zaleskienė, Irena; Želvys, RimantasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
92008Optimization of female high jumpers' sports training at different stages = Šuolininkių į aukštį sportinio rengimo skirtingais etapais optimizavimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) : physical education, motor learning, sports (S 273) / Nelė Žilinskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Jaščanin, Jan; Kardelis, Kęstutis; Žilinskienė, Nelė; Radžiukynas, Danielius; Barkauskaitė, Marijona; Karoblis, Povilas; Vilkas, Audronius; Poteliūnienė, SnieginaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
102007Nonformal education model: theoretical and empirical justification = Neformaliojo ugdymo modelis: teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Daiva Šukytė ; Vilnius Pedagogical University. Social Communication InstituteGudonis, Vytautas; Leliūgienė, Irena; Rupšienė, Liuda; Šukytė, Daiva; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Zaleskienė, IrenaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
112007Operational model of a social pedagogic assistance team in comprehensive school = Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S) / Odeta Merfeldaitė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Rupšienė, Liuda; Merfeldaitė, Odeta; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Pečiuliauskienė, Palmira; Zaleskienė, Irena; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
122003Bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės nuostatos į specialiąsias klases ir jų ugdytinius / Vytautas Gudonis, Antanas Valantinas, Laima StrimaitienėGudonis, Vytautas; Strimaitienė, Laima; Valantinas, AntanasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
132007Subject competency as the aim of music educator's training = Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Jolanta Lasauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityJuvonen, Antti; Gudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Lasauskienė, Jolanta; Piličiauskas, Albertas; Barkauskaitė, Marijona; Vilkas, Audronius; Žilionis, Juozas; Kučinskas, Darius; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
142009Education of dance skills in early adolescence = Šokio gebėjimų ugdymas ankstyvojoje paauglystėje : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Birutė Banevičiūtė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Girdzijauskienė, Rūta; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Matonis, Vaidas; Želvys, Rimantas; Salienė, Vilija; Karoblis, Gediminas; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
152005Development of the 5th and 6th form pupils' attitude towards physical education as a school subject = V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S), physical education, movement training, sport (S 273) / Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasGudonis, Vytautas; Jaščaninas, Janas; Kardelis, Kęstutis; Bagdonienė, Lina; Blauzdys, Vincentas; Raslanas, Algirdas; Barkauskaitė, Marijona; Želvys, Rimantas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
162009Preparation of the engaged couple for the Catholic marriage = Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Kęstutis Ralys ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Tijūnėlienė, Ona; Ralys, Kęstutis; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Uzdila, Juozas Vytautas; Pečiuliauskienė, Palmira; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
172006Substantiation of contents and structure of a secondary school teacher's pedagogical competency = Vidurinės mokyklos mokytojo pedagoginio kompetentingumo turinio ir struktūros pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Emilija Rodzevičiūtė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Rodzevičiūtė, Emilija; Rajeckas, Vladas; Pečiuliauskienė, Palmira; Martišauskienė, Elvyda; Želvys, Rimantas; Šlekienė, Virginija; Monkevičienė, OnaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
182010Lietuvos didelio meistriškumo irkluotojų rengimas = The training of Lithuanian high perfomance rowers : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Einius Petkus ; Vilniaus pedagoginis universitetasGudonis, Vytautas; Skarbalius, Antanas; Čepulėnas, Algirdas; Petkus, Einius; Skernevičius, Juozas; Raslanas, Algirdas; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marija; Karoblis, Povilas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
192010Training of social educators as vocational advisers: development of competences of a vocational adviser = Profesijos patarėjo kompetencijų ugdymas rengiant socialinius pedagogus : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Asta Railienė ; Vilnius Pedagogical UniversityTijūnėlienė, Ona; Gudonis, Vytautas; Rupšienė, Liudmila; Railienė, Asta; Žadeikaitė, Loreta; Barkauskaitė, Marija; Želvys, Rimantas; Zaleskienė, Irena; Monkevičienė, OnaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
