Search: 2019 m. (ŽŪA BPF mag.)


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 113 (Search time: 0.058 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12016Ugdymo dvasingumo raidos ir tyrimų veritinimai : [recenzija]Daukilas, SigitasRecenzija kituose recenzuojamuose leidiniuose / Review in other peer-reviewed publications (C5)
22014Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo metodika : [metodinė priemonė]Mokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
32018Vocational teachers’ personality, career calling and the aspects of teaching qualityKovalčikienė, Kristina; Daukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
42006Development of critical thinking in agricultural business management in the context of the axiological logicsDaukilas, SigitasStraipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
52007Priimtino ir prasmingo gyvenimo kaime prielaidosDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, AldonaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
61986Формирование навыков общей методики решения диагностических задач в условиях технизированного учебного процессаDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
71997Probleminių situacijų sistema apibendrintiems mokėjimams ugdytiDaukilas, SigitasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
81997Profesijos mokytojų kompetencijos ugdymo sistemos bruožaiDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
91998Savojo "Aš" realizavimo sistemos profesinio ugdymo turinyje reikšmėDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
102013The importance of value-oriented context in the e-learning contentDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
112014Technologijomis grįsto ugdymo turinio ypatumai švietimo ir verslo organizacijoseDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
122014Technology-based curriculum features of education and business organizationsDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
132014Technologijomis grįsto ugdymo turinio ypatumai švietimo ir verslo organizacijoseDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
142017Smart Educational Technology in the Learning Process at a Rural Vocational Training Institution - A Case StudyKasperiūnienė, Judita; Daukilas, SigitasTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
152017Framework of Vocational School and College Teacher Activities: Motivational Factors, Professional Roles and Application of Educational Techniques in Correlation with Personality TraitsDaukilas, Sigitas; Keibienė, RitaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose / Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
162017National survey of vocational teachers in Lithuania: career choice, personality and the strategies of quality teachingKovalčikienė, Kristina; Daukilas, SigitasKonferencijų tezės nerecenzuojamuose leidiniuose / Conference theses in non-peer-reviewed publications (T2)
171998Profesionalios asmenybės ugdymo tikslų bei uždavinių struktūraDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
181998Profesinio ugdymo logika ; LŽŪU. Profesinės pedagogikos ir psichologijos katDaukilas, SigitasKnygos dalis / Part of book (Y)
191998Kas gyvenime svarbiausia: ar tai, ką nuveiki, ar tai, kuo tampi?Daukilas, SigitasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
202007Paradigm of personal individuality and sociability expression committed for meaningful living in rural areasDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, Aldona; Mičiulienė, RitaStraipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
212007Preconditions of the development of cooperative groups structure in countrysideDaukilas, Sigitas; Palujanskienė, Aldona; Jakštys, JuozasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
222008Žemės ūkio specialistų profesinės raiškos metodologiniai aspektaiDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
232014Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centrasDaukilas, Sigitas; Statkevičienė, SvetlanaStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
242016Duodami gauname dešimteriopai: [pokalbis su ASU Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro direktoriumi dr. prof. S. Daukilu] / kalbėjosi V. TrofimišinasDaukilas, SigitasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
252015Profesorius savo gyvenimo būdu mums siuntė žiniąDaukilas, SigitasStraipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
262015Laimingesni tie, kuriems „kiti“ yra svarbiau nei „aš“: [pokalbis su Aleksandro Stulginskio universiteto Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centro direktorium prof. S. Daukilu] / kalbėjosi L. ŽemaitienėDaukilas, SigitasPublicistiniai straipsniai ir kt. / Publicistic articles and oth (S10)
271991Формирование стратегических учений при решении технико-диагностических задач использованием ТСО (на примере дисциплины "Тракторы и автомобили") : Автореф. дис. на соиск. учен. степ.канд. пед. наук : 13 00.02Daukilas, SigitasDaktaro disertacijos santrauka / Summary of doctoral dissertation (D1)
281991Traktorių ir automobilių variklių konstrukcijos : [grafoskaidrių komplektas traktorių ir automobilių variklių konstrukcijų dalyko mokymui]Daukilas, SigitasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
291992Logikos dalyko mokymo technologijos ypatumai ruošiant techninio profilio specialistusDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
302001Mokinių adaptyviškųjų gebėjimų ugdymo prielaidosDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
312001Profesinio ugdymo pagrindai : vadovėlis aukštųjų mokyklų pedagoginio kryptingumo studentams, magistrantams, profesijos pedagogamsAdamonienė, Rima; Daukilas, Sigitas; Krikščiūnas, Bronislavas; Maknienė, Ilona; Palujanskienė, AldonaVadovėlis / Textbook (K2a)
322002Žemdirbiškų profesijų ugdymo turinio metodologijos ypatumaiDaukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
332002Pedagoginių technologijų metodologija ir jų tyrimas žemės ūkio profesinio ugdymo institucijoseDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
342003Nuotolinis mokymas : (prasmė, esmė, profesinio ugdymo turinio kontekstas) : metodinė priemonė skirta LŽŪU dėstytojams ir studentamsDaukilas, Sigitas; Savilionis, AleksandrasMokomoji knyga / Educational book (K2b)
352003Humanizmo ir pragmatizmo idėjų derinimas ugdymo turinyjeDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
362002Edukacinių technologijų tyrimas žemės ūkio profesinio ugdymo institucijoseDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
372000Thw Evoliution Logic of Vocational Training ContentDaukilas, SigitasKnygos dalis / Part of book (Y)
382003Profesinio ugdymo psichologija ir pedagogika : vadovėlisAdamonienė, Rima; Daukilas, Sigitas; Krikščiūnas, Bronislavas; Maknienė, Ilona; Palujanskienė, AldonaVadovėlis / Textbook (K2a)
392001Profesinės pedagogikos sąvokų problema profesinio rengimo standartuoseDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
402001Profesinio ugdymo turinio teoriniai pagrindaiDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
412005Suaugusiųjų mokymo(si) metodikų inovaciniai aspektai : metodinė priemonėDaukilas, SigitasMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
422005Mokslinio tyrimo pagrindai profesinėje edukologijoje : metodinė priemonė edukologijos magistrantamsMičiulienė, Rita; Daukilas, Sigitas; Vaišnorienė, DaivaMokymo ir metodinė priemonė / Educational and methodical tool (K2c)
432005Vertybių permanentiškumo problema jaunuolio amžiujePalujanskienė, Aldona; Daukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
442004Humanizmo ir pragmatizmo idėjų derinys profesinio ugdymo turinio metodologijojeDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
452002Profesinio ugdymo turinio metodologijos pagrindaiDaukilas, SigitasStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
462006Žemės ūkio verslo vadybininkų kritinio mąstymo ugdymas aksiologinės logikos konteksteDaukilas, SigitasStraipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
472005Vadybos studijų programų pedagoginės sąveikos strategijaDaukilas, SigitasStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
482002Mokinių adaptyviškų gebėjimų ugdymo tyrimas žemės ūkio profilio mokykloseDaukilas, SigitasStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
492010E. mokymasis pedagogikos, psichologijos ir informacinių komunikacinių technologijų sandūrojeDaukilas, Sigitas; Kasperiūnienė, JuditaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
502008Metodologinės paradigmos ir pedagoginės technologijos: individualumo ir socialumo ugdymasDaukilas, SigitasStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)