Search:


Add/Remove Filters (1 filters currently applied)
Results 1-50 of 517 (Search time: 0.464 seconds).
:
Relevance

 

Item hits:
DateTitleAuthor(s)Type
11994Netekčių ir jų sukakčių metai : [anapilin išėjusius Lietuvos ir išeivijos žymius žmones prisimenant] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
21998Kultūrinis viduržiemis Kaune : [apie modernios bibliotekos atidarymą Vytauto Didžiojo universitete bei kitus kultūrinius renginius] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
31994Ir varpas, ir varpai : [recenzijos] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
41978Išeivijai trūksta pasitikėjimo savimi : pasikalbėjimas su [filosofu] Vytautu Bieliausku / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
51980Svetimėjimo ar suartėjimo keliu? : [apie visuomenės susvetimėjimo problemą] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
61981Laisvinimo darbo diagnozės ir receptai : [atsiliepimas į Leonardo Valiuko straipsnį „Pagyvinkime Lietuvos laisvinimo darbą“, išspausdintą žurnale „Pasaulio lietuvis“, 1981, bal.] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
71978Trečiasis mokslo ir kūrybos simpoziumas [Čikaga, 1977 m. lapkr. 24—27 d.] / [Akiračių redakcija ; su (alg.t.a.) prierašu „Iš užrašų knygutės“]newspaper article
81994Aštuntasis Mokslo ir kūrybos simpoziumas [Čikaga, 1993 m. lapkr. 24–28 d.] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
91971Šienapjūtė : [recenzijos] / [su redakcijos prierašu]Šilbajoris, Rimvydas; Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
101981Tokia moters kūrėjos dalia : pokalbis su [poete Julija] Švabaite-Gyliene / kalbėjosi T. Antanaitis ; [su redakcijos prierašu]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
111977Lietuvos jauniausiųjų poezija : susipažinimui / alg. t. antanaitisSapetka, Gediminas; Kajokas, Donaldas; Jakštonis, Linas; Kuzerytė, Stasė; Pukalskaitė, Romualdanewspaper article
121981Angliškai apie Lietuvos draugus : [dėl rašytojo Czeslowo Miloszo kilmės] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
131998Apie Baltijos kraštų literatūras angliškai : [recenzija] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
141980Baltų studijų puoselėjimo draugija – didžiausias laimėjimas : pasikalbėjimas su [rašytojais Ivaru ir Astrida] Ivaskais / [kalbėjosi T. Antanaitis]Ivaska, Astride; Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
151971Šolochovas ir Dovydėnas : [atsiliepimas į L. Dovydėno straipsnį dėl A. Solženicino kūrybos vertinimo] / Algirdas A. Antanaitisnewspaper article
161976Komentaras dėl premijų skirstymo : [dėl Nobelio premijos paskyrimo italų poetui Eugenio Montale] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
172002Paprastai daug ką pasakanti knyga : [recenzija] / Alg.T. Antanaitisnewspaper article
181976Rašytojas yra kalbos įrankis : pokalbis su [rusų poetu, disidentu] Josifu Brodskiu / [kalbėjosi T. Antanaitis ; su prierašu „Josifo Brodskio teisme“]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
191974Apie latvių literatūros laimėjimus ir bėdas / kalba [rašytojas] Valters Nollendorfs ; [užrašė T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
201972Tautinė gyvybė ir puritoniškos utopijos : [atsiliepimas į L. Vaičiūnienės straipsnį dėl „Grandinėlės“ šokių tautiškumo, išspausdintą laikraštyje „Naujienos“, 1972, birž. 16–liep. 1] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
211980Oracijos ir deklamacijos šokių šventėse : [įspūdžiai iš 6-osios Lietuvių tautinių šokių šventės, Čikaga, 1980 m. liep. 6 d.] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
221996Šokis – tai jaunystės ženklas : [įspūdžiai iš 10-osios Lietuvių tautinių šokių šventės, Čikaga, 1996 m. liep. 6 d.] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
231993Šokis, kuris atėjo iš gyvenimo : [apie Klevelando lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Grandinėlė“ koncertinę veiklą] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
241991Apie vieną Dainų šventės detalę [Čikaga, 1991 m. geg. 15–29 d.] / Algirdas T. Antanaitis ; [su redakcijos prierašu]newspaper article
251994Vienos istorijos leidimo istorija : [apie Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos istorijos instituto Vilniuje pradėtą leisti tominį veikalą „Lietuvos kovų ir kančių istorija“, (Vilnius, 1994–)] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
