Search: Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-37 of 37 (Search time: 0.051 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Theoretical and empirical substantiation of university studies accreditation model = Universitetinių studijų akreditavimo modelio teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Rima Zablackė ; Vilnius Pedagogical UniversityKardelis, Kęstutis; Zablackė, Rima; Želvys, Rimantas; Barkauskaitė, Marijona; Pukelis, Kęstutis; Targamadzė, Vilija; Teresevičienė, Margarita; Monkevičienė, Ona; Pečiuliauskienė, PalmiraDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
22001Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas / M. Barkauskaitė, V. Grincevičienė, V. Indrašienė, R. Pūkinskaitė [i.e. Pukinskaitė] ; Vilniaus pedagoginis universitetasBarkauskaitė, Marijona; Grincevičienė, Vilija; Indrašienė, Valdonė; Pukinskaitė, RūtaMokomoji knyga (K2b); Educational book (K2b)
32003Kai kurie specialiųjų poreikių asmenų ugdymosi ypatumai / Marija Barkauskaitė, Vilija GrincevičienėBarkauskaitė, Marijona; Grincevičienė, VilijaStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1e); Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
42005Fourth-formers' achievements in the native language (Lithuanian) / Marija Barkauskaitė, Daiva Jakavonytė, Danguolė KalesnikienėBarkauskaitė, Marijona; Jakavonytė, Daiva; Kalesnikienė, DanguolėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
52003Mokinių nuomonė apie dialoginės kalbos vartojimą / Marija Barkauskaitė, Daiva JakavonytėBarkauskaitė, Marijona; Jakavonytė, DaivaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
62004Некоторые черты обучения и воспитания лиц с особыми потребностями в Литве / М.Баркаускайте, В.Гринцявичене, Л.УшецкенеUšeckienė, Lidija; Barkauskaitė, Marijona; Grincevičienė, VilijaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
72005Восприятие литературного текста мальчиками и девочками в начальных классах / Мария Баркаускайте, Дайва Якавоните, Дангуоле КалесникенеBarkauskaitė, Marijona; Jakavonytė, Daiva; Kalesnikienė, DanguolėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
82011Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti : [mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui habil.dr. Algirdui Gaižučiui 70-mečio proga / Vilniaus pedagoginis universitetas ; sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas ; redakcinė kolegija: Grasilda Blažienė (pirmininkė), Antanas Andrijauskas, Marijona Barkauskaitė, Petras Bražėnas, Sandra Grigaravičiūtė, Eugenijus Jovaiša, Palmira Jucevičienė, Libertas Klimka, Vytautas Martinkus, Juozas Mureika, Vytas Navickas, Aivas Ragauskas, Leonardas Sauka, Dalia Marija Stančienė ; redaktoriai: Birutė Bersėnienė, Marina Čistiakova, Palmyra Katinaitė, Irena Masoit, Markus Roduner ; vertėjai: Rita Bakanienė, Gerda Mazlaveckienė, Ernesta Stankevič, Linas Selmistraitis, Jurgita Sriubaitė]Andrijauskas, Antanas; Jucevičienė, Palmira; Mureika, Juozas; Sauka, Leonardas; Stančienė, Dalia Marija; Čistiakova, Marina; Katinaitė, Palmyra; Roduner, Markus; Blažienė, Grasilda; Barkauskaitė, Marijona; Bražėnas, Petras; Grigaravičiūtė, Sandra; Jovaiša, Eugenijus; Klimka, Libertas; Martinkus, Vytautas; Navickas, Vytas; Ragauskas, Aivas; Bersėnienė, Birutė; Masoit, Irena; Bakanienė, Rita; Mazlaveckienė, Gerda; Stankevič, Ernesta; Selmistraitis, Linas; Sriubaitė, JurgitaSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
92006Edukologiniai tyrimai ir dabarties iššūkių kaita / Marija Barkauskaitė, Elvyda Martišauskienė, Jūratė ČesnavičienėBarkauskaitė, Marijona; Martišauskienė, Elvyda; Česnavičienė, JūratėStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
102005Formation of geometric images at primary school stages = Geometrinių vaizdinių formavimasis pradinėse klasėse : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Vaiva Grabauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityKazlauskienė, Aušra; Grabauskienė, Vaiva; Dzemyda, Gintautas; Barkauskaitė, Marijona; Barkauskaitė, Marijona; Monkevičienė, Ona; Teresevičienė, Margarita; Pečiuliauskienė, PalmiraDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
