Search: 2. Magistrantūros baigiamieji darbai / Master's theses (ŠA)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 503 (Search time: 0.312 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
13-Jun-2019Konceptualusis PUIKYBĖS modelis lietuvių ir anglų kalbų pasaulėvaizdžiuoseBučienė, Laimutė; Butkus, ArnasMagistro darbas / Master thesis
230-May-2019Mokinių mokymosi motyvacijos, išmaniųjų technologijų naudojimo ir akademinių pasiekimų sąsajosKovalčikienė, Kristina; Amšiejienė, IevaMagistro darbas / Master thesis
33-Jun-2019Išmaniosios mobilios programėlės kūno laikysenai vertinti ir koreguoti turinysKemerytė-Ivanauskienė, Eglė; Sekmokaitė, LauraMagistro darbas / Master thesis
430-May-2019Suaugusiųjų neformaliojo ugdymo šokio mokytojo kompetencijų ryšys su šokėjų psichologine geroveKovalčikienė, Kristina; Šafranauskienė, RitaMagistro darbas / Master thesis
53-Jun-2019Trenerių vadovavimo stiliaus, sportininkų motyvacijos ir valingo elgesio sąsajosSabaliauskas, Stanislav; Bondareva, EvelinaMagistro darbas / Master thesis
65-Jun-2019Nuteistųjų, atliekančių bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, resocializacijos ypatumaiAleksienė, Vilmantė; Gaidukienė, AlionaMagistro darbas / Master thesis
76-Jun-20195 – 8 klasių mokinių socialinės kompetencijos ugdymas(-is) technologijų pamokose.Žygaitienė, Birutė; Gumenienė, DainaMagistro darbas / Master thesis
86-Jun-2019Edukacinės aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, pradiniame ugdymeJašinauskas, Linas; Rutkauskaitė, Jurgita,Magistro darbas / Master thesis
930-May-2019Žemės ūkio sektoriaus studijų programų pasirinkimo veiksnių pokyčiai (2008 – 2017 m.)Pugevičius, Albinas; Valskytė, EvelinaMagistro darbas / Master thesis
1021-May-2019Žaidybinių veiklų taikymas įveikiant kalbėjimo sutrikimus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdymeGedvilienė, Genutė; Sabaliauskaitė, JolantaMagistro darbas / Master thesis
115-Jun-2019Nepasiturinčių šeimų psichosocialinių lūkesčių įgyvendinimo galimybės, panaudojant piniginę socialinę paramąLabanauskas, Liutauras; Urbonaitė, GretaMagistro darbas / Master thesis
1221-May-2019Digital game-based learning in STEM classroom: a case of Lithuania and Finland elementary schoolKasperiūnienė, Judita; Ilodigwe, Udoka TochukwuMagistro darbas / Master thesis
1321-May-2019Teachers' perceptions on the role of feedback for improving teaching practiceKaminskienė, Lina; He, FengyanMagistro darbas / Master thesis
145-Jun-2019Tarpinstitucinio bendradarbiavimo organizavimo pokyčiaiBardauskienė, Raminta; Rakštienė, IngaMagistro darbas / Master thesis
155-Jun-2019Mokinių kūrybiškumo raiška integruojant populiariąją muziką neformaliojo švietimo įstaigosePalubinskienė, Vida; Ščetilnikovas, ArūnasMagistro darbas / Master thesis
166-Jun-2019Spеcialiųjų ugdymоsi pоrеikių turinčių mokinių mokymosi motyvacijos ugdymo(si) galimybės mokantis gamtos pažinimo dalykoCibulskaitė, Nijolė; Augustinovič, AgataMagistro darbas / Master thesis
176-Jun-20199-10 Klasių mokinių sveikos mitybos įpročių ugdymas(-is) technologijų pamokoseKepalienė, Inga; Valentukonienė, SnieguolėMagistro darbas / Master thesis
185-Jun-2019Expression prospective music teacher’s of intercultural communication competence in the universityRauduvaitė, Asta; Meng, JingminMagistro darbas / Master thesis
195-Jun-2019Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikos improvizavimo ypatumaiBarkauskas, Vytautas; Jočienė, AnastasijaMagistro darbas / Master thesis
206-Jun-2019Jaunesniųjų paauglių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, subjektyvi laimingumo patirtis mokyklojeNavaitienė, Julita; Andriekutė, RedaMagistro darbas / Master thesis
213-Jun-2019Skirtingų sporto šakų paauglių kvėpavimo sistemos rodiklių ypatumaiKemerytė- Ivanauskienė, Eglė; Malkevičiūtė, LauraMagistro darbas / Master thesis
225-Jun-2019Mokinių ir mokytojų požiūris į kūrybiškumo raišką taikant improvizaciją bendrojo ugdymo mokyklų vi – viii klasių muzikos pamokoseBarkauskas, Vytautas; Sušinskaitė, AgnėMagistro darbas / Master thesis
235-Jun-2019The peculiarities in prospective music teacher's learning to play the pianoRauduvaitė, Asta; Cui, XIaodiMagistro darbas / Master thesis
245-Jun-20193 – 5 metų amžiaus vaikų motorinės raidos skatinimas naudojant etninės muzikos elementusPalubinskienė, Vida; Pileckaitė, LauritaMagistro darbas / Master thesis
