Search: 1. Magistrantūros baigiamieji darbai / Master's theses (SMF)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 68 (Search time: 0.13 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
123-May-2017Students’ choice and the approaches of universities in recruiting new students: the case of AzerbaijanVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tūtlys, Vidmantas; Mammadzada, MiraliMagistro darbas / Master thesis
223-May-2017Tarptautinio mobilumo patirties sklaidos poveikis profesijos pedagogų veiklaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tandzegolskienė, Ilona; Aleknavičiūtė, JoanaMagistro darbas / Master thesis
324-May-2017Mokytojų elgsenos ir klasės valdymo iššūkiaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Žydžiūnaitė, Vilma; Bendinskaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
424-May-2017Darželio auklėtojos balansavimas tarp profesinio pasitenkinimo ir profesinio perdegimoVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Žydžiūnaitė, Vilma; Miškinienė, JurgitaMagistro darbas / Master thesis
523-May-2017Atžvalga į profesijų kaitą ir nacionalinę kvalifikacijų sistemą rengiant profesijos bakalauro studijų programasVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tūtlys, Vidmantas; Kreivėnaitė, JustinaMagistro darbas / Master thesis
624-May-2017Mokytojų, dirbančių progimnazijose, savivaldaus mokymosi bruožaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Žydžiūnaitė, Vilma; Klimašauskienė, BirutėMagistro darbas / Master thesis
723-May-2017Comparing professional self-confidence: opinions of Lithuanian, Ukrainian and Finnish teachersVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Žydžiūnaitė, Vilma; Ponomarenko, TetianaMagistro darbas / Master thesis
823-May-2017Lietuvos žydų bendruomenės neformaliojo ugdymo veiklos, skatinančios žydų vaikų tautinio tapatumo tapsmąVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Pukelis, Kęstutis; Janonienė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
911-Jan-2018Internetinės žiniasklaidos patarimų, skirtų sutuoktinių tarpusavio santykių gerinimui, vertinimas santuokinės meilės aspektuVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Rakutis, DaliusMagistro darbas / Master thesis
1023-May-20183-6 metų amžiaus vaiko asmenybinių savybių ugdymas taikant M. Montessori metodikąGedvilienė, Genutė; Subačiūtė, MiglėMagistro darbas / Master thesis
1124-May-2017Ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų profesinio tobulėjimo galimybėsVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tandzegolskienė, Ilona; Jasulaitienė, NijolėMagistro darbas / Master thesis
1224-May-201714-19 metų mokinių bendrųjų kompetencijų plėtra savanoriaujantVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Rutkienė, Aušra; Žukauskienė, EvelinaMagistro darbas / Master thesis
1324-May-2017Jaunesniojo amžiaus (11-15 metų) paauglių patyčių prevencija bendrojo ugdymo mokyklojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tandzegolskienė, Ilona; Vančugovaitė, SimonaMagistro darbas / Master thesis
1424-May-2017Tėvų įsitraukimas į ikimokyklinės įstaigos veiklasVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Rutkienė, Aušra; Jankeliūnaitė, RamintaMagistro darbas / Master thesis
1523-May-2017Darbo procesu grindžiamo mokymo įgalinimas sektoriniuose praktinio mokymo centruoseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tūtlys, Vidmantas; Butkutė, LinaMagistro darbas / Master thesis
1611-Jan-2018Sužadėtinių šeimos vertybių ir tarpasmeninių santykių sąsajaVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Sabaliauskienė, BeataMagistro darbas / Master thesis
1723-May-2018Gabių mokinių identifikavimas pradinėje mokyklojeRutkienė, Aušra; Moleikaitienė, DaivaMagistro darbas / Master thesis
1811-Jan-2018Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė, gerinant vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais įtraukties galimybes X ikimokyklinio ugdymo įstaigojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Urbikienė, JaninaMagistro darbas / Master thesis
1924-May-2017Mokytojo lyderystės aspektai bendrojo ugdymo mokyklojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Norkutė, Odeta; Žvirblytė, RamintaMagistro darbas / Master thesis
2024-May-2017Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ugdant 3-6 m. vaikusVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Gedvilienė, Genutė; Urbanskytė, EnrikaMagistro darbas / Master thesis
2123-May-2017Švietimo inovacijų kultūros formavimas(is) Lietuvos mokykloseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Kaminskienė, Lina; Dranginytė, KarolinaMagistro darbas / Master thesis
2223-May-2017Ikimokyklinio ugdymo pedagogų mokymasis darbo vietojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Teresevičienė, Margarita; Butkutė, AistėMagistro darbas / Master thesis
2324-May-2017Pedagogo ir šeimos vaidmenys ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko emocinį intelektąVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Gedvilienė, Genutė; Vaišvidienė, LinaMagistro darbas / Master thesis
2423-May-2017Career prospects of the university graduates and companies` approaches to their recruitment: the case of AzerbaijanVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tutlys, Vidmantas; Abbasova, MahnurMagistro darbas / Master thesis