112009Gamtamokslinio tiriamojo darbo mokykloje pradžiamokslis : mokymo priemonė / Elena Šapokienė, Virginijus Sruoga, Marijona Barkauskaitė, Palmira Pečiuliauskienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Pedagogikos ir psichologijos. Edukologijos katedra, Gamtos mokslų fakultetas. Zoologijos katedraŠapokienė, Elena; Sruoga, Virginijus; Barkauskaitė, Marijona; Pečiuliauskienė, PalmiraMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
122008Optimization of female high jumpers' sports training at different stages = Šuolininkių į aukštį sportinio rengimo skirtingais etapais optimizavimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) : physical education, motor learning, sports (S 273) / Nelė Žilinskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Jaščanin, Jan; Kardelis, Kęstutis; Žilinskienė, Nelė; Radžiukynas, Danielius; Barkauskaitė, Marijona; Karoblis, Povilas; Vilkas, Audronius; Poteliūnienė, SnieginaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
132007Nonformal education model: theoretical and empirical justification = Neformaliojo ugdymo modelis: teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Daiva Šukytė ; Vilnius Pedagogical University. Social Communication InstituteGudonis, Vytautas; Leliūgienė, Irena; Rupšienė, Liuda; Šukytė, Daiva; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Zaleskienė, IrenaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
142007Operational model of a social pedagogic assistance team in comprehensive school = Socialinės pedagoginės pagalbos komandos veiklos modelis bendrojo lavinimo mokyklose : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S) / Odeta Merfeldaitė ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Rupšienė, Liuda; Merfeldaitė, Odeta; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Pečiuliauskienė, Palmira; Zaleskienė, Irena; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
152018Jonas Laužikas – neįgaliųjų „mokslinimo ir auklėjimo“ pradininkas LietuvojeBarkauskaitė, Marijona; Šadauskas, ViliusArticle in other databases (S4); Straipsnis kitose duomenų bazėse (S4)
162018Būsimųjų pedagogų reflektavimo patirtys kaip profesinio tobulėjimo priemonėŽibėnienė, Gintautė; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
172018Nauju moksliniu tyrimu išplėtota edukologijos mokslo erdvėBarkauskaitė, Marijona; Karužaitė, DaivaArticle (survey, information, encyclopedic) (S8); Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8)
182007Developing of junior school age learner value attitudes by using popular music = Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinių nuostatų ugdymas populiariąja muzika : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Asta Rauduvaitė ; Vilnius Pedagogical University. Cultural and Arts Education InstituteAramavičiūtė, Vanda; Rauduvaitė, Asta; Piličiauskas, Albertas; Barkauskaitė, Marijona; Gaižutis, Algirdas; Pečiuliauskienė, Palmira; Grigaitė, Bronislava; Martišauskienė, Elvyda; Kučinskas, DariusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
192007Subject competency as the aim of music educator's training = Dalykinė kompetencija kaip muzikos mokytojų rengimo tikslas : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educology (07S) / Jolanta Lasauskienė ; Vilnius Pedagogical UniversityJuvonen, Antti; Gudonis, Vytautas; Juodaitytė, Audronė; Lasauskienė, Jolanta; Piličiauskas, Albertas; Barkauskaitė, Marijona; Vilkas, Audronius; Žilionis, Juozas; Kučinskas, Darius; Vilkelienė, AldonaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
202005Development of the 5th and 6th form pupils' attitude towards physical education as a school subject = V ir VI klasių mokinių teigiamo požiūrio į kūno kultūrą kaip mokymo(si) dalyką ugdymas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S), physical education, movement training, sport (S 273) / Lina Bagdonienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasGudonis, Vytautas; Jaščaninas, Janas; Kardelis, Kęstutis; Bagdonienė, Lina; Blauzdys, Vincentas; Raslanas, Algirdas; Barkauskaitė, Marijona; Želvys, Rimantas; Vilkas, AudroniusDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