255-Jun-2019Neformaliojo muzikinio ugdymo situacijų analizė Vilniaus miesto gimnazijoseTavoras, Vilius; Malčiauskaitė, AstaMagistro darbas / Master thesis
265-Jun-2019The significance of piano playing activities in the decelopment of future music teacher’s professional competenciesJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Zhu, ShuaiMagistro darbas / Master thesis
275-Jun-2019The application of Zoltan Kodaly’s teaching ideas in music education in Henan provinceVitkauskas, Remigijus; Xu, RanMagistro darbas / Master thesis
285-Jun-2019The importance of piano playing skills for the future music teachers’ personal developmentJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Meng, XinMagistro darbas / Master thesis
295-Jun-2019Pradedančiojo muzikos mokytojo veikla: iššūkiai, galimybės ir sprendimo būdaiKirliauskienė, Rasa; Pačegonytė, AušraMagistro darbas / Master thesis
305-Jun-2019Pecularities of future music teachers‘ vocal education in Lithuania and ChinaJucevičiūtė-Bartkevičienė, Vaiva; Lyu, YananMagistro darbas / Master thesis
315-Jun-2019Promoting the student’s self-confidence as a performerKirliauskienė, Rasa; Bi, GuanhuaMagistro darbas / Master thesis
326-Jun-2019Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių asmeninės ateities numatymo gebėjimaiPečiuliauskienė, Palmira; Jačėnienė, AngelėMagistro darbas / Master thesis
335-Jun-2019The application of traditional chinese musical instruments in China’s schoolŽitkevičienė, Daiva; Zhang, LiMagistro darbas / Master thesis
346-Jun-2019Mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymas(is) muzikos mokykloseBrandišauskienė, Agnė; Žuk-Butkuvienė, AleksandraMagistro darbas / Master thesis
355-Jun-2019Improvement of music teachers’ education: the factors of pedagogical efficiency of learning the pianoRauduvaitė, Asta; Huang, DanyangMagistro darbas / Master thesis
365-Jun-2019Didactic aspects of the children teaching and learning piano in ChinaŽitkevičienė, Daiva; Qiao, JingnaMagistro darbas / Master thesis
375-Jun-2019Junior school children’s piano teaching and learning in ChinaLasauskienė, Jolanta; Huang, TingchunniMagistro darbas / Master thesis
386-Jun-2019Bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų socialinės emocinės kompetencijos ir lyderystės stiliusNedzinskaitė-Mačiūnienė, Rasa; Petrauskaitė-Morenkova, IevaMagistro darbas / Master thesis
396-Jun-2019Hipotetinis specialiojo pedagogo veiklos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje modelisGalkienė, Alvyra; Sauliūtė-Darvydė, VirginijaMagistro darbas / Master thesis
406-Jun-2019Šiuolaikinis 10 klasės mokinių etninės kultūros ugdymas(is) technologijų pamokoseŽygaitienė, Birutė; Paulienė, IndrėMagistro darbas / Master thesis
4121-May-2019Resistance to educational changes from the perspective of higher education stakeholders in AzerbaijanTūtlys, Vidmantas; Ahmadova, NazrinMagistro darbas / Master thesis
4221-May-2019Įtraukiojo ugdymo principų realizavimas skirtingose ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(-si) aplinkoseRutkienė, Aušra; Kmieliauskaitė, AlmedaMagistro darbas / Master thesis
436-Jun-2019Biologijos mokytojų pasitenkinimas darbu ir transformacinė lyderystė: Lietuvos, Anglijos, Italijos ir Švedijos atvejaiPečiuliauskienė, Palmira; Peržu, AleksejMagistro darbas / Master thesis
4421-May-2019Šiuolaikinis moksleivių etiketas: Kauno „Atžalyno“ progimnazijos atvejisAnglickienė, Laimutė; Toločkienė, LaimaMagistro darbas / Master thesis
4521-May-2019Kurčių ir neprigirdinčių mokinių mokymosi sėkmės sąsaja su ugdymo kalba (gestų kalba ir lietuvių kalba)Tandzegolskienė, Ilona; Kisnieriūtė, EmilijaMagistro darbas / Master thesis
463-Jun-2019Vyrеsniojo mokyklinio amžiaus sрortuojančių ir nеsрortuojančių mokinių soсialinių ir еmoсinių gеbėjimų raiškaAkеlaitis, Artūras; Kviklys. MindaugasMagistro darbas / Master thesis
476-Jun-2019Neformaliojo vaikų švietimo vykdymo raiška bendrojo ugdymo mokykloseSurvutaitė, Dalia; Ramanauskaitė, GintarėMagistro darbas / Master thesis
4821-May-2019Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos kokybė asmens sveikatos priežiūros sistemojeTūtlys, Vidmantas; Dovydaitis, ViliusMagistro darbas / Master thesis
4921-May-2019The impact of learning experience to career exploration among gap year takersStasiūnaitienė, Eglė; Tron, GannaMagistro darbas / Master thesis
503-Jun-2019Jaunųjų (16-18 m.) krepšininkų techninio ir fizinio parengtumo kaita metiniame treniruočių cikleRadžiukynas, Darius; Pavlovski, MarekMagistro darbas / Master thesis