Search: Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 132, nr. 4


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-26 of 26 (Search time: 0.044 seconds).
:
Relevance

 

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
12007Studento praktikanto ir pradedančio dirbti ikimokyklinio ugdymo pedagogo saviugdos ir karjeros planavimo ypatumaiAutukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
22007Studento praktikanto ir pradedančiojo dirbti pedagogo gebėjimo mokytis tendencijosMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
32008Pradedančiojo pedagogo profesinės raidos etapai, patiriami sunkumai ir mentoriaus paramos ypatumaiMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
42018Pedagogical methods promoting development of the multi-perspective attitude in early age childrenMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
52018Pedagogical methods promoting development of the multi-perspective attitude in early age childrenMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis / Article
62013Суть менторства (наставничества) как стратегии развития воспитания молодых педагогов в условиях изменения парадигмы педагогической подготовкиAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
72011Mentoriaus kompetencijų modelis: studentų praktikai vadovaujančių ikimokyklinio ugdymo mentorių nuomonėMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
82012Mentor's professional competences and their expression in supervising students' practice in pre-school educational institutions = Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : summary of doctoral dissertation : social sciences, education science (07 S) / Birutė Autukevičienė ; Lietuvos edukologijos universitetasAutukevičienė, Birutė; Baranauskienė, Ingrida; Juodaitytė, Audronė; Rupšienė, Liuda; Žilionis, Juozas; Monkevičienė, Ona; Barkauskaitė, Marija; Vilkas, Audronius; Stankevičienė, Kristina; Martišauskienė, ElvydaDaktaro disertacijos santrauka (D1); Summary of doctoral dissertation (D1)
92011Mentoriaus kompetencijų raiška, vadovaujant ikimokyklinio ugdymo studijų programos studentų praktikaiAutukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
102011Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus specialiosios kompetencijosAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
112012Mentoriaus profesinės kompetencijos ir jų raiška vadovaujant studentų praktikai ikimokyklinėje ugdymo institucijoje : [rankraštis] : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, edukologija (07 S) / Birutė Autukevičienė ; Lietuvos edukologijos universitetasAutukevičienė, Birutė; Žilionis, Juozas; Monkevičienė, Ona
122013Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus kompetencijų modelis, atitinkantis šiuolaikinę pedagogų rengimo paradigmąAutukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
132014Personal competence in the structure of model of mentor competences and its expressionAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
142014Mentoriaus kvalifikacijos įtaka požiūriui į mentoriaus kompetencijų svarbąAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
152013Ikimokyklinio ugdymo pedagogo mentoriaus profesinės praktikos organizavimo ir praktikos refleksijos kompetencijos ypatumaiMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis kitose duomenų bazėse (S4); Article in other databases (S4)
162013Менторство как предпосылка перспективной карьеры молодого педагогаAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
172012Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės tyrimo ataskaita [elektroninis išteklius] / projekto vadovas Tomas Raimundas Jovaiša ; ataskaitą parengė: Ona Monkevičienė, Aušra Žemgulienė, Vitolda Sofija Glebuvienė, Kristina Stankevičienė, Sigita Montvilaitė, Aldona Mazolevskienė, Birutė Autukevičienė, Rasa Grigaliūnienė ; tyrimą atliko Lietuvos edukologijos universitetas ; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijaJovaiša, Tomas Raimundas; Monkevičienė, Ona; Žemgulienė, Aušra; Glebuvienė, Vitolda Sofija; Stankevičienė, Kristina; Montvilaitė, Sigita; Mazolevskienė, Aldona; Autukevičienė, Birutė; Grigaliūnienė, RasaMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos (K4c); Reports of science exploratory works and projects (K4c)
182015The competences of educative mentor, fostering change in the early childhood educationMonkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėStraipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus (P1a); Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
192016Pedagogical strategies that empower children play-based learningMonkevičienė, Ona; Stankevičienė, Kristina; Autukevičienė, Birutė; Jonilienė, MarijaTezės kituose recenzuojamuose leidiniuose (T1e); Theses in other peer-reviewed publications (T1e)
206-Jun-2019Ikimokyklinių įstaigų organizuojamos šventės: vaikų ir pedagogų išgyvenimų naratyvaiAutukevičienė, Birutė; Balčiūnaitė, EditaMagistro darbas / Master thesis
216-Jun-2019Ankstyvojo amžiaus vaikų gamtamokslinis raštingumasAutukevičienė, Birutė; Vilkancienė, VilmaMagistro darbas / Master thesis
222017Pedagogical strategies that improve children’s play-based learningMonkevičienė, Ona; Stankevičienė, Kristina; Autukevičienė, Birutė; Jonilienė, MarijaStraipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje (P1d); Article in peer-reviewed foreign international conference proceedings (P1d)
232017Į pradedančių dirbti ikimokyklinio ugdymo pedagogų profesinės karjeros plėtotę orientuota mentorystėAutukevičienė, Birutė; Monkevičienė, OnaStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5); Article in other peer-reviewed editions (S5)
242017Požiūrio į ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymąsi kaita. / [ataskaitą rengė Ona Monkevičienė (tyrimo paslaugos vadovė), Birutė Autukevičienė (tyrimo paslaugos administratorė), Lina Kaminskienė, Aušra Rutkienė, Ilona Tandzegolskienė, Monika Skerytė-Kazlauskienė, Justinas Monkevičius, Goda Stonkuvienė, Jelena Vildžiūnienė]Monkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėRecenzuojamos išplėstinės tezės (T1d); Peer-reviewed extended theses (T1d)
252018Paslaugos ,,Tyrimo pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose atlikimas“ ataskaitaStonkuvienė, Goda; Vildžiūnienė, Elena; Monkevičienė, Ona; Autukevičienė, Birutė; Kaminskienė, Lina; Rutkienė, Aušra; Tandzegolskienė, Ilona; Skerytė-Kazlauskienė, Monika; Monkevičius, JustinasMokslo tiriamųjų darbų, projektų ir kitos ataskaitos (K4c); Reports of science exploratory works and projects (K4c)
2620187-oji tęstinė mokslinė praktinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“Monkevičienė, Ona; Autukevičienė, BirutėArticle (survey, information, encyclopedic) (S8); Straipsnis (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis) (S8)

 

  • previous
  • 1
  • next