2523-May-2017Socialinių tinklų panaudojimo ypatumai studijuojant aukštojoje mokyklojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Rutkienė, Aušra; Mackevičiūtė, RobertaMagistro darbas / Master thesis
2624-May-2017Komunikavimo kultūros plėtotė gimnazijose, vykdant patyčių kibernetinėje erdvėje prevencijąVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tandzegolskienė, Ilona; Petrauskienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
2724-May-2017Ikimokyklinio amžiaus vaikų užsienio kalbos mokymasis taikant meninės veiklos elementusVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Gedvilienė, Genutė; Varžukaitė, TauraMagistro darbas / Master thesis
2823-May-2017Pedagogų pamokos metu naudojami paauglių (15-17 m.) mokymosi motyvacijos stiprinimo būdaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tandzegolskienė, Ilona; Rastauskaitė, IrmaMagistro darbas / Master thesis
2924-May-2017Profesinio kryptingumo ir pašaukimo stiprinimas profesinėje mokyklojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra; Tūtlys, Vidmantas; Ščiučkienė, VaidaMagistro darbas / Master thesis
3023-May-2018Mokytojo ir socialinio pedagogo bendradarbiaujanti lyderystė mokykloje įgyvendinant prevencinius patyčių veiksmusŽydžiūnaitė, Vilma; Gervytė, GretaMagistro darbas / Master thesis
3111-Jan-2018Sutuoktinių konfliktų pobūdžio pirmaisiais santuokos metais poveikis sutuoktinių santykių kokybeiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Žuravskienė, RitaMagistro darbas / Master thesis
3223-May-2018Universiteto dėstytojo mokymasis neformaliu ir savaiminiu būduRutkienė, Aušra; Ančlauskaitė, JolitaMagistro darbas / Master thesis
3311-Jan-2018Tėvo poveikis dukros moteriškumo sampratai krikščioniškosios antropologijos paradigmojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Skardžiūtė, JovitaMagistro darbas / Master thesis
3423-May-2018Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo reikšmė pedagoginiam darbuiTandzegolskienė, Ilona; Menčinskaitė, AušraMagistro darbas / Master thesis
3523-May-2018Pagyvenusių suaugusių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas teikiant mobiliosios kosmetologijos paslaugasTeresevičienė, Margarita; Valatkevičienė, LoretaMagistro darbas / Master thesis
3623-May-2018Technologijomis grindžiamos mokymosi aplinkos pritaikymas mokymosi pasiekimų stebėsenaiVolungevičienė, Airina; Klanauskaitė, IndrėMagistro darbas / Master thesis
3723-May-2018Jaunų pedagogų profesinio identiteto formavimosi prielaidosTandzegolskienė, Ilona; Urbonavičiūtė, AustėMagistro darbas / Master thesis
3823-May-2018Pirminio profesinio mokymo turinio kaitos moduliarizacijos veiksniaiTūtlys, Vidmantas; Vaitkevičiūtė, DaivaMagistro darbas / Master thesis
3923-May-2018Personalization of learning through ICT in the English language curriculum: a case of a lower-secondary schoolKaminskienė, Lina; Khetsuriani, NanoMagistro darbas / Master thesis
4023-May-2018Mokyklos mikroklimato ir vadovų vadovavimo stiliaus sąsajosRutkienė, Aušra; Pinkevičienė, NatalijaMagistro darbas / Master thesis
4123-May-2018Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų kompetencijų į(si)vertinimas ir tobulinimasVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos institutas; Rutkienė, Aušra; Savickienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
4211-Jan-2018Moterų gimstamumo reguliavimo priemonių pasirinkimo sąsaja su pagarba žmogaus gyvybeiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Obelenienė, Birutė; Šlopšnienė, VilijaMagistro darbas / Master thesis
4311-Jan-2018Įvaikinimo poveikis motinystės poreikio tenkinimui nevaisingoje šeimojeVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Pukelis, Kęstutis; Dubininkienė, AstaMagistro darbas / Master thesis
4423-May-2018Pradinių klasių mokytojų informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo gebėjimaiGedvilienė, Genutė; Silenkovienė, JūratėMagistro darbas / Master thesis
4523-May-2018Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi iššūkiaiVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos institutas; Teresevičienė, Margarita; Lebedevaitė-Bučienė, IevaMagistro darbas / Master thesis
4622-Dec-2017Verslumo mokymosi transformacijos verslo veikloseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Gedvilienė, Genutė; Bortkevičienė, VirginijaDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
4711-Jan-2018Sveikstančių nuo alkoholizmo pagal 12 žingsnių programą moterų savivertės pokytisVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas. Katalikų teologijos fakultetas. Santuokos ir šeimos studijų centras; Danilevičius, Eugenijus; Blaževičienė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
4830-May-2017Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluoseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
4923-May-2018Contribution of technology enhanced learning to the inclusion of students with special educational needsRutkienė, Aušra; Greenspon, RasaMagistro darbas / Master thesis
5022-Dec-2017Entrepreneurial learning transformations into business activitiesVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Gedvilienė, Genutė; Bortkevičienė, VirginijaDaktaro disertacija / Doctoral dissertation