212005Theoretical and empirical substantiation of the assessment of non-university study programmes quality = Neuniversitetinių studijų programų kokybės vertinimo teorinis ir empirinis pagrindimas : summary of doctoral dissertation : social sciences, educology (07 S) / Gintautė Žibėnienė ; Vilniaus pedagoginis universitetasŽibėnienė, Gintautė; Bitinas, Bronislovas; Barkauskaitė, Marijona; Martišauskienė, Elvyda; Pukelis, Kęstutis; Targamadzė, Vilija; Monkevičienė, Ona; Laužackas, Rimantas; Pečiuliauskienė, PalmiraDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
222009Preparation of the engaged couple for the Catholic marriage = Sužadėtinių rengimas katalikiškajai santuokai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Kęstutis Ralys ; Vilnius Pedagogical UniversityGudonis, Vytautas; Tijūnėlienė, Ona; Ralys, Kęstutis; Kvieskienė, Giedrė; Barkauskaitė, Marijona; Targamadzė, Vilija; Uzdila, Juozas Vytautas; Pečiuliauskienė, Palmira; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
232009Stimulation of expression of artistic individuality of future music teachers at university = Būsimų muzikos mokytojų meninės individualybės raiškos skatinimas universitete : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Vilius Tavoras ; Vilnius Pedagogical UniversityGirdzijauskienė, Rūta; Aramavičiūtė, Vanda; Tavoras, Vilius; Piličiauskas, Albertas; Martišauskienė, Elvyda; Barkauskaitė, Marijona; Pečiuliauskienė, Palmira; Grigaitė, Bronislava; Gaižutis, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
242007Moral education of four-six year old children through ethnic music : Ketverių-šešerių metų vaikų dorinis ugdymas etnomuzika : summary of the doctoral dissertation : social sciences, educational science (07S) / Marija Jonilienė ; Vilnius Pedagogical UniversityRauckienė, Alona; Juodaitytė, Audronė; Jonilienė, Marija; Katinienė, Albina; Barkauskaitė, Marijona; Monkevičienė, Ona; Grigaitė, Bronislava; Kučinskas, Darius; Žilionis, JuozasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
252018Susipažinkite su neįtikėtina simbioze – katalikiškojo religingumo, muzikos ir mokslo: recenzijaBarkauskaitė, MarijonaRecenzija kitose duomenų bazėse (C4); Review in other databases (C4)
262011Mokyklos kultūros ir mokinių socializacijos sąsajos : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07S) / Rolandas Zuoza ; Lietuvos edukologijos universitetasZuoza, Rolandas; Bakutytė, Rima; Gudonis, Vytautas; Leliūgienė, Irena; Targamadzė, Vilija; Barkauskaitė, Marijona; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Žadeikaitė, Loreta; Kvieskienė, Giedrė
272012EU pedagogue's intercultural communicative competence and its developmental socio-educational factors = Europos Sąjungos pedagogo tarpkultūrinė komunikacinė kompetencija ir jos tobulinimo socioedukaciniai veiksniai : summary of doctoral dissertation : social sciences, educational science (07 S) / Loreta Chodzkienė ; Lietuvos edukologijos universitetasChodzkienė, Loreta; Gudonis, Vytautas; Bankauskienė, Nijolė; Tijūnėlienė, Ona; Barkauskaitė, Marijona; Salienė, Vilija; Grigas, Romualdas; Monkevičienė, Ona; Gaižutis, AlgirdasDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
282014Ugdymo paradigmų iššūkiai didaktikai : kolektyvinė monografija / [Ona Monkevičienė, Emilija Sakadolskienė, Ramutė Bruzgelevičienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Vilija Salienė, Nijolė Toleikytė, Nijolė Cibulskaitė, Dalia Survutaitė, Snieguolė Vaičekauskienė, Irena Zaleskienė, Jūratė Baranova, Liutauras Degėsys, Vida Kazragytė, Henrika Šečkuvienė, Birutė Banevičiūtė] ; Lietuvos edukologijos universitetas, Ugdymo mokslų fakultetas, Edukacinių tyrimų institutas ; sudarė ir parengė Ramutė Bruzgelevičienė ; redakcinė kolegija: Ona Monkevičienė, Marijona Barkauskaitė, Valdonė Indrašienė, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Aivas Ragauskas, Violeta Rimkevičienė, Emilija Sakadolskienė, Vilija SalienėMonkevičienė, Ona; Sakadolskis, Emilija Alma; Bruzgelevičienė, Ramutė; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Salienė, Vilija; Toleikytė, Nijolė; Cibulskaitė, Nijolė; Žemgulienė, Aušra; Survutaitė, Dalia; Vaičekauskienė, Snieguolė; Zaleskienė, Irena; Rubavičienė, Jūratė; Degėsys, Liutauras; Kazragytė, Vida; Šečkuvienė, Henrika; Banevičiūtė Ališauskienė, Birutė; Barkauskaitė, Marijona; Indrašienė, Valdonė; Ragauskas, Aivas; Rimkevičienė, VioletaMonografija (K1a); Monograph (K1a)
