Search: 2019 m. (ŽŪA BPF mag.)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 106 (Search time: 0.061 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11998Savojo "Aš" realizavimo sistemos profesinio ugdymo turinyje reikšmėDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P1f); Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
21997Probleminių situacijų sistema apibendrintiems mokėjimams ugdytiDaukilas, SigitasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c); Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
31997Profesijos mokytojų kompetencijos ugdymo sistemos bruožaiDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
42013Assessment of language abilities of bilingual children in LithuaniaIvoškuvienė, Regina; Daukilas, Sigitas; Makauskienė, VilmaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
52005Ценностные ориентации студентов-медиков и их сравнительный анализ в контексте других профессийDumčienė, Audronė; Dumčius, Antanas; Jakušovaitė, Irayda; Daukilas, SigitasStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (S1); Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
62004Методологические предпосылки сочетания социальности и индивидуальности в профессиональном самовыражении людейДумчене, Аудроне; Daukilas, Sigitas; Kusta, AlbinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
72002Mokinių adaptyviškų gebėjimų ugdymo tyrimas žemės ūkio profilio mokykloseDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
82004Humanizmo ir pragmatizmo idėjų derinys profesinio ugdymo turinio metodologijojeDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
92001Profesinės pedagogikos sąvokų problema profesinio rengimo standartuoseDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
102001Profesinio ugdymo turinio teoriniai pagrindaiDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
112004Парадигма методологии развития индивидуальности и социальности професионального самовыражения студентовДумчене, Аудроне; Daukilas, Sigitas; Kusta, AlbinasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
121998Kas gyvenime svarbiausia: ar tai, ką nuveiki, ar tai, kuo tampi?Daukilas, SigitasPublicistiniai straipsniai ir kt. (S10); Publicistic articles and oth (S10)
132002Profesinio ugdymo turinio metodologijos pagrindaiDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1e); Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
1430-May-2017Universiteto dėstytojų ir jų studentų savireguliacinis mokymasis socialiniuose internetiniuose tinkluoseVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaDaktaro disertacija / Doctoral dissertation
152005Suaugusiųjų mokymo(si) metodikų inovaciniai aspektai : metodinė priemonė / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedra ; [sudarytojas Sigitas Daukilas]Daukilas, SigitasMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
162006Žemės ūkio verslo vadybininkų kritinio mąstymo ugdymas aksiologinės logikos konteksteDaukilas, SigitasStraipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse (P1c); Article in conference proceedings in other databases (P1c)
172013Styles of Interactive Adult Learning in Education and Business CommunitiesKasperiūnienė, Judita; Daukilas, SigitasStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
182008E. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokyklojeVaščila, Vytautas; Kačinienė, Irma; Daukilas, Sigitas; Vaišnorienė, DaivaStraipsnis / Article
1930-May-2017University teachers and their students self-regulated learning in social networksVytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas; Daukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaDaktaro disertacijos santrauka / Doctoral dissertation summary
202013The importance of value-oriented context in the e-learning contentDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
212006Development of critical thinking in agricultural business management in the context of the axiological logics / S. DaukilasDaukilas, SigitasStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2); Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
222013Peculiarities of Vocational Training and Career Guidance in Families with Many Children: the Case of LithuaniaDaukilas, SigitasStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
232006Fizinės kompetencijos ugdymasDumčienė, Audronė; Sipavičienė, Saulė; Daukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
242014Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centrasDaukilas, Sigitas; Statkevičienė, SvetlanaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje (S6); Article in popular science editions (S6)
252014Technologijomis grįsto ugdymo turinio ypatumai švietimo ir verslo organizacijoseDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
262005Mokslinio tyrimo pagrindai profesinėje edukologijoje : metodinė priemonė edukologijos magistrantams / Rita Mičiulienė, Sigitas Daukilas, Daiva Vaišnorienė ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Profesinės pedagogikos ir psichologijos katedraMičiulienė, Rita; Daukilas, Sigitas; Vaišnorienė, DaivaMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