202011Pedagogical correction of the first-formers school adaptation = Pirmosios klasės mokinių adaptacijos mokykloje pedagoginis koregavimas : daktaro disertacijos santrauka : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Sigita Burvytė ; Vilniaus pedagoginis universitetasBurvytė, Sigita; Gudonis, Vytautas; Bajoriūnas, Zenonas; Barkauskaitė, Marija; Žadeikaitė, Loreta; Grigaitė, Bronislava; Stankevičienė, Kristina; Kvieskienė, Giedrė; Palujanskienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
212011College higher education diversification in Lithuania = Koleginio aukštojo mokslo diversifikacija Lietuvoje : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Vida Navickienė ; Vilnius Pedagogical UniversityNavickienė, Vida; Gudonis, Vytautas; Rupšienė, Liudmila; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marija; Pečiuliauskienė, Palmira; Targamadzė, Vilija; Žilionis, Juozas; Salienė, VilijaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
222011Pirmosios klasės mokinių adaptacijos mokykloje pedagoginis koregavimas : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Sigita Burvytė ; Vilniaus pedagoginis universitetasBurvytė, Sigita; Gudonis, Vytautas; Bajoriūnas, Zenonas; Barkauskaitė, Marija; Žadeikaitė, Loreta; Grigaitė, Bronislava; Stankevičienė, Kristina; Kvieskienė, Giedrė; Palujanskienė, Aldona
232011Educational poetic therapy as a tool for empowerment of adults ill with schizophrenia or depression = Ugdomoji poetikos terapija kaip priemonė suaugusiųjų, sergančiųjų šizofrenija ar depresija, įgalinimui : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Jūratė Sučylaitė ; Vilnius Pedagogical UniversitySučylaitė, Jūratė; Gudonis, Vytautas; Adomaitienė, Virginija; Andriekienė, Rūta Marija; Aleksienė, Vilmantė; Gaižutis, Algirdas; Barkauskaitė, Marija; Monkevičienė, Ona; Salienė, Vilija; Matonis, VaidasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
242011Implementation of the principle of accessibility to education in the sphere of non-formal education for children = Švietimo prieinamumo principo įgyvendinimas neformaliajame vaikų ugdyme : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Ona Petronienė ; Vilnius Pedagogical UniversityPetronienė, Ona; Gudonis, Vytautas; Bankauskienė, Nijolė; Leliūgienė, Irena; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marija; Pečiuliauskienė, Palmira; Vilkas, Audronius; Monkevičienė, OnaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
252011Mokyklos kultūros ir mokinių socializacijos sąsajos : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Rolandas Zuoza ; Lietuvos edukologijos universitetasZuoza, Rolandas; Bakutytė, Rima; Gudonis, Vytautas; Leliūgienė, Irena; Targamadzė, Vilija; Barkauskaitė, Marijona; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Žadeikaitė, Loreta; Kvieskienė, Giedrė
262011School management transformation under the conditions of educational systemic changes = Mokyklos valdymo kaita švietimo sisteminių pokyčių sąlygomis : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Ramutė Mečkauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityMečkauskienė, Ramutė; Gudonis, Vytautas; Aramavičiūtė, Vanda; Bulajeva, Tatjana; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marija; Martišauskienė, Elvyda; Monkevičienė, Ona; Žadeikaitė, LoretaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
272013Education accessibility within the context of the transformation of Lithuanian society (1990-2010) = Švietimo prieinamumas Lietuvos visuomenės transformacijos kontekste (1990-2010) : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S) / Kęstutis Trakšelys ; Lithuanian University of Educational SciencesTrakšelys, Kęstutis; Andriekienė, Rūta Marija; Jucevičienė, Palmira; Gudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas; Szerląg, Alicja; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, MarijaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
282005Socialinio palaikymo reikšmė gabių moksleivių psichosocialinei adaptacijaiGudonis, Vytautas; Perminas, Aidas; Vaicekauskaitė, InetaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
292012Formation of pupils' educational skills learning physics in XI-XII forms = Mokinių informacinių gebėjimų formavimasis mokantis fizikos XI-XII klasėse : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Angelė Borodinienė ; Lietuvos edukologijos universitetasBorodinienė, Angelė; Gudonis, Vytautas; Šlekienė, Violeta; Ažubalis, Algirdas Povilas; Pečiuliauskienė, Palmira; Želvys, Rimantas; Martišauskienė, Elvyda; Rimeika, Alfonsas; Poteliūnienė, SnieginaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
302010Klaudijos Pauliukevičiūtės daktaro disertacijos „Moterų gyvenimo kokybės kitimas ambulatorinio depresijos gydymo laikotarpiu“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
312010Rasos Markšaitytės daktaro disertacijos „Psichologinių ir socialinių charakteristikų svarba lietuvių emigraciniams ketinimams bei emigravimui“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