292015Development of general competencies within the context of teacher trainingLasauskienė, Jolanta; Rauduvaitė, Asta; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
302015Research on material provision of Lithuanian general education schools with interactive whiteboards and preparation of teachers to work on themŽygaitienė, Birutė; Vainorytė, Brigita; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
312015Experience in teaching practice of pre-service teachers: analysis of written reflectionsRauduvaitė, Asta; Lasauskienė, Jolanta; Barkauskaitė, MarijonaStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
322015Vytautas Soblys : pirmajam Respublikos pedagoginio instituto direktoriui atminti : mokslo straipsniai ir kūrybinis palikimas / Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Edukacinių tyrimų institutas ; [autoriai: Algirdas Gaižutis, Marijona Barkauskaitė, Jonas Dautaras, Violeta Rimkevičienė, Regina Rinkauskienė, Ona Tijūnėlienė] ; [sudarė ir parengė Jonas Dautaras] ; [redakcinė kolegija: Aivas Ragauskas (pirmininkas), Ona Monkevičienė, Marijona Barkauskaitė, Ona Tijūnėlienė, Jonas Dautaras, Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Linas Jašinauskas]Tijūnėlienė, Ona; Gaižutis, Algirdas; Barkauskaitė, Marijona; Dautaras, Jonas; Rimkevičienė, Violeta; Rinkauskienė, Regina; Ragauskas, Aivas; Monkevičienė, Ona; Jakavonytė-Staškuvienė, Daiva; Jašinauskas, LinasSudarytas ir/ar redaguotas mokslo darbas (K5); Compiled and / or edited science work (K5)
331999Aktyvaus mokymosi metodai : mokytojo knyga / [bendraautoriai: Ričardas Ališauskas, Vaidas Bacys, Marija Barkauskaitė, Giedrė Butkienė, Nijolė Cibulskaitė, Snieguolė Čekienė, Giedrė Čepaitienė, Andrejus Fominas, Lilija Grašytė, Valdonė Indrašienė, Regina Jankūnienė, Albina Kepalaitė, Rita Makarskaitė, Vanda Mažeikienė, Laima Mincienė, Gintautas Murauskas, Jūratė Paulionytė, Aušra Raišienė, Danutė Rasimavičienė, Irena Sabaliauskienė, Genovaitė Sabuckienė, Marytė Stričkienė, Dalia Survutaitė, Regina Šarkuvienė, Dalia Šereivienė, Audronė Šuminienė, Emilija Švelnienė, Valdonė Verseckienė, Algis Želvys] ; [teorinę dalį vertė Vitalija Lepeškienė]Ališauskas, Ričardas; Bacys, Vaidas; Butkienė, Giedrė; Čekienė, Snieguolė; Čepaitienė, Giedrė; Fominas, Andrejus; Grašytė, Lilija; Jankūnienė, Regina; Mažeikienė, Vanda; Mincienė, Laima; Murauskas, Gintautas; Raišienė, Aušra; Rasimavičienė, Danutė; Sabaliauskienė, Irena; Sabuckienė, Genovaitė; Stričkienė, Marytė; Šarkuvienė, Regina; Šereivienė, Dalia; Šuminienė, Audronė; Švelnienė, Emilija; Verseckienė, Valdonė; Želvys, Algis; Barkauskaitė, Marijona; Cibulskaitė, Nijolė; Indrašienė, Valdonė; Kepalaitė, Albina; Makarskaitė-Petkevičienė, Rita; Paulionytė, Jūratė; Survutaitė, Dalia; Lepeškienė, VitalijaMokymo ir metodinė priemonė (K2c); Educational and methodical tool (K2c)
342017Collaboration of school and family in prevention of adolescents’ delinquent behaviourŽygaitienė, Birutė; Barkauskaitė, Marijona; Miškinienė, ManefaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
352014Kun. dr. Sauliaus Stumbros mokslinis darbas „Katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis“ - įnašas į edukologijąBarkauskaitė, MarijonaStraipsnis / Article
362015Edukologijos inžinerijos link: teorijos ir praktikos sanglauda : mokslo studija / [Marijona Barkauskaitė, Agnė Brandišauskienė, Loreta Chodzkienė, Natalija Ignatova, Angelė Kaušylienė, Elvyda Martišauskienė, Gerda Mazlaveckienė, Ramutė Mečkauskienė, Alona Rauckienė-Michaelsson, Justinas Monkevičius, Vida Navickienė, Virginija Jūratė Pukevičiūtė, Dalia Survutaitė, Romanas Vasiliauskas] ; Lietuvos edukologijos universitetas. Ugdymo mokslų fakultetas. Edukologijos katedra ; [sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė]Brandišauskienė, Agnė; Vasiliauskas, Romanas; Survutaitė, Dalia; Pukevičiūtė, Virginija Jūratė; Navickienė, Vida; Monkevičius, Justinas; Rauckienė-Michaelsson, Alona; Mečkauskienė, Ramutė; Barkauskaitė, Marijona; Mazlaveckienė, Gerda; Martišauskienė, Elvyda; Kaušylienė, Angelė; Ignatova, Natalija; Chodzkienė, LoretaMokslo studija (K1b); Study (K1b)
372018Susipažinkite su neįtikėtina simbioze – katalikiškojo religingumo, muzikos ir moksloBarkauskaitė, MarijonaStraipsnis / Article

 

  • previous
  • 1
  • next