271991Формирование стратегических учений при решении технико-диагностических задач использованием ТСО (на примере дисциплины "Тракторы и автомобили") : Автореф. дис. на соиск. учен. степ.канд. пед. наук : 13 00.02Daukilas, SigitasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
282005Vadybos studijų programų pedagoginės sąveikos strategija / S. DaukilasDaukilas, SigitasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje (P2c); Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
291991Traktorių ir automobilių variklių konstrukcijos : [grafoskaidrių komplektas traktorių ir automobilių variklių konstrukcijų dalyko mokymui]Daukilas, SigitasEducational and methodical tool (K2c); Mokymo ir metodinė priemonė (K2c)
302012Socialiai reikšmingų individo gyvenimo vaidmenų darna karjeros metodologijoje : pragmatizmo ir holizmo kontekstasJanuškevičienė, Eglė; Augutienė, Indrė; Daukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
312005Vertybių permanentiškumo problema jaunuolio amžiuje / Aldona Palujanskienė, Sigitas DaukilasPalujanskienė, Aldona; Daukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
3230-May-2019Specialiųjų ugdymosi poreikių jaunuolių apsisprendimas ir adaptacija profesijojeDaukilas, Sigitas; Šimanauskienė, JoanaMagistro darbas / Master thesis
3330-May-2019Kaimo bendruomenės narių pasitenkinimas daugiafunkcių centrų edukacinėmis veiklomisDaukilas, Sigitas; Ramanauskienė, DovilėMagistro darbas / Master thesis
342007Paradigm of personal individuality and sociability expression committed for meaningful living in rural areasDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, Aldona; Mičiulienė, RitaStraipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse (P1c); Article in conference proceedings in other databases (P1c)
352014Technology-based curriculum features of education and business organizationsDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
362014Technologijomis grįsto ugdymo turinio ypatumai švietimo ir verslo organizacijoseDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
372007Priimtino ir prasmingo gyvenimo kaime prielaidosDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, AldonaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
382007Preconditions of the development of cooperative groups structure in countrysideDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, Aldona; Jakštys, JuozasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
391998Profesinio ugdymo logika ; LŽŪU. Profesinės pedagogikos ir psichologijos katDaukilas, SigitasKnygos dalis (Y); Part of book (Y)
402007О сочетании прагматических и гуманистических ценностей студентовDumčienė, Audronė; Daukilas, SigitasStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (S1); Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
412015Technologijomis grindžiamas mokymas ir mokymasis organizacijoje : monografija / Margarita Teresevičienė, Airina Volungevičienė, Vilma Žydžiūnaitė, Lina Kaminskienė, Aušra Rutkienė, Elena Trepulė, Sigitas Daukilas ; Vytauto Didžiojo universitetasTeresevičienė, Margarita; Volungevičienė, Airina; Žydžiūnaitė, Vilma; Kaminskienė, Lina; Rutkienė, Aušra; Trepulė, Elena; Daukilas, SigitasMonografija (K1a); Monograph (K1a)
4230-May-2019Studentų vertybinis ugdymas užsienio kalbų mokymo turinyjeDaukilas, Sigitas; Rapnikaitė - Jankūnienė, ViktorijaMagistro darbas / Master thesis
432012Studentų profesinės motyvacijos tyrimasJonaitienė, Laimutė; Keibienė, Rita; Daukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
442018Questioning social media for vocational training: the voices of teachersKasperiūnienė, Judita; Daukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
452014Work status and immersive presence in participatory virtual communityKasperiūnienė, Judita; Daukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
462003Profesinio ugdymo psichologija ir pedagogika : vadovėlis / R. Adamonienė, S. Daukilas, B. Krikščiūnas, I. Maknienė, A. PalujanskienėAdamonienė, Rima; Daukilas, Sigitas; Krikščiūnas, Bronislavas; Maknienė, Ilona; Palujanskienė, AldonaVadovėlis (K2a); Textbook (K2a)
471998Profesionalios asmenybės ugdymo tikslų bei uždavinių struktūraDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1e); Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
482015Learning at the interface of connectivism and constructivismDaukilas, Sigitas; Kačinienė, IrmaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
492015Methods of identification of specific language impairment and intervention strategies in multilingual children populationMakauskienė, Vilma; Daukilas, SigitasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
501992Logikos dalyko mokymo technologijos ypatumai ruošiant techninio profilio specialistus / S. DaukilasDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)