261977Potencialūs ir realūs skaitytojai : [dėl lietuviškos knygos tiražų mažėjimo išeivijoje] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
271999Su Mykolu Morkūnu atsisveikinant : [spaustuvininkas, ekonomistas, 1916 02 17–1999 04 15 : nekrologas] / atnewspaper article
281992Ir mes nesam tokie vargdieniai: pasakoja [Lietuvos dailės muziejaus direktorius] Romualdas Budrys / kalbėjosi A.T. AntanaitisAntanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
291972Paveikslai lyg spalvinga iliuminacija : pokalbis su [dailininku] Mindaugu Budriu / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
302002Lietuvis dailininkas iš Lenkijos : [apie dailininką Stasį Eidrigevičių] / Alg.T. Antanaitisnewspaper article
311981Vis naujas ir vis tas pats [dailininkas Viktoras] Petravičius / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
321982Dar vienas [dailininko Viktoro] Petravičiaus atgimimas / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
331976Mano erdvė – visatos pagrindo simbolis : pašnekesys su [dailininke] Zita Sodeikiene / [kalbėjosi T. Antanaitis ; su John Forwalter prierašu]Antanaitis, Algirdas Titus; Forwalter, Johnnewspaper article
341975Meno paskirtis – kalbėti gyviems žmonėms : pokalbis su [dailininku] Algirdu Kurausku / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
351976Domine, da mihi formas“ : pašnekesys su [fotožurnalistu, kun.] Algimantu Keziu] / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
361976Kūrybinės idėjos neturi atvėsti : kalbame su [dailininku] Romu Viesulu / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
371986Savo šaknų ir pėdsakų beieškant : [recenzija] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
381971Tik vieną kartą gyvenime... : „Čiurlionio“ ansamblis P[ietų] Amerikoje : [pokalbis su muzikais Alfonsu ir Ona Mikulskiais bei Rytu Babicku] / [kalbėjosi T. Antanaitis]Mikulskienė, Ona; Babickas, Rytas; Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
391970Neužtenka talento, žilų plaukų ir sunkesnio svorio : pašnekesys su [Hartford universiteto profesoriumi ir muzikos departamento direktoriumi] Vytautu Marijošiumi / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
401978Visada svajojau apie folklorinį ansamblį: kalba muzikas Zigmas Lapinas / [kalbėjosi T. Antanaitis ; su prierašu „Šiandieniniai „Gintaro“ vadovai vakar]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
411982Apie Čikagos Lietuvių operos dabartį ir ateitį : pokalbis su dirigentu Alvydu Vasaičiu / [kalbėjosi T. Antanaitis]Antanaitis, Algirdas Titusnewspaper article
421972Vieno filmo recenzijos vietoje : [Jono Meko filmo „Reminiscences of a Journey to Lithuania“ recenzijų apžvalga] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
431990Ilga Lietuvos naktis ir pabudimas Amerikos scenoje : [Amerikos spaudos atsiliepimų apie Vilniaus Jaunimo teatro spektaklius, parodytus Čikagos teatrų festivalyje 1990 m. birž.–liep. mėn., apžvalga] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
441988Lietuviško miuziklo garsinimas ir atgarsiai : [atsiliepimų apie Kęstučio Antanėlio roko operos „Meilė ir mirtis Veronoje“ pastatymą Jungtinėse Valstijose apžvalga] / Algirdas Titus Antanaitisnewspaper article
451996ir tada aš ilgai kalbėsiu : [apie režisieriaus Juozo Miltinio palikimo studijų centro atidarymą, Panevėžys, 1996 m. rugs. 3 d.] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
462000Koncertas, kokio dar nebuvo : [įspūdžiai po trijų chorų koncerto, skirto išeivijos laikraščio „Draugas“ 90-ies metų sukakties paminėjimui] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
471999Juozo Miltinio repeticijų paraštėse : [recenzija] / Alg.T. Antanaitisnewspaper article
481995K. Ostrauskas tebeieško savo teatro : [apie Šiaulių dramos teatro gastroles Kaune] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
491998Dar apie teatrą : [atsiliepimų apie Kaune vykusį tradicinį Lietuvos teatrų festivalį apžvalga] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article
501996Klaipėdos teatras Kaune : [rudens gastrolių apžvalga, 1996, rugs. 5–12 d.] / Algirdas T. Antanaitisnewspaper article