322012Technological education as a socio-educational factor in the creativity of 5th – 6th formers = Technologinis ugdymas kaip 5–6 klasių mokinių kūrybingumo socioedukacinis veiksnys : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Ilona Valantinaitė ; Lietuvos edukologijos universitetasValantinaitė, Ilona; Gudonis, Vytautas; Ragulienė, Loreta; Pečiuliauskienė, Palmira; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, Marija; Žygaitienė, Birutė; Targamadzė, Vilija; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
332012EU pedagogue's intercultural communicative competence and its developmental socio-educational factors = Europos Sąjungos pedagogo tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija ir jos tobulinimo socioedukaciniai veiksniai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Loreta Chodzkienė ; Lietuvos edukologijos universitetasChodzkienė, Loreta; Gudonis, Vytautas; Bankauskienė, Nijolė; Tijūnėlienė, Ona; Barkauskaitė, Marijona; Salienė, Vilija; Grigas, Romualdas; Monkevičienė, Ona; Gaižutis, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
342011Viktorijos Čepukienės daktaro disertacijos „Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio-socialinio funkcionavimo pokyčiai taikant į sprendimus sutelktą trumpalaikį konsultavimą“ (socialiniai mokslai, psichologija 06 S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
352012Živilės Šarakauskienės daktaro disertacijos „Mokinių psichologinė gerovė: struktūra ir sociodemografiniai bei asmenybiniai veiksniai“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
362011Application of virtual teaching and learning objects, teaching arithmetic operations in forms 4 and 5 = Virtualiųjų mokymo(si) objektų taikymas IV-V klasėse mokant aritmetikos veiksmų : summary of doctoral dissertation : social sciences, education (07 S) / Orinta Šalkuvienė ; Lithuanian University of Educational SciencesŠalkuvienė, Orinta; Gudonis, Vytautas; Ažubalis, Algirdas Povilas; Sičiūnienė, Viktorija; Barkauskaitė, Marija; Pečiuliauskienė, Palmira; Monkevičienė, Ona; Gudžinskienė, Vida; Cibulskaitė, NijolėDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
372015Social inclusion of people with epilepsy through music therapy = Epilepsija sergančių asmenų socialinė įtrauktis taikant muzikos terapiją : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational sciences (07 S) / Zita Abramavičiūtė ; Lithuanian University of Educational SciencesGudonis, Vytautas; Štuopytė, Edita; Šinkūnienė, Jautrė Ramutė; Abramavičiūtė, Zita; Aleksienė, Vilmantė; Salienė, Vilija; Vaicekauskienė, Violeta; Lasauskienė, Jolanta; Zaleskienė, IrenaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
382014Kenijos Čunichinos daktaro disertacijos „Nusikaltimo aukų suvoktas teisėjo elgesio teisingumas“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
392013Integrated (self-)education of 5-8th form pupils' competence of health protection and promotion = 5-8 klasių mokinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos integruotas ugdymas(is) : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Jūratė Česnavičienė ; Lithuanian University of Educational SciencesČesnavičienė, Jūratė; Gudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas; Rupšienė, Liudmila; Gudžinskienė, Vida; Miškinienė, Manefa; Barkauskaitė, Marija; Martišauskienė, Elvyda; Žygaitienė, Birutė; Raslanas, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
402012Aurelijos Stelmokienės daktaro disertacijos „Pavaldinių požiūris į vadovo efektyvumą: asmenybės bruožų, socialinio suvokimo charakteristikų ir vertinimo sąlygų svarba“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
412015Review of doctoral dissertation “Executive functions and school success in primary school children“ (Social sciences, psychology, 06S) prepared by Lauryna RakickienėGudonis, VytautasStraipsnis / Article
422013Vitos Mikuličiūtės daktaro disertacijos „Karinių komandų veiklos efektyvumo veiksniai“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
432013Jurgos Misiūnienės daktaro disertacijos „Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje“ (socialiniai mokslai, psichologija 06S) recenzijaGudonis, VytautasStraipsnis / Article
442012Tėvų, auginančių vaikus, turinčius negalę, depresiškumo sąsajos su vaiko negalės ypatumaisGudonis, Vytautas; Šinkariova, Liuda; Baltutienė, AlmaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
452006Влияние различных методов обучения на развитие мыслительных операций на седьмом году жизни ребенкаGudonis, Vytautas; Malinauskas, Romualdas; Grigaitė, Bronislava; Raižienė, SaulėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
462007Психологические, педагогические проблемы интегрированного обучения детей со специальными образовательными потребностями и пути их решенияGudonis, Vytautas; Radzevičienė, Liuda; Grigaitė, BronislavaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
472008Sutrikusio regėjimo vaikų baimių ypatumaiGudonis, Vytautas; Chazovienė, Jolanta; Rovienė, Audrė; Bukšnytė, LoretaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)

 

  • previous
  • 